Vakgebied:
Bestuur en Organisatie
Opleiding:
HBO
WO
Branche:
Gemeente
Functie:
Bestuur en Management
Plaats:
Emmeloord
Organisatie:
Gemeente Noordoostpolder
Dienstverband:
Parttime

Extern lid van de rekenkamercommissie


De gemeente Noordoostpolder (ruim 46.000 inwoners) heeft een rekenkamercommissie die bestaat uit drie raadsleden en drie externe leden, onder wie de voorzitter. De externe leden worden voor een periode van vier jaar benoemd, met de mogelijkheid van een eenmalige herbenoeming.

Er ontstaat per december 2019 een vacature voor een extern lid van de rekenkamercommissie 

Taken van de commissie

Het doel van de rekenkamercommissie is het versterken van de controlerende rol van de raad. Om dit te bereiken verricht de commissie onafhankelijk onderzoek, dat gericht is op de effectiviteit en de efficiency van het gemeentelijk beleid, inclusief de uitvoering daarvan.

De rekenkamercommissie is belast met het opstellen van de onderzoeksagenda, het formuleren van de probleemstelling en het vaststellen van de onderzoeksopzet. De commissieleden zijn verantwoordelijk voor de uitvoering, begeleiding en bijsturing van het onderzoek volgens de onderzoeksopzet. De onderzoeken worden in principe door derden uitgevoerd. De commissie wordt hierbij ondersteund door een secretaris.

De gevraagde kwaliteiten van de kandidaat

  • HBO/WO werk- en denkniveau;
  • een onafhankelijke en kritische instelling;
  • ruime kennis van het uitvoeren en/of het begeleiden van onderzoek en het vertalen van resultaten naar goed leesbare rapporten;
  • een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en processen;
  • affiniteit met het openbaar bestuur en aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid;
  • bekendheid met de lokale omstandigheden is een pré.

Kandidaten hebben geen directe betrokkenheid met het werk en de belangen van de gemeente. Ook hebben zij in het recente verleden geen vertegenwoordigende functie in de gemeente Noordoostpolder namens een politieke partij bekleed.

Tijdsbeslag / vergoeding

De rekenkamercommissie vergadert gemiddeld eenmaal per maand op vrijdagochtend. Van de externe leden wordt verder verwacht dat zij bij toerbeurt als projectleider van de onderzoeken fungeren en flexibel beschikbaar zijn om tijdens kantooruren incidenteel aanwezig te zijn bij interviews. De externe leden ontvangen een vaste vergoeding van € 169,05 bruto per vergadering. Daarnaast worden ook de reiskosten en begeleidingsuren van een extern onderzoek vergoed € 60,00 bruto per uur met een maximum in relatie tot de offerte (zie de website van de gemeenteraad).

Informatie

Meer informatie over de rekenkamercommissie Noordoostpolder kunt u vinden op de website van de gemeenteraad: https://raad.noordoostpolder.nl/Documenten/rekenkamercommissie. Of u kunt contact opnemen met de heer Joris van Enst, voorzitter van de rekenkamercommissie, 06 - 12342821

Procedure

Uw brief, voorzien van een curriculum vitae en een overzicht van uw nevenfuncties, kunt u uiterlijk tot 23 oktober 2019 richten aan de gemeente Noordoostpolder, t.a.v. de secretaris van de rekenkamercommissie, mevrouw E. Fogl, via de mail: rekenkamercommissie@noordoostpolder.nl

De gesprekken met kandidaten zijn gepland op vrijdag 8 november vanaf 10.00 uur.

Solliciteren op deze functie


Solliciteren
Loading...