Opleiding:
HBO
WO
Branche:
Gemeente
Functie:
Financiën en economie
Plaats:
Culemborg
Organisatie:
Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe
Dienstverband:
Fulltime

Teamhoofd Financieel Advies


BEDRIJFSVOERINGSORGANISATIE WEST-BETUWE
Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe (BWB) is een samenwerkingsverband (Gemeenschappelijke Regeling) op het gebied van bedrijfsvoering voor de gemeenten Culemborg, Tiel en West Betuwe (fusie Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen). BWB levert diensten en producten ter ondersteuning van het primaire proces van de aangesloten gemeenten én aan een aantal verbonden partijen van deze gemeenten, op het gebied van Financiën, ICT, Informatiemanagement, Facilitaire Zaken, Personeel & Organisatie en Algemeen juridische zaken. De gemeenten zijn opdrachtgever, BWB is opdrachtnemer. BWB is gevestigd in het gemeentehuis van Culemborg en telt 200 medewerkers (190 fte).

Inmiddels bestaat de Gemeenschappelijke Regeling 3 jaar. Na een eerste intensieve periode van opstarten en ‘trial & error’, is recent vol energie de doorontwikkeling ingezet naar een volwassen en professionele bedrijfsvoeringsorganisatie die daadwerkelijk ‘partner in business’ is voor de gemeenten. Toegewerkt wordt naar een sterke en solide organisatie, met een hoge kwaliteit van dienstverlening, die een meer leidende rol kan hebben bij de doorontwikkeling van de aangesloten gemeenten. Teneinde deze ambitie te verwezenlijken is een verander- en ontwikkelagenda opgesteld. In dat kader is afgelopen jaar ook een nieuwe directeur aangetrokken die richtinggevend is in de veranderopgave en de juiste randvoorwaarden heeft gecreëerd om de ambitie te kunnen realiseren. Een heldere governance is ingericht, een nieuwe en platte organisatiestructuur is zo goed als geïmplementeerd, er wordt nagedacht over hoe de processen en systemen van de aangesloten organisaties zo veel als mogelijk te harmoniseren en er is een start gemaakt met het formuleren van heldere Dienstverleningsovereenkomsten waarin samenwerkingsafspraken worden vastgelegd en geconcretiseerd.

De nieuwe organisatiestructuur bestaat uit 2 sturingslagen; de directeur en de teamhoofden. De taken van de bedrijfsvoeringsorganisatie zijn gebundeld op basis van vakinhoud en worden uitgevoerd in 8 vakteams, te weten: Financieel Advies, Financieel Beheer, Personeel, Organisatie & Informatie (PO&I), Juridische Zaken & Control (JZC), ICT, Applicatie, DIV/BAG, FZ/Inkoop. De teams van vakmensen vormen de basis van de BWB. Vakmanschap staat centraal. Dat betekent dat medewerkers vakinhoudelijk expert zijn en vanuit die kennis en expertise een goede gesprekspartner en adviseur zijn voor gemeenten.

Recent is een nieuw managementteam aangesteld. Dit team bestaat enerzijds uit teamhoofden die uit de eigen organisatie en uit de aangesloten gemeenten komen en BWB goed kennen, en daarnaast zijn extern 2 nieuwe teamhoofden aangetrokken. Deze brengen weer andere energie en perspectieven in. Om de implementatie van de nieuwe structuur af te ronden en het managementteam te completeren wordt nu nog een Teamhoofd Financieel Advies gezocht. Deze functie wordt nu nog op interim basis waargenomen.

DE FUNCTIE VAN TEAMHOOFD
Met de nieuwe structuur en samenwerkingsafspraken is een stevig fundament gelegd. De komende periode vraagt de volle aandacht om een gestroomlijnde manier van werken en een soepele samenwerkingsrelatie te realiseren waarin kwaliteit voorop staat en medewerkers en organisatie zich verder kunnen ontwikkelen. De teamhoofden vervullen hierin een sleutelfunctie.

Als teamhoofd stuur je actief op de ontwikkeling van de vakkennis, advies-, project- en procesvaardigheden van je medewerkers en zorg je er voor dat in lijn met de kerncompetenties van de organisatie gewerkt wordt: resultaatgericht, pro-actief en samenwerkingsgericht. Je spoort medewerkers aan zich verantwoordelijk te voelen voor de eigen resultaten en voor het blijven ontwikkelen van hun vakmanschap (eigenaarschap). Je bent hierin stimulerend, verbindend en coachend en daagt je medewerkers uit zich te stretchen of door een ander venster te kijken.

De teamhoofden leggen verantwoording af aan de directeur en vormen samen met de directeur het managementteam van de BWB. In de samenwerking is het teamhoofd de eerste escalatielijn voor het management van de aangesloten organisaties. Je bent integraal leidinggevende voor je team, dat betekent dat je verantwoordelijk bent voor de PIOFACH.

De recent ingezette doorontwikkeling heeft medewerkers van de BWB gemotiveerd om met nieuwe energie en elan een gerevitaliseerde en doortastende organisatie neer te zetten. BWB kenmerkt zich door een no-nonsense cultuur waarin hard gewerkt wordt en de doelstelling om te realiseren en excelleren breed gedeeld wordt.

In het licht van de doorontwikkeling van de organisatie heeft elk vakteam ook haar eigen ontwikkelambities en accenten. Voor het team(hoofd) financieel advies betekent dit het volgende.

FINANCIEEL ADVIES EN DE UITDAGING
Het team financieel advies is verantwoordelijk voor het financieel in control zijn van de 3 partnerorganisaties en de eigen organisatie. Het team bestaat uit 20 medewerkers (18 fte) verdeeld over de specialismen financieel advies, treasury, fiscaliteiten en belastingbeleid. Zij houden zich onder meer bezig met de planning & control cyclus en de financiële advisering aan budgethouders en -beheerders, liquiditeitsplanning, btw vraagstukken en vennootschapsbelasting, en het belastingbeleid. Het team werkt nauw samen met het team financieel beheer en de controller van BWB.

Om de ambitie van de bedrijfsvoeringsorganisatie te kunnen realiseren en van toegevoegde waarde te zijn met een hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening en een meer pro-actieve (financiële) informatievoorziening, wordt van de medewerkers van het team financieel advies verwacht dat zij zich in hun adviserende rol richting de partnerorganisaties ontwikkelen van financieel adviseur naar ‘adviseur bedrijfsvoering met specialisme financiën’. Dat wil zeggen dat van hen gevraagd wordt om vanuit een meer brede blik te adviseren. Van het teamhoofd financieel advies wordt gevraagd om de medewerkers van het team hierbij te begeleiden. Gevraagd wordt iemand die vakinhoudelijk sparringpartner is en zelf een ervaren adviseur, die vanuit een organisatie-brede blik kijkt. Vanuit deze achtergrond weet je de medewerkers van het team te inspireren zich te ontwikkelen naar adviseurs die over de grenzen van het financiële vakgebied heen kijken, hierbij durven te experimenten en verantwoordelijkheid voor hun professionele ontwikkeling nemen. Het teamhoofd gidst, coacht, geeft vertrouwen, faciliteert en biedt kansen, met aandacht voor de kracht van het individu en het team als geheel.

Je uitdaging in de functie van teamhoofd bij BWB is de complexe context waarbinnen resultaten gehaald moeten worden. De context van een complex samenwerkingsveld van veel stakeholders met verschillende en soms tegengestelde belangen waarop moet worden ingespeeld. Van het teamhoofd wordt gevraagd hierbij de verbindende en strategische schakel te zijn in het samenspel tussen het team financieel advies en de partnerorganisaties. Een vakoverstijgend sparringpartner die organisatievraagstukken begrijpt, er voor waakt dat de organisatiedoelstellingen die in de begrotingen van de partners zijn opgenomen worden gehaald en kan optreden als de financiële beheersing van de partners in gevaar komt. Gezien de bijzondere dynamiek van een dergelijke samenwerkingsrelatie wordt gezocht naar iemand die een uitstekende politieke en organisatie-politieke antenne heeft en zich gemakkelijk beweegt in deze complexe context. Iemand die zich flexibel beweegt in dit krachtenveld en tegelijkertijd heldere kaders kan scheppen waarbinnen alle partijen weten wat van hen verwacht wordt. Iemand die vanuit vakinhoudelijke kennis en ervaring comfort en rust geeft én scherp is op afspraken en resultaten. Een verbindende persoonlijkheid die communicatief en sociaal zeer vaardig is.

Voor deze functie wordt een vakoverstijgend sparringpartner gezocht die ervaring heeft in een complexe organisatie of samenwerkingscontext en de dynamiek van het belangenveld snapt. De functie van teamhoofd bij BWB is interessant voor iemand die vanuit deze senioriteit en dit comfort zich verder wil bekwamen in een leidinggevende rol.

Heb je nog géén leidinggevende ervaring, maar kun je uitleggen waarom je wel in het profiel past? Ook dan nodigen wij je van harte uit om te reageren!

FUNCTIE-EISEN EN COMPETENTIES TEAMHOOFD FINANCIEEL ADVIES

  • HBO/WO werk- en denkniveau met een financiële opleidingsachtergrond;
  • (overstijgend) vakinhoudelijk sparringpartner op financieel vlak;
  • strategisch kunnen denken en handelen en bewezen resultaten kunnen boeken in een complex belangenveld;
  • een beeld hebben van bij de context van een bedrijfsvoeringsorganisatie voor gemeenten en van het scherp krijgen van opdrachtgever- en opdrachtnemerschap;
  • sparringpartner op proces, inhoud en persoonlijke ontwikkeling;
  • zeer goede communicatieve en sociale vaardigheden;
  • zeer goede politieke antenne;
  • ervaring met het aansturen en (door)ontwikkelen van een financieel team is een pré.


Overige persoonskenmerken: slim, scherp, analytisch, verbindend, samenwerkingsgericht, coachend en stimulerend, vertrouwen gevend, stimulerend, resultaatgericht, richting geven en behouden in een complex belangenveld.

WAT BIEDT BWB
BWB biedt je een uitdagende managementpositie in een jonge en dynamische organisatie in ontwikkeling. Een unieke kans voor iemand die in korte tijd ervaring wil opdoen in een complexe omgeving met een groot stakeholderveld, waar je daadwerkelijk een bijdrage kunt leveren aan de implementatie van een middellange termijnstrategie en de verdere professionalisering van de organisatie. Dé functie voor iemand met energie, oog voor innovatie en daadkracht.

Het maximum jaarsalaris voor de functie van Teamhoofd Financieel Advies bedraagt € 86.776,19, gebaseerd op een 36-urige werkweek. Daarnaast heb je de beschikking over een vrij besteedbaar budget: het Individueel Keuzebudget (IKB). Dit wordt maandelijks opgebouwd en de hoogte ervan is afhankelijk van salaris en eventuele toeslagen. Het IKB (inclusief vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en tegemoetkoming ziektekosten) bedraagt in de regel ongeveer 17% van het salaris. Je kunt het IKB aanwenden voor bepaalden doelen of laten uitbetalen, je kunt daar maandelijks keuzes in maken. BWB biedt een tijdelijke aanstelling voor een jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling.

DE PROCEDURE
De Bedrijfsvoeringsorganisatie West- Betuwe wordt in deze procedure begeleid door Merwede Executive Search.
Je sollicitatiebrief, voorzien van motivatie en curriculum vitae, kun je tot zaterdag 5 oktober sturen naar danielle.bogie@merwedeexecutivesearch.nl. De vacature is ook te vinden op: www.merwedeexecutivesearch.nl

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met drs. Danielle Bogie op telefoonnummer 06 24788503.

Spoedig na het verstrijken van de sluitingstermijn worden kandidaten uitgenodigd voor een eerste selectiegesprek. Na een voorselectie door Merwede Executive Search worden kandidaten voorgedragen aan de opdrachtgever. De eerste gesprekken bij de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe vinden plaats in de week van 28 oktober 2019. Een eventueel vervolggesprek in diezelfde week. Een assessment, het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, zoekmachines en sociale netwerken, kunnen deel uitmaken van het sollicitatieproces.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!

Trefwoorden: Teammanager Financieel Advies, Teamleider Finance, Strategisch, Overheid, Gemeentelijk

Solliciteren op deze functie


Solliciteren
Loading...