of 59281 LinkedIn
Vakgebied:
Bestuur en Management
Opleiding:
universitair
Branche:
Gemeente
Provincie:
Noord-Brabant
Functie:
Voorzitter en 3 leden bezwaarschriftencommissie gemeente Helmond
Plaats:
Helmond
Organisatie:
Gemeente Helmond
Dienstverband:
Parttime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
465801

Voorzitter en 3 leden bezwaarschriftencommissie gemeente Helmond

Gemeente Helmond is op korte termijn op zoek naar:

Voorzitter en 3 leden  
bezwaarschriftencommissie gemeente Helmond

Voor de Algemene Kamer: zoeken wij 1 voorzitter en 1 lid.
Voor de Sociale Kamer: zoeken wij 2 leden.

Voor de behandeling van bezwaarschriften heeft de gemeente Helmond een externe adviescommissie bezwaarschriften ingesteld. De onafhankelijke commissie hoort belanghebbenden en adviseert het college op basis van haar bevindingen,  beargumenteerd over de te nemen beslissingen op bezwaarschriften, met aandacht voor kwaliteitsverbetering.

Er zijn 2 twee Kamers, een Algemene Kamer en een Sociale Kamer. Per kamer is er een voorzitter en twee leden. Elke Kamer houdt twee keer in de maand een hoorzitting. De Algemene Kamer komt op de dinsdagavonden bijeen, de Sociale Kamer op woensdagavonden.  

De leden  van beide kamers zijn elkaars plaatsvervangers. Van alle leden wordt dus verwacht dat zij in beide kamers plaats kunnen nemen. De leden van de commissie worden benoemd voor de duur van vier jaar.

De commissie staat los van de gemeentelijke organisatie. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretariaat dat zorg draagt voor een juiste afwikkeling van de bezwaarprocedure, verslaglegging en het opstellen van conceptadviezen en -beslissingen. Dit ambtelijk secretariaat is ondergebracht bij de afdeling Bestuurs- en Juridische Ondersteuning (BJO)

Geschikte kandidaten:


Zijn academisch juridisch geschoold (mr. ) en hebben relevante actuele werkervaring in het (bestuurs)recht;
Zijn bekend met de bestuurlijke verhoudingen en de ambtelijke structuur van de gemeentelijke organisatie;
Zijn geïnteresseerd in mensen en maatschappelijke kwesties en hebben affiniteit met het lokale openbaar bestuur;
Zijn communicatief sterk (mondelinge en schriftelijke vaardigheden) en sociaal betrokken, hebben inlevingsvermogen  en een oplossingsgerichte instelling;
Zijn analytisch en onderzoekend, kunnen tot de kern van de zaak komen door de juiste vragen te stellen en zijn in staat tot zelfstandige en onafhankelijke oordeelsvorming;
Zijn niet werkzaam voor de gemeente Helmond of de Helmondse advocatuur en niet actief in lokale belangenorganisaties;
Zijn objectief en integer, zowel ten opzichte van het handelen van de gemeente Helmond als ten opzichte van de bezwaarmaker(s).
Van de (plaatsvervangend) voorzitter wordt daarnaast verlangd dat deze het vermogen heeft om bemiddelend op te treden en beschikt over aantoonbare ervaring met het leiden van vergaderingen.


Specifiek voor de Algemene Kamer geldt dat geschikte kandidaten aantoonbaar grondige kennis hebben van het ruimtelijk bestuursrecht en omgevingsrecht alsmede ervaring op het (brede) terrein van de openbare orde, veiligheid en handhaving.

Voor de Sociale Kamer is een grondige kennis van de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet vereist. De Sociale Kamer behandelt daarnaast dossiers op het terrein van Burgerzaken, subsidiebesluiten, schulddienstverlening, gehandicaptenparkeerkaarten, onderwijs en leerlingenvervoer.
Belangstelling?

Solliciteer vóór 3 juni 2019 via de sollicitatie button onderaan deze pagina. Graag ontvangen we een motivatie waarin u tevens bekend maakt op welke functie u solliciteert. Sollicitaties via email of op andere wijze worden niet in behandeling genomen.

Overige informatie
Als voorzitter ontvangt u een vergoeding van € 239,75 per bijgewoonde vergadering. Als lid ontvangt u een vergoeding van € 186,47 per bijgewoonde vergadering.

Daarnaast krijgt u een reiskostenvergoeding.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Lia van Beek, recruitment, de afdeling Arbeid, Organisatie en Gezondheid, te bereiken onder telefoonnummer 0492 – 587361.


SOLLICITEER
Gemeente Helmond is op korte termijn op zoek naar:

Voorzitter en 3 leden 
bezwaarschriftencommissie gemeente Helmond

Voor de Algemene Kamer: zoeken wij 1 voorzitter en 1 lid.
Voor de Sociale Kamer: zoeken wij 2 leden.


Voor de behandeling van bezwaarschriften heeft de gemeente Helmond een externe adviescommissie bezwaarschriften ingesteld. De onafhankelijke commissie hoort belanghebbenden en adviseert het college op basis van haar bevindingen,  beargumenteerd over de te nemen beslissingen op bezwaarschriften, met aandacht voor kwaliteitsverbetering.

Er zijn 2 twee Kamers, een Algemene Kamer en een Sociale Kamer. Per kamer is er een voorzitter en twee leden. Elke Kamer houdt twee keer in de maand een hoorzitting. De Algemene Kamer komt op de dinsdagavonden bijeen, de Sociale Kamer op woensdagavonden. 

De leden  van beide kamers zijn elkaars plaatsvervangers. Van alle leden wordt dus verwacht dat zij in beide kamers plaats kunnen nemen. De leden van de commissie worden benoemd voor de duur van vier jaar.

De commissie staat los van de gemeentelijke organisatie. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretariaat dat zorg draagt voor een juiste afwikkeling van de bezwaarprocedure, verslaglegging en het opstellen van conceptadviezen en -beslissingen. Dit ambtelijk secretariaat is ondergebracht bij de afdeling Bestuurs- en Juridische Ondersteuning (BJO)

Geschikte kandidaten:

  • Zijn academisch juridisch geschoold (mr. ) en hebben relevante actuele werkervaring in het (bestuurs)recht;
  • Zijn bekend met de bestuurlijke verhoudingen en de ambtelijke structuur van de gemeentelijke organisatie;
  • Zijn geïnteresseerd in mensen en maatschappelijke kwesties en hebben affiniteit met het lokale openbaar bestuur;
  • Zijn communicatief sterk (mondelinge en schriftelijke vaardigheden) en sociaal betrokken, hebben inlevingsvermogen  en een oplossingsgerichte instelling;
  • Zijn analytisch en onderzoekend, kunnen tot de kern van de zaak komen door de juiste vragen te stellen en zijn in staat tot zelfstandige en onafhankelijke oordeelsvorming;
  • Zijn niet werkzaam voor de gemeente Helmond of de Helmondse advocatuur en niet actief in lokale belangenorganisaties;
  • Zijn objectief en integer, zowel ten opzichte van het handelen van de gemeente Helmond als ten opzichte van de bezwaarmaker(s).

Van de (plaatsvervangend) voorzitter wordt daarnaast verlangd dat deze het vermogen heeft om bemiddelend op te treden en beschikt over aantoonbare ervaring met het leiden van vergaderingen.

  • Specifiek voor de Algemene Kamer geldt dat geschikte kandidaten aantoonbaar grondige kennis hebben van het ruimtelijk bestuursrecht en omgevingsrecht alsmede ervaring op het (brede) terrein van de openbare orde, veiligheid en handhaving.
  • Voor de Sociale Kamer is een grondige kennis van de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet vereist. De Sociale Kamer behandelt daarnaast dossiers op het terrein van Burgerzaken, subsidiebesluiten, schulddienstverlening, gehandicaptenparkeerkaarten, onderwijs en leerlingenvervoer.

Belangstelling?

Solliciteer vóór 3 juni 2019 via de sollicitatie button onderaan deze pagina. Graag ontvangen we een motivatie waarin u tevens bekend maakt op welke functie u solliciteert. Sollicitaties via email of op andere wijze worden niet in behandeling genomen.

Overige informatie
Als voorzitter ontvangt u een vergoeding van € 239,75 per bijgewoonde vergadering. Als lid ontvangt u een vergoeding van € 186,47 per bijgewoonde vergadering.

Daarnaast krijgt u een reiskostenvergoeding.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Lia van Beek, recruitment, de afdeling Arbeid, Organisatie en Gezondheid, te bereiken onder telefoonnummer 0492 – 587361.