of 64204 LinkedIn

Niet de aanbesteding, maar het kwetsbare kind centraal

Hans de Bruijn en Irma Stroet 1 reactie

De Jeugdwet die sinds januari 2015 van kracht is, doet nog regelmatig stof opwaaien. Actueel is de kritiek van sommige gemeenten op de verscherpte Europese regelgeving die hen verplicht om jeugdbescherming en jeugdreclassering bij gecertificeerde instellingen aan te besteden.

Is de discussie rondom de aanbestedingsregelgeving terecht? Of leidt deze slechts af van de eigenlijke vraag waar veel gemeenten mee worstelen; zijn de veiligheid en ontwikkeling van kwetsbare kinderen binnen het huidige beleid op de beste wijze gewaarborgd?  Hoe komen we vanuit de aanbestedingsdiscussie terug naar het gesprek over het samen inhoud geven aan de transitie van jeugdbescherming en jeugdreclassering?

 

Met de Jeugdwet heeft de overheid bewust ruimte gecreëerd voor nieuwe toetreders binnen het veld van jeugdbescherming en jeugdreclassering. De gedachte hierachter is dat meerdere aanbieders de innovatieve kracht van iedere organisatie vergroten en zorgen voor een gezonde concurrentie op kwaliteit.

Om gemeenten te stimuleren te kijken en te vergelijken, gelden er binnen de aanbestedingswet eenvoudigere procedures voor ‘sociale diensten’. Ook waarborgen de aanbestedingsregels de continuïteit van de zorg. Bijvoorbeeld: een nieuwe toetreder mag, bij gunning van de aanbesteding, professionals van een andere partij overnemen. Zo wordt de continuïteit voor kinderen niet verstoord. De regelgeving voorziet dus op verschillende manieren in mogelijkheden om (deels) met nieuwe partijen invulling te geven aan jeugdbescherming en jeugdreclassering.

 

Toch schept de huidige aanbestedingsdiscussie de verwachting dat gemeenten in 2018 behoudend gaan inkopen en vaker voor verlenging van de huidige contracten zullen kiezen. Als nieuwe toetreder die gedreven is om tegen een transparant tarief innovatieve jeugdbescherming en jeugdreclassering te bieden, heeft Jeugd Veilig Verder de schijn tegen in de discussie aanbesteden of niet. Maar dat zou dus niet het thema moeten zijn.

 

Het gesprek zou moeten gaan over hoe gemeenten, lokale wijkteams en gecertificeerde instellingen samen vorm kunnen geven aan een jeugdbeleid waarin het kind voorop staat. Hierbij moeten we met elkaar drempels wegnemen wanneer passend beleid betekent dat een gemeente (deels) met een nieuwe aanbieder wil samenwerken. Sterker nog; een samenwerking tussen gemeente en meerdere aanbieders moet het nieuwe streven worden. Dat kan; door samen op zoek te gaan naar een vorm waarin meerdere aanbieders naast en met elkaar kunnen werken.

 

Jeugd Veilig Verder roept gemeenten daarom op om de discussie over het te voeren beleid wat betreft jeugdbescherming en jeugdreclassering niet te beperken tot een keuze tussen aanbesteden of het verlengen van de huidige contracten. Het gaat erom de transformatie vorm en inhoud te geven. Door de huidige opdrachten niet zomaar tot 2019 te verlengen maar samen met huidige en nieuwe samenwerkingspartners, invulling te geven aan het gezamenlijke doel: ieder kind blijvend veilig en met een toekomst vol kansen.

 

Hans de Bruijn en Irma Stroet, directieteam Coöperatie Jeugd Veilig Verder

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Tim Robbe (Advocaat) op
Er is geen aanbestedingsplicht. Gemeenten kunnen ook GI's in een open house contracteren zonder aanbesteding. Daarbij kunnen zij best met GI's aan tafel gaan en het beleid vormgeven zoals de auteurs hier aangeven.