of 59130 LinkedIn
Vakgebied:
Juridisch,
Bestuur en Management
Opleiding:
universitair
Branche:
Gemeente
Provincie:
Gelderland
Functie:
Voorzitters en leden voor de commissie bezwaarschriften
Plaats:
Geldermalsen
Organisatie:
Gemeente West Betuwe
Dienstverband:
Parttime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
462963

Voorzitters en leden voor de commissie bezwaarschriften

 Voor de nieuwe gemeente West Betuwe zoeken wij:
 
Voorzitters en leden voor de commissie bezwaarschriften
 
Per 1 januari 2019 gaan de gemeenten Neerijnen, Lingewaal en Geldermalsen door een bestuurlijke fusie op in de nieuwe gemeente West Betuwe. West Betuwe is een middelgrote gemeente met circa 50.000 inwoners en heeft 26 kernen, elk met een eigen karakter. Een groene en waterrijke plattelandsgemeente, met sterke sociale cohesie en een centrale ligging in Nederland.
 
Hoe werkt de commissie voor bezwaarschriften?
 Voor de advisering over bezwaarschriften stelt de gemeente West Betuwe een onafhankelijke (externe) commissie bezwaarschriften in, die bestaat uit een voorzitter een ambtelijk secretaris en 5 commissieleden, die op roulatiebasis deelnemen aan de hoorzittingen. Deze vinden iedere twee weken op dinsdagavond plaats. Per hoorzitting bestaat de commissie uit één voorzitter en minimaal twee commissieleden. Alle commissieleden fungeren tevens als plaatsvervangend voorzitter. De commissieleden beschikken over vakinhoudelijke en juridische kennis.
 
Wat doet de commissie?
 De commissie brengt advies uit aan het bestuursorgaan over alle bezwaarschriften met uitzondering van bezwaarschriften op het gebied van belastingen, Wet waardering onroerende zaken en rechtspositionele aangelegenheden. 
 Het advies komt tot stand op basis van het horen van diverse partijen waaronder de bezwaarmaker(s), de vertegenwoordiger van het bestuursorgaan en eventueel andere belanghebbende partijen. Het doel is om inzicht in de relevante feiten, omstandigheden en belangen te krijgen. Op basis hiervan komt de commissie tot een concluderend en onafhankelijk oordeel en brengt een onderbouwd advies uit met aandacht voor kwaliteitsverbetering.
 
Wat verwachten we?  
 Wij zoeken kandidaten:

die (bij voorkeur) beschikken over een academisch werk- en denkniveau;
die beschikken over juridische kennis op het gebied van o.a. de Wabo, Apv, Participatiewet,   Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning;
met uitstekende communicatieve vaardigheden;
die actuele werkervaring hebben op het gebied van bestuursrecht;
met een brede maatschappelijke belangstelling;
die oplossingsgericht zijn;
die analytisch en onderzoekend zijn en snel tot de kern van de zaak kunnen komen;
die niet wonen in de gemeente West Betuwe en geen binding/betrokkenheid hebben met het bestuur of de ambtelijke organisatie en niet werkzaam zijn bij een gemeenschappelijke regeling, waarin de gemeente West Betuwe participeert. 
 Wat bieden we?
 U wordt benoemd voor een periode van 4 jaar. Deze periode kan maximaal eenmaal worden verlengd. Benoeming vindt plaats met ingang van 1 januari 2019. De leden ontvangen €175,-- en de voorzitter €200,-- per hoorzitting. Tevens ontvangt u een reiskostenvergoeding. 
 
Belangstelling?
 Maak uiterlijk 23 oktober uw belangstelling kenbaar en stuur een e-mail met CV onder vermelding van “lid commissie voor bezwaarschriften West Betuwe” naar info@geldermalsen.nl . De eerste gesprekken zijn op maandagmiddag 5 november 2018. 
 
 Vragen
Nadere informatie over de functie of procedure kunt u inwinnen bij Irene van Rooijen (ambtelijk secretaris van de commissie voor bezwaarschriften), telefoonnummer 0345-586654.


www.westbetuwe.nl
Voor de nieuwe gemeente West Betuwe zoeken wij:

Voorzitters en leden voor de commissie bezwaarschriften

Per 1 januari 2019 gaan de gemeenten Neerijnen, Lingewaal en Geldermalsen door een bestuurlijke fusie op in de nieuwe gemeente West Betuwe. West Betuwe is een middelgrote gemeente met circa 50.000 inwoners en heeft 26 kernen, elk met een eigen karakter. Een groene en waterrijke plattelandsgemeente, met sterke sociale cohesie en een centrale ligging in Nederland.

Hoe werkt de commissie voor bezwaarschriften?
Voor de advisering over bezwaarschriften stelt de gemeente West Betuwe een onafhankelijke (externe) commissie bezwaarschriften in, die bestaat uit een voorzitter een ambtelijk secretaris en 5 commissieleden, die op roulatiebasis deelnemen aan de hoorzittingen. Deze vinden iedere twee weken op dinsdagavond plaats. Per hoorzitting bestaat de commissie uit één voorzitter en minimaal twee commissieleden. Alle commissieleden fungeren tevens als plaatsvervangend voorzitter. De commissieleden beschikken over vakinhoudelijke en juridische kennis.

Wat doet de commissie?
De commissie brengt advies uit aan het bestuursorgaan over alle bezwaarschriften met uitzondering van bezwaarschriften op het gebied van belastingen, Wet waardering onroerende zaken en rechtspositionele aangelegenheden.
Het advies komt tot stand op basis van het horen van diverse partijen waaronder de bezwaarmaker(s), de vertegenwoordiger van het bestuursorgaan en eventueel andere belanghebbende partijen. Het doel is om inzicht in de relevante feiten, omstandigheden en belangen te krijgen. Op basis hiervan komt de commissie tot een concluderend en onafhankelijk oordeel en brengt een onderbouwd advies uit met aandacht voor kwaliteitsverbetering.

Wat verwachten we? 
Wij zoeken kandidaten:
  • die (bij voorkeur) beschikken over een academisch werk- en denkniveau;
  • die beschikken over juridische kennis op het gebied van o.a. de Wabo, Apv, Participatiewet,   Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning;
  • met uitstekende communicatieve vaardigheden;
  • die actuele werkervaring hebben op het gebied van bestuursrecht;
  • met een brede maatschappelijke belangstelling;
  • die oplossingsgericht zijn;
  • die analytisch en onderzoekend zijn en snel tot de kern van de zaak kunnen komen;
  • die niet wonen in de gemeente West Betuwe en geen binding/betrokkenheid hebben met het bestuur of de ambtelijke organisatie en niet werkzaam zijn bij een gemeenschappelijke regeling, waarin de gemeente West Betuwe participeert.

Wat bieden we?
U wordt benoemd voor een periode van 4 jaar. Deze periode kan maximaal eenmaal worden verlengd. Benoeming vindt plaats met ingang van 1 januari 2019. De leden ontvangen €175,-- en de voorzitter €200,-- per hoorzitting. Tevens ontvangt u een reiskostenvergoeding.

Belangstelling?
Maak uiterlijk 23 oktober uw belangstelling kenbaar en stuur een e-mail met CV onder vermelding van “lid commissie voor bezwaarschriften West Betuwe” naar info@geldermalsen.nl. De eerste gesprekken zijn op maandagmiddag 5 november 2018.

Vragen
Nadere informatie over de functie of procedure kunt u inwinnen bij Irene van Rooijen (ambtelijk secretaris van de commissie voor bezwaarschriften), telefoonnummer 0345-586654.


www.westbetuwe.nl