of 59250 LinkedIn
Vakgebied:
Bestuur en Management
Opleiding:
universitair
Branche:
Gemeente
Provincie:
Gelderland
Functie:
Voorzitter van de rekenkamercommissie
Plaats:
Zevenaar
Organisatie:
Gemeente Zevenaar
Dienstverband:
Parttime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
461215

Voorzitter van de rekenkamercommissie

 De gemeente Zevenaar heeft een rekenkamercommissie, ambtelijk ondersteund door de griffie, die bestaat uit een externe voorzitter en acht raadsleden. De leden van de rekenkamercommissie zijn voor een periode van vier jaar benoemd. Voor deze raadsperiode is een vacature voor:
 
 VOORZITTER VAN DE REKENKAMERCOMMISSIE (M/V)
 
 Taken en doel van de commissie
 De rekenkamercommissie levert met haar onderzoeken een constructieve bijdrage aan de kwaliteit van het bestuur van de gemeente Zevenaar door de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijk bestuur te onderzoeken. Jaarlijks doet de rekenkamercommissie een tot twee onderzoeken op basis van een onderzoeksplan. De rekenkamercommissie voert het onderzoek uit of, in het geval van uitbesteding, begeleidt en bewaakt de uitvoering. De rekenkamercommissie rapporteert aan de raad over haar onderzoeken en bevordert de opvolging en naleving van haar aanbevelingen.
 
 Taken van de voorzitter
 De voorzitter:

leidt de vergaderingen van de commissie en zorgt voor een zorgvuldige besluitvorming;
bevordert de samenwerking binnen de commissie;
treedt op als woordvoerder namens de commissie;
adviseert de commissie inhoudelijk op basis van zijn/haar expertise;
is eindverantwoordelijk voor de contractering en aansturing van externe ondersteuning;
heeft de budgetverantwoordelijkheid. 
 Functieprofiel
 Als voorzitter van de rekenkamercommissie initieert en begeleidt u de opzet en inhoudelijke beoordeling van onderzoeken. U bent in staat de relevantie van onderzoeksvragen en de kwaliteit van het onderzoeksproces en de onderzoeksrapporten te beoordelen en te bewaken. U levert een bijdrage aan de onderzoeksrapporten en leidt de vergaderingen van de rekenkamercommissie. Verder bent u thuis in beleidsonderzoek, maatschappelijk betrokken en heeft u ervaring met het functioneren van het lokale bestuur en de voorzittersfunctie.
 
 Functie-eisen 

academisch werk- en denkniveau;
een onafhankelijke en kritische instelling;
gevoel voor politieke en maatschappelijke verhoudingen;
inzicht in de opzet en werking van een gemeentelijke organisatie en de belangrijkste beleidsterreinen van de lokale overheid;
affiniteit met regio de Liemers;
kennis van één of meerdere beleidsterreinen van de gemeente;
kennis van en ervaring met beleidsonderzoek en public governance. 
 
 Belangrijkste competenties
 Verbindend, procesbegeleider, gespreksleider, analytisch, out of the box denkvermogen, communicatief vaardig, gericht op doorontwikkeling en lerend vermogen.
 
 Incompatibiliteiten

andere functie(s) die een onafhankelijke oordeelsvorming ten aanzien van de gemeente Zevenaar en de door de gemeente Zevenaar gesubsidieerde instellingen in de weg staan;
directe arbeidsrelatie met de gemeente Zevenaar. 
 Wat bieden wij?
 Een vaste vergoeding van €239,73 per bijeenkomst. De rekenkamercommissie komt ongeveer vier keer per jaar bijeen.
 
 Geïnteresseerd?
 Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kunt u contact opnemen met Sofie de Boer, secretaris van de rekenkamercommissie via telefoonnummer 0316-595382 en via s.deboer@zevenaar.nl . Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u contact opnemen met de heer W. van Dinther, tijdelijk voorzitter van de Rekenkamercommissie via w.vandinther@raad.zevenaar.nl . Uw sollicitatie met CV kunt u tot en met 24 augustus sturen via www.werkeningelderland.nl . 
 Gesprekken vinden plaats op woensdag 5 september 2018 (‘s avonds). Kandidaten die hiervoor worden uitgenodigd, ontvangen hiervan uiterlijk donderdag 30 augustus bericht.
  
De gemeente Zevenaar heeft een rekenkamercommissie, ambtelijk ondersteund door de griffie, die bestaat uit een externe voorzitter en acht raadsleden. De leden van de rekenkamercommissie zijn voor een periode van vier jaar benoemd. Voor deze raadsperiode is een vacature voor:

VOORZITTER VAN DE REKENKAMERCOMMISSIE (M/V)

Taken en doel van de commissie
De rekenkamercommissie levert met haar onderzoeken een constructieve bijdrage aan de kwaliteit van het bestuur van de gemeente Zevenaar door de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijk bestuur te onderzoeken. Jaarlijks doet de rekenkamercommissie een tot twee onderzoeken op basis van een onderzoeksplan. De rekenkamercommissie voert het onderzoek uit of, in het geval van uitbesteding, begeleidt en bewaakt de uitvoering. De rekenkamercommissie rapporteert aan de raad over haar onderzoeken en bevordert de opvolging en naleving van haar aanbevelingen.

Taken van de voorzitter
De voorzitter:
 • leidt de vergaderingen van de commissie en zorgt voor een zorgvuldige besluitvorming;
 • bevordert de samenwerking binnen de commissie;
 • treedt op als woordvoerder namens de commissie;
 • adviseert de commissie inhoudelijk op basis van zijn/haar expertise;
 • is eindverantwoordelijk voor de contractering en aansturing van externe ondersteuning;
 • heeft de budgetverantwoordelijkheid.

Functieprofiel
Als voorzitter van de rekenkamercommissie initieert en begeleidt u de opzet en inhoudelijke beoordeling van onderzoeken. U bent in staat de relevantie van onderzoeksvragen en de kwaliteit van het onderzoeksproces en de onderzoeksrapporten te beoordelen en te bewaken. U levert een bijdrage aan de onderzoeksrapporten en leidt de vergaderingen van de rekenkamercommissie. Verder bent u thuis in beleidsonderzoek, maatschappelijk betrokken en heeft u ervaring met het functioneren van het lokale bestuur en de voorzittersfunctie.

Functie-eisen 
 • academisch werk- en denkniveau;
 • een onafhankelijke en kritische instelling;
 • gevoel voor politieke en maatschappelijke verhoudingen;
 • inzicht in de opzet en werking van een gemeentelijke organisatie en de belangrijkste beleidsterreinen van de lokale overheid;
 • affiniteit met regio de Liemers;
 • kennis van één of meerdere beleidsterreinen van de gemeente;
 • kennis van en ervaring met beleidsonderzoek en public governance.


Belangrijkste competenties
Verbindend, procesbegeleider, gespreksleider, analytisch, out of the box denkvermogen, communicatief vaardig, gericht op doorontwikkeling en lerend vermogen.

Incompatibiliteiten
 • andere functie(s) die een onafhankelijke oordeelsvorming ten aanzien van de gemeente Zevenaar en de door de gemeente Zevenaar gesubsidieerde instellingen in de weg staan;
 • directe arbeidsrelatie met de gemeente Zevenaar.

Wat bieden wij?
Een vaste vergoeding van €239,73 per bijeenkomst. De rekenkamercommissie komt ongeveer vier keer per jaar bijeen.

Geïnteresseerd?
Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kunt u contact opnemen met Sofie de Boer, secretaris van de rekenkamercommissie via telefoonnummer 0316-595382 en via s.deboer@zevenaar.nl. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u contact opnemen met de heer W. van Dinther, tijdelijk voorzitter van de Rekenkamercommissie via w.vandinther@raad.zevenaar.nl. Uw sollicitatie met CV kunt u tot en met 24 augustus sturen via www.werkeningelderland.nl.
Gesprekken vinden plaats op woensdag 5 september 2018 (‘s avonds). Kandidaten die hiervoor worden uitgenodigd, ontvangen hiervan uiterlijk donderdag 30 augustus bericht.