of 64707 LinkedIn

Vernieuw het systeem: kies de Nationale ombudsman

Harry Coerts Reageer

Er is meer nodig dan een nieuwe politieke partij of nieuwe politieke partijen als antwoord op de onvrede in de maatschappij.    

Het is de vraag of de oplossing voor de geschetste onvrede te vinden is in nog meer politieke partijen. In de eerste plaats omdat er binnen het Nederlandse politieke bestel al heel veel partijen van verschillende signatuur zijn. Het lijkt er niet op dat een nieuwe politieke partij hier inhoudelijk iets wezenlijk nieuws aan kan toevoegen. Bovendien zal een nieuwe politieke partij, als die er al in slaagt om in de Tweede Kamer te komen, hoogstens 1 of 2 zetels zal krijgen. De versnippering in het parlement zal daardoor alleen maar toenemen. Tenslotte is de vraag gewettigd wat een politieke partij in de Tweede Kamer überhaupt toe kan voegen aan een besluitvorming, die toch vooral geredigeerd wordt vanuit de uitvoerende macht.

 

De toeslagenaffaire is een voorbeeld hoe invloedrijk en hoe moeilijk te beïnvloeden de uitvoerende macht is. Het lijkt op het eerste gezicht prachtig wat de Kamerleden Pieter Omtzigt (CDA) en Renske Leijten (SP) voor elkaar hebben gekregen. Dankzij vooral hun inzet is duidelijk geworden welk groot onrecht duizenden ouders in Nederland is aangedaan. Het is heel mooi wat ze hebben gedaan, maar het is ook duidelijk dat hun inzet uniek was. Beiden hebben zich in de toeslagenaffaire enorm aangesproken gevoeld door de ellende van de slachtoffers en zich mede daarom in de materie vastgebeten. Kamerleden hebben echter over het algemeen niet de tijd of kunnen de tijd niet nemen om zich diepgaand met onderwerpen bezig te houden.

 

Constaterend dat verandering en verbetering niet direct van de Tweede Kamer verwacht hoeft te worden, wordt het tijd voor een radicalere aanpak. Een concreet voorstel tot verbetering is de rechtstreekse landelijke verkiezing van de Nationale Ombudsman uit een aantal kandidaten. Hierdoor krijgt het instituut Ombudsman meer gewicht. Verder moet het kabinet ook verplicht worden om verantwoording in de Tweede Kamer af te leggen over wat het gedaan heeft met uitspraken van de Ombudsman.

 

In de tijd van de Romeinen had je de volkstribuun die voor de belangen van het gewone volk, de plebejers opkwam. De belangen van de patriciërs (de rijken) werden destijds voldoende behartigd door hun eigen vertegenwoordigers. Een rechtstreeks te kiezen Nationale Ombudsman zou de belangen moeten behartigen van iedereen die in ons huidige systeem dreigt te verzwelgen. Dit is een radicale vernieuwing, maar kan een prachtige aanvulling zijn op het huidige systeem.

Harry Coerts, historicus en jurist          

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.