of 59123 LinkedIn
Vakgebied:
Bestuur en Management
Opleiding:
hbo,
universitair
Branche:
Gemeente
Provincie:
Noord-Brabant
Functie:
Teammanager buitendienst
Plaats:
Almkerk
Organisatie:
Castanho voor fusiegemeente Altena
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
462334

Teammanager buitendienst

Teammanager buitendienst
 Fusiegemeente Altena
 
 
Altena 
 De nieuwe gemeente Altena gaat op 1 januari 2019 van start en bestaat uit de huidige gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem. Met de herindeling ontstaat een uitgestrekte gemeente in Noord-Brabant met 21 kernen waar ook de Biesbosch onderdeel vanuit maakt, die grenst aan Zuid-Holland en Gelderland. De nieuwe gemeente heeft ruim 54.000 inwoners en beslaat een grondgebied van 226,6 km2. 
 
 De nieuwe gemeente vindt het belangrijk om te participeren in maatschappelijke initiatieven en dat de samenleving participeert in gemeentelijke initiatieven. Kernwoorden hierin zijn: zelfredzaamheid, duurzaamheid en veelzijdigheid. Dit hebben wij ook vastgelegd in onze toekomstvisie. Om dit te realiseren stelt Altena de samenleving centraal, werkt men van buiten naar binnen, is de organisatie wendbaar en flexibel én werkt men samen. www.altena2019.nl
 
 Organisatie
 De organisatie omvat 325 fte en bestaat uit een directie, transitieteam en 17 teams aangestuurd door teammanagers en de griffie onder leiding van de griffier. De nieuwe organisatie is eigentijds, effectief en efficiënt, met een dienstverlening die verbindend en op maat is. De organisatie is krachtig en wendbaar om te kunnen anticiperen op veranderingen in de bestuurlijke en maatschappelijke omgeving. Altena is een aantrekkelijke werkgever en creëert een vitale organisatie waarin het prettig werken is. Belangrijke kenmerken zoals beschreven in de organisatiefilosofie zijn: flexibele en wendbare organisatie, lerende en reflecterende werkomgeving en ondernemende en oplossingsgerichte instelling. Deze waarden worden vertaald naar algemene competenties voor iedereen. 
 
 
 Stand van zaken fusieproces
 Bestuur en medewerkers werken voortvarend aan de voorbereidingen op de fusie per januari 2019. Namens de raden, de colleges en de drie organisaties wordt ingezet op goede en kwalitatieve besluitvorming. Er is een grote betrokkenheid van bestuur en medewerkers bij het lopende proces. 
 
 Vanuit de organisatie zijn er diverse werkgroepen die de voorbereidingen treffen. Zij rapporteren aan de projectgroep en aan de gezamenlijke colleges (AB&W). AB&W vergadert om de week over voorstellen voor Altena en over voorstellen van het lopende jaar die gezamenlijk worden voorbereid. Uiteraard zijn ook medewerkers betrokken bij de fusie; naast informatie die medewerkers ontvangen in bijeenkomsten of via het Altena Plein, zijn veel medewerkers actief in een werkgroep. Inmiddels zijn de organisatiefilosofie, de hoofdstructuur en het sociaal statuut vastgesteld, heeft de interne werving en selectie voor de leidinggevenden en sleutelfuncties plaatsgevonden en hebben de drie gemeenteraden een besluit genomen over de huisvesting van de nieuwe gemeente. Gekozen is voor een ‘unilocatie’ in Almkerk, van waaruit het grootste deel van de medewerkers op basis van een flex-concept zal gaan werken naast een tijdelijke locatie en vier wijklocaties. De wijklocaties zijn bedoeld voor alle medewerkers om op die manier verbinding met de kernen te blijven houden. Juist voor de zomervakantie is de plaatsingsprocedure voor alle medewerkers afgerond.
 
 Profiel van de teammanager buitendienst
 De teammanager is integraal verantwoordelijk voor de doelen, resultaten, middelen, personele capaciteit en het functioneren van het team. De kandidaat heeft affiniteit met de inhoud van de teamtaken. De manager stelt samen met de beide coördinatoren medewerkers in staat te werken aan resultaten en oplossingen, prioriteert, brengt focus aan en spreekt medewerkers aan op hun resultaten en ontwikkeling. De teammanager werkt nauw samen met de teammanager Beheer Ruimte, maar ook met diverse externe partners zoals sociaal werkbedrijf !Go. 
 
Ook fungeert de teammanager als ambtelijk opdrachtgever voor projecten binnen het team en als filter richting het bestuur en directie als het gaat om prioritering van tijd en capaciteit. In het eerste jaar is het uiteraard een belangrijke taak van de teammanager om te bouwen aan het team en te zorgen voor een verdeling van de werkzaamheden binnen het team en in afstemming met andere teams. We zoeken teammanagers met een hands on mentaliteit. Dat betekent dat zij in voorkomende gevallen ook zelf inhoudelijke taken uit zullen voeren. De managers zijn gericht op samenwerking binnen hun teams en tussen de teams en bevorderen integraliteit van beleid binnen de organisatie.
 
 Profiel van de kandidaat 
 Wij zijn op zoek naar ontwikkelgerichte kandidaten die in staat zijn om de uitgangspunten en visie van Altena uit te dragen en te vertalen naar concrete activiteiten. Er wordt een beroep gedaan op het verbindend vermogen en op het faciliteren van de ontwikkeling van medewerkers. Je weet wat er speelt binnen de buitendienst, kent de kansen en de valkuilen en weet wat de bijzondere kenmerken van dit team binnen de organisatie zijn. Je bent integer, duidelijk en hebt hart voor de buitendienst en de mensen die er werken.
 
 Het team buitendienst
 De buitendienst zal vanuit drie verschillende locaties gaan werken. Er zijn twee coördinatoren die hiërarchisch en operationeel leidinggeven aan de medewerkers. De teammanager is verantwoordelijk voor de harmonisatie en integratie en voor de doorontwikkeling naar een moderne buitendienst. Daarnaast is de teammanager binnen het team van teammanagers de representant van de buitendienst en mee verantwoordelijk voor de integrale keuzes die binnen de organisatie worden gemaakt. Naast de twee coördinatoren zijn er ongeveer 50 medewerkers actief binnen de buitendienst. 
 
 Competenties 
 Verantwoordelijkheid, creativiteit, visie, coachen, leidinggeven
 
 Functie-eisen 

HBO+ of WO denk- en werkniveau
Coachende en duidelijke stijl van leidinggeven met daarbij een goede balans tussen de inhoudelijke opgave, het resultaatgericht werken en het faciliteren van de medewerkers
Affiniteit met de activiteiten van een buitendienst
Bij voorkeur meerjarige leidinggevende en/of coachende ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving 
 Persoonskenmerken 
 Verbindend, toegankelijk, resultaatgericht en ondernemend.
 
 Arbeidsvoorwaarden en procedure 
 De vacature wordt extern opengesteld. De functie wordt ingeschaald in schaal 12 met een maximaal salaris van € 77.368,- inclusief emolumenten op basis van een fulltime dienstverband. De gemeente Altena heeft de gewoonte nieuwe medewerkers een aanstelling van een jaar te geven met uitzicht op een vast dienstverband.
 De beoogd gemeentesecretaris, de nieuwe directie en naaste collega’s zijn betrokken bij de selectie. De adviseur van Castanho ondersteunt de sollicitatiecommissie. De sollicitatierondes met de selectiecommissie en de adviescommissie zijn in de maand september. Een assessmentonderzoek kan deel uitmaken van de procedure.
 
 Solliciteren of meer informatie?
 Voor meer informatie kunt u vanaf 20 augustus contact opnemen met drs. Ellen Bruin,
 telnr. 06-20303256. U kunt solliciteren tot en met dinsdag 28 augustus 2018 via www.castanho.nl/vacatures . Als u uw CV en motivatiebrief uploadt bij de direct solliciteren button, ontvangt u vervolgens een bevestiging van uw sollicitatie. Na het verstrijken van de reactietermijn informeren wij u over het vervolg van de procedure.


  
Teammanager buitendienst
Fusiegemeente Altena


Altena
De nieuwe gemeente Altena gaat op 1 januari 2019 van start en bestaat uit de huidige gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem. Met de herindeling ontstaat een uitgestrekte gemeente in Noord-Brabant met 21 kernen waar ook de Biesbosch onderdeel vanuit maakt, die grenst aan Zuid-Holland en Gelderland. De nieuwe gemeente heeft ruim 54.000 inwoners en beslaat een grondgebied van 226,6 km2.

De nieuwe gemeente vindt het belangrijk om te participeren in maatschappelijke initiatieven en dat de samenleving participeert in gemeentelijke initiatieven. Kernwoorden hierin zijn: zelfredzaamheid, duurzaamheid en veelzijdigheid. Dit hebben wij ook vastgelegd in onze toekomstvisie. Om dit te realiseren stelt Altena de samenleving centraal, werkt men van buiten naar binnen, is de organisatie wendbaar en flexibel én werkt men samen. www.altena2019.nl

Organisatie
De organisatie omvat 325 fte en bestaat uit een directie, transitieteam en 17 teams aangestuurd door teammanagers en de griffie onder leiding van de griffier. De nieuwe organisatie is eigentijds, effectief en efficiënt, met een dienstverlening die verbindend en op maat is. De organisatie is krachtig en wendbaar om te kunnen anticiperen op veranderingen in de bestuurlijke en maatschappelijke omgeving. Altena is een aantrekkelijke werkgever en creëert een vitale organisatie waarin het prettig werken is. Belangrijke kenmerken zoals beschreven in de organisatiefilosofie zijn: flexibele en wendbare organisatie, lerende en reflecterende werkomgeving en ondernemende en oplossingsgerichte instelling. Deze waarden worden vertaald naar algemene competenties voor iedereen.


Stand van zaken fusieproces
Bestuur en medewerkers werken voortvarend aan de voorbereidingen op de fusie per januari 2019. Namens de raden, de colleges en de drie organisaties wordt ingezet op goede en kwalitatieve besluitvorming. Er is een grote betrokkenheid van bestuur en medewerkers bij het lopende proces.

Vanuit de organisatie zijn er diverse werkgroepen die de voorbereidingen treffen. Zij rapporteren aan de projectgroep en aan de gezamenlijke colleges (AB&W). AB&W vergadert om de week over voorstellen voor Altena en over voorstellen van het lopende jaar die gezamenlijk worden voorbereid. Uiteraard zijn ook medewerkers betrokken bij de fusie; naast informatie die medewerkers ontvangen in bijeenkomsten of via het Altena Plein, zijn veel medewerkers actief in een werkgroep. Inmiddels zijn de organisatiefilosofie, de hoofdstructuur en het sociaal statuut vastgesteld, heeft de interne werving en selectie voor de leidinggevenden en sleutelfuncties plaatsgevonden en hebben de drie gemeenteraden een besluit genomen over de huisvesting van de nieuwe gemeente. Gekozen is voor een ‘unilocatie’ in Almkerk, van waaruit het grootste deel van de medewerkers op basis van een flex-concept zal gaan werken naast een tijdelijke locatie en vier wijklocaties. De wijklocaties zijn bedoeld voor alle medewerkers om op die manier verbinding met de kernen te blijven houden. Juist voor de zomervakantie is de plaatsingsprocedure voor alle medewerkers afgerond.

Profiel van de teammanager buitendienst
De teammanager is integraal verantwoordelijk voor de doelen, resultaten, middelen, personele capaciteit en het functioneren van het team. De kandidaat heeft affiniteit met de inhoud van de teamtaken. De manager stelt samen met de beide coördinatoren medewerkers in staat te werken aan resultaten en oplossingen, prioriteert, brengt focus aan en spreekt medewerkers aan op hun resultaten en ontwikkeling. De teammanager werkt nauw samen met de teammanager Beheer Ruimte, maar ook met diverse externe partners zoals sociaal werkbedrijf !Go.

Ook fungeert de teammanager als ambtelijk opdrachtgever voor projecten binnen het team en als filter richting het bestuur en directie als het gaat om prioritering van tijd en capaciteit. In het eerste jaar is het uiteraard een belangrijke taak van de teammanager om te bouwen aan het team en te zorgen voor een verdeling van de werkzaamheden binnen het team en in afstemming met andere teams. We zoeken teammanagers met een hands on mentaliteit. Dat betekent dat zij in voorkomende gevallen ook zelf inhoudelijke taken uit zullen voeren. De managers zijn gericht op samenwerking binnen hun teams en tussen de teams en bevorderen integraliteit van beleid binnen de organisatie.

Profiel van de kandidaat
Wij zijn op zoek naar ontwikkelgerichte kandidaten die in staat zijn om de uitgangspunten en visie van Altena uit te dragen en te vertalen naar concrete activiteiten. Er wordt een beroep gedaan op het verbindend vermogen en op het faciliteren van de ontwikkeling van medewerkers. Je weet wat er speelt binnen de buitendienst, kent de kansen en de valkuilen en weet wat de bijzondere kenmerken van dit team binnen de organisatie zijn. Je bent integer, duidelijk en hebt hart voor de buitendienst en de mensen die er werken.

Het team buitendienst
De buitendienst zal vanuit drie verschillende locaties gaan werken. Er zijn twee coördinatoren die hiërarchisch en operationeel leidinggeven aan de medewerkers. De teammanager is verantwoordelijk voor de harmonisatie en integratie en voor de doorontwikkeling naar een moderne buitendienst. Daarnaast is de teammanager binnen het team van teammanagers de representant van de buitendienst en mee verantwoordelijk voor de integrale keuzes die binnen de organisatie worden gemaakt. Naast de twee coördinatoren zijn er ongeveer 50 medewerkers actief binnen de buitendienst.

Competenties
Verantwoordelijkheid, creativiteit, visie, coachen, leidinggeven

Functie-eisen
  • HBO+ of WO denk- en werkniveau
  • Coachende en duidelijke stijl van leidinggeven met daarbij een goede balans tussen de inhoudelijke opgave, het resultaatgericht werken en het faciliteren van de medewerkers
  • Affiniteit met de activiteiten van een buitendienst
  • Bij voorkeur meerjarige leidinggevende en/of coachende ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving

Persoonskenmerken
Verbindend, toegankelijk, resultaatgericht en ondernemend.

Arbeidsvoorwaarden en procedure
De vacature wordt extern opengesteld. De functie wordt ingeschaald in schaal 12 met een maximaal salaris van € 77.368,- inclusief emolumenten op basis van een fulltime dienstverband. De gemeente Altena heeft de gewoonte nieuwe medewerkers een aanstelling van een jaar te geven met uitzicht op een vast dienstverband.
De beoogd gemeentesecretaris, de nieuwe directie en naaste collega’s zijn betrokken bij de selectie. De adviseur van Castanho ondersteunt de sollicitatiecommissie. De sollicitatierondes met de selectiecommissie en de adviescommissie zijn in de maand september. Een assessmentonderzoek kan deel uitmaken van de procedure.

Solliciteren of meer informatie?
Voor meer informatie kunt u vanaf 20 augustus contact opnemen met drs. Ellen Bruin,
telnr. 06-20303256. U kunt solliciteren tot en met dinsdag 28 augustus 2018 via www.castanho.nl/vacatures. Als u uw CV en motivatiebrief uploadt bij de direct solliciteren button, ontvangt u vervolgens een bevestiging van uw sollicitatie. Na het verstrijken van de reactietermijn informeren wij u over het vervolg van de procedure.