of 59123 LinkedIn
Vakgebied:
Burgerzaken
Opleiding:
hbo
Branche:
Gemeente
Provincie:
Groningen
Functie:
Teamleider/coach KlantContactCentrum (KCC)
Plaats:
Uithuizen
Organisatie:
BMWE gemeenten
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
462502

Teamleider/coach KlantContactCentrum (KCC)

De nieuwe gemeente Het Hogeland zoekt een

 Teamleider/coach KlantContactCentrum (KCC) (schaal 11)

 … die hart heeft voor dienstverlening en begrijpt dat inwoners en ondernemers de hoogste eisen mogen stellen aan de bereikbaarheid en het eerste contact met de lokale overheid. 

 Je hebt kennis en ervaring met het ontwikkelen en operationeel maken van een nieuw professioneel klantcontactcentrum en je hebt kennis en ervaring met de ontwikkeling van E-dienstverlening. 

 Je beschikt over de overtuigingskracht en samenwerkingskracht om de backoffices aan het frontoffice te verbinden en samen de hoge dienstverleningskwaliteit waar te maken. 

 We zoeken iemand met energie en ambitie, die voor inwoners en ondernemers klaar wil staan en daartoe het KCC-team dat in opbouw is, weet te coachen, te motiveren en te inspireren.

 Ruimte geven
 Op 1 januari 2019 is Het Hogeland een nieuwe gemeente; een samenvoeging van de huidige gemeenten Winsum, Bedum, De Marne en Eemsmond, en het Werkplein Ability. Het Hogeland zoekt teamleiders/coaches, proactieve, krachtige, inspirerende en coachende leidinggevenden met een helicopterview die goed kunnen samenwerken en beschikken over politiek-bestuurlijke en maatschappelijke sensitiviteit. 

 Waar ga je werken? 
 Het Hogeland wordt een gemeente die meer en meer samen met inwoners werkt. De ambities voor de toekomst zijn uitgewerkt in “Ruimte! Toekomstvisie op de nieuwe gemeente Het Hogeland”. Een gemeente waar mensen met plezier wonen, leven en werken. De nieuwe organisatie is wendbaar, dienstbaar en innovatief. Zij levert maatwerk en handelt zo regelarm mogelijk. 
  
 De organisatie die per 1 januari 2019 start kent twee managementlagen. De beoogd gemeentesecretaris vormt samen met de twee directeuren de eerste managementlaag. Dit directieteam werkt vanuit collegiaal leiderschap en integrale verantwoordelijkheid. De tweede managementlaag bestaat uit teamleiders, die zich richten op het coachen en begeleiden van teams op weg naar (meer) zelforganisatie. 
  
 Wie ben jij? 
 Een teamleider/coach die vanuit een heldere visie op het functioneren van de gemeentelijke organisatie en kennis van en inzicht in een specifiek (gemeentelijk) vakgebied zijn rol invult. Je bent in staat om vanuit dienstbaar leiderschap zorg te dragen voor:

 Een ondersteunend sturende rol naar het team op basis van een coachende leiderschapsstijl: je kent en overziet het werkveld van het team, hebt oog voor de teamdynamiek, stimuleert zelforganisatie door het bevorderen van eigenaarschap over het werk, helderheid in opdrachtverstrekking en opdrachtaanneming. Je stuurt bij als dat nodig is maar doet dit vanuit het oogpunt van leren en ontwikkelen.
Een klankbord op de inhoud van het werkveld, een liaison tussen andere teams en naar het werkveld zelf.
Meedenken over en stimuleren van andere vormen van (samen)werken, verbetering van de kwaliteit, een optimale procesbeheersing, het leveren van de hoogste kwaliteit.  
 Jij hebt je focus op de opdracht aan het team en houdt de betekenis van ontwikkelingen goed in de gaten. De kern van je aanpak en optreden is gericht op het bevorderen van zelforganisatie en (integraal) opgavegericht werken. Je bent in staat jezelf ten dienste van het team op te stellen en zelfs overbodig te maken. 
  
 Je bent een doortastende leider die in staat is om managementtaken binnen een team te beleggen. Je bent in staat om “Ruimte!” de toekomstvisie van de gemeente Het Hogeland en “Ruimte geven, ruimte krijgen, ruimte voelen” de besturing van de nieuwe gemeente Het Hogeland daadwerkelijk in de praktijk inhoud te geven. Je houdt goed verbinding met andere teamleiders/coaches en vormt ook weer gezamenlijk met hen een team dat de spil vormt in de ontwikkeling van de gemeente Het Hogeland.
 
 Wie zoeken wij? 
 Wij zoeken teamleiders/coaches die: 

 Begrijpen wat dienstbaar leiderschap inhoudt en dit ook daadwerkelijk in de praktijk kunnen brengen bij voorkeur vanuit enige ervaring met deze wijze van werken.
Teamopdrachten zien als een gezamenlijke opgave waaraan vanuit persoonlijke verantwoordelijkheid door medewerkers wordt gewerkt en dit echt begrijpen dan wel ervaring hebben met deze wijze van werken.
Ervaring hebben met zelforganisatie en opgavegericht werken en de werkwijze die hierbij past kunnen overbrengen op de medewerkers binnen het team. En in staat zijn om medewerkers op een coachende manier te begeleiden bij het toepassen van die werkwijze. 
Politiek en bestuurlijk sensitief zijn, ervaring hebben in een politiek-bestuurlijke omgeving en zich staande houden in een organisatie waar diverse belangen gewogen moeten worden.
Samen met de medewerkers een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de gemeente Het Hogeland tot een wendbare, innovatieve organisaties die haar nieuwe rol als partij naast andere partijen vorm en inhoud kunnen geven vanuit de dagelijkse werkpraktijk.
In staat zijn verantwoordelijkheid te nemen voor het functioneren van een team voor wat betreft de kwaliteit van de productie of dienstverlening, teamontwikkeling en kunnen loslaten waar verantwoordelijkheden bij de individuele medewerker kan of moet liggen.
Het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid voor inzet, resultaat, inzetbaarheid en ontwikkeling stimuleren bij medewerkers.
Handelen vanuit zelfkennis en authenticiteit.
Visie op organisatie, functioneren van het team en resultaten van het werk voor de klant optimaal weten te verbinden.
Beschikken over een HBO+ werk- en denkniveau.  
 Wij vragen je om je te committeren aan de doorontwikkeling van de nieuwe gemeente Het Hogeland naar een flexibele organisatie met een zoveel mogelijk platte, compacte structuur. 
 Wat bieden wij?
 De functie is voorlopig gewaardeerd in schaal 11. Het betreft een functie voor onbepaalde tijd, met in eerste instantie een aanstelling voor de duur van een jaar. De voorlopige benoeming wordt door de Programmamanager Herindeling gedaan. Het nieuwe college van B&W van de gemeente Het Hogeland zal in 2019 de benoemingen van de beoogd teamleiders/coaches omzetten naar benoemingen bij de nieuwe gemeente. 

 Het KlantContactCentrum  komt in Uithuizen, en daar zul je de meeste tijd zijn, maar deze functie vraagt dat je ook overleg hebt op de andere locaties in Leens, Bedum en Winsum. Het bezit van een auto en rijbewijs is voor deze functie onontbeerlijk.
  
 Enthousiast geworden?
 Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Jojo Bottema, beoogd directeur van de gemeente Het Hogeland. Te bereiken via Marga Stuive (06-30060658). Je kunt reageren tot en met 3 september 2018 via vacatures@bmwe-gemeenten.nl . 

 De sollicitatiegesprekken staan gepland op 11, 12, 13 en 18 september. De selectiecommissie bestaat uit de beoogd gemeentesecretaris/algemeen directeur, een directeur, de projectleider HRM en een vertegenwoordiger namens de BOR. De commissie wordt ondersteund door een adviseur van bureau Castanho. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
De nieuwe gemeente Het Hogeland zoekt een

Teamleider/coach KlantContactCentrum (KCC) (schaal 11)

… die hart heeft voor dienstverlening en begrijpt dat inwoners en ondernemers de hoogste eisen mogen stellen aan de bereikbaarheid en het eerste contact met de lokale overheid.

Je hebt kennis en ervaring met het ontwikkelen en operationeel maken van een nieuw professioneel klantcontactcentrum en je hebt kennis en ervaring met de ontwikkeling van E-dienstverlening.

Je beschikt over de overtuigingskracht en samenwerkingskracht om de backoffices aan het frontoffice te verbinden en samen de hoge dienstverleningskwaliteit waar te maken.

We zoeken iemand met energie en ambitie, die voor inwoners en ondernemers klaar wil staan en daartoe het KCC-team dat in opbouw is, weet te coachen, te motiveren en te inspireren.

Ruimte geven
Op 1 januari 2019 is Het Hogeland een nieuwe gemeente; een samenvoeging van de huidige gemeenten Winsum, Bedum, De Marne en Eemsmond, en het Werkplein Ability. Het Hogeland zoekt teamleiders/coaches, proactieve, krachtige, inspirerende en coachende leidinggevenden met een helicopterview die goed kunnen samenwerken en beschikken over politiek-bestuurlijke en maatschappelijke sensitiviteit.

Waar ga je werken?
Het Hogeland wordt een gemeente die meer en meer samen met inwoners werkt. De ambities voor de toekomst zijn uitgewerkt in “Ruimte! Toekomstvisie op de nieuwe gemeente Het Hogeland”. Een gemeente waar mensen met plezier wonen, leven en werken. De nieuwe organisatie is wendbaar, dienstbaar en innovatief. Zij levert maatwerk en handelt zo regelarm mogelijk.
 
De organisatie die per 1 januari 2019 start kent twee managementlagen. De beoogd gemeentesecretaris vormt samen met de twee directeuren de eerste managementlaag. Dit directieteam werkt vanuit collegiaal leiderschap en integrale verantwoordelijkheid. De tweede managementlaag bestaat uit teamleiders, die zich richten op het coachen en begeleiden van teams op weg naar (meer) zelforganisatie.
 
Wie ben jij?

Een teamleider/coach die vanuit een heldere visie op het functioneren van de gemeentelijke organisatie en kennis van en inzicht in een specifiek (gemeentelijk) vakgebied zijn rol invult. Je bent in staat om vanuit dienstbaar leiderschap zorg te dragen voor:
 • Een ondersteunend sturende rol naar het team op basis van een coachende leiderschapsstijl: je kent en overziet het werkveld van het team, hebt oog voor de teamdynamiek, stimuleert zelforganisatie door het bevorderen van eigenaarschap over het werk, helderheid in opdrachtverstrekking en opdrachtaanneming. Je stuurt bij als dat nodig is maar doet dit vanuit het oogpunt van leren en ontwikkelen.
 • Een klankbord op de inhoud van het werkveld, een liaison tussen andere teams en naar het werkveld zelf.
 • Meedenken over en stimuleren van andere vormen van (samen)werken, verbetering van de kwaliteit, een optimale procesbeheersing, het leveren van de hoogste kwaliteit.
 
Jij hebt je focus op de opdracht aan het team en houdt de betekenis van ontwikkelingen goed in de gaten. De kern van je aanpak en optreden is gericht op het bevorderen van zelforganisatie en (integraal) opgavegericht werken. Je bent in staat jezelf ten dienste van het team op te stellen en zelfs overbodig te maken.
 
Je bent een doortastende leider die in staat is om managementtaken binnen een team te beleggen. Je bent in staat om “Ruimte!” de toekomstvisie van de gemeente Het Hogeland en “Ruimte geven, ruimte krijgen, ruimte voelen” de besturing van de nieuwe gemeente Het Hogeland daadwerkelijk in de praktijk inhoud te geven. Je houdt goed verbinding met andere teamleiders/coaches en vormt ook weer gezamenlijk met hen een team dat de spil vormt in de ontwikkeling van de gemeente Het Hogeland.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken teamleiders/coaches die:
 • Begrijpen wat dienstbaar leiderschap inhoudt en dit ook daadwerkelijk in de praktijk kunnen brengen bij voorkeur vanuit enige ervaring met deze wijze van werken.
 • Teamopdrachten zien als een gezamenlijke opgave waaraan vanuit persoonlijke verantwoordelijkheid door medewerkers wordt gewerkt en dit echt begrijpen dan wel ervaring hebben met deze wijze van werken.
 • Ervaring hebben met zelforganisatie en opgavegericht werken en de werkwijze die hierbij past kunnen overbrengen op de medewerkers binnen het team. En in staat zijn om medewerkers op een coachende manier te begeleiden bij het toepassen van die werkwijze.
 • Politiek en bestuurlijk sensitief zijn, ervaring hebben in een politiek-bestuurlijke omgeving en zich staande houden in een organisatie waar diverse belangen gewogen moeten worden.
 • Samen met de medewerkers een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de gemeente Het Hogeland tot een wendbare, innovatieve organisaties die haar nieuwe rol als partij naast andere partijen vorm en inhoud kunnen geven vanuit de dagelijkse werkpraktijk.
 • In staat zijn verantwoordelijkheid te nemen voor het functioneren van een team voor wat betreft de kwaliteit van de productie of dienstverlening, teamontwikkeling en kunnen loslaten waar verantwoordelijkheden bij de individuele medewerker kan of moet liggen.
 • Het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid voor inzet, resultaat, inzetbaarheid en ontwikkeling stimuleren bij medewerkers.
 • Handelen vanuit zelfkennis en authenticiteit.
 • Visie op organisatie, functioneren van het team en resultaten van het werk voor de klant optimaal weten te verbinden.
 • Beschikken over een HBO+ werk- en denkniveau.
 
Wij vragen je om je te committeren aan de doorontwikkeling van de nieuwe gemeente Het Hogeland naar een flexibele organisatie met een zoveel mogelijk platte, compacte structuur.
Wat bieden wij?
De functie is voorlopig gewaardeerd in schaal 11. Het betreft een functie voor onbepaalde tijd, met in eerste instantie een aanstelling voor de duur van een jaar. De voorlopige benoeming wordt door de Programmamanager Herindeling gedaan. Het nieuwe college van B&W van de gemeente Het Hogeland zal in 2019 de benoemingen van de beoogd teamleiders/coaches omzetten naar benoemingen bij de nieuwe gemeente.

Het KlantContactCentrum  komt in Uithuizen, en daar zul je de meeste tijd zijn, maar deze functie vraagt dat je ook overleg hebt op de andere locaties in Leens, Bedum en Winsum. Het bezit van een auto en rijbewijs is voor deze functie onontbeerlijk.
 
Enthousiast geworden?
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Jojo Bottema, beoogd directeur van de gemeente Het Hogeland. Te bereiken via Marga Stuive (06-30060658). Je kunt reageren tot en met 3 september 2018 via vacatures@bmwe-gemeenten.nl.

De sollicitatiegesprekken staan gepland op 11, 12, 13 en 18 september. De selectiecommissie bestaat uit de beoogd gemeentesecretaris/algemeen directeur, een directeur, de projectleider HRM en een vertegenwoordiger namens de BOR. De commissie wordt ondersteund door een adviseur van bureau Castanho. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.