of 59318 LinkedIn
Vakgebied:
Overig overheid
Opleiding:
hbo
Branche:
Overig
Provincie:
Noord-Holland
Functie:
Teammanagers sector Drinkwater
Plaats:
Velserbroek
Organisatie:
JS Consultancy
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
466162

Teammanagers sector Drinkwater

Functieomschrijving
Voor meerdere teams binnen de sector Drinkwater zijn wij op zoek naar een gepassioneerde en inspirerende Teammanager.

De Teammanager rapporteert aan de Sectordirecteur Drinkwater en geeft leiding aan circa 25 teammedewerkers.
De Teammanager heeft integrale (totale) management verantwoordelijkheid. De vakinhoudelijke expertise ligt bij de teammedewerkers. De Teammanager volgt de externe ontwikkelingen en beschikt hiervoor over een uitgebreid in- en extern relatienetwerk. Hij vertaalt de (externe) ontwikkelingen naar het werkproces en zorgt voor integrale afstemming en samenwerking binnen en met andere (sector-) teams zodat de jaarplannen gerealiseerd worden. De focus van de Teammanager richt zich enerzijds op het leveren van een bijdrage aan de sector- en bedrijfsdoelstellingen. Anderzijds richt de focus zich op de eindverantwoordelijkheid voor de teamresultaten en de ontwikkeling van het team en individuele medewerkers. Er is één (generiek) functieprofiel voor de Teammanager.

De resultaatgebieden voor de Teammanagers zijn de volgende:

Bijdrage leveren aan sector- en afdelingsbeleid (sector MT lid):

Volgen van in- en externe ontwikkelingen op hoofdlijnen.
Reageren op kansen, bedreigingen en uitdagingen.
Overdragen en implementeren van sectorbeleid en -kaders naar team.
Geformuleerd sector/team-/jaarplan:
Vertalen beleidsvoorstellen) naar sector- en teamdoelstellingen, risico’s, activiteiten, prioritering, etc. in afstemming met het team.
(Laten) coördineren, bespreken en beoordelen voorstellen van medewerkers en integreren in teamplan.
Voorstellen doen/beoordelen van voorstellen uit het team voor optimalisatie teaminrichting en/of voor inrichting organisatieonderdeel.
Implementatie team-/jaarplan:

Toewijzen, aanwenden, beheren en monitoren van (financiële) middelen binnen team.
Geven van kaders over de te behalen teamresultaten.
Creëren en faciliteren van (rand-)voorwaarden voor teamwerk.
Aansturen teamwerkzaamheden:

Team sturen op zelfstandig te organiseren en structureren van het werk.
(Bege-)leiden van veranderingen en projecten.
Stimuleren van probleemoplossend vermogen en vernieuwingskracht binnen het team.
Relatie-/stakeholders management (tactisch niveau):

Verdiepen van interne relaties t.b.v. samenwerking over de sector heen.
Op- en uitbouwen van contacten op tactisch niveau bij stakeholders, zoals leveranciers, afnemers, (lokale) overheden, waterschappen, recreatieve sector, milieubewegingen, e.d.
Bespreken van relatie, (majeure) klachten en incidenten, afwegen van belangen en opvolgen van afspraken.
Aansturing medewerkers (hiërarchisch leidinggeven):

Introduceren, opleiden en coachen van (nieuwe) medewerkers.
Voorbeeldgedrag/cultuurdrager naar medewerkers.
Ontwikkelen en professionaliseren medewerkers mede gericht op inzetbaarheid in een veranderende (externe) omgeving.
Bedrijfsomschrijving
PWN, met ca. 500 fte en € 200 miljoen omzet, levert als nutsbedrijf hoogstaande kwaliteit in drinkwatervoorziening en natuurbeheer. De drinkwaterproductie en -levering vindt plaats aan ca. 800.000 huishoudens, bedrijven en instellingen, tegen de laagste maatschappelijke kosten (drinkwaterinfrastructuur ter waarde van 3 miljard euro). Daarnaast ontwikkelt en beheert PWN natuurgebieden die belangrijk zijn voor de drinkwatervoorziening (jaarlijks ruim 6 miljoen recreanten).

Ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, techniek en maatschappij hebben gevolgen waar PWN vakinhoudelijk en organisatorisch op moet inspringen, ook in de organisatie van het werk. Van medewerkers wordt steeds meer initiatief, eigenaarschap, samenwerking en flexibiliteit gevraagd om succesvol te kunnen veranderen. Flexibiliteit in de samenwerking met partners binnen en buiten PWN, flexibiliteit in arbeidsinhoud en -omstandigheden zijn hiervoor noodzakelijk. Van managers wordt verwacht dat zij dit proces sturen, faciliteren, begeleiden en een klimaat scheppen waarbij dit goed tot zijn recht komt. Hierbij vervullen de managers een interactieve in- en externe rol. 

PWN kent een éénhoofdige statutaire directie die verantwoording aflegt aan de Raad van Commissarissen. Deze algemeen directeur (bestuurder) is voorzitter MT en eindverantwoordelijk voor de besturing van PWN. Het MT bestaat daarnaast uit 3 sectordirecteuren: Drinkwater; Natuur & Beleving en Bedrijfsvoering. Zij dragen bij aan integrale formulering en realisatie van missie, visie en strategie en tactische doelstellingen van PWN. Er is een platte managementstructuur, per sector twee managementlagen; Sectordirecteur en Teammanager. 

De kernwaarden van PWN zijn: Verbinden, Vernieuwen en Waarmaken.

Functie-eisen

Afgeronde opleiding op minimaal Hbo-niveau.
Affiniteit met techniek en/of drinkwaterprocessen of vergelijkbaar.
Aantoonbare management/bedrijfsmatige kwaliteiten.
Ervaren peoplemanager met goed zelf reflecterend vermogen die vlot schakelt tussen de verschillende leidinggevende stijlen.
Authentieke persoonlijkheid met daadkracht.
Open en transparant in houding en gedrag.
Verbinder met focus op integrale samenwerking.
Innovatieve instelling.
Ervaring als manager met het werken aan/met een team binnen een veranderende omgeving. 
De volgende competenties zijn van belang voor het optimaal functioneren in de rol van Teammanager:

Leiderschap (aan groep, stijl: faciliterend).
Resultaatgerichtheid (kaderstellen).
Omgevingsbewustzijn.
Vernieuwingskracht (conceptueel denken).
Ontwikkelgericht (leven lang leren, coachen).
Stressbestendigheid (crisisorganisatie).
Arbeidsvoorwaarden
De functie van Teammanager is gewaardeerd in schaal 12 (max € 78.643,-) bij 40 uur inclusief circa 22% flexibel arbeidsvoorwaarden budget (FAB). Inschaling is afhankelijk van het team, leeftijd, opleiding en ervaring. 
PWN biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden met uitgebreide mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling, flexibele werktijden, en goede pensioen- en verzekeringsvoorzieningen. Tevens is er de mogelijkheid voor aan- en verkopen van vrije dagen vanuit het flexibel arbeidsvoorwaarden budget. Bovenal ga je deel uitmaken van een prettige en uitdagende werkomgeving met betrokken collega’s en veel ruimte voor initiatief en ontwikkeling. De Teammanager wordt ingedeeld in het algemene consignatierooster van de teammanagers van PWN.

Sollicitatieprocedure
Deze vacature wordt gelijktijdig opengesteld voor interne en externe kandidaten. Bij gelijke geschiktheid krijgen interne kandidaten de voorkeur.

Een selectie assessment zal deel uit maken van de procedure.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Ellen Koster, 06-10162564.

Bezoek www.jsconsultancy.nl voor meer informatie over de vacature Teammanagers sector Drinkwater of solliciteer online op de vacature Teammanagers sector Drinkwater .

Solliciteer
Functieomschrijving
Voor meerdere teams binnen de sector Drinkwater zijn wij op zoek naar een gepassioneerde en inspirerende Teammanager.

De Teammanager rapporteert aan de Sectordirecteur Drinkwater en geeft leiding aan circa 25 teammedewerkers.
De Teammanager heeft integrale (totale) management verantwoordelijkheid. De vakinhoudelijke expertise ligt bij de teammedewerkers. De Teammanager volgt de externe ontwikkelingen en beschikt hiervoor over een uitgebreid in- en extern relatienetwerk. Hij vertaalt de (externe) ontwikkelingen naar het werkproces en zorgt voor integrale afstemming en samenwerking binnen en met andere (sector-) teams zodat de jaarplannen gerealiseerd worden. De focus van de Teammanager richt zich enerzijds op het leveren van een bijdrage aan de sector- en bedrijfsdoelstellingen. Anderzijds richt de focus zich op de eindverantwoordelijkheid voor de teamresultaten en de ontwikkeling van het team en individuele medewerkers. Er is één (generiek) functieprofiel voor de Teammanager.

De resultaatgebieden voor de Teammanagers zijn de volgende:

Bijdrage leveren aan sector- en afdelingsbeleid (sector MT lid):
 • Volgen van in- en externe ontwikkelingen op hoofdlijnen.
 • Reageren op kansen, bedreigingen en uitdagingen.
 • Overdragen en implementeren van sectorbeleid en -kaders naar team.
 • Geformuleerd sector/team-/jaarplan:
 • Vertalen beleidsvoorstellen) naar sector- en teamdoelstellingen, risico’s, activiteiten, prioritering, etc. in afstemming met het team.
 • (Laten) coördineren, bespreken en beoordelen voorstellen van medewerkers en integreren in teamplan.
 • Voorstellen doen/beoordelen van voorstellen uit het team voor optimalisatie teaminrichting en/of voor inrichting organisatieonderdeel.

Implementatie team-/jaarplan:
 • Toewijzen, aanwenden, beheren en monitoren van (financiële) middelen binnen team.
 • Geven van kaders over de te behalen teamresultaten.
 • Creëren en faciliteren van (rand-)voorwaarden voor teamwerk.

Aansturen teamwerkzaamheden:
 • Team sturen op zelfstandig te organiseren en structureren van het werk.
 • (Bege-)leiden van veranderingen en projecten.
 • Stimuleren van probleemoplossend vermogen en vernieuwingskracht binnen het team.

Relatie-/stakeholders management (tactisch niveau):
 • Verdiepen van interne relaties t.b.v. samenwerking over de sector heen.
 • Op- en uitbouwen van contacten op tactisch niveau bij stakeholders, zoals leveranciers, afnemers, (lokale) overheden, waterschappen, recreatieve sector, milieubewegingen, e.d.
 • Bespreken van relatie, (majeure) klachten en incidenten, afwegen van belangen en opvolgen van afspraken.

Aansturing medewerkers (hiërarchisch leidinggeven):
 • Introduceren, opleiden en coachen van (nieuwe) medewerkers.
 • Voorbeeldgedrag/cultuurdrager naar medewerkers.
 • Ontwikkelen en professionaliseren medewerkers mede gericht op inzetbaarheid in een veranderende (externe) omgeving.

Bedrijfsomschrijving
PWN, met ca. 500 fte en € 200 miljoen omzet, levert als nutsbedrijf hoogstaande kwaliteit in drinkwatervoorziening en natuurbeheer. De drinkwaterproductie en -levering vindt plaats aan ca. 800.000 huishoudens, bedrijven en instellingen, tegen de laagste maatschappelijke kosten (drinkwaterinfrastructuur ter waarde van 3 miljard euro). Daarnaast ontwikkelt en beheert PWN natuurgebieden die belangrijk zijn voor de drinkwatervoorziening (jaarlijks ruim 6 miljoen recreanten).

Ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, techniek en maatschappij hebben gevolgen waar PWN vakinhoudelijk en organisatorisch op moet inspringen, ook in de organisatie van het werk. Van medewerkers wordt steeds meer initiatief, eigenaarschap, samenwerking en flexibiliteit gevraagd om succesvol te kunnen veranderen. Flexibiliteit in de samenwerking met partners binnen en buiten PWN, flexibiliteit in arbeidsinhoud en -omstandigheden zijn hiervoor noodzakelijk. Van managers wordt verwacht dat zij dit proces sturen, faciliteren, begeleiden en een klimaat scheppen waarbij dit goed tot zijn recht komt. Hierbij vervullen de managers een interactieve in- en externe rol.

PWN kent een éénhoofdige statutaire directie die verantwoording aflegt aan de Raad van Commissarissen. Deze algemeen directeur (bestuurder) is voorzitter MT en eindverantwoordelijk voor de besturing van PWN. Het MT bestaat daarnaast uit 3 sectordirecteuren: Drinkwater; Natuur & Beleving en Bedrijfsvoering. Zij dragen bij aan integrale formulering en realisatie van missie, visie en strategie en tactische doelstellingen van PWN. Er is een platte managementstructuur, per sector twee managementlagen; Sectordirecteur en Teammanager.

De kernwaarden van PWN zijn: Verbinden, Vernieuwen en Waarmaken.

Functie-eisen
 • Afgeronde opleiding op minimaal Hbo-niveau.
 • Affiniteit met techniek en/of drinkwaterprocessen of vergelijkbaar.
 • Aantoonbare management/bedrijfsmatige kwaliteiten.
 • Ervaren peoplemanager met goed zelf reflecterend vermogen die vlot schakelt tussen de verschillende leidinggevende stijlen.
 • Authentieke persoonlijkheid met daadkracht.
 • Open en transparant in houding en gedrag.
 • Verbinder met focus op integrale samenwerking.
 • Innovatieve instelling.
 • Ervaring als manager met het werken aan/met een team binnen een veranderende omgeving.

De volgende competenties zijn van belang voor het optimaal functioneren in de rol van Teammanager:
 • Leiderschap (aan groep, stijl: faciliterend).
 • Resultaatgerichtheid (kaderstellen).
 • Omgevingsbewustzijn.
 • Vernieuwingskracht (conceptueel denken).
 • Ontwikkelgericht (leven lang leren, coachen).
 • Stressbestendigheid (crisisorganisatie).

Arbeidsvoorwaarden
De functie van Teammanager is gewaardeerd in schaal 12 (max € 78.643,-) bij 40 uur inclusief circa 22% flexibel arbeidsvoorwaarden budget (FAB). Inschaling is afhankelijk van het team, leeftijd, opleiding en ervaring.
PWN biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden met uitgebreide mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling, flexibele werktijden, en goede pensioen- en verzekeringsvoorzieningen. Tevens is er de mogelijkheid voor aan- en verkopen van vrije dagen vanuit het flexibel arbeidsvoorwaarden budget. Bovenal ga je deel uitmaken van een prettige en uitdagende werkomgeving met betrokken collega’s en veel ruimte voor initiatief en ontwikkeling. De Teammanager wordt ingedeeld in het algemene consignatierooster van de teammanagers van PWN.

Sollicitatieprocedure
Deze vacature wordt gelijktijdig opengesteld voor interne en externe kandidaten. Bij gelijke geschiktheid krijgen interne kandidaten de voorkeur.

Een selectie assessment zal deel uit maken van de procedure.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Ellen Koster, 06-10162564.

Bezoek www.jsconsultancy.nl voor meer informatie over de vacature Teammanagers sector Drinkwater of solliciteer online op de vacature Teammanagers sector Drinkwater.

Solliciteer