of 59250 LinkedIn
Vakgebied:
Overig overheid,
Bestuur en Management
Opleiding:
universitair
Branche:
Rijksoverheid
Provincie:
Noord-Holland
Functie:
Tweede Programmamanager Verkiezingen
Plaats:
Amsterdam
Organisatie:
Gemeente Amsterdam
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
460952

Tweede Programmamanager Verkiezingen

Tweede Programmamanager Verkiezingen
Vaste baan, voor 32 tot 36 uur
Vacaturenummer: 18050120

De functie
Het doel van deze functie is om onder aansturing van, en in samenwerking met de Programmamanager Verkiezingen, te zorgen voor een excellente organisatie van de verkiezingen/ referenda waarbij geen enkele twijfel aan de totstandkoming van de uitslag daarvan bestaat. De Burgemeester is de bestuurlijk opdrachtgever voor de uitvoering van de verkiezingen en referenda. De Gemeentesecretaris is de ambtelijk opdrachtgever.

De werkzaamheden bestaan uit twee kerntaken, namelijk het samen met de Programmamanager Verkiezingen opstellen van het draaiboek verkiezingen (incl. begroting) en het aansturen van het totale proces. In het draaiboek verkiezingen staan strategische uitgangspunten opgenomen die afgestemd worden met burgemeester en gemeentesecretaris. Op basis van het draaiboek vinden vervolgens de tactische en uitvoerende werkzaamheden plaats. Werkzaamheden die onder het totale proces vallen zijn:

Zorgen voor 600.000 stempassen en biljetten.
Bevoorrading en inrichten van 560 stembureaus.
Opleiden 5000 stembureauleden zowel middels e-learning als klassikaal.
Zorgen voor drukwerk.
Plaatsing advertenties in landelijke dagbladen.
Communicatie over proces.
Verzorgen van lunch voor 5000 stembureauleden.
Uitslagverwerking op het stembureau; uitslagverwerking n.a.v. de 560 processen-verbaal, uitslagverwerking dag na verkiezingen vastgelegd in 1 proces verbaal.
De werkzaamheden zijn ingekaderd door de Kieswet, het kiesbesluit, de referendumwet, de verordening op het gebiedsdeel, de begrotingscyclus en het draaiboek verkiezingen.

De Tweede Programmamanager Verkiezingen geeft bij afwezigheid van de Programmamanager Verkiezingen functioneel leiding aan het team Verkiezingen (totaal 25 fte), dat bestaat uit 4 fte medewerkers verkiezingen van de rve Basisinformatie en 21 fte dat vanuit de diverse stadsdelen tijdens het gehele proces en rondom de dag van de stemming aan het team toegevoegd wordt.

De verantwoordelijkheid voor het hele proces, waaronder de goedgekeurde begroting van gemiddeld 2 tot 3,5 mln. (afhankelijk van de soort verkiezing), ligt bij de Programmamanager Verkiezingen. Maar bij diens afwezigheid neemt de Tweede Programmamanager Verkiezingen deze taken waar.

Uit ervaring is gebleken dat de functie van Programmamanager Verkiezingen, die door 1 persoon wordt uitgeoefend, een te groot afbreukrisico met zich meebrengt met betrekking tot de continuïteit, wegvloeien van kennis, het beleggen van de eindverantwoordelijkheid en het grote aanbod van werkzaamheden met betrekking tot de organisatie van de verschillende verkiezingen en referenda. Door een Tweede Programmamanager Verkiezingen toe te voegen kan er kennisoverdracht plaatsvinden en kan deze functionaris opgeleid worden om de functie van Programmamanager Verkiezingen, indien nodig, in de toekomst tijdelijk of definitief over te nemen. Daarnaast worden de taken gedeeld waardoor de werkdruk en intensiteit tot normale proporties teruggebracht worden en kan er onderling overlegd worden bij voorkomende vraagstukken.

In de periode dat er geen verkiezingen/ referenda worden voorbereid wordt de tweede project-/ programmamanager ingezet op projecten die zich binnen Basisinformatie voordoen. Te denken valt aan projecten op gebied van optimaliseren gegevensinwinning, adreskwaliteit, fraudebestrijding, etc.

Wij vragen

Wo - diploma , richting juridisch / bedrijfskunde .
Ervaring met werken in een politiek - bestuurlijke omgeving .
Leidinggevende ervaring .
Communicatieve vaardigheden, zowel in woord als op schrift.
Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal .
Ervaring met projectleiding en projectmatig werken.
Ervaring met het organiseren van verkiezingen en referenda is een pre.
Hands-on mentaliteit.
Ervaring/ affiniteit met het werken met basisregistraties .
Tijdens de piekmomenten rondom de dagen direct voor, tijdens en na de verkiezingen dient de kandidaat tot overwerken bereid te zijn.
Competenties

Analytisch vermogen
Omgevingsbewustzijn
Samenwerken
Relatiebeheer
Resultaatgerichtheid
Overtuigingskracht.
Wij bieden

Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal € 3.685,- en maximaal € 5.188,- bruto per maand (salarisschaal 11A) op basis van 36 uren per week.
De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en per 1 januari 2017 het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt.
De organisatie
Basisinformatie, als onderdeel van het Cluster Dienstverlening & Informatie, beheert en verstrekt voor de stad Amsterdam de basis- en kernregistraties. Daarmee wordt de stad voorzien van gegevens, van onder meer personen, bedrijven, adressen, gebouwen en topografie, die nodig zijn bij de uitvoering van meer dan 90% van de gemeentelijke taken. Daarnaast is Basisinformatie verantwoordelijk voor de organisatie van verkiezingen en referenda.

Basisinformatie richt zich op de volgende onderdelen en uitdagingen:

Efficiëntere inwinning van gegevens voor basis- en kernregistraties.
Het verhogen van de kwaliteit van de gegevens.
Het verhogen van het rendement uit het gebruik van data uit basis- en kernregistraties.
Het efficiënter en laagdrempelig beschikbaar stellen en ontsluiten van de gegevens van één centraal punt.
De afdeling Staf- en Programmamanagement, waar de functie onderdeel van uitmaakt, is ondersteunend aan de lijnafdelingen op gebied van strategische advisering bij en coördinatie van ambtelijke en bestuurlijke besluitvorming, coördinatie van beleidsmatige rapportages, project- en programmamanagement en –ondersteuning, secretariële ondersteuning en operationele zaken zoals verkiezingen/referenda, taxi-ontheffingen en rampenbestrijding.

Informatie
Neem voor meer informatie over de functie of procedure contact op met Rob Kalse, Programmamanager Verkiezingen, tel: 0653266272 of r.kalse@amsterdam.nl .

Sollicitaties
Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 1 juli 2018  via het online sollicitatieformulier onder vermelding van Tweede Programmamanager Verkiezingen - 18050120.

Kijk op www.amsterdam.nl voor meer informatie over onze gemeente.

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. #LI-POST

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
Tweede Programmamanager Verkiezingen
Vaste baan, voor 32 tot 36 uur
Vacaturenummer: 18050120


De functie
Het doel van deze functie is om onder aansturing van, en in samenwerking met de Programmamanager Verkiezingen, te zorgen voor een excellente organisatie van de verkiezingen/ referenda waarbij geen enkele twijfel aan de totstandkoming van de uitslag daarvan bestaat. De Burgemeester is de bestuurlijk opdrachtgever voor de uitvoering van de verkiezingen en referenda. De Gemeentesecretaris is de ambtelijk opdrachtgever.

De werkzaamheden bestaan uit twee kerntaken, namelijk het samen met de Programmamanager Verkiezingen opstellen van het draaiboek verkiezingen (incl. begroting) en het aansturen van het totale proces. In het draaiboek verkiezingen staan strategische uitgangspunten opgenomen die afgestemd worden met burgemeester en gemeentesecretaris. Op basis van het draaiboek vinden vervolgens de tactische en uitvoerende werkzaamheden plaats. Werkzaamheden die onder het totale proces vallen zijn:
 • Zorgen voor 600.000 stempassen en biljetten.
 • Bevoorrading en inrichten van 560 stembureaus.
 • Opleiden 5000 stembureauleden zowel middels e-learning als klassikaal.
 • Zorgen voor drukwerk.
 • Plaatsing advertenties in landelijke dagbladen.
 • Communicatie over proces.
 • Verzorgen van lunch voor 5000 stembureauleden.
 • Uitslagverwerking op het stembureau; uitslagverwerking n.a.v. de 560 processen-verbaal, uitslagverwerking dag na verkiezingen vastgelegd in 1 proces verbaal.

De werkzaamheden zijn ingekaderd door de Kieswet, het kiesbesluit, de referendumwet, de verordening op het gebiedsdeel, de begrotingscyclus en het draaiboek verkiezingen.

De Tweede Programmamanager Verkiezingen geeft bij afwezigheid van de Programmamanager Verkiezingen functioneel leiding aan het team Verkiezingen (totaal 25 fte), dat bestaat uit 4 fte medewerkers verkiezingen van de rve Basisinformatie en 21 fte dat vanuit de diverse stadsdelen tijdens het gehele proces en rondom de dag van de stemming aan het team toegevoegd wordt.

De verantwoordelijkheid voor het hele proces, waaronder de goedgekeurde begroting van gemiddeld 2 tot 3,5 mln. (afhankelijk van de soort verkiezing), ligt bij de Programmamanager Verkiezingen. Maar bij diens afwezigheid neemt de Tweede Programmamanager Verkiezingen deze taken waar.

Uit ervaring is gebleken dat de functie van Programmamanager Verkiezingen, die door 1 persoon wordt uitgeoefend, een te groot afbreukrisico met zich meebrengt met betrekking tot de continuïteit, wegvloeien van kennis, het beleggen van de eindverantwoordelijkheid en het grote aanbod van werkzaamheden met betrekking tot de organisatie van de verschillende verkiezingen en referenda. Door een Tweede Programmamanager Verkiezingen toe te voegen kan er kennisoverdracht plaatsvinden en kan deze functionaris opgeleid worden om de functie van Programmamanager Verkiezingen, indien nodig, in de toekomst tijdelijk of definitief over te nemen. Daarnaast worden de taken gedeeld waardoor de werkdruk en intensiteit tot normale proporties teruggebracht worden en kan er onderling overlegd worden bij voorkomende vraagstukken.

In de periode dat er geen verkiezingen/ referenda worden voorbereid wordt de tweede project-/ programmamanager ingezet op projecten die zich binnen Basisinformatie voordoen. Te denken valt aan projecten op gebied van optimaliseren gegevensinwinning, adreskwaliteit, fraudebestrijding, etc.

Wij vragen
 • Wo-diploma, richting juridisch/ bedrijfskunde.
 • Ervaring met werken in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Leidinggevende ervaring.
 • Communicatieve vaardigheden, zowel in woord als op schrift.
 • Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal.
 • Ervaring met projectleiding en projectmatig werken.
 • Ervaring met het organiseren van verkiezingen en referenda is een pre.
 • Hands-on mentaliteit.
 • Ervaring/ affiniteit met het werken met basisregistraties.
 • Tijdens de piekmomenten rondom de dagen direct voor, tijdens en na de verkiezingen dient de kandidaat tot overwerken bereid te zijn.

Competenties
 • Analytisch vermogen
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Relatiebeheer
 • Resultaatgerichtheid
 • Overtuigingskracht.

Wij bieden
 • Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal € 3.685,- en maximaal € 5.188,- bruto per maand (salarisschaal 11A) op basis van 36 uren per week.
 • De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en per 1 januari 2017 het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt.

De organisatie
Basisinformatie, als onderdeel van het Cluster Dienstverlening & Informatie, beheert en verstrekt voor de stad Amsterdam de basis- en kernregistraties. Daarmee wordt de stad voorzien van gegevens, van onder meer personen, bedrijven, adressen, gebouwen en topografie, die nodig zijn bij de uitvoering van meer dan 90% van de gemeentelijke taken. Daarnaast is Basisinformatie verantwoordelijk voor de organisatie van verkiezingen en referenda.

Basisinformatie richt zich op de volgende onderdelen en uitdagingen:
 • Efficiëntere inwinning van gegevens voor basis- en kernregistraties.
 • Het verhogen van de kwaliteit van de gegevens.
 • Het verhogen van het rendement uit het gebruik van data uit basis- en kernregistraties.
 • Het efficiënter en laagdrempelig beschikbaar stellen en ontsluiten van de gegevens van één centraal punt.

De afdeling Staf- en Programmamanagement, waar de functie onderdeel van uitmaakt, is ondersteunend aan de lijnafdelingen op gebied van strategische advisering bij en coördinatie van ambtelijke en bestuurlijke besluitvorming, coördinatie van beleidsmatige rapportages, project- en programmamanagement en –ondersteuning, secretariële ondersteuning en operationele zaken zoals verkiezingen/referenda, taxi-ontheffingen en rampenbestrijding.

Informatie
Neem voor meer informatie over de functie of procedure contact op met Rob Kalse, Programmamanager Verkiezingen, tel: 0653266272 of r.kalse@amsterdam.nl.

Sollicitaties
Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 1 juli 2018 via het online sollicitatieformulier onder vermelding van Tweede Programmamanager Verkiezingen - 18050120.

Kijk op www.amsterdam.nl voor meer informatie over onze gemeente.

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. #LI-POST

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.