of 64120 LinkedIn

Vluchtelingenopvang naar rato

Jan Duker 2 reacties

Asielzoekers worden op dit moment in groten getale op enkele plekken verzameld en vervolgens heen en weer geschoven. Vaak naar enkele kleine, op het platteland gelegen gemeenten. In plaats van deze op te zadelen met sociale problematiek, zou het beter zijn om als structureel uitgangspunt te nemen dat vluchtelingen verdeeld worden over alle gemeenten en wel naar rato van het aantal inwoners van de gemeenten.

Zo’n aanpak bevordert een meer herkenbare en eerlijker verdeling over het land. Daarbij kan eenvoudig worden aangesloten bij de verdeling van alle Nederlandse gemeenten in zogenaamde grootteklassen naar aantallen inwoners. Het CBS en de VNG beschikken over de exacte cijfers. De verplichte opname per gemeente laat zich eenvoudig berekenen, de feitelijke verdeling kan worden bijgehouden bij BZK, en ook bij veranderingen in aantallen vluchtelingen is de verdeelsleutel voor de gemeenten bekend. Bovendien worden daarmee meerdere vliegen in één klap geslagen: naast het verdelingsvraagstuk  kan voor de verdeling van het geld voor de benodigde (opvang en structurele) maatregelen worden aangehaakt bij de verdeling van het geld in het gemeentefonds, die eveneens op deze grootteklassen is gebaseerd. Er is daarmee een blijvende verdeelmaatstaf en financieringsmethodiek voorhanden. Naar rato is het motto.

 

De belangrijkste effecten echter worden gevormd door een structurele vermindering van de sociale problematiek, het onderbrengen van vluchtelingen op een menselijke schaal, op een voor gemeenten hanteerbare schaal, in overeenstemming met het aantal inwoners. Het voorkomt onduidelijkheid tussen gemeenten omdat de verdeling van noodzakelijke geldelijke middelen voor alle gemeenten uniform is. Deze aanpak biedt daarmee ook voor toekomstige ontwikkelingen helderheid voor zowel gemeenten als vluchtelingen. Ook is er geen sprake van (politieke) willekeur of voorkeur voor gebieden of plaatsen; zowel Franekeradeel, Amsterdam als Wassenaar verzorgen in dit model de opvang. En een plaatsje als Oranje hoeft dan maar een handjevol vluchtelingen op te nemen en te verzorgen.

 

Nog een laatste argument voor een structurele en uitgebalanceerde opvang: onze vergrijzing maakt het ook economisch aantrekkelijk en zelfs wenselijk om deze mensen hier te laten werken. Wellicht zelfs een bittere noodzaak. Meerdere economen noemen dit al en Duitsland heeft dit zelfs als denkrichting. Als we grote hoeveelheden vluchtelingen (structureel) op willen vangen, onderbrengen, opleiding willen geven, werk en huizen moet de aanpak van meet af aan daarop gericht zijn, en niet op piekopvang, en het heen en weer schuiven van de hete aardappel.

 

Jan Duker

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door trb (trb) op
Niemand gaat het pensioen van Jan Duker betalen.
Door Wina (adviseur) op
inzake de laatste alinea: ongefundeerd en misleidend argument. De huidige arbeidsmarkt is zo rooskleurig niet voor de huidige werkzoekenden in Nederland. Het gaat in deze echt niet om grote getale luie mensen die niet willen. Er is ondanks de mainstream media berichtgeving nog steeds sprake van een zeer gespannen arbeidsmarkt. Een vluchteling is overigens iets anders dan een arbeidsmigrant. De vorige instromen van arbeidsmigranten zijn welbekend niet goed gestroomlijnd door de overheid, waarvan er nu nog complicaties in de samenleving zijn waar te nemen. Mateloos irritant is dat in elke berichtgeving over de opvang van asielzoekers en vluchtelingen niet ter tafel wordt gelegd wat de oorzaak is - pak het probleem aan bij de bron. Kijk ook eens naar de rijke landen in het middenoosten die geen vluchtelingen opnemen. Lobby c.q. druk uitoefenen voor herziening van het UN vluchtelingen protocol is harder nodig dan het heen en weer van aantallen en locaties voor vluchtelingenopvang.