Vakgebied:
Bestuur en Organisatie
Opleiding:
WO
Branche:
Gemeente
Functie:
Bestuur en Management
Plaats:
Heerlen
Organisatie:
PublicSpirit namens Gemeente Heerlen
Dienstverband:
Fulltime

Teamleider Beleid Maatschappij

Organisatie en context

De stad Heerlen
Heerlen is de centrumstad van Parkstad Limburg. Een stad met een eigenzinnig en non-conformistisch karakter. Een stad die continu in beweging is, zich vernieuwt, en die wordt gekenmerkt door een maak- en deelcultuur. Heerlen is nooit af. Daarmee is Heerlen een aantrekkelijke stad voor mensen met ideeën, plannen en initiatieven. Er is letterlijk en figuurlijk ruimte voor ontwikkeling en creativiteit. De energie van Heerlen is authentiek, komt van onderop en is niet elitair. Daardoor is Heerlen niet alleen een stad vóór, maar vooral dóór mensen.

Gemeente Heerlen en ontwikkelingen
Gemeente Heerlen is bezig met een reorganisatie. Per 1 juli 2019 heeft een structuur-wijziging plaatsgevonden van 16 afdelingen naar zes domeinen en een bestuursdienst.

Essentieel uitgangspunt bij de reorganisatie is het concern-denken: het denken en handelen vanuit een organisatie als geheel. Bovendien zijn de domeinmanagers volledig medeverantwoordelijk voor de besluitvorming die in het MT plaatsvindt. De domeinmanagers zijn primair verantwoordelijk voor het functioneren van de ambtelijke organisatie als geheel en vervolgens voor het functioneren van hun domein. Dit vraagt van het management dat er op gezamenlijke en slagvaardige wijze gedacht en gehandeld wordt vanuit het concernbelang.

Tevens wil gemeente Heerlen een doorontwikkeling van de bedrijfscultuur, de toepassing van de Heerlense waarden: zoals sturen op vertrouwen, ruimte geven aan medewerkers en medewerkers inzetten op hun talenten. Hierbij geldt: ‘de goede persoon op de goede plek, op het juiste moment met de juiste instelling’. Een plattere organisatiestructuur bevordert de toepassing en realisatie hiervan. Daarnaast optimaliseert/bevordert het de samenwerking tussen bestuur en organisatie.

De functie: Teamleider Beleid Maatschappij 
Team Beleid Maatschappij is een samenvoeging van alle beleidsmedewerkers en -ondersteuners en contractmanagers op de volgende beleidsterreinen: WMO, jeugd(zorg), openbare orde en veiligheid, drugsbeleid, ouderenbeleid, integratiebeleid, volksgezondheid en sport. Het team is verantwoordelijk voor beleid en regievoering op genoemde terreinen en deels ook voor de uitvoering daarvan. Opgave van het team is het verder integreren van veiligheidsbeleid en sociaal beleid.

De teamleider Beleid Maatschappij geeft leiding aan een team van circa 28 fte.

De teamleider Beleid Maatschappij: 

 • geeft leiding aan een team dat overwegend ontwikkelend en multidisciplinair van aard is met overwegend hoogwaardig specialistische medewerkers;
 • draagt zorg voor de bedrijfsvoering binnen het team;
 • draagt zorg voor de planning, voortgang en kwaliteit van de producten en diensten met een langetermijnperspectief en hoge politieke, organisatorische, economische en/of sociaal-maatschappelijke impact;
 • participeert in het domein MT, adviseert de leiding over het werkveld van het team en participeert in domeinbrede en domeinoverstijgende vraagstukken en bedrijfsvoering.

Profiel, wat breng je mee?

Persoonlijk
Je bent een echte senior: stevig, daadkrachtig en duidelijk, maar ook verbindend. Je bevordert de integraliteit in het team en daarbuiten. Je bent ondernemend en je weet de vaart erin te houden. Je weet waar het over gaat en waarover je praat. Je bent positief en flexibel, kunt meerdere petten hanteren en durft op te treden en risico’s te nemen. Je bent open en transparant; feedback geven en ontvangen vind jij de normaalste zaak van de wereld.

Inhoud
Je stuurt, denkt en acteert op hoofdlijnen. Je bent een stevige coach voor de medewerkers, maar fungeert ook als sparringpartner binnen het domein MT; daar denk je mee over de strategie in het hele domein. Je hoeft geen inhoudelijk deskundige te zijn, maar je hebt uiteraard affiniteit met de beleidsterreinen van het team.

Organiseren
Je bent daadkrachtig, resultaatgericht, ondernemend en enthousiasmerend. Je beschikt over een uitstekende politiek-bestuurlijke antenne en je bent een echte teamplayer. Je begrijpt hoe een gemeente in elkaar steekt.

Achtergrond 

 • WO-niveau.
 • Leidinggevende ervaring binnen de overheid.
 • Ervaring met cultuurveranderingstrajecten is een pré.

Competenties

 • Leidinggeven en beslissen
 • Samenwerken
 • Analyseren en interpreteren
 • Ondernemen en presteren.

Arbeidsvoorwaarden, wat bieden wij jou?
Je kunt rekenen op een bedrijfscultuur die informeel, uitdagend en to the point is. Een boeiende klus van 36 uur per week in een dynamische organisatie met leuke collega’s waar alle ruimte is voor jouw frisse blik, expertise en ondernemerschap. Behalve een salaris van max. € 5.984,- bruto per maand (schaal 13) bij een werkweek van 36 uur bieden we flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget (17,05% van het bruto jaarsalaris). Daarnaast zijn er volop mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling. Je krijgt een vast dienstverband na een proeftijd van een jaar.

Meer informatie
Voor inhoudelijke vragen over de vacature kun je contact opnemen met Miriam Oosterwijk, senior consultant. Heb je vragen over de procedure, dan kun je terecht bij projectassistente, Inge Kuipers. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 91 24.

Over de organisatie van de gemeente Heerlen zijn een aantal recente stukken beschikbaar: de hoofdlijnennotitie, hoofdstructuur en het inrichtingsplan. Deze documenten kun je bij Inge Kuipers opvragen (info@publicspirit.nl).

Solliciteren
PublicSpirit begeleidt deze werving- en selectieprocedure. 
De vacature is opengesteld op 3 augustus  2019.
Je sollicitatie kun je tot en met 1 september 2019 indienen via onze website www.publicspirit.nl.
Vanuit de vacature op de website kun je klikken op ‘direct solliciteren’ en een motivatiebrief en een cv indienen. Indien je sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht de optie ‘direct solliciteren’ onverhoopt niet werken, dan kun je je sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. mevrouw mr. Miriam Oosterwijk, onder vermelding van vacaturenummer 6921.

In week 36 en 37 worden de voorselectiegesprekken gehouden bij PublicSpirit. Op 13 september a.s. presenteert PublicSpirit de geselecteerde kandidaten aan de gemeente Heerlen.
De 1e ronde selectiegesprekken zal plaatsvinden op 20 september in de ochtend. Vervolgens zal het gesprek met de adviescommissie plaatsvinden op 23 september om 9.00 uur. 
Een online-assessment en het inwinnen van referenties maakt onderdeel uit van de procedure.
Je wordt geïnformeerd over het verloop van je sollicitatie.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven.

Solliciteren op deze functie


Solliciteren
Loading...