Vakgebied:
Financiën
Opleiding:
HBO
WO
Branche:
Overig
Functie:
Financiën en economie
Plaats:
Den Haag
Organisatie:
VNG Realisatie
Dienstverband:
Fulltime

Tijdelijke opdracht: inhuur Senior Business Controller


Tijdelijke opdracht: inhuur Senior Business Controller

(opdrachtnummer:19.163)

Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie). De maximale duur van dit contract op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is maximaal 40 uur per week, de beoogde startdatum is 1 januari 2020.

 1. Specificatie

1.1 Over VNG
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn alle 355 gemeenten samen. De VNG behartigt de belangen van gemeenten, voert gemeenschappelijke diensten uit en biedt een platformfunctie.

1.2 Over Team Financiën en Control
Het team Financiën en Control (FC) is binnen de VNG verantwoordelijk voor het financieel beheer van de vereniging en draagt bij aan de P&C cyclus.

1.3 Omschrijving van de opdracht
Het team FC heeft naast de reguliere werkzaamheden een aantal projecten op de planning staan die niet binnen de huidige capaciteit kunnen worden belegd. De Senior business controller zal een actieve rol in het team innemen en moet in staat zijn snel en zelfstandig in een nieuwe werkomgeving te integreren.

1.4 Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
De Senior business controller is verantwoordelijk voor enkele accounts binnen het team FC en nader te bepalen projecten. Daarnaast wordt verwacht dat hij/zij een actieve bijdrage levert aan het opstellen van diverse instrumenten van de P&C cyclus. Hij/Zij geeft gevraagd en ongevraagd (financieel) advies aan de Algemene Directie en het integraal management.

1.5 Resultaat van de opdracht
Het leveren van een actieve bijdrage aan de reguliere werkzaamheden, kortlopende projecten en de verdere ontwikkeling van het team FC.

Eisen

De inschrijving moet volledig voldoen aan de eisen die vermeld zijn in deze paragraaf.

Kennis en expertise
Uit het cv en de aangeleverde motivatiebrief blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (door opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten et cetera.) beschikt over:

 • Afgerond HBO/WO opleiding op het gebied van finance en control;
 • Minimaal 10 7 jaar aantoonbare werkervaring als Controller zoals omschreven in paragraaf 1.3 van deze offerteaanvraag.
 • Ervaring met het ontwikkelen en opstellen van management rapportages.
 • Aantoonbare kennis van en minimaal 2 jaar ervaring met systemen zoals Exact Globe, Exact Synergy en MS Excel op gevorderd niveau.

Wensen
Nadat de inschrijvingen zijn gecontroleerd op de eisen, worden de wensen beoordeeld.

 1. Aantal jaar werkzaam in een vergelijkbare functie.
 2. Kennis en ervaring met fiscale aspecten. (BTW inzake subsidies, horizontaal toezicht).
 3. Ervaring in een politieke en bestuurlijke omgeving.
 4. Kennis van en ervaring met Pepperflow.
 5. Ervaring met het opzetten en beheren van verplichtingen administratie bij voorkeur in systemen zoals Exact/Synergy.

Informatie
Het betreft een tijdelijke opdracht met een initiële periode met een omgang van maximaal 40 uur per week. De maximale vergoeding is 95 euro, exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten en dienstreizen. De standplaats voor deze opdracht is Den Haag. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

U kunt via CTM uiterlijk reageren tot 3 december 2019, 12.00 uur.

De eerste gesprekken zijn op 10 december 2019, tussen 14.00 – 17.00 uur.

Gesprek
Na evaluatie (eisen/wensen/prijs) worden aan de hand van de ranking in CTM één of meerdere (in de regel drie) kandidaten uitgenodigd voor het gesprek. Deze ranking wordt niet meegenomen in de beoordeling van het gesprek: het gesprek is uiteindelijk doorslaggevend.

In dit gesprek wordt de kandidaat beoordeeld op werk- en opdrachtinhoudelijke aspecten, de match met de organisatie en de benodigde competenties. Op basis van de uitkomst van deze gesprekken vindt gunning van de opdracht plaats en/of wordt een kandidaat geselecteerd voor een eventueel tweede gesprek.

Het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat op het afgesproken tijdstip aanwezig is. Als de kandidaat, zonder voorafgaande afmelding, op de door ons gecommuniceerde datum en tijdstip afwezig is, kan dit leiden tot uitsluiting van de procedure.

Als u binnen zeven werkdagen na de sluitingstermijn geen uitnodiging heeft ontvangen voor een gesprek (via CTM Solution), kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt.

Reageren?
Een onderdeel van de procedure is een formele inschrijving op het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) van VNG Realisatie door middel van het platform van CTMsolution.nl
Deze inschrijving is noodzakelijk in verband met Europese wet & regelgeving waar VNG Realisatie aan moet voldoen. Deze inschrijving is eenmalig.

De gepubliceerde offerteaanvraag op CTM Solution met aanbestedingsnummer 226767 is leidend boven elders gepubliceerde documenten. De eisen en wensen zijn bij eventuele discrepanties leidend boven het gestelde in de profieltekst.

De offerteaanvraag staat in het vakgebied Project en programmamanagement.

http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie

De deadline om voor aanvraag tot kwalificatie is 1 december 2019, 18.00 uur.

U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) waarvan VNG gebruik maakt.

De stappen om te kunnen reageren op uitvragen zijn in grote lijnen als volgt:

 • Registreer bij CTMsolution
 • Selecteer een kwalificatie/vakgebied en klik op accepteer om toegang te krijgen tot de aanvraag
 • Rond de inschrijving af door de vragen te beantwoorden, het invullen van het verplichte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Daarna kunt u uw aanmelding in sturen door op verzenden te klikken.
 • Na beoordeling van uw verzoek tot kwalificatie (enkele dagen), wordt deze opdracht (en eventuele andere openstaande uitvragen) aan u toegezonden. U kunt hierop reageren en uw aanbieding, CV en motivatie insturen.

Mocht u vragen hebben omtrent het inschrijven in CTM, kunt u mailen naar das@vng.nl.

Indien u binnen 7 werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen heeft voor een selectiegesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt. De uitnodiging voor de selectiegesprekken wordt via CTM verstuurd en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat ook op het genoemde tijdstip aanwezig is.

Solliciteren op deze functie