of 59212 LinkedIn
Vakgebied:
Ruimte en milieu,
Bestuur en Management
Opleiding:
universitair
Branche:
Overig
Provincie:
Zuid-Holland
Functie:
senior projectleider invoeringsondersteuning Omgevingswet voor gemeenteraden en griffiers
Plaats:
Den Haag
Organisatie:
VNG Realisatie
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
465301

senior projectleider invoeringsondersteuning Omgevingswet voor gemeenteraden en griffiers

Tijdelijke opdracht: senior projectleider invoeringsondersteuning Omgevingswet voor gemeenteraden en griffiers 
(opdrachtnummer:19.063) 


Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie) voor een initiële periode van zes maanden met een mogelijke verlenging, afhankelijk van financiering. De maximale duur van dit contract op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is maximaal 24 uur per week, de beoogde startdatum is 1 mei 2019. Dit betreft een nieuwe uitvraag
Over VNG
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn alle 355 gemeenten samen. De VNG behartigt de belangen van gemeenten, voert gemeenschappelijke diensten uit en biedt een platformfunctie. Het gemeentelijk veld is sterk in beweging. Maatschappelijke issues, de netwerksamenleving, de veranderde rol van de overheid en de positie van de lokale democratie zorgen voor complexe en omvangrijke vraagstukken bij gemeenten. De aanpak vraagt om praktische verbindingen tussen gemeenten, het Rijk en andere partijen.

Over de Omgevingswet
Met de Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. Minder en overzichtelijkere regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen als uitgangspunt. Het doel van een concreet voorstel van burger of bedrijf (bijvoorbeeld voor nieuwbouw, een evenement of ideeën rondom duurzame energie) moet centraal staan in plaats van de vraag: ‘mag het wel?’. De verwachting is dat de Omgevingswet in 2021 in werking zal treden. De VNG ondersteunt gemeenten bij deze opgave via het programma Omgevingswet. 

Over het programma Omgevingswet
Het programma Omgevingswet valt onder de verantwoordelijkheid van VNG Beleid. We zijn een programma, waarbij beleid en uitvoering nauw met elkaar verbonden en verweven zijn. Het team bestaat uit meer dan 60 betrokken medewerkers en bestaat uit mensen vanuit VNG Beleid en VNG Realisatie.


Doel van de opdracht Wij zoeken een senior projectleider invoeringsondersteuning Omgevingswet voor gemeenteraden en griffiers die ervoor zorgt dat de invoering van de Omgevingswet in goede banen wordt geleid en gemeenten een aanspreekpunt hebben binnen de VNG. Je gaat aan de slag met:

Het ondersteunen van gemeenteraden, griffiers en indirect ook gemeentebesturen en programmamanagement ter voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet.
Het organiseren van sessies voor gemeenteraden over de invoering van de Omgevingswet; de rol van de raad, de dilemma’s, het instrumentarium van de raad, het gedachtengoed van de Omgevingswet, het samenspel met samenleving en college et cetera.
Het verzamelen van praktijkvoorbeelden, FAQ?s voor raadsleden en griffiers en het vertalen hiervan naar inspirerende verhalen voor de doelgroep, zoals bijvoorbeeld maandelijkse blogs over de Omgevingswet.
Het inbrengen van kennis, expertise over het borgen van participatie Omgevingswet. 
Het ontwikkelen van nieuw (collectief ondersteunend) materiaal voor gemeenteraden, besturen en programmamanagers op het terrein van Omgevingswet; samenspel met de raad (zoals e-learnings, presentaties, handreikingen, webinars, workshops, ed.). 
Meedenken en samenwerken met het BZK programma Democratie in Actie, het programma Aan de slag, ed. m.b.t. participatie, betrokkenheid en rol raad, bestuurlijk samenspel omgevingswet.


Kennis- en ervaringsvereisten

WO werk- en denkniveau (WO-opleiding afgerond en/of tenminste 5 jaar aantoonbare werkervaring op WO-niveau). 
Ruime en aantoonbare werkervaring op het gebied van de Omgevingswet.
Ruime en aantoonbare werkervaring met het bieden van invoeringsondersteuning aan gemeenten op het gebied van de Omgevingswet (in het bijzonder gemeenteraden en colleges).
Kennis van en ervaring met de discours over de Omgevingswet binnen gemeenteraden en colleges en is in staat het lokale speelveld snel en deskundig te doorgronden.
Aantoonbare ervaring met het organiseren van bijeenkomsten voor gemeenteraden, griffiers en colleges over de Omgevingswet. 
Aantoonbaar uitgebreid gemeentelijk netwerk van raadsleden en griffiers. 
Een pré is aantoonbare werkervaring als gemeenteraadslid en/of griffier.


Houdingaspecten

Politiek- bestuurlijke sensitiviteit
Inhoudelijke deskundigheid
Omgevingsbewustzijn
Communicatieve vaardigheden
Proactief en initiatiefrijk
Visie
Vergoeding en meer informatie
Het betreft een tijdelijke opdracht voor een periode tot 30 november 2019 met een omvang van maximaal 24 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging, afhankelijk van financiering. De maximale duur van dit contract  op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De standplaats voor deze opdracht is Den Haag. De maximale vergoeding is 115 euro en opgenomen in de uitvraag, zie vraag F1 op CTM. Het daar genoemde bedrag is exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop. 
Neem voor meer informatie over deze functie contact op middels het tabblad ‘berichten’ in de uitvraag.


Procedure Na sluiting van de reactietermijn wordt een selectie gemaakt. In beginsel worden maximaal drie kandidaten uitgenodigd voor een gesprek op 1 april 2019, tussen 10.00-12.15 uur. Op basis van die gesprekken wordt een kandidaat geselecteerd voor een eventueel tweede gesprek.


Reageren? U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) waarvan VNG Realisatie en VNG gebruik maakt: http://www.ctmsolution.nl/project/vng-realisatie/ . 
Deze aanvraag staat in het kwalificatiegebied Implementatieondersteuning

U kunt uw aanbieding versturen via CTM tot 27 maart 2019, 12.00 uur. 
De deadline voor het stellen van vragen is 20 maart 2019, 12.00 uur. 
Ons streven is om de gestelde vragen 2 dagen na deadline voor het stellen van vragen te beantwoorden.

Indien u binnen 7 werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen heeft voor een selectiegesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt. De uitnodiging voor de selectiegesprekken wordt via CTM verstuurd en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat ook op het genoemde tijdstip aanwezig is. Indien de kandidaat niet komt opdagen, kan dit leiden tot uitsluiting in de procedure. 

Reacties van externen die niet via dit DAS lopen, worden niet in behandeling genomen en daar wordt ook niet op gereageerd. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
Tijdelijke opdracht: senior projectleider invoeringsondersteuning Omgevingswet voor gemeenteraden en griffiers
(opdrachtnummer:19.063)

Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie) voor een initiële periode van zes maanden met een mogelijke verlenging, afhankelijk van financiering. De maximale duur van dit contract op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is maximaal 24 uur per week, de beoogde startdatum is 1 mei 2019. Dit betreft een nieuwe uitvraag

Over VNG
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn alle 355 gemeenten samen. De VNG behartigt de belangen van gemeenten, voert gemeenschappelijke diensten uit en biedt een platformfunctie. Het gemeentelijk veld is sterk in beweging. Maatschappelijke issues, de netwerksamenleving, de veranderde rol van de overheid en de positie van de lokale democratie zorgen voor complexe en omvangrijke vraagstukken bij gemeenten. De aanpak vraagt om praktische verbindingen tussen gemeenten, het Rijk en andere partijen.

Over de Omgevingswet
Met de Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. Minder en overzichtelijkere regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen als uitgangspunt. Het doel van een concreet voorstel van burger of bedrijf (bijvoorbeeld voor nieuwbouw, een evenement of ideeën rondom duurzame energie) moet centraal staan in plaats van de vraag: ‘mag het wel?’. De verwachting is dat de Omgevingswet in 2021 in werking zal treden. De VNG ondersteunt gemeenten bij deze opgave via het programma Omgevingswet.

Over het programma Omgevingswet
Het programma Omgevingswet valt onder de verantwoordelijkheid van VNG Beleid. We zijn een programma, waarbij beleid en uitvoering nauw met elkaar verbonden en verweven zijn. Het team bestaat uit meer dan 60 betrokken medewerkers en bestaat uit mensen vanuit VNG Beleid en VNG Realisatie.

Doel van de opdracht
Wij zoeken een senior projectleider invoeringsondersteuning Omgevingswet voor gemeenteraden en griffiers die ervoor zorgt dat de invoering van de Omgevingswet in goede banen wordt geleid en gemeenten een aanspreekpunt hebben binnen de VNG. Je gaat aan de slag met:
 • Het ondersteunen van gemeenteraden, griffiers en indirect ook gemeentebesturen en programmamanagement ter voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet.
 • Het organiseren van sessies voor gemeenteraden over de invoering van de Omgevingswet; de rol van de raad, de dilemma’s, het instrumentarium van de raad, het gedachtengoed van de Omgevingswet, het samenspel met samenleving en college et cetera.
 • Het verzamelen van praktijkvoorbeelden, FAQ?s voor raadsleden en griffiers en het vertalen hiervan naar inspirerende verhalen voor de doelgroep, zoals bijvoorbeeld maandelijkse blogs over de Omgevingswet.
 • Het inbrengen van kennis, expertise over het borgen van participatie Omgevingswet.
 • Het ontwikkelen van nieuw (collectief ondersteunend) materiaal voor gemeenteraden, besturen en programmamanagers op het terrein van Omgevingswet; samenspel met de raad (zoals e-learnings, presentaties, handreikingen, webinars, workshops, ed.).
 • Meedenken en samenwerken met het BZK programma Democratie in Actie, het programma Aan de slag, ed. m.b.t. participatie, betrokkenheid en rol raad, bestuurlijk samenspel omgevingswet.

Kennis- en ervaringsvereisten
 • WO werk- en denkniveau (WO-opleiding afgerond en/of tenminste 5 jaar aantoonbare werkervaring op WO-niveau).
 • Ruime en aantoonbare werkervaring op het gebied van de Omgevingswet.
 • Ruime en aantoonbare werkervaring met het bieden van invoeringsondersteuning aan gemeenten op het gebied van de Omgevingswet (in het bijzonder gemeenteraden en colleges).
 • Kennis van en ervaring met de discours over de Omgevingswet binnen gemeenteraden en colleges en is in staat het lokale speelveld snel en deskundig te doorgronden.
 • Aantoonbare ervaring met het organiseren van bijeenkomsten voor gemeenteraden, griffiers en colleges over de Omgevingswet.
 • Aantoonbaar uitgebreid gemeentelijk netwerk van raadsleden en griffiers.
 • Een pré is aantoonbare werkervaring als gemeenteraadslid en/of griffier.

Houdingaspecten
 • Politiek- bestuurlijke sensitiviteit
 • Inhoudelijke deskundigheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Communicatieve vaardigheden
 • Proactief en initiatiefrijk
 • Visie

Vergoeding en meer informatie
Het betreft een tijdelijke opdracht voor een periode tot 30 november 2019 met een omvang van maximaal 24 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging, afhankelijk van financiering. De maximale duur van dit contract  op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De standplaats voor deze opdracht is Den Haag. De maximale vergoeding is 115 euro en opgenomen in de uitvraag, zie vraag F1 op CTM. Het daar genoemde bedrag is exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.
Neem voor meer informatie over deze functie contact op middels het tabblad ‘berichten’ in de uitvraag.

Procedure
Na sluiting van de reactietermijn wordt een selectie gemaakt. In beginsel worden maximaal drie kandidaten uitgenodigd voor een gesprek op 1 april 2019, tussen 10.00-12.15 uur. Op basis van die gesprekken wordt een kandidaat geselecteerd voor een eventueel tweede gesprek.

Reageren?
U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) waarvan VNG Realisatie en VNG gebruik maakt: http://www.ctmsolution.nl/project/vng-realisatie/.
Deze aanvraag staat in het kwalificatiegebied Implementatieondersteuning

U kunt uw aanbieding versturen via CTM tot 27 maart 2019, 12.00 uur.
De deadline voor het stellen van vragen is 20 maart 2019, 12.00 uur.
Ons streven is om de gestelde vragen 2 dagen na deadline voor het stellen van vragen te beantwoorden.

Indien u binnen 7 werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen heeft voor een selectiegesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt. De uitnodiging voor de selectiegesprekken wordt via CTM verstuurd en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat ook op het genoemde tijdstip aanwezig is. Indien de kandidaat niet komt opdagen, kan dit leiden tot uitsluiting in de procedure.

Reacties van externen die niet via dit DAS lopen, worden niet in behandeling genomen en daar wordt ook niet op gereageerd. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.