Vakgebied:
Bestuur en Organisatie
Opleiding:
WO
Branche:
Provincie
Functie:
Bestuur en Management
Plaats:
's-Hertogenbosch
Organisatie:
Provincie Noord Brabant
Dienstverband:
Fulltime
Parttime

Statenadviseur Sturen en Verantwoorden


Bestuurlijk, Financieel/economisch, Griffie

WO | Tussen €3996 en €5708 | Schaal 12 |  Regulier | Vast | 24 - 36 uur

Solliciteer t/m 23-8-2020

Bij de provincie Noord-Brabant zetten 55 Statenleden, verdeeld over twaalf politieke fracties zich in om te zorgen dat het leven goed is in het Brabantse land, nu en in de toekomst. Een mooier, toekomstbestendig en een duurzaam Brabant. Ga jij voor resultaat, ben je ondernemend, heb je affiniteit met maatschappelijk vraagstukken en bovenal: heb jij oog voor het belang van een goed werkende democratie? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Welke mooie uitdaging ligt er voor jou?
De uitdagingen in deze functie liggen op twee gebieden:

Provinciale Staten (PS) hebben de ambitie om haar kaderstellende en controlerende taken beter en zo efficiënt mogelijk vorm te geven. Daarom is een Commissie Sturen en Verantwoorden in het leven geroepen. Momenteel wordt deze commissie ondersteund door een ad interim adviseur, die de eerste piketpalen slaat. Op deze voet willen we verder!

Met de begroting 2020 zijn de eerste stappen in de doorontwikkeling van sturen en verantwoorden gezet. De inrichting van de organisatie sluit beter aan op de begrotingsprogramma’s, de autorisatie vindt plaats op het niveau van de tien nieuwe begrotingsprogramma’s, per begrotingsprogramma is er een heldere opbouw rondom doelstellingen, prestaties en indicatoren en de begroting is compacter. Na de begroting 2020 is ook de opzet van de eerste bestuursrapportage 2020 verder doorontwikkeld.

Deze aspecten vragen continue aandacht. Er zijn steeds nieuwe verbeterslagen te maken, waar je samen met de Commissie en organisatie mee aan de slag gaat. Voor het komende jaar zien we in ieder geval de volgende verbeterlijnen:

 • Een helder & efficiënt proces Sturen & Verantwoorden;
 • Grip op de kwaliteit van sturingsinformatie;
 • Bijstellen van de opzet en kwaliteit van Sturen en Verantwoordings-documenten;

Veel aandacht voor de werkzaamheden van de accountant en het benutten van de natuurlijke adviesfunctie. Jij bent de belangrijke schakel tussen accountant en Commissie.

• De griffie dient haar (grip op de) bedrijfsvoering zo scherp en efficiënt mogelijk in te richten. Jij bent voor de griffier de belangrijkste verbinding naar de ambtelijke organisatie als het gaat om zicht op realisatie van budgetten, debegroting en verantwoording over de uitgaven. Daarnaast ben je een belangrijke schakel wanneer er ingekocht of ingehuurd moet worden, met ondersteuning van de specialisten vanuit de ambtelijke organisatie,. Voor dit aspect van de functie dien je te beschikken over zowel een strategisch inzicht als een ‘hands on’ aanpak. Je werkt op dit terrein nauw samen met de junior Statenadviseur die jou hierin bijstaat.

Wat ga je doen
Belangrijke taken van jou zijn:

 • Je draagt zorg voor het doorgeleiden van relevante voorstellen en informatie aan PS en je licht voor PS relevante dossiers kritisch door;
 • Je adviseert Statenleden en collega-Statenadviseurs over financiële consequenties van Statenvoorstellen én over relevante sturing- en verantwoordingsinformatie;
 • Als secretaris ondersteun je proactief en adequaat de nieuwe Commissie Sturen en Verantwoorden;
 • Je doet PS (on)gevraagd voorstellen t.b.v. de versterking van de provinciale sturing en verantwoordingscyclus. Dit in het kader van hun kaderstellende en controlerende rol;
 • Je bent eerste gesprekspartner van de accountant, zowel voor de controle van de provinciale jaarrekening, als voor de controle op de fractiebudgetten;
 • Je hebt een proactieve rol bij aanbestedingen namens PS en bent de eerste adviseur van de griffier als het gaat om de financiële huishouding van de griffie;
 • Je draagt op proactieve wijze bij aan de ondersteuning van de PS-delegatie in het Algemeen Bestuur van het IPO en leunt daarbij op jouw kennis en visie op het terrein van sturen en verantwoorden;
 • Je bent samen met de junior Statenadviseur verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de griffie.

Mede afhankelijk van het aantal werkzame uren, je interesses en je ontwikkelingsperspectief worden in overleg aanvullende activiteiten bepaald.

Wat verwachten we van jou?

 • Je hebt een WO werk- en denkniveau met daarbinnen een stevige basis en ervaring op het terrein van de overheidsfinanciën;
 • Je hebt relevante ervaring in een omgeving waarin beleid wordt ontwikkeld, dan wel politiek-bestuurlijke besluitvormingsprocessen worden voorbereid;
 • Je hebt generalistische kennis over de volle breedte van het provinciale takenpakket;
 • Je hebt een uitstekende vaardigheid als het gaat om tactisch en strategisch opereren;
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden (zowel mondeling, als schriftelijk);
 • Je bent ondernemend, pragmatisch en initiatiefrijk;
 • Je bent doortastend, scherp en hebt vernieuwingsdrang;
 • Je begrijpt goed wat het betekent om bij een griffie te werken.

Wat bieden we jou?
Het betreft een functie op schaalniveau 12 voor 24-36 uur per week. Het salaris bedraagt minimaal € 3.996,22 en maximaal € 5.708,87 bruto per maand bij een volledige werkweek van 36 uur.

Het betreft een structurele functie voor onbepaalde tijd. Je start met een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar, die in het geval van goed functioneren in principe wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

De provincie Noord-Brabant kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Voor meer informatie over het werken bij de provincie Noord-Brabant, zie ook het kopje 'over ons'.

Geïnteresseerd en solliciteren?
Voor zowel vragen over de inhoud van de functie als vragen omtrent de sollicitatieprocedure, kun je tot 17 augustus contact opnemen met loco-griffier Miriam van Kampen (MvKampen@brabant.nl / 06-55 68 65 05). Na 17 augustus kun je contact opnemen met griffier Kirsten ten Cate (KtCate@brabant.nl / 06-55 68 69 50)

De sollicitatiegesprekken zijn voorzien in de eerste helft van september.

Lijkt deze functie jou wat en herken je jezelf in de persoon die wij zoeken? Solliciteer dan via onderstaand sollicitatieformulier, door je CV en motivatiebrief toe te voegen.

Acquisitie
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren op deze functie


Solliciteren
Loading...