of 59318 LinkedIn
Vakgebied:
Overig overheid
Opleiding:
hbo,
universitair
Branche:
Overig
Provincie:
Zuid-Holland
Functie:
Tijdelijke opdracht: Medior/Senior Adviseur DEDA
Plaats:
Den Haag
Organisatie:
VNG Realisatie
Dienstverband:
Parttime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
466285

Tijdelijke opdracht: Medior/Senior Adviseur DEDA

Tijdelijke opdracht: Medior/Senior Adviseur DEDA
(opdrachtnummer 19.113)

Aanvullende informatie
Een onderdeel van de procedure is een formele inschrijving op het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) van VNG Realisatie door middel van het platform www.CTMsolution.nl . Deze inschrijving is noodzakelijk in verband met Europese wet & regelgeving waar VNG Realisatie aan moet voldoen. Deze inschrijving is eenmalig.

Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie) voor een initiële periode van drie maanden met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden. De maximale duur van dit contract op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is maximaal 24 uur per week, de beoogde startdatum is/ ligt rond 1 augustus 2019.

Over VNG Realisatie
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen.

Over het Team Data en Monitoring
Het team Data en Monitoring begeleidt gemeenten bij het gebruik van data voor inzicht in de lokale stand van zaken op verschillende beleidsterreinen, van werk en inkomen tot openbare orde en veiligheid. Die informatie kunnen zij gebruiken voor het ontwikkelen of verbeteren van beleid en om resultaten met andere gemeenten te vergelijken. Maar ook voor onderzoek, agendavorming, besluitvorming en het afleggen van verantwoording aan de raad of het college. VNG Realisatie biedt op een overzichtelijke manier stuurinformatie over tal van onderwerpen, bijvoorbeeld via waarstaatjegemeente.nl. Daarnaast ondersteunt de unit gemeenten bij het toepassen van datagedreven werken, open data en big data.

Doel van de opdracht
VNG Realisatie zoekt niet een standaard adviseur, maar ook iemand die met kennis van de inhoud op een gedreven wijze een verbindende workshop kan organiseren. Projectvaardigheden zijn daarbij wel van belang.
Binnen de 355 verschillende gemeenten komt rond data (verzamel) vraagstukken vaak het onderwerp privacy naar voren. Mede als gevolg van de invoering van de AVG blijft dit en belangrijk aandachtspunt.
Toch blijkt of er wel of niet inbreuk wordt gedaan op privacy een uitdagende vraag, mede doordat de ethische kant van een vraagstuk helemaal niet besproken wordt.

Daarom heeft de Utrecht Data School een product ontwikkeld om juist dit onderwerp bij gemeenten onder de aandacht te brengen: DEDA, De Ethische Data Assistent. VNG Realisatie heeft daar afgelopen jaar proef mee gedraaid en zal (vanwege interesse onder gemeenten) dit model verder verspreiden en zoekt daarvoor een adviseur. Zie https://dataschool.nl/deda/ .

Met het organiseren van regionale workshops voor functionarissen gegevensbescherming (FG) wil de VNG gemeenten een handelingsperspectief bieden om antwoord te geven op privacy dilemma’s en vraagstukken.

De opdracht zal beginnen met een DEDA training vanuit Utrechtse Data School.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

Voorbereiden en verzorgen van regiobijeenkomsten voor gemeenten, voor dataspecialisten, juristen en Privacy Officers binnen de gemeente en de koppeling met beleid.
Opstellen van voorbeeld casussen volledig uitgewerkt in het DEDA model en getoetst bij Utrecht Data School
Ondersteunen van gemeenten bij inkomende vragen rondom de combinatie ethiek en privacy.
Ondersteunen van gemeenten bij het multidisciplinaire aspect en borging/werkwijze binnen de gemeente en het onderliggende veranderkundige vraagstuk
Het verbinden van studenten Ethiek in stage (van de Utrecht Data School) en gemeenten over de as van maatschappelijke vraagstukken en het versterken van elkaars kennis.
Kennis- en ervaringsvereisten
Afgeronde HBO/WO opleiding en HBO/WO-werk en denkniveau in de richting technologie/techniek, rechten, ethiek, informatiekunde, bestuur- en organisatiewetenschappen, mediawetenschappen, of een andere studie over technologie of beleid, blijkend uit cv;
Aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring als senior adviseur binnen de overheid waarvan minimaal 1 jaar bij gemeenten;
Afgelopen 5 jaar heeft de kandidaat over de as van de inhoud op een gedreven wijze minimaal 3 verbindende workshops georganiseerd, blijkend uit CV inclusief referenties.
Parate kennis (alle in’s en out’s) rondom persoonsgegevens en datatoepassingen, minimaal 3 concrete praktijkvoorbeelden, blijkend uitopdrachten;
In staat om in een multidisciplinair team zowel data-beleid-uitvoering-communicatie-privacy-management deelgenoot te maken van het proces en te verbinden;
Aantoonbare ervaring rondom dataprocessen (minimaal 3 projecten, in de afgelopen vijf jaar);
In staat om op zowel Operationeel-, Tactisch- als Strategisch Niveau snel te kunnen schakelen over de as van ethiek, impact en resultaat;
Ervaring met het gebruiken van DEDA binnen een overheidsorganisatie is een pré;
Ervaring met het gebruiken van DPIA binnen een overheidsorganisatie, is een pré.
Vergoeding en meer informatie
Het betreft een tijdelijke opdracht voor met een initiële periode tot van drie maanden met een omvang van maximaal 24 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging, telkens voor maximaal drie maanden). De maximale vergoeding is 100 euro, exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten en dienstreizen. De standplaats voor deze opdracht is Den Haag. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Procedure
U kunt via CTM uiterlijk reageren tot 25 juli 2019, 12.00 uur.

De eerste gesprekken zijn op 30 juli 2019, tussen 13.00-16.00 uur.

Reageren?
U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) waarvan VNG Realisatie gebruik maakt: http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie

Deze aanvraag staat in het vakgebied Beleidsontwikkeling en advies.

De stappen om te kunnen reageren op uitvragen zijn in grote lijnen als volgt:

Registreer op CTMsolution.nl
Selecteer een kwalificatie/vakgebied en klik op accepteer om toegang te krijgen tot de aanvraag
Rond de inschrijving af door de vragen te beantwoorden, het invullen van het verplichte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Daarna kunt u uw aanmelding in sturen door op verzenden te klikken.
Na beoordeling van uw verzoek tot kwalificatie (enkele dagen), wordt deze opdracht (en eventuele andere openstaande uitvragen) aan u toegezonden. U kunt hierop reageren en uw aanbieding, CV en motivatie insturen.
Mocht u vragen hebben omtrent het inschrijven in CTM, kunt u mailen naar das@vng.nl .

Indien u binnen 7 werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen heeft voor een selectiegesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt. De uitnodiging voor de selectiegesprekken wordt via CTM verstuurd en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat ook op het genoemde tijdstip aanwezig is. Indien de kandidaat niet komt opdagen, kan dit leiden tot uitsluiting in de procedure.
Tijdelijke opdracht: Medior/Senior Adviseur DEDA
(opdrachtnummer 19.113)

Aanvullende informatie
Een onderdeel van de procedure is een formele inschrijving op het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) van VNG Realisatie door middel van het platform www.CTMsolution.nl. Deze inschrijving is noodzakelijk in verband met Europese wet & regelgeving waar VNG Realisatie aan moet voldoen. Deze inschrijving is eenmalig.

Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie) voor een initiële periode van drie maanden met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden. De maximale duur van dit contract op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is maximaal 24 uur per week, de beoogde startdatum is/ ligt rond 1 augustus 2019.

Over VNG Realisatie
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen.

Over het Team Data en Monitoring
Het team Data en Monitoring begeleidt gemeenten bij het gebruik van data voor inzicht in de lokale stand van zaken op verschillende beleidsterreinen, van werk en inkomen tot openbare orde en veiligheid. Die informatie kunnen zij gebruiken voor het ontwikkelen of verbeteren van beleid en om resultaten met andere gemeenten te vergelijken. Maar ook voor onderzoek, agendavorming, besluitvorming en het afleggen van verantwoording aan de raad of het college. VNG Realisatie biedt op een overzichtelijke manier stuurinformatie over tal van onderwerpen, bijvoorbeeld via waarstaatjegemeente.nl. Daarnaast ondersteunt de unit gemeenten bij het toepassen van datagedreven werken, open data en big data.

Doel van de opdracht
VNG Realisatie zoekt niet een standaard adviseur, maar ook iemand die met kennis van de inhoud op een gedreven wijze een verbindende workshop kan organiseren. Projectvaardigheden zijn daarbij wel van belang.
Binnen de 355 verschillende gemeenten komt rond data (verzamel) vraagstukken vaak het onderwerp privacy naar voren. Mede als gevolg van de invoering van de AVG blijft dit en belangrijk aandachtspunt.
Toch blijkt of er wel of niet inbreuk wordt gedaan op privacy een uitdagende vraag, mede doordat de ethische kant van een vraagstuk helemaal niet besproken wordt.

Daarom heeft de Utrecht Data School een product ontwikkeld om juist dit onderwerp bij gemeenten onder de aandacht te brengen: DEDA, De Ethische Data Assistent. VNG Realisatie heeft daar afgelopen jaar proef mee gedraaid en zal (vanwege interesse onder gemeenten) dit model verder verspreiden en zoekt daarvoor een adviseur. Zie https://dataschool.nl/deda/.

Met het organiseren van regionale workshops voor functionarissen gegevensbescherming (FG) wil de VNG gemeenten een handelingsperspectief bieden om antwoord te geven op privacy dilemma’s en vraagstukken.

De opdracht zal beginnen met een DEDA training vanuit Utrechtse Data School.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden
 • Voorbereiden en verzorgen van regiobijeenkomsten voor gemeenten, voor dataspecialisten, juristen en Privacy Officers binnen de gemeente en de koppeling met beleid.
 • Opstellen van voorbeeld casussen volledig uitgewerkt in het DEDA model en getoetst bij Utrecht Data School
 • Ondersteunen van gemeenten bij inkomende vragen rondom de combinatie ethiek en privacy.
 • Ondersteunen van gemeenten bij het multidisciplinaire aspect en borging/werkwijze binnen de gemeente en het onderliggende veranderkundige vraagstuk
 • Het verbinden van studenten Ethiek in stage (van de Utrecht Data School) en gemeenten over de as van maatschappelijke vraagstukken en het versterken van elkaars kennis.
 • Kennis- en ervaringsvereisten
 • Afgeronde HBO/WO opleiding en HBO/WO-werk en denkniveau in de richting technologie/techniek, rechten, ethiek, informatiekunde, bestuur- en organisatiewetenschappen, mediawetenschappen, of een andere studie over technologie of beleid, blijkend uit cv;
 • Aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring als senior adviseur binnen de overheid waarvan minimaal 1 jaar bij gemeenten;
 • Afgelopen 5 jaar heeft de kandidaat over de as van de inhoud op een gedreven wijze minimaal 3 verbindende workshops georganiseerd, blijkend uit CV inclusief referenties.
 • Parate kennis (alle in’s en out’s) rondom persoonsgegevens en datatoepassingen, minimaal 3 concrete praktijkvoorbeelden, blijkend uitopdrachten;
 • In staat om in een multidisciplinair team zowel data-beleid-uitvoering-communicatie-privacy-management deelgenoot te maken van het proces en te verbinden;
 • Aantoonbare ervaring rondom dataprocessen (minimaal 3 projecten, in de afgelopen vijf jaar);
 • In staat om op zowel Operationeel-, Tactisch- als Strategisch Niveau snel te kunnen schakelen over de as van ethiek, impact en resultaat;
 • Ervaring met het gebruiken van DEDA binnen een overheidsorganisatie is een pré;
 • Ervaring met het gebruiken van DPIA binnen een overheidsorganisatie, is een pré.

Vergoeding en meer informatie
Het betreft een tijdelijke opdracht voor met een initiële periode tot van drie maanden met een omvang van maximaal 24 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging, telkens voor maximaal drie maanden). De maximale vergoeding is 100 euro, exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten en dienstreizen. De standplaats voor deze opdracht is Den Haag. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Procedure
U kunt via CTM uiterlijk reageren tot 25 juli 2019, 12.00 uur.

De eerste gesprekken zijn op 30 juli 2019, tussen 13.00-16.00 uur.

Reageren?
U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) waarvan VNG Realisatie gebruik maakt: http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie

Deze aanvraag staat in het vakgebied Beleidsontwikkeling en advies.

De stappen om te kunnen reageren op uitvragen zijn in grote lijnen als volgt:
 1. Registreer op CTMsolution.nl
 2. Selecteer een kwalificatie/vakgebied en klik op accepteer om toegang te krijgen tot de aanvraag
 3. Rond de inschrijving af door de vragen te beantwoorden, het invullen van het verplichte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Daarna kunt u uw aanmelding in sturen door op verzenden te klikken.
 4. Na beoordeling van uw verzoek tot kwalificatie (enkele dagen), wordt deze opdracht (en eventuele andere openstaande uitvragen) aan u toegezonden. U kunt hierop reageren en uw aanbieding, CV en motivatie insturen.

Mocht u vragen hebben omtrent het inschrijven in CTM, kunt u mailen naar das@vng.nl.

Indien u binnen 7 werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen heeft voor een selectiegesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt. De uitnodiging voor de selectiegesprekken wordt via CTM verstuurd en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat ook op het genoemde tijdstip aanwezig is. Indien de kandidaat niet komt opdagen, kan dit leiden tot uitsluiting in de procedure.