Vakgebied:
Financiën
Opleiding:
HBO
WO
Branche:
Gemeente
Functie:
Financiën en economie
Plaats:
Culemborg
Organisatie:
Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe
Dienstverband:
Fulltime

Teamhoofd Financieel Beheer

Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe (BWB) is een samenwerkingsverband (Gemeenschappelijke Regeling) op het gebied van bedrijfsvoering voor de gemeenten Culemborg, Tiel en West Betuwe (fusie Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen). BWB levert diensten en producten ter ondersteuning van het primaire proces van de aangesloten gemeenten én aan een aantal verbonden partijen van deze gemeenten, op het gebied van Facilitaire zaken, Financiën, ICT, Informatiemanagement, Personeel & Organisatie en Algemeen juridische zaken. De gemeenten zijn opdrachtgever, BWB is opdrachtnemer. BWB is gevestigd in het gemeentehuis van Culemborg en telt 200 medewerkers (190 fte).

Inmiddels bestaat de Gemeenschappelijke Regeling 3 jaar. Na een eerste intensieve periode van opstarten en ‘trial & error’, is recent vol energie de doorontwikkeling ingezet naar een volwassen en professionele bedrijfsvoeringsorganisatie die daadwerkelijk ‘partner in business’ is voor de gemeenten. Toegewerkt wordt naar een sterke en solide organisatie, met een hoge kwaliteit van dienstverlening, die een meer leidende rol kan hebben bij de doorontwikkeling van de aangesloten gemeenten. Teneinde deze ambitie is een verander- en ontwikkelagenda opgesteld. In dat kader is afgelopen jaar ook een nieuwe directeur aangetrokken die richtinggevend is in de veranderopgave en de juiste randvoorwaarden heeft gecreëerd om de ambitie te kunnen realiseren. Een heldere governance is ingericht, een nieuwe en platte organisatiestructuur is zo goed als geïmplementeerd, er wordt nagedacht over hoe de processen en systemen van de aangesloten organisaties zo veel als mogelijk te harmoniseren en er is een start gemaakt met het formuleren van heldere Dienstverleningsovereenkomsten waarin samenwerkingsafspraken worden vastgelegd en geconcretiseerd. 

De nieuwe organisatiestructuur bestaat uit 2 sturingslagen; de directeur en de teamhoofden. De taken van de bedrijfsvoeringsorganisatie zijn gebundeld op basis van vakinhoud en worden uitgevoerd in 8 vakteams, te weten: Personeel, Organisatie & Informatie (PO&I), Juridische Zaken & Control (JZC), Financieel Advies, Financieel Beheer, ICT, Applicatie, DIV/BAG, FZ/Inkoop. De teams van vakmensen vormen de basis van de BWB. Vakmanschap staat centraal. Dat betekent dat medewerkers vakinhoudelijk expert zijn en vanuit die kennis en expertise een goede gesprekspartner en adviseur zijn voor gemeenten. 


Om de implementatie van de nieuwe structuur af te ronden en het managementteam te completeren worden nu nog 2 teamhoofden gezocht; een teamhoofd Personeel, Organisatie & Informatie (P&I) en een teamhoofd Financieel Beheer.

DE FUNCTIE VAN TEAMHOOFD
Met de nieuwe structuur en samenwerkingsafspraken is een stevig fundament gelegd. De komende periode vraagt de volle aandacht om een gestroomlijnde manier van werken en een soepele samenwerkingsrelatie te realiseren waarin kwaliteit voorop staat en medewerkers en organisatie zich verder kunnen ontwikkelen. De teamhoofden vervullen hierin een sleutelfunctie. 

Als teamhoofd stuur je actief op de ontwikkeling van de vakkennis, advies-, project- en procesvaardigheden van je medewerkers en zorg je er voor dat in lijn met de kerncompetenties van de organisatie gewerkt wordt: resultaatgericht, pro-actief en samenwerkingsgericht. Je spoort medewerkers aan zich verantwoordelijk te voelen voor de eigen resultaten en voor het blijven ontwikkelen van hun vakmanschap (eigenaarschap). Je bent hierin stimulerend, verbindend en coachend en daagt je medewerkers uit zich te stretchen of door een ander venster te kijken. 

De teamhoofden leggen verantwoording af aan de directeur en vormen samen met de directeur het managementteam van de BWB. In de samenwerking is het teamhoofd de eerste escalatielijn voor het management van de aangesloten organisaties. Je bent integraal leidinggevende voor je team, dat betekent dat je verantwoordelijk bent voor de PIOFACH. 

De recent ingezette doorontwikkeling heeft medewerkers van de BWB gemotiveerd om met nieuwe energie en elan een gerevitaliseerde en doortastende organisatie neer te zetten. BWB kenmerkt zich door een no-nonsense cultuur waarin hard gewerkt wordt en de doelstelling om te realiseren en excelleren breed gedeeld wordt. 

Het managementteam kijkt uit naar 2 nieuwe teamhoofden die in het team weer andere energie en perspectieven inbrengen. 


DE OPDRACHT EN DE INKLEURING
In het licht van de doorontwikkeling van de organisatie heeft elk vakteam ook haar eigen ontwikkelambities en accenten: 

TEAMHOOFD FINANCIEEL BEHEER


FINANCIEEL BEHEER EN DE OPDRACHT
Het team Financieel Beheer draagt zorg voor de continuïteit, kwaliteit en ondersteuning van de financiële- en salarisadministratie en signaleert bijzonderheden die zich daarin voordoen. Het team bestaat uit 17 fte dat zich onder meer bezighoudt met het verwerken van alle inkomende en uitgaande facturen, het verwerken van het betalingsverkeer, de cijfermatige opstelling van de jaarstukken, de koppelingen met andere applicaties van de moederorganisaties (als bijvoorbeeld de uitkeringsadministraties) en de salarisadministratie. Het team verzorgt de basis van de gehele informatievoorziening van BWB en is daarmee een zeer belangrijke factor binnen de organisatie. 

Om ‘partner in business’ te kunnen zijn is het van belang dat BWB haar beheer en administratie perfect op orde heeft en de medewerkers vakinhoudelijk expert en kennishouder voor de partners zijn. De opdracht voor het nieuwe teamhoofd Financieel Beheer is er samen met het team voor te zorgen dat de financiële administratie daadwerkelijk kwalitatief goed en efficiënt is en dat DVO’s verder uitgewerkt worden, zodat sprake is van een heldere dienstverlening en wederzijdse verwachtingen. In het licht van de doorontwikkeling van de organisatie is het voor het team ook de uitdaging zich te ontwikkelen tot goede gesprekspartners en adviseurs voor de partners van BWB, en mag het team zich strategisch dominanter positioneren inzake informatievoorziening en communicatie over risico’s. De snelle technologische ontwikkelingen op het vlak van automatisering vragen de komende jaren ook om de ontwikkeling van nieuwe skills van medewerkers. Je kijkt met een organisatiekundige- en HR blik naar dit vraagstuk en je bent in staat om perspectief en kansen voor medewerkers te creëren. Je stimuleert je medewerkers mee te bewegen bij trends en ontwikkelingen en begeleidt en coacht hen hierbij. 

Het teamhoofd financieel beheer staat in nauwe verbinding met onder meer het teamhoofd financieel advies en de controller van BWB. 

De kandidaat waarnaar gezocht wordt, heeft een financiële opleidingsachtergrond en is in staat om vakinhoudelijk overstijgend sparringpartner te zijn. Je kijkt met een integrale blik en hebt een scherp oog voor trends en ontwikkelingen en de betekenis ervan voor de eigen organisatie en medewerkers. Je hebt eerder succesvol leiding gegeven aan een vergelijkbaar team binnen een organisatie. Ervaring in gemeentelijke context is een pré, maar kan óók opgedaan zijn bij een andere publieke organisatie of bij een organisatie buiten het publieke domein waarin het opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap centraal staat. 

Een mooie uitdaging voor een financial die over de grenzen van het eigen vakgebied heen kijkt en kan inspireren en mee wil bouwen aan een sterke en stevige bedrijfsvoeringsorganisatie! 


FUNCTIE-EISEN EN COMPETENTIES TEAMHOOFD FINANCIEEL BEHEER
  • HBO/WO werk- en denkniveau met een financiële opleidingsachtergrond;
  • (overstijgend) vakinhoudelijk sparringpartner op financieel vlak, waarbij kennis van de gemeentelijke overheid een pré is;
  • een beeld bij de context van een bedrijfsvoeringsorganisatie voor gemeenten en bij het scherp krijgen van opdrachtgever- en opdrachtnemerschap;
  • ervaring met het aansturen en (door)ontwikkelen van een financiële afdeling/team;
  • bewezen ervaring met het coachend en faciliterend leidinggeven aan ervaren professionals en hen weten te inspireren zich blijvend te ontwikkelen;
  • sparringpartner op proces, inhoud en persoonlijke ontwikkeling;

Persoonskenmerken: duidelijk in wat je bedoelt, stevig, tactvol, verbindend, daadkrachtig, durft beslissingen te nemen, communicatief en sociaal vaardig, hands-on, coachend en stimulerend, oog voor innovatie. 

WAT BIEDT BWB
BWB biedt je een uitdagende managementpositie in een jonge en dynamische organisatie in ontwikkeling. Een unieke kans voor iemand die in korte tijd ervaring wil opdoen in een complexe omgeving met een groot stakeholderveld, waar je daadwerkelijk een bijdrage kunt leveren aan de implementatie van een middellange termijnstrategie en de verdere professionalisering van de organisatie. Dé functie voor iemand met energie, oog voor innovatie en daadkracht. 

De functie van Teamhoofd is bij BWB ingedeeld in schaal 12 CAR UWO. BWB biedt een tijdelijke aanstelling voor een jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling. Naast heb je de beschikking over een vrij besteedbaar budget: het Individueel Keuzebudget (IKB). Dit wordt maandelijks opgebouwd en de hoogte ervan is afhankelijk van salaris en eventuele toeslagen. Het IKB (inclusief vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en tegemoetkoming ziektekosten) bedraagt in de regel ongeveer 17% van het salaris. Je kunt het IKB aanwenden voor bepaalden doelen of laten uitbetalen, je kunt daar maandelijks keuzes in maken. 


DE PROCEDURE
De Bedrijfsvoeringsorganisatie West- Betuwe wordt in deze procedure begeleid door Merwede Executive Search. Je sollicitatiebrief, voorzien van motivatie en curriculum vitae, kan je tot zondag 4 augustus sturen naar danielle.bogie@merwedeexecutivesearch.nl. De vacature is ook te vinden op: www.merwedeexecutivesearch.nl.

Voor meer informatie over de vacature kan je contact opnemen met drs. Daniëlle Bogie op telefoonnummer 06 24788503. 

Spoedig na het verstrijken van de sluitingstermijn worden kandidaten uitgenodigd voor een eerste selectiegesprek. Na een voorselectie door Merwede Executive Search worden kandidaten voorgedragen aan de opdrachtgever. De eerste gesprekken bij de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe vinden plaats op dinsdag 3 september 2019. 
Een eventueel vervolggesprek op donderdag 5 september. Een assessment, het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, zoekmachines en sociale netwerken, kunnen deel uitmaken van het sollicitatieproces. 


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!


Trefwoorden: Teammanager Financieel Beheer, Teamleider Finance, Overheid, Gemeentelijk

Solliciteren op deze functie


Solliciteren
Loading...