of 59250 LinkedIn
Vakgebied:
Personeel en organisatie,
Bestuur en Management
Opleiding:
hbo,
universitair
Branche:
Gemeente
Provincie:
Noord-Brabant
Functie:
Teammanager Personeel & Organisatie
Plaats:
Almkerk
Organisatie:
Castanho namens Fusiegemeente Altena
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
459649

Teammanager Personeel & Organisatie

 Teammanager personeel & organisatie
 Fusiegemeente Altena
   
 Altena 
 De nieuwe gemeente Altena gaat op 1 januari 2019 van start en bestaat uit de huidige gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem. Met de herindeling ontstaat een uitgestrekte gemeente in Noord-Brabant met 21 kernen waar ook de Biesbosch onderdeel vanuit maakt, die grenst aan Zuid-Holland en Gelderland. De nieuwe gemeente heeft ruim 54.000 inwoners en beslaat een grondgebied van 226,6 km2. 
  
 De nieuwe gemeente vindt het belangrijk om te participeren in maatschappelijke initiatieven en dat de samenleving participeert in gemeentelijke initiatieven. Kernwoorden hierin zijn: zelfredzaamheid, duurzaamheid en veelzijdigheid. Dit hebben wij ook vastgelegd in onze toekomstvisie. Om dit te realiseren stelt Altena de samenleving centraal, werkt men van buiten naar binnen, is de organisatie wendbaar en flexibel én werkt men samen. www.altena2019.nl
  
 Organisatie
 De organisatie zal 325 fte omvatten en bestaat uit een directie, transitieteam en 17 teams aangestuurd door teammanagers en de griffie onder leiding van de griffier. De nieuwe organisatie is eigentijds, effectief en efficiënt, met een dienstverlening die verbindend en op maat is. De organisatie is krachtig en wendbaar om te kunnen anticiperen op veranderingen in de bestuurlijke en maatschappelijke omgeving. Altena is een aantrekkelijke werkgever en creëert een vitale organisatie waarin het prettig werken is. Belangrijke kenmerken zoals beschreven in de organisatiefilosofie zijn: flexibele en wendbare organisatie, lerende en reflecterende werkomgeving en ondernemende en oplossingsgerichte instelling. Deze waarden worden vertaald naar algemene competenties voor iedereen. 
 
 Stand van zaken fusieproces
 Bestuur en medewerkers werken voortvarend aan de voorbereidingen op de fusie per januari 2019. Namens de raden, de colleges en de drie organisaties wordt ingezet op goede en kwalitatieve besluitvorming. Er is een grote betrokkenheid van bestuur en medewerkers bij het lopende proces. 
  
 Vanuit de organisatie zijn er diverse werkgroepen die de voorbereidingen treffen. Zij rapporteren  aan de projectgroep en aan de gezamenlijke colleges (AB&W). AB&W vergadert om de week over voorstellen voor Altena en over voorstellen van het lopende jaar die gezamenlijk worden voorbereid. Uiteraard zijn ook medewerkers betrokken bij de fusie; naast informatie die medewerkers ontvangen in bijeenkomsten of via het Altena Plein, zijn veel medewerkers actief in een werkgroep. Inmiddels zijn de organisatiefilosofie, de hoofdstructuur en het sociaal statuut vastgesteld, heeft de interne werving en selectie voor de leidinggevenden en sleutelfuncties plaatsgevonden en hebben de drie gemeenteraden een besluit genomen over de huisvesting van de nieuwe gemeente. Gekozen is voor een ‘unilocatie’ in Almkerk, van waaruit het grootste deel van de medewerkers op basis van een flex-concept zal gaan werken naast een dislocatie en drie wijklocaties. De wijklocaties zijn bedoeld voor alle medewerkers om op die manier verbinding met de kernen te blijven houden. Op dit moment loopt de plaatsingsprocedure voor alle medewerkers die voor de zomervakantie afgerond wordt.
  
 Profiel van de teammanager personeel & organisatie
 Teammanager P&O in een fusiegemeente is een bijzondere functie. De organisatie moet voor een flink deel nog worden opgebouwd en dat biedt veel mogelijkheden je capaciteiten als verandermanager in te zetten en mee te bouwen aan de nieuwe organisatie. Je werkt daarbij nauw samen met de concernadviseur organisatie en met de directieleden. 
  
 De teammanager is integraal verantwoordelijk voor de doelen, resultaten, middelen, personele capaciteit en het functioneren van het team. De kandidaat heeft affiniteit met de inhoud van de teamtaken. De manager stelt medewerkers in staat te werken aan resultaten en oplossingen, prioriteert, brengt focus aan en spreekt medewerkers aan op hun resultaten en ontwikkeling. Is sparringpartner van de medewerkers over de inhoud en de processen, maar vooral over het stimuleren van de professionele ontwikkeling en het persoonlijk leiderschap van de medewerkers. 
 
 Ook fungeert de teammanager als ambtelijk opdrachtgever voor projecten binnen het team en als filter richting het bestuur als het gaat om prioritering van tijd en capaciteit. In het eerste jaar is het uiteraard een belangrijke taak van de teammanager om te bouwen aan het team en te zorgen voor een verdeling van de werkzaamheden binnen het team en in afstemming met andere teams. We zoeken een teammanager met een hands on mentaliteit. Gezien de omvang van het team betekent dit voor de teammanager P&O dat dat hij/zij ook zelf inhoudelijke taken uit zal voeren. De teammanagers zijn gericht op samenwerking en samenwerking tussen de teams en bevorderen integraliteit van beleid binnen de organisatie. Je hebt een visie op de interne dienstverlening binnen de organisatie.
  
 Profiel van de kandidaat 
 Wij zijn op zoek naar ontwikkelgerichte kandidaten die in staat zijn om de uitgangspunten en visie van Altena uit te dragen en te vertalen naar concrete activiteiten binnen hun team. Er wordt een beroep gedaan op het verbindend vermogen en op het faciliteren van de ontwikkeling van medewerkers. De teammanager van dit team is een concerndenker die het overzicht heeft en behoudt. De kandidaat is een onafhankelijk en communicatief sterke adviseur van collega’s, directie en bestuur (portefeuillehouder P&O).
  
 Het team personeel & organisatie
 Dit team neemt met de concernadviseur organisatie een spilfunctie in als het gaat om het opbouwen van de nieuwe organisatie. De teammanager is tevens eerste adviseur van directie en bestuur bij complexe vraagstukken of nieuw beleid. Het team verricht zowel P&O-beleid als P&O-beheer. De salarisadministratie is uitbesteed onder de regie van dit team. Aandachtspunten voor de eerste periode zijn: ontwikkeling van HR-beleid, organisatie- en cultuurontwikkeling, leren en ontwikkelen van medewerkers. Er zijn ongeveer 10 medewerkers actief binnen het team. 
  
 Competenties 
 Verantwoordelijkheid, creativiteit, visie, coachen, leidinggeven
   
 Functie-eisen 

 HBO+ of WO denk- en werkniveau
 Coachende en faciliterende stijl van leidinggeven met daarbij een goede balans tussen de inhoudelijke opgave, het resultaatgericht werken en het faciliteren van de medewerkers
 Kennis van HR-beleid en organisatieontwikkeling
 In staat ook zelf inhoudelijke opgaven uit te voeren
 Visie op interne dienstverlening
 Bij voorkeur meerjarige leidinggevende en/of coachende ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving  
 Persoonskenmerken 
 Verbindend, toegankelijk, resultaatgericht en ondernemend.
  
 Arbeidsvoorwaarden en procedure 
 De vacature wordt extern opengesteld. De functie wordt ingeschaald in schaal 12 met een maximaal salaris van € 77.368,- inclusief emolumenten op basis van een fulltime dienstverband. De beoogd gemeentesecretaris, de Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) en het nieuwe management zijn betrokken bij de selectie. De adviseur van Castanho ondersteunt de sollicitatiecommissie. De sollicitatierondes met de selectiecommissie en de adviescommissie zijn in de maand juni. Een assessmentonderzoek kan deel uitmaken van de procedure.
  
 Solliciteren of meer informatie?
 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. Ellen Bruin,  telnr. 06-20303256. U kunt solliciteren tot maandag 28 mei 2018 via www.castanho.nl/vacatures . Als u uw CV en motivatiebrief uploadt bij de direct solliciteren button, ontvangt u vervolgens een bevestiging van uw sollicitatie. Na het verstrijken van de reactietermijn informeren wij u over het vervolg van de procedure.
Teammanager personeel & organisatie
Fusiegemeente Altena
  
Altena

De nieuwe gemeente Altena gaat op 1 januari 2019 van start en bestaat uit de huidige gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem. Met de herindeling ontstaat een uitgestrekte gemeente in Noord-Brabant met 21 kernen waar ook de Biesbosch onderdeel vanuit maakt, die grenst aan Zuid-Holland en Gelderland. De nieuwe gemeente heeft ruim 54.000 inwoners en beslaat een grondgebied van 226,6 km2.
 
De nieuwe gemeente vindt het belangrijk om te participeren in maatschappelijke initiatieven en dat de samenleving participeert in gemeentelijke initiatieven. Kernwoorden hierin zijn: zelfredzaamheid, duurzaamheid en veelzijdigheid. Dit hebben wij ook vastgelegd in onze toekomstvisie. Om dit te realiseren stelt Altena de samenleving centraal, werkt men van buiten naar binnen, is de organisatie wendbaar en flexibel én werkt men samen. www.altena2019.nl
 
Organisatie
De organisatie zal 325 fte omvatten en bestaat uit een directie, transitieteam en 17 teams aangestuurd door teammanagers en de griffie onder leiding van de griffier. De nieuwe organisatie is eigentijds, effectief en efficiënt, met een dienstverlening die verbindend en op maat is. De organisatie is krachtig en wendbaar om te kunnen anticiperen op veranderingen in de bestuurlijke en maatschappelijke omgeving. Altena is een aantrekkelijke werkgever en creëert een vitale organisatie waarin het prettig werken is. Belangrijke kenmerken zoals beschreven in de organisatiefilosofie zijn: flexibele en wendbare organisatie, lerende en reflecterende werkomgeving en ondernemende en oplossingsgerichte instelling. Deze waarden worden vertaald naar algemene competenties voor iedereen.

Stand van zaken fusieproces
Bestuur en medewerkers werken voortvarend aan de voorbereidingen op de fusie per januari 2019. Namens de raden, de colleges en de drie organisaties wordt ingezet op goede en kwalitatieve besluitvorming. Er is een grote betrokkenheid van bestuur en medewerkers bij het lopende proces.
 
Vanuit de organisatie zijn er diverse werkgroepen die de voorbereidingen treffen. Zij rapporteren  aan de projectgroep en aan de gezamenlijke colleges (AB&W). AB&W vergadert om de week over voorstellen voor Altena en over voorstellen van het lopende jaar die gezamenlijk worden voorbereid. Uiteraard zijn ook medewerkers betrokken bij de fusie; naast informatie die medewerkers ontvangen in bijeenkomsten of via het Altena Plein, zijn veel medewerkers actief in een werkgroep. Inmiddels zijn de organisatiefilosofie, de hoofdstructuur en het sociaal statuut vastgesteld, heeft de interne werving en selectie voor de leidinggevenden en sleutelfuncties plaatsgevonden en hebben de drie gemeenteraden een besluit genomen over de huisvesting van de nieuwe gemeente. Gekozen is voor een ‘unilocatie’ in Almkerk, van waaruit het grootste deel van de medewerkers op basis van een flex-concept zal gaan werken naast een dislocatie en drie wijklocaties. De wijklocaties zijn bedoeld voor alle medewerkers om op die manier verbinding met de kernen te blijven houden. Op dit moment loopt de plaatsingsprocedure voor alle medewerkers die voor de zomervakantie afgerond wordt.
 
Profiel van de teammanager personeel & organisatie
Teammanager P&O in een fusiegemeente is een bijzondere functie. De organisatie moet voor een flink deel nog worden opgebouwd en dat biedt veel mogelijkheden je capaciteiten als verandermanager in te zetten en mee te bouwen aan de nieuwe organisatie. Je werkt daarbij nauw samen met de concernadviseur organisatie en met de directieleden.
 
De teammanager is integraal verantwoordelijk voor de doelen, resultaten, middelen, personele capaciteit en het functioneren van het team. De kandidaat heeft affiniteit met de inhoud van de teamtaken. De manager stelt medewerkers in staat te werken aan resultaten en oplossingen, prioriteert, brengt focus aan en spreekt medewerkers aan op hun resultaten en ontwikkeling. Is sparringpartner van de medewerkers over de inhoud en de processen, maar vooral over het stimuleren van de professionele ontwikkeling en het persoonlijk leiderschap van de medewerkers.

Ook fungeert de teammanager als ambtelijk opdrachtgever voor projecten binnen het team en als filter richting het bestuur als het gaat om prioritering van tijd en capaciteit. In het eerste jaar is het uiteraard een belangrijke taak van de teammanager om te bouwen aan het team en te zorgen voor een verdeling van de werkzaamheden binnen het team en in afstemming met andere teams. We zoeken een teammanager met een hands on mentaliteit. Gezien de omvang van het team betekent dit voor de teammanager P&O dat dat hij/zij ook zelf inhoudelijke taken uit zal voeren. De teammanagers zijn gericht op samenwerking en samenwerking tussen de teams en bevorderen integraliteit van beleid binnen de organisatie. Je hebt een visie op de interne dienstverlening binnen de organisatie.
 
Profiel van de kandidaat
Wij zijn op zoek naar ontwikkelgerichte kandidaten die in staat zijn om de uitgangspunten en visie van Altena uit te dragen en te vertalen naar concrete activiteiten binnen hun team. Er wordt een beroep gedaan op het verbindend vermogen en op het faciliteren van de ontwikkeling van medewerkers. De teammanager van dit team is een concerndenker die het overzicht heeft en behoudt. De kandidaat is een onafhankelijk en communicatief sterke adviseur van collega’s, directie en bestuur (portefeuillehouder P&O).
 
Het team personeel & organisatie
Dit team neemt met de concernadviseur organisatie een spilfunctie in als het gaat om het opbouwen van de nieuwe organisatie. De teammanager is tevens eerste adviseur van directie en bestuur bij complexe vraagstukken of nieuw beleid. Het team verricht zowel P&O-beleid als P&O-beheer. De salarisadministratie is uitbesteed onder de regie van dit team. Aandachtspunten voor de eerste periode zijn: ontwikkeling van HR-beleid, organisatie- en cultuurontwikkeling, leren en ontwikkelen van medewerkers. Er zijn ongeveer 10 medewerkers actief binnen het team.
 
Competenties
Verantwoordelijkheid, creativiteit, visie, coachen, leidinggeven
  
Functie-eisen
  • HBO+ of WO denk- en werkniveau
  • Coachende en faciliterende stijl van leidinggeven met daarbij een goede balans tussen de inhoudelijke opgave, het resultaatgericht werken en het faciliteren van de medewerkers
  • Kennis van HR-beleid en organisatieontwikkeling
  • In staat ook zelf inhoudelijke opgaven uit te voeren
  • Visie op interne dienstverlening
  • Bij voorkeur meerjarige leidinggevende en/of coachende ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving
 
Persoonskenmerken
Verbindend, toegankelijk, resultaatgericht en ondernemend.
 
Arbeidsvoorwaarden en procedure
De vacature wordt extern opengesteld. De functie wordt ingeschaald in schaal 12 met een maximaal salaris van € 77.368,- inclusief emolumenten op basis van een fulltime dienstverband. De beoogd gemeentesecretaris, de Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) en het nieuwe management zijn betrokken bij de selectie. De adviseur van Castanho ondersteunt de sollicitatiecommissie. De sollicitatierondes met de selectiecommissie en de adviescommissie zijn in de maand juni. Een assessmentonderzoek kan deel uitmaken van de procedure.
 
Solliciteren of meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. Ellen Bruin, telnr. 06-20303256. U kunt solliciteren tot maandag 28 mei 2018 via www.castanho.nl/vacatures. Als u uw CV en motivatiebrief uploadt bij de direct solliciteren button, ontvangt u vervolgens een bevestiging van uw sollicitatie. Na het verstrijken van de reactietermijn informeren wij u over het vervolg van de procedure.