/ Blog

Als werken een beperking wordt. Werken moet lonen

Als werken een beperking wordt. Werken moet lonen. Verrekenen van inkomsten uit parttime werken naast een bijstandsuitkering

15 december 2020

Het rapport ‘Als verrekenen een beperking is’, een samenwerking tussen Stimulansz, Muzus en Optimalistic, gaat in op de problematiek van het verrekenen van inkomsten uit parttime werken naast een bijstandsuitkering: mensen komen daadwerkelijk in de problemen.

Soms ligt dat aan de uitvoering, zeker als er sprake is van wisselende inkomsten en een variabel dienstverband. Het overzicht over de juistheid van de verrekeningen raakt zoek en van een herkenbaar inkomen voor de bijstandsgerechtigde is al lang geen sprake meer. Het inkomen wordt gespreid over de maand ontvangen, terwijl de vaste lasten wel elke maand op de eerste van de maand betaald moeten worden.

 

Soms ligt het aan het systeem van regelingen. Een hoger inkomen kan gevolgen hebben voor het recht op toeslagen (huur, zorg etc.). Deze toeslagen worden vooraf uitgekeerd en achteraf herberekend en dat kan leiden tot terugvorderingen. Een goede kennis van me, die tot zijn spijt al jaren afhankelijk is van een uitkering, is hierdoor zwaar in de problemen gekomen en moet gebruik maken van schulddienstverlening. Hij heeft meer dan eens verzucht: ”Ik wou dat ik nooit was gaan werken”.

 

Dit kan toch nooit de bedoeling zijn van de wetgever? Het motto dat werk moet lonen zullen we in de komende tijd tot de verkiezingen nog vaak voorbij horen komen. De werkelijkheid is vaak anders. Mensen verliezen het recht op bijzondere bijstand, op bijdragen vanuit het minimabeleid en gaan er soms netto op achteruit.


Simpel Switchen

Dit alles is niet onbekend. Daarom is het Rijk begonnen met het programma Simpel Switchen. Dat programma heeft de ambitie om drempels te slechten tussen regelingen en ervoor te zorgen dat mensen op de juiste plek naar vermogen mee kunnen doen. Dit leidt al tot een aantal verbeteringen.

Zo is nu in de Wajong geregeld dat mensen na werkaanvaarding altijd kunnen terugvallen op hun uitkering. Juist de angst om die uitkering kwijt te raken en eventueel naar de bijstand te moeten, was voor mensen een drempel om de stap naar werk te maken. Een goede verbetering dus.

 

Met het bovengenoemde rapport komt ook nog een experience game mee. Hier kunnen uitvoerders in het sociaal domein zich in spelvorm verplaatsen in mensen die vanuit de bijstand zijn gaan werken. Het inzicht dat dit spel geeft in waarmee mensen die vanuit de bijstand willen werken geconfronteerd worden, kan zo leiden tot aanpassing van beleid en uitvoering.


Werk Loont

Wat mensen die aarzelen om de stap naar werk te maken gemeen hebben is de onzekerheid. Wat als het straks niet goed gaat? Wat als ik het niet volhoud? Wat gebeurt er met mijn uitkering? Kan ik de vaste lasten nog betalen? De behoefte aan zekerheid is 1 van de meest bepalende drijfveren die ons gedrag bepalen. De basiszekerheid rondom het eigen inkomen is een voorwaarde voor mensen om in beweging te komen.

 

De ontwikkeling van de rekentool WerkloonT is een belangrijke bijdrage aan die zekerheid. Het biedt de gemeente de mogelijkheid om samen met de klant alle financiële gevolgen van werkaanvaarding in beeld te brengen. Niet alleen wordt in de tool rekening gehouden met de landelijke toeslagen, maar ook het lokale beleid kan worden ingevoerd. Zo ontstaat een zo nauwkeurig mogelijk inzicht in de gevolgen en kun je als gemeente daarop anticiperen. Mocht het netto-inkomen dalen bij werkaanvaarding, dan kan bijvoorbeeld voor het toekennen van een premie worden gekozen.

 

Laten we ervoor zorgen dat werken geen beperking wordt en iedereen de kans krijgt op een beter perspectief. Die weg begint met zekerheid over het eigen inkomen. Werk moet lonen!!

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Wim Antonissen
Inkomenszekerheid is belangrijker dan werkzekerheid. Niet betaald werk zou meer moeten worden gewaardeerd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Harry Buyvoets
Bij PW uitkering, wanneer mensen parttime gaan werken waarbij zij steeds aanvullende uitkering nodig zullen hebben laat de inkomsten direct naar de gemeente gaan en verreken achteraf andersom, de rekensom moet de gemeente uiteindelijk toch maken doe het dan op een voor iedereen prettig moment. Zo blijft voor de burger de situatie stabiel zonder kopzorgen of alles wel goed is doorgegeven. Te vaak zie ik én veel stress tijdens het inkomen vergaren, heb ik het goed ingevuld, heb ik het op tijd ingevuld, krijgt men toch vaak een boete of gelukkig maar een waarschuwing. Was ik maar niet gaan werken is een zeer herkenbare uitdrukking.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
T. Smit / Gepensioneerd
Na een jaar in de WW (ex medewerkster financiële zaken bij een Zorgverzekeraar na 30 jaar) solliciteerde ik op een baantje bij Sandd als postbode, Het was voor één of twee maanden voor twee maal twee tot vier uur, want de vaste bezorger had zijn voet gebroken. Mijn werkcoach vond het geweldig dat ik dit wilde doen, maar de meesten verklaarden me voor gek. Meteen kwam ik geld tekort i.p.v. dat ik iets bijverdiende. Eindeloos getelefoneerd, maar niets zwart op wit. In januari 2018 kwam ik erachter dat ik in 2017 minder had verdiend dan in 2016 zonder werk. En naast het post bezorgen ging ik nog schoonmaken in twee fabrieken. En ik werkte nog een maand voor postnl. Al dat werk heeft me enkel geld gekost! Al dat geploeter in die snikhete zomer! Na bezwaar kwam Beroep en nu eindelijk op 3 juni dient mijn zaak in Hoger Beroep. Ik heb Bezwaar gemaakt tegen mijn inkomen in 2017. Tijdens het Beroep liet UWV zich niet vertegenwoordigen door een advocaat of juridisch medewerker. Mw. de Rechter mr. E.M. v.d. Linden verdedigde UWV. Partijdig? Bedoeling van de wetgever WERK MOET LONEN?De wet kennen betekent niet slechts de woorden ervan begrijpen, maar ook hun kracht en strekking. Walgelijk hoeveel tijd en geld UWV heeft uitgegeven om hun gelijk te halen. In strijd met de bedoeling van de Wetgever. Hier heiligt het doel de middelen niet. Dit schiet UWV zijn doel volledig voorbij. Hier kan UWV de wetgever de schuld geven, maar mijns inziens gaat het hier om ambtenaren met een beetje kromme geest. (Dorrit Smit)Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.