Vakgebied:
Financiën
Opleiding:
HBO
WO
Branche:
Gemeente
Functie:
Personeel en Organisatie
Plaats:
Culemborg
Organisatie:
Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe
Dienstverband:
Fulltime

Teamhoofd PO&I

Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe (BWB) is een samenwerkingsverband (Gemeenschappelijke Regeling) op het gebied van bedrijfsvoering voor de gemeenten Culemborg, Tiel en West Betuwe (fusie Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen). BWB levert diensten en producten ter ondersteuning van het primaire proces van de aangesloten gemeenten én aan een aantal verbonden partijen van deze gemeenten, op het gebied van Facilitaire zaken, Financiën, ICT, Informatiemanagement, Personeel & Organisatie en Algemeen juridische zaken. De gemeenten zijn opdrachtgever, BWB is opdrachtnemer. BWB is gevestigd in het gemeentehuis van Culemborg en telt 200 medewerkers (190 fte).

Inmiddels bestaat de Gemeenschappelijke Regeling 3 jaar. Na een eerste intensieve periode van opstarten en ‘trial & error’, is recent vol energie de doorontwikkeling ingezet naar een volwassen en professionele bedrijfsvoeringsorganisatie die daadwerkelijk ‘partner in business’ is voor de gemeenten. Toegewerkt wordt naar een sterke en solide organisatie, met een hoge kwaliteit van dienstverlening, die een meer leidende rol kan hebben bij de doorontwikkeling van de aangesloten gemeenten. Teneinde deze ambitie is een verander- en ontwikkelagenda opgesteld. In dat kader is afgelopen jaar ook een nieuwe directeur aangetrokken die richtinggevend is in de veranderopgave en de juiste randvoorwaarden heeft gecreëerd om de ambitie te kunnen realiseren. Een heldere governance is ingericht, een nieuwe en platte organisatiestructuur is zo goed als geïmplementeerd, er wordt nagedacht over hoe de processen en systemen van de aangesloten organisaties zo veel als mogelijk te harmoniseren en er is een start gemaakt met het formuleren van heldere Dienstverleningsovereenkomsten waarin samenwerkingsafspraken worden vastgelegd en geconcretiseerd. 

De nieuwe organisatiestructuur bestaat uit 2 sturingslagen; de directeur en de teamhoofden. De taken van de bedrijfsvoeringsorganisatie zijn gebundeld op basis van vakinhoud en worden uitgevoerd in 8 vakteams, te weten: Personeel, Organisatie & Informatie (PO&I), Juridische Zaken & Control (JZC), Financieel Advies, Financieel Beheer, ICT, Applicatie, DIV/BAG, FZ/Inkoop. De teams van vakmensen vormen de basis van de BWB. Vakmanschap staat centraal. Dat betekent dat medewerkers vakinhoudelijk expert zijn en vanuit die kennis en expertise een goede gesprekspartner en adviseur zijn voor gemeenten. 

Om de implementatie van de nieuwe structuur af te ronden en het managementteam te completeren worden nu nog 2 teamhoofden gezocht; een teamhoofd Personeel, Organisatie & Informatie en een teamhoofd Financieel Beheer.

DE FUNCTIE VAN TEAMHOOFD
Met de nieuwe structuur en samenwerkingsafspraken is een stevig fundament gelegd. De komende periode vraagt de volle aandacht om een gestroomlijnde manier van werken en een soepele samenwerkingsrelatie te realiseren waarin kwaliteit voorop staat en medewerkers en organisatie zich verder kunnen ontwikkelen. De teamhoofden vervullen hierin een sleutelfunctie. 

Als teamhoofd stuur je actief op de ontwikkeling van de vakkennis, advies-, project- en procesvaardigheden van je medewerkers en zorg je er voor dat in lijn met de kerncompetenties van de organisatie gewerkt wordt: resultaatgericht, pro-actief en samenwerkingsgericht. Je spoort medewerkers aan zich verantwoordelijk te voelen voor de eigen resultaten en voor het blijven ontwikkelen van hun vakmanschap (eigenaarschap). Je bent hierin stimulerend, verbindend en coachend en daagt je medewerkers uit zich te stretchen of door een ander venster te kijken. 

De teamhoofden leggen verantwoording af aan de directeur en vormen samen met de directeur het managementteam van de BWB. In de samenwerking is het teamhoofd de eerste escalatielijn voor het management van de aangesloten organisaties. Je bent integraal leidinggevende voor je team, dat betekent dat je verantwoordelijk bent voor de PIOFACH. 

De recent ingezette doorontwikkeling heeft medewerkers van de BWB gemotiveerd om met nieuwe energie en elan een gerevitaliseerde en doortastende organisatie neer te zetten. BWB kenmerkt zich door een no-nonsense cultuur waarin hard gewerkt wordt en de doelstelling om te realiseren en excelleren breed gedeeld wordt. 

Het managementteam kijkt uit naar 2 nieuwe teamhoofden die in het team weer andere energie en perspectieven inbrengen. 

DE OPDRACHT EN DE INKLEURING
In het licht van de doorontwikkeling van de organisatie heeft elk vakteam ook haar eigen ontwikkelambities en accenten: 

TEAMHOOFD PERSONEEL, ORGANISATIE & INFORMATIE (PO&I)


PO&I EN DE UITDAGING
Het vakteam PO&I bestaat uit 19 Fte en adviseert aan bestuur, management en teammanagement over organisatieontwikkeling inclusief informatiemanagement en -architectuur, medezeggenschap, (strategisch) p&o beleid, ontwikkeling en harmonisatie ervan (inclusief arbeidsvoorwaarden, rechtspositie en arbo) en voert projecten uit. Het vakteam informeert, voert beleid en rechtspositie uit en beheert de personele administratie. 

De afdeling PO&I is recent in deze combinatie ontstaan als gevolg van de steeds grotere behoefte van gemeenten aan strategische informatievoorziening en bestaat uit professionals met onder meer een p&o achtergrond, een organisatiekundige achtergrond en een ict gerelateerde achtergrond. Zo maken bijvoorbeeld ook informatiemanagers en een enterprise architect deel uit van het team. 

Met de combinatie van PO&I beoogt BWB vanuit een brede en integrale blik een bijdrage te leveren aan organisatieontwikkeling van de aangesloten gemeenten, vanuit een meer eigentijds perspectief, met meer aandacht voor de (toegevoegde) waarde van informatiemanagement. 

De professionals van het vakteam PO&I staan nu voor de uitdaging om deze integraliteit verder vorm te geven en zich te ontwikkelen tot professionals die over de grenzen van het eigen vakgebied heen kunnen kijken en samen een nieuw vakmanschap en profiel ontwikkelen. 

Gezocht wordt nu naar een teamhoofd PO&I dat het team hierbij kan begeleiden. Het nieuwe teamhoofd kijkt vanuit dit brede perspectief naar organisatieontwikkeling en heeft een duidelijke visie op hoe de integratie van genoemde specialismen van waarde is voor de opdrachtgevers. Het teamhoofd weet vanuit eigen expertise en ervaringen met verandermanagement en doorontwikkeling van teams en organisaties inspirerende vergezichten te schetsen en tegelijkertijd het team te gidsen in de stappen daar naartoe. 
In het verlengde hiervan concretiseer en verfijn je samen met het team DVO’s die hierop aansluiten, zodat een professionele opdrachtgever- en opdrachtnemerrelatie ontstaat, met heldere wederzijdse verwachtingen. 

De kandidaat waarnaar gezocht wordt heeft eerder leiding gegeven aan een vergelijkbare doorontwikkeling van een team of organisatie(onderdeel) en begrijpt de dynamiek van veranderingen in organisaties. Een ideale functie voor iemand die creatief en innovatief is, strategisch kan denken, de juiste interventies kan plegen en kwaliteiten van mensen naar boven kan halen. Dit kan vanuit een leidinggevende positie zijn, maar ook bijvoorbeeld vanuit een rol als programmamanager. Van het teamhoofd wordt niet verwacht dat hij/zij expert is op één van de vakgebieden binnen PO&I, maar bovenal een duidelijke visie heeft op organisatieontwikkeling, veranderkundig onderlegd is en professionals weet te inspireren, gidsen, verleiden en coachen. Je bent stevig, tactvol, verbindend en inspirerend met een nieuw perspectief. Ervaring in gemeentelijke context is een pré, maar kan óók opgedaan zijn bij een andere publieke organisatie of bij een organisatie buiten het publieke domein waarin het opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap centraal staat. 


Een ideale functie voor iemand die creatief en innovatief kan denken en de uitdaging ziet om samen met het team nieuw vakmanschap te creëren!


FUNCTIE-EISEN EN COMPETENTIES TEAMHOOFD PO&I

  • HBO/WO werk- en denkniveau;
  • een beeld bij de context van een bedrijfsvoeringsorganisatie voor gemeenten en bij het scherp krijgen van opdrachtgever- en opdrachtnemerschap;
  • ervaring met organisatieontwikkeling en veranderkundig onderlegd;
  • affiniteit met hr en informatiemanagement en vooral een duidelijke visie op de kracht/integratie van de combinatie PO&I;
  • bewezen ervaring met het coachend en faciliterend leidinggeven aan ervaren professionals en weten te inspireren zich (blijvend) te ontwikkelen;
  • sparringpartner op proces, inhoud en persoonlijke ontwikkeling.


Persoonskenmerken: stevig, daadkrachtig, inspirerend, verbindend, coachend en stimulerend, communicatief en sociaal vaardig. 

WAT BIEDT BWB
BWB biedt je een uitdagende managementpositie in een jonge en dynamische organisatie in ontwikkeling. Een unieke kans voor iemand die in korte tijd ervaring wil opdoen in een complexe omgeving met een groot stakeholderveld, waar je daadwerkelijk een bijdrage kunt leveren aan de implementatie van een middellange termijnstrategie en de verdere professionalisering van de organisatie. Dé functie voor iemand met energie, oog voor innovatie en daadkracht. 

De functie van Teamhoofd is bij BWB ingedeeld in schaal 12 CAR UWO. BWB biedt een tijdelijke aanstelling voor een jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling. Naast heb je de beschikking over een vrij besteedbaar budget: het Individueel Keuzebudget (IKB). Dit wordt maandelijks opgebouwd en de hoogte ervan is afhankelijk van salaris en eventuele toeslagen. Het IKB (inclusief vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en tegemoetkoming ziektekosten) bedraagt in de regel ongeveer 17% van het salaris. Je kunt het IKB aanwenden voor bepaalden doelen of laten uitbetalen, je kunt daar maandelijks keuzes in maken. 

DE PROCEDURE
De Bedrijfsvoeringsorganisatie West- Betuwe wordt in deze procedure begeleid door Merwede Executive Search. Je sollicitatiebrief, voorzien van motivatie en curriculum vitae, kan je tot en met 6 september sturen naar danielle.bogie@merwedeexecutivesearch.nl. De vacature is ook te vinden op: www.merwedeexecutivesearch.nl.

Voor meer informatie over de vacature kan je contact opnemen met drs. Danielle Bogie op telefoonnummer 06 24788503. 

Spoedig na het verstrijken van de sluitingstermijn worden kandidaten uitgenodigd voor een eerste selectiegesprek. Na een voorselectie door Merwede Executive Search worden kandidaten voorgedragen aan de opdrachtgever. Een assessment, het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, zoekmachines en sociale netwerken, kunnen deel uitmaken van het sollicitatieproces. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!


Trefwoorden: Teammanager P&O, Personeel & Organisatie, HR, Human Resources, Informatiemanagement, Overheid, Gemeentelijk

Solliciteren op deze functie


Solliciteren
Loading...