Vakgebied:
Juridisch
Opleiding:
WO
Branche:
Gemeente
Functie:
Juridisch
Bestuur en Management
Plaats:
Rheden
Organisatie:
Gemeente Rheden
Dienstverband:
Parttime

Voorzitter en leden


Voor de commissie bezwaarschriften zoeken wij een voorzitter, tevens voorzitter van de Algemene Kamer, een voorzitter van de Sociale Kamer en leden voor beide kamers.

De gemeente Rheden heeft een commissie bezwaarschriften die advies uitbrengt aan de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester over alle ingediende bezwaarschriften. Uitgezonderd zijn bezwaarschriften op het gebied van belastingen en personeelsaangelegenheden. De voorzitters en leden van de commissie worden benoemd voor een periode van 4 jaar.

Wat doet de commissie?

De commissie bestaat uit twee kamers. De algemene kamer behandelt zaken die betrekking hebben op onder meer ruimtelijke ordening, bouwrecht, milieu en welzijn. De sociale kamer is belast met zaken die betrekking hebben op de Participatiewet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Het horen en adviseren gebeurt door een wisselend samengestelde commissie van twee leden en een voorzitter. De commissie wordt daarbij ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Wij zoeken een algemeen voorzitter van de commissie, tevens voorzitter van de algemene kamer, een voorzitter van de sociale kamer en leden voor beide kamers.

Wanneer vinden de hoorzittingen plaats?

Elke kamer vergadert naar verwachting 11 keer per jaar. De vergaderingen vinden plaats op dinsdagmiddag.

Wie zoeken wij?

 • Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau. Je beschikt over een afgeronde studie Nederlands Recht;
 • Je hebt ruime kennis op het terrein van algemeen bestuurs(proces)recht en je beschikt over inzicht en ervaring in gemeentelijke besluitvormingsprocessen;
 • Voor de Algemene Kamer: je hebt specifieke kennis en aantoonbare ervaring op het gebied van het omgevingsrecht (o.a. Wabo, Wro, Wegenwet);
 • Voor de Sociale Kamer: je hebt specifieke kennis en aantoonbare ervaring op het gebied van sociale wetgeving (o.a. Participatiewet, Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening);
 • Je hebt brede maatschappelijke interesse;
 • Je beschikt over inlevingsvermogen en goede sociale en communicatieve vaardigheden;
 • Je bent integer, betrokken en flexibel;
 • Je hebt analytisch denkvermogen;
 • Je bent niet werkzaam bij of hebt geen binding of betrokkenheid met het gemeentebestuur of een in de gemeente Rheden actieve belangenorganisatie. Daarnaast ben je niet woonachtig in de gemeente Rheden;
 • Je bent, waar nodig, in staat om snel te reageren op vragen van de secretaris;

 • Extra competentie voor de voorzitter
 • Je hebt het vermogen vergaderingen van de bezwarencommissie te leiden en sturing te geven aan de besluitvorming en het werk van de bezwarencommissie, actief verantwoordelijkheid te nemen en voorbeeldgedrag te tonen voor het groepsproces;
 • Je hebt een visie op het functioneren van de onafhankelijke commissie bezwaarschriften;

Wat bieden wij?

De vergoeding per bijgewoonde vergadering bedraagt voor de voorzitter € 247,38 en
€ 206,15 voor de leden. Er wordt voorts een reiskostenvergoeding verstrekt.

Informatie:

Voor meer informatie over deze functie kan contact opgenomen worden met het secretariaat van de commissie, mevrouw Y Soepenberg, telefoonnummer

(026 ) 49 76 407 of mevrouw C.W.A. Even, telefoonnummer (026) 49 76 287.

Heb je interesse?

Schriftelijke sollicitaties kunnen vóór 28 oktober 2019 worden gericht aan de gemeente Rheden, t.a.v. het secretariaat commissie bezwaarschriften, Hoofdstraat 3,

6994 AB De Steeg.

De gesprekken staan gepland voor: woensdagochtend 20 november 2019 en donderdagochtend 21 november 2019

Solliciteren op deze functie


Solliciteren
Loading...