of 59162 LinkedIn
Vakgebied:
Ruimte en milieu
Opleiding:
universitair
Branche:
Overig
Provincie:
Gelderland
Functie:
Strateeg Ruimtelijke Ordening en Milieu
Plaats:
Arnhem
Organisatie:
TenneT TSO B.V.
Dienstverband:
Parttime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
463407

Strateeg Ruimtelijke Ordening en Milieu

TenneT is de eerste grensoverschrijdende elektriciteitstransporteur van Europa. Met 22.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen en 41 miljoen eindgebruikers in Nederland en Duitsland behoren we tot de top 5 elektriciteitstransporteurs van Europa. Onze focus is gericht op de ontwikkeling van een Noordwest-Europese energiemarkt, op de integratie van duurzame energie en onze safety performance. Safety is een belangrijke kernwaarde voor TenneT. We leggen de lat hoog, voor zowel medewerkers als onze contractors. Taking power further.
  
 De Performance Unit AM is verantwoordelijk voor een toekomstvaste en onderhoudbare elektriciteitsinfrastructuur. AM stuurt primair op risico en performance van de infrastructuur. Daarbij identificeert AM knelpunten en schat zij de risico van deze knelpunten in. AM is verantwoordelijk voor het opstellen van mitigerende maatregelen en het prioriteren van deze maatregelen. Vervolgens geeft AM opdracht tot het realiseren van de gekozen maatregelen. Eveneens toetst en accepteert AM de door de service providers gedane aanpassingen aan de infrastructuur aan vooraf gestelde eisen en kaders. Daarnaast is AM eigenaar van de Asset data en Asset documentatie. 
  
 De afdelingen Grid Development and Strategy en Asset Strategy zorgen onder meer voor een continu inzicht in alle netwerk-gerelateerde risico's en knelpunten. Tevens dragen deze afdelingen bij aan het Investeringsplan en zijn zij verantwoordelijk voor het op strategisch niveau inpassen van assets, de kaders voor de ruimtelijke besluitvorming en vergunningverlening en tenslotte de technische eisen en inhoudelijke toetsing ten aanzien van de opgeleverde activiteiten, waarmee acceptatie geborgd wordt. Grid Development and Strategy is hierin specifiek verantwoordelijk voor het beleid en de maatregelen ten behoeve van de systeemintegriteit en ruimtelijke inpassing. Vanwege interne verschuiving zijn wij op zoek naar een:
  
 Strateeg Ruimtelijke Ordening en Milieu m/v
 (0,9 fte, Arnhem)
  
 Wat doe je als Strateeg Ruimtelijke Ordening en Milieu bij Asset Management?
 Als Strateeg Ruimtelijke Ordening en Milieu ben je verantwoordelijk voor het opstellen van beleid in het kader van ruimtelijke ordening en milieu, draag je zorg voor consistentie met overige beleidsdocumenten en waak je over de toepasbaarheid hiervan. Daarnaast bedenk je – samen met de andere disciplines binnen Asset Management - oplossingen voor diverse investeringsprojecten van TenneT, waarbij jij je focust op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu. Tot slot toets je de uitvoering van deze projecten aan de door Asset Management gestelde eisen en kaders.
  
 Je belangrijkste werkzaamheden:

 Je bent verantwoordelijk voor een volledig en toepasbare set aan beleidsdocumenten en programma's van eisen in het kader van ruimtelijke ordening en milieu (ROM). Van daaruit draag je bij aan het vaststellen van randvoorwaarden voor te verkrijgen ROM aspecten ten behoeve van investeringsprojecten;
 Je draagt bij aan het formuleren van een lange termijn visie teneinde een toekomstvaste en robuuste infrastructuur te borgen. Daarbij bewaak je – voor wat betreft ROM aspecten – een samenhangend stelsel van visie, beleid, uitgangspunten en randvoorwaarden en draagt zorg voor een consistente uitvoering hiervan binnen de ontwikkeling c.q. realisatie van de infrastructuur;
 In samenwerking met de verschillende disciplines binnen Asset Management ben je verantwoordelijk voor het identificeren, uitzetten en inhoudelijk begeleiden van planologische haalbaarheidsstudies, en draag je bij aan de totstandkoming van quick scans en investeringsvoorstellen;
 Je draagt bij aan een inhoudelijke toets van basisontwerpen op het al dan niet voldoen aan de kwaliteitseisen en standaarden binnen Asset Management op het gebied van ROM aspecten en je bent verantwoordelijk voor het toetsen en al dan niet accorderen van wijzigingen in de verdere ontwerp- en realisatiefase ten opzichte van het basisontwerp;
 Je functioneert als kennisdrager binnen de TenneT-organisatie op het gebied van ROM aspecten om zodoende de eenheid te bewaken en draagt bij aan het uitdragen en vergroten van kennis binnen en buiten de afdeling;
 Je signaleert externe standpunten en voornemens op het gebied van ROM die invloed hebben op de bedrijfsdoelstellingen en investeringsprojecten van TenneT, en je onderhoud contacten met relevante stakeholders, zowel binnen als buiten TenneT.  
 Wat verwachten wij van jou? 

Je beschikt over WO werk- en denkniveau op bestuursrechtelijk, privaatrechtelijk en/of planologisch gebied en hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring;
 Je hebt bewezen technische kennis van een breed palet van ruimtelijke ordening en milieu, inclusief de juridische aspecten, en je hebt een goed gevoel voor techniek binnen de elektrische infrastructuur;
 Je bent generalist met een sterk strategisch en analytisch vermogen, en kunt als geen ander omgaan met tegenstrijdige belangen;
 Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en kunt prima samenwerken met verschillende disciplines en op verschillende niveaus binnen en buiten de organisatie;
 Je bent omgevingsbewust, hebt overtuigingskracht, beschikt over een scherpe oordeelsvorming en bent besluitvaardig;
 Je bent een bruggenbouwer die kan schakelen tussen wat de afdeling nodig heeft en wat de omgeving kan bieden en visa versa.  
 Wat mag je van ons verwachten?
 Je krijgt een interessante en verantwoordelijke functie binnen deze technisch zeer interessante werkomgeving, onder meer door de complexe hoogspanningsvraagstukken waarmee TenneT te maken heeft. Daarnaast krijg je een passend salaris met prima secundaire arbeidsvoorwaarden, geregeld binnen de CAO. Verder biedt TenneT je volop de mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen, onder meer door training en opleiding. 
  
 Bij indiensttreding wordt standaard een Pre Employment Screening (PES) uitgevoerd. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
  
 De standplaats voor deze functie is Arnhem.
  
 Wil je meer informatie?
 Neem dan gerust contact op met Gert Ketel (afdeling HR Recruitment), via telefoonnummer 026 373 3401 of via email gert.ketel@tennet.eu .  
  
 Solliciteren
 Heb jij de juiste lading? Wij nodigen je van harte uit om je interesse kenbaar te maken en je CV voorzien van motivatie te mailen aan Gert Ketel via gert.ketel@tennet.eu onder vermelding van 'Strateeg ROM'.
  
 Sollicitanten uit de pre-mobiliteitsgroep (dreigende boventalligheid als gevolg van een aanstaande reorganisatie) hebben bij voldoende geschiktheid voorrang op andere interne medewerkers. Indien iemand uit de pre-mobiliteit binnen de gestelde termijn solliciteert, zal allereerst de procedure met deze kandidaat worden uitgevoerd.
TenneT is de eerste grensoverschrijdende elektriciteitstransporteur van Europa. Met 22.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen en 41 miljoen eindgebruikers in Nederland en Duitsland behoren we tot de top 5 elektriciteitstransporteurs van Europa. Onze focus is gericht op de ontwikkeling van een Noordwest-Europese energiemarkt, op de integratie van duurzame energie en onze safety performance. Safety is een belangrijke kernwaarde voor TenneT. We leggen de lat hoog, voor zowel medewerkers als onze contractors. Taking power further.
 
De Performance Unit AM is verantwoordelijk voor een toekomstvaste en onderhoudbare elektriciteitsinfrastructuur. AM stuurt primair op risico en performance van de infrastructuur. Daarbij identificeert AM knelpunten en schat zij de risico van deze knelpunten in. AM is verantwoordelijk voor het opstellen van mitigerende maatregelen en het prioriteren van deze maatregelen. Vervolgens geeft AM opdracht tot het realiseren van de gekozen maatregelen. Eveneens toetst en accepteert AM de door de service providers gedane aanpassingen aan de infrastructuur aan vooraf gestelde eisen en kaders. Daarnaast is AM eigenaar van de Asset data en Asset documentatie.
 
De afdelingen Grid Development and Strategy en Asset Strategy zorgen onder meer voor een continu inzicht in alle netwerk-gerelateerde risico's en knelpunten. Tevens dragen deze afdelingen bij aan het Investeringsplan en zijn zij verantwoordelijk voor het op strategisch niveau inpassen van assets, de kaders voor de ruimtelijke besluitvorming en vergunningverlening en tenslotte de technische eisen en inhoudelijke toetsing ten aanzien van de opgeleverde activiteiten, waarmee acceptatie geborgd wordt. Grid Development and Strategy is hierin specifiek verantwoordelijk voor het beleid en de maatregelen ten behoeve van de systeemintegriteit en ruimtelijke inpassing. Vanwege interne verschuiving zijn wij op zoek naar een:
 
Strateeg Ruimtelijke Ordening en Milieu m/v
(0,9 fte, Arnhem)

 
Wat doe je als Strateeg Ruimtelijke Ordening en Milieu bij Asset Management?
Als Strateeg Ruimtelijke Ordening en Milieu ben je verantwoordelijk voor het opstellen van beleid in het kader van ruimtelijke ordening en milieu, draag je zorg voor consistentie met overige beleidsdocumenten en waak je over de toepasbaarheid hiervan. Daarnaast bedenk je – samen met de andere disciplines binnen Asset Management - oplossingen voor diverse investeringsprojecten van TenneT, waarbij jij je focust op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu. Tot slot toets je de uitvoering van deze projecten aan de door Asset Management gestelde eisen en kaders.
 
Je belangrijkste werkzaamheden:
 • Je bent verantwoordelijk voor een volledig en toepasbare set aan beleidsdocumenten en programma's van eisen in het kader van ruimtelijke ordening en milieu (ROM). Van daaruit draag je bij aan het vaststellen van randvoorwaarden voor te verkrijgen ROM aspecten ten behoeve van investeringsprojecten;
 • Je draagt bij aan het formuleren van een lange termijn visie teneinde een toekomstvaste en robuuste infrastructuur te borgen. Daarbij bewaak je – voor wat betreft ROM aspecten – een samenhangend stelsel van visie, beleid, uitgangspunten en randvoorwaarden en draagt zorg voor een consistente uitvoering hiervan binnen de ontwikkeling c.q. realisatie van de infrastructuur;
 • In samenwerking met de verschillende disciplines binnen Asset Management ben je verantwoordelijk voor het identificeren, uitzetten en inhoudelijk begeleiden van planologische haalbaarheidsstudies, en draag je bij aan de totstandkoming van quick scans en investeringsvoorstellen;
 • Je draagt bij aan een inhoudelijke toets van basisontwerpen op het al dan niet voldoen aan de kwaliteitseisen en standaarden binnen Asset Management op het gebied van ROM aspecten en je bent verantwoordelijk voor het toetsen en al dan niet accorderen van wijzigingen in de verdere ontwerp- en realisatiefase ten opzichte van het basisontwerp;
 • Je functioneert als kennisdrager binnen de TenneT-organisatie op het gebied van ROM aspecten om zodoende de eenheid te bewaken en draagt bij aan het uitdragen en vergroten van kennis binnen en buiten de afdeling;
 • Je signaleert externe standpunten en voornemens op het gebied van ROM die invloed hebben op de bedrijfsdoelstellingen en investeringsprojecten van TenneT, en je onderhoud contacten met relevante stakeholders, zowel binnen als buiten TenneT.
 
Wat verwachten wij van jou?
 • Je beschikt over WO werk- en denkniveau op bestuursrechtelijk, privaatrechtelijk en/of planologisch gebied en hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring;
 • Je hebt bewezen technische kennis van een breed palet van ruimtelijke ordening en milieu, inclusief de juridische aspecten, en je hebt een goed gevoel voor techniek binnen de elektrische infrastructuur;
 • Je bent generalist met een sterk strategisch en analytisch vermogen, en kunt als geen ander omgaan met tegenstrijdige belangen;
 • Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en kunt prima samenwerken met verschillende disciplines en op verschillende niveaus binnen en buiten de organisatie;
 • Je bent omgevingsbewust, hebt overtuigingskracht, beschikt over een scherpe oordeelsvorming en bent besluitvaardig;
 • Je bent een bruggenbouwer die kan schakelen tussen wat de afdeling nodig heeft en wat de omgeving kan bieden en visa versa.
 
Wat mag je van ons verwachten?
Je krijgt een interessante en verantwoordelijke functie binnen deze technisch zeer interessante werkomgeving, onder meer door de complexe hoogspanningsvraagstukken waarmee TenneT te maken heeft. Daarnaast krijg je een passend salaris met prima secundaire arbeidsvoorwaarden, geregeld binnen de CAO. Verder biedt TenneT je volop de mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen, onder meer door training en opleiding.
 
Bij indiensttreding wordt standaard een Pre Employment Screening (PES) uitgevoerd. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
 
De standplaats voor deze functie is Arnhem.
 
Wil je meer informatie?

Neem dan gerust contact op met Gert Ketel (afdeling HR Recruitment), via telefoonnummer 026 373 3401 of via email gert.ketel@tennet.eu
 
Solliciteren

Heb jij de juiste lading? Wij nodigen je van harte uit om je interesse kenbaar te maken en je CV voorzien van motivatie te mailen aan Gert Ketel via gert.ketel@tennet.eu onder vermelding van 'Strateeg ROM'.
 
Sollicitanten uit de pre-mobiliteitsgroep (dreigende boventalligheid als gevolg van een aanstaande reorganisatie) hebben bij voldoende geschiktheid voorrang op andere interne medewerkers. Indien iemand uit de pre-mobiliteit binnen de gestelde termijn solliciteert, zal allereerst de procedure met deze kandidaat worden uitgevoerd.