Vakgebied:
Financiën
Opleiding:
WO
Branche:
Rijksoverheid
Functie:
Financiën en economie
Plaats:
Apeldoorn
Organisatie:
Belastingdienst
Dienstverband:
Fulltime

Vaktechnisch coördinator Inning


“Mijn grootste uitdaging voor de komende jaren? Het helpen invlechten van de belangrijke en gewilde ‘menselijke maat’ binnen onze massale invorderingsprocessen. Zonder dat er op wat voor manier dan ook afbreuk wordt gedaan aan kwaliteit in de breedste zin van het woord.” Amir Moeni, vaktechnisch coördinator invordering.

In jouw rol als vaktechnisch coördinator (vaco) invordering ben je samen met je collega-vaco’s verantwoordelijk voor de vaktechnische infrastructuur van het cluster inning. Daarnaast ben je aanspreekpunt voor medewerkers, collega’s regie en kwaliteit en het management in het geval van complexe vaktechnische casuïstiek of als uiteenlopende (invorderings)belangen in de inningsketen een rol spelen. Jij onderkent complexe middel- of keten overstijgende vraagstukken, analyseert ze en lost ze op. Daarbij kijk je over de grenzen van het inningslandschap heen. en voor het afstemmen van de casuïstiek (deze zin verwijderen). Je bent nauw betrokken bij toezichtsvraagstukken en handhavingsregie binnen het cluster inning en je signaleert mogelijke handhavingstekorten en inningsverliezen in de uitvoering. Je waarborgt de eenheid en uitvoering. Ook de coördinatie van vaktechniek en de borging van de vaktechnische kwaliteit van medewerkers behoort tot jouw verantwoordelijkheid.

Als vaco ben je ook een netwerker en je draagt bij aan de verbinding tussen de vaktechniek en het management. Je bent een belangrijke adviseur van het MT van het cluster en je signaleert en adviseert over vakinhoudelijke en procesmatige zaken, zowel gevraagd als ongevraagd. Daarbij heb je oog voor politieke gevoeligheden. De borging van vaktechnische kwaliteit voor alle innings- en transactieprocessen behoort ook tot jouw verantwoordelijkheid. Je hebt daarbij oog voor de belangen van de klant, burgers, ondernemers en specifieke doelgroepen en hun relatie met de Belastingdienst.

Zullen we zakendoen en word jij een nieuwe collega van Amir? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Marjan Sprang, manager via 06 -15342393.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-diploma civiel recht, fiscaal recht/fiscale economie met een (latere) civielrechtelijke specialisatie.
 • Je hebt inzicht in politieke verhoudingen en de bestuurlijke context van vraagstukken en je hebt diepgaande kennis van en ruime ervaring binnen de invordering.
 • Je kent relevante onderdelen uit het civiel recht en het faillissementsrecht en je hebt adequate kennis van andere relevante middelen en processen en het formele recht.
 • Je bent vertrouwd met de relevante ontwikkelingen rondom klantbehandeling, doelgroepenbenadering en toezicht.
 • Je weet het inrichten en ontwerpen van (semi)massale innings- en transactieprocessen te verbinden met kaders van wet- en regelgeving en beleid.
 • Je hebt affiniteit met massale en semimassale processen en je hebt oog voor een klantgerichte benadering.

Jouw competenties?

 • visie
 • omgevingsbewustzijn
 • overtuigingskracht
 • creativiteit
 • samenwerkingen

Herken jij jezelf ook hierin?

Je streeft een vaktechnische regierol na; je hebt dan ook een sterke persoonlijkheid. Daarbij ben je flexibel en kun je gemakkelijk schakelen tussen onderwerpen en niveaus zonder prioriteiten uit het oog te verliezen. Jouw communicatieve vaardigheden? Die zijn uitstekend. Daarnaast kun je verschillende belangen overbruggen en op een lijn krijgen. Je bent integer en hebt een goed gevoel voor verhoudingen binnen de inningsketens CAP, midden- en kleinbedrijf en grote ondernemingen. Tot slot reis je graag (met een dienstauto!) tussen onze diverse vestigingen , Apeldoorn, Amsterdam, Groningen en Enschede

Arbeids­voorwaarden

Salaris­niveau schaal 14

Salaris­omschrijving In beginsel kan inschaling in de naast lagere salarisschaal plaatsvinden. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.

Maand­salaris Min €4.797 – Max. €7.046 (bruto)

Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Contract­duur Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Minimaal aantal uren per week 32

Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je maandinkomen deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer.Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

Bijzonderheden

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand via de 'Solliciteer' button. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.

Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.

Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van 3 jaar te solliciteren.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure (uitgezonderd interne horizontale kandidaten), evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Solliciteren op deze functie


Solliciteren
Loading...


Overige vacatures van Belastingdienst