of 59318 LinkedIn
Vakgebied:
Bestuur en Management
Opleiding:
universitair
Branche:
Waterschap
Provincie:
Zuid-Holland
Functie:
Voorzitter voor de Rekenkamercommissie
Plaats:
Rotterdam
Organisatie:
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Dienstverband:
Parttime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
466493

Voorzitter voor de Rekenkamercommissie

VOORZITTER VOOR DE REKENKAMERCOMMISSIE

WIE ZIJN WIJ?
Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is waterbeheerder in het gebied tussen Rotterdam, Zoetermeer, Gouda en Schoonhoven. Dag in dag uit zorgen we hier voor droge voeten, schoon water en veilige dijken. Het is onze uitdaging om het waterbeheer naar tevredenheid van burgers en bedrijven uit te voeren. Om deze belangrijke taak goed uit te voeren zijn wij op zoek naar gedreven mensen die een bijdrage willen leveren aan de kwaliteit van onze besluitvorming. In maart 2019 is op basis van de waterschapsverkiezingen een nieuw algemeen bestuur geïnstalleerd. Vervolgens heeft dit algemeen bestuur uit haar midden de leden van een Rekenkamercommissie benoemd, die het algemeen bestuur gaat adviseren. Op basis van de verordening heeft deze commissie een onafhankelijke voorzitter. Wij zoeken een:

De rekenkamercommissie van Schieland en de Krimpenerwaard doet onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde beleid en adviseert daarover het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap. De commissie wordt ondersteund door een secretaris en doet voor het uitvoeren van onderzoeken een beroep op de beschikbare capaciteit binnen de organisatie.

WAT GAAT U DOEN?
Samen met de leden van de commissie geeft u sturing aan de onderzoeksactiviteiten. U zit de vergaderingen van de rekenkamercommissie voor, stuurt de commissie aan en zorgt voor een zorgvuldige besluitvorming. U bewaakt de kwaliteit van de onderzoeken en u zorgt voor een goede bestuurlijke rapportage aan het algemeen bestuur, waarvan de bespreking in de regel plaatsvindt in een vergadering van een commissie. U bent het gezicht en eerste aanspreekpunt van de rekenkamercommissie. De contacten met voorzitters van de rekenkamer(commissie) van de omliggende waterschappen onderhoudt u.

WAT MAAKT U GESCHIKT?


Een academisch werk- en denkniveau;
Goede sociale en communicatieve vaardigheden;
Ervaring met onderzoeksmethodieken en vaardig in het bestuurlijk rapporteren;
Een aantoonbaar gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
Bekleedt geen andere functies die een onafhankelijke oordeelsvorming ten aanzien van het hoogheemraadschap en zijn verbonden partijen in de weg staat en heeft geen functies als bedoeld in artikel 31 van de Waterschapswet.
Draagt de waterschappen en hun positie binnen de overheid een warm hart toe;
Oog voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid die het hoogheemraadschap draagt.
VERGOEDING
U ontvangt een vergoeding van € 200,- per bijgewoonde vergadering. Ook kent het hoogheemraadschap een regeling voor vergoeding van reis- en verblijfkosten. De tijdsinzet bedraagt naar verwachting 6 tot 10 bijeenkomsten per jaar.

BENOEMING
U wordt benoemd door het algemeen bestuur op voordracht van de leden van de rekenkamercommissie. U wordt benoemd voor de zittingsduur van het algemeen bestuur, die loopt tot uiterlijk september 2023. Herbenoeming voor vier jaar daarna is mogelijk.

SOLLICITEREN
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met de heer Piet Boesberg, secretaris van de bezwaarschriftencommissie, 06-11368463. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, neem dan  contact op met Chris Scholten, Recruiter (06-11368505)
 
Wij ontvangen graag uiterlijk 1 september 2019 uw motivatiebrief en CV via onderstaande link. Na sluitingsdatum van de vacature kunt u van ons een reactie verwachten op uw sollicitatie. De gesprekken staan gepland op maandag 16 september.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

SOLLICITEER
VOORZITTER VOOR DE REKENKAMERCOMMISSIE

WIE ZIJN WIJ?

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is waterbeheerder in het gebied tussen Rotterdam, Zoetermeer, Gouda en Schoonhoven. Dag in dag uit zorgen we hier voor droge voeten, schoon water en veilige dijken. Het is onze uitdaging om het waterbeheer naar tevredenheid van burgers en bedrijven uit te voeren. Om deze belangrijke taak goed uit te voeren zijn wij op zoek naar gedreven mensen die een bijdrage willen leveren aan de kwaliteit van onze besluitvorming. In maart 2019 is op basis van de waterschapsverkiezingen een nieuw algemeen bestuur geïnstalleerd. Vervolgens heeft dit algemeen bestuur uit haar midden de leden van een Rekenkamercommissie benoemd, die het algemeen bestuur gaat adviseren. Op basis van de verordening heeft deze commissie een onafhankelijke voorzitter. Wij zoeken een:

De rekenkamercommissie van Schieland en de Krimpenerwaard doet onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde beleid en adviseert daarover het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap. De commissie wordt ondersteund door een secretaris en doet voor het uitvoeren van onderzoeken een beroep op de beschikbare capaciteit binnen de organisatie.

WAT GAAT U DOEN?
Samen met de leden van de commissie geeft u sturing aan de onderzoeksactiviteiten. U zit de vergaderingen van de rekenkamercommissie voor, stuurt de commissie aan en zorgt voor een zorgvuldige besluitvorming. U bewaakt de kwaliteit van de onderzoeken en u zorgt voor een goede bestuurlijke rapportage aan het algemeen bestuur, waarvan de bespreking in de regel plaatsvindt in een vergadering van een commissie. U bent het gezicht en eerste aanspreekpunt van de rekenkamercommissie. De contacten met voorzitters van de rekenkamer(commissie) van de omliggende waterschappen onderhoudt u.

WAT MAAKT U GESCHIKT?

  • Een academisch werk- en denkniveau;
  • Goede sociale en communicatieve vaardigheden;
  • Ervaring met onderzoeksmethodieken en vaardig in het bestuurlijk rapporteren;
  • Een aantoonbaar gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
  • Bekleedt geen andere functies die een onafhankelijke oordeelsvorming ten aanzien van het hoogheemraadschap en zijn verbonden partijen in de weg staat en heeft geen functies als bedoeld in artikel 31 van de Waterschapswet.
  • Draagt de waterschappen en hun positie binnen de overheid een warm hart toe;
  • Oog voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid die het hoogheemraadschap draagt.

VERGOEDING
U ontvangt een vergoeding van € 200,- per bijgewoonde vergadering. Ook kent het hoogheemraadschap een regeling voor vergoeding van reis- en verblijfkosten. De tijdsinzet bedraagt naar verwachting 6 tot 10 bijeenkomsten per jaar.

BENOEMING
U wordt benoemd door het algemeen bestuur op voordracht van de leden van de rekenkamercommissie. U wordt benoemd voor de zittingsduur van het algemeen bestuur, die loopt tot uiterlijk september 2023. Herbenoeming voor vier jaar daarna is mogelijk.

SOLLICITEREN
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met de heer Piet Boesberg, secretaris van de bezwaarschriftencommissie, 06-11368463. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, neem dan  contact op met Chris Scholten, Recruiter (06-11368505)
 
Wij ontvangen graag uiterlijk 1 september 2019 uw motivatiebrief en CV via onderstaande link. Na sluitingsdatum van de vacature kunt u van ons een reactie verwachten op uw sollicitatie. De gesprekken staan gepland op maandag 16 september.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

SOLLICITEER