of 64621 LinkedIn

Verhuurdersheffing zit vlottrekken woningmarkt in de weg

Jop Fackeldey Reageer

De regeringsplannen van het kabinet om de woningmarkt vlot te trekken, liggen onder vuur. Van alle kanten komt kritiek en worden alternatieven geschetst. Ook de leden van het G32-netwerk hebben grote zorg om de woningmarkt. De aangesloten (middel) grote gemeentes zijn blij met de maatregelen om de woningmarkt op gang te brengen, maar er is grote zorg over het feit dat het investeringsvermogen van de corporaties nog meer onder druk komt te staan. Zij zijn dan ook tegen de verhuurdersheffing.

Belangrijkste punt voor de leden van het G32 stedennetwerk is dat er geïnvesteerd (en dus gebouwd) kan blijven worden. Willen de overige maatregelen van het kabinet gaan werken, moeten er weer investeringen in de woningbouw gedaan worden. De investeringskracht van corporaties is hierin essentieel. In plaats van de voorgestelde verhuurdersheffing, kunnen er bindende investeringsafspraken gemaakt worden, met sancties, zodat de overheid garanties voor extra inkomsten en minder uitgaven krijgt. De investeringenafspraken kunnen liggen op het vlak van duurzaamheid en energieprestatie, maar ook in nieuw of –verbouw als zodanig.
 

Naast de nijpende situatie op de woningmarkt, is er nog een reden om de corporaties investeringskracht te laten behouden. De corporaties zijn de partners van de steden in stedelijke vernieuwing. Samen met de zorgwekkende financiële situatie van veel gemeentelijke grondbedrijven is de verminderde investeringskracht van corporaties een serieuze bedreiging voor de stedelijke vernieuwing en daarmee de leefbaarheid in de Nederlandse steden. Het blijft nodig om te investeren in onze steden, om te voorkomen dat we onleefbare wijken en buurten krijgen. 

 

Op verzoek van de Eerste Kamer heeft minister Blok zijn wetsvoorstel aangepast zodat de heffing nu alleen voor 2013 aan de orde is. Met terugwerkende kracht zal deze als het aan de minister ligt, worden ingevoerd. In maart wordt het wetsvoorstel behandeld in de Tweede Kamer. Invulling van de verhuurdersheffing vanaf 2014 volgt later in een andere wet. Daarnaast heeft de minister onlangs (30 januari 2013) aangekondigd te gaan onderzoeken of er voor krimpgebieden een uitzondering gemaakt kan worden bij de invoering van de verhuurdersheffing.

 

De G32 roept Den Haag met klem op om het wetsvoorstel over de verhuurdersheffing volledig van tafel te vegen en de oplossing (en de begrotingswinst die nodig is) via een andere weg, namelijk investeringsafspraken, te realiseren. Deze beleidswijziging zal naar de mening van de G32 grote positieve gevolgen hebben voor de woningmarkt, de leefbaarheid in de steden én last but not least een extra bouwinvestering van € 1 miljard leidt tot een extra economische groei van 0,14% en 5000 arbeidsjaren extra werk (bron CPB-publicatie 2009).

 

Jop Fackeldey, voorzitter fysieke pijler G32 stedennetwerk

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.