of 59318 LinkedIn
Vakgebied:
Wonen en verkeer,
ICT,
Ruimte en milieu
Opleiding:
hbo,
universitair
Branche:
Overig
Provincie:
Zuid-Holland
Functie:
Senior Informatiearchitect Gemeentelijk Gegevenslandschap
Plaats:
Den Haag
Organisatie:
VNG Realisatie
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
466462

Senior Informatiearchitect Gemeentelijk Gegevenslandschap

Tijdelijke opdracht: 

Senior Informatiearchitect Gemeentelijk Gegevenslandschap
(opdrachtnummer:19.126) 

Aanvullende informatie 
Een onderdeel van de procedure is een formele inschrijving op het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) van VNG Realisatie door middel van het platform www.CTMsolution.nl .
Deze inschrijving is noodzakelijk in verband met Europese wet & regelgeving waar VNG Realisatie aan moet voldoen. Deze inschrijving is eenmalig.
Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie) voor een initiële periode van drie maanden met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden. De maximale duur van dit contract  op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is maximaal 32 uur per week, de beoogde startdatum is/ ligt rond 1 september 2019. 

Over VNG Realisatie
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk.
Over Basisteam Veiligheid, Architectuur en Standaarden

De basisteam Veiligheid, Architectuur en Standaarden helpt gemeenten grip te krijgen op hun informatievoorziening, zodat zij inwoners en ondernemers optimale dienstverlening kunnen bieden en hun beleid efficiënt kunnen uitvoeren. Uitgangspunt daarbij zijn de functionele behoeften van gemeenten en de beweging Samen Organiseren, die zich richt op het ontwikkelen van collectieve voorzieningen voor gemeenten. De unit werkt vanuit de overtuiging dat optimale dienstverlening gerealiseerd wordt door te werken onder architectuur. Hiervoor realiseert de unit concrete producten en diensten onder de noemer GEMMA - Gemeentelijke Model Architectuur en meer recent de architectuuruitwerking van het Gemeentelijk Gegevenslandschap (https://www.gemmaonline.nl/index.php/Gegevenslandschap) wat een architectuuruitwerking is van de informatiekundige visie Common Ground.

Doel van de opdracht
Het uitwerken van diverse architectuurvragen betreffende de verdieping van het Gemeentelijk Gegevenslandschap. Dit is op hoofdlijnen beschreven op: https://www.gemmaonline.nl/index.php/Gegevenslandschap. Hierop loopt momenteel een consultatie om de feedback van gemeenten en leveranciers te verzamelen. De komende maanden willen we deze feedback verwerken en verder verdiepen op de verschillende onderdelen. Dit willen we vraaggericht aanpakken; inspelend op vragen van ontwikkelteams die delen van het Gegevenslandschap realiseren en gemeenten die staan voor een transitieopgave van het huidige landschap naar een gegevenslandschap.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

Versterkt het Expertisecentrum Architectuur bij de verdere uitwerking en verdieping van het Gemeentelijk Gegevenslandschap; 
werkt zelfstandig één of meerdere architectuurvragen onder het Gemeentelijk Gegevenslandschap uit, op een agile wijze;
draagt deze architecturen actief uit met het oog op het verzamelen van draagvlak bij gemeenten, leveranciers en andere stakeholders en het op één lijn krijgen van deze partijen.
stemt af met ontwikkelteams en leveranciers over actuele architectuurvragen bij het realiseren van het gegevenslandschap (API’s) en/of toepassingen volgens common ground en het afstemmen van de architectuuruitwerking en oplossing;
levert een bijdrage aan vraagstukken rondom transitie van huidige gemeentelijke architectuur naar het gemeentelijk gegevenslandschap;
beantwoordt en bespreekt  opmerkingen en suggesties van gemeenten en leveranciers en het eventuele verwerken hiervan in nieuwe versies van de architectuur;
participeert waar nodig in diverse (landelijke) architectuurwerkgroepen om daar het belang van gemeenten te vertegenwoordigen of namens gemeenten bij te dragen aan het uitwerken van een onderwerp;
wordt indien gewenst vanuit het expertisecentrum architectuur ingezet op kleine aanpalende architectuurvragen uit andere projecten.
Kennis- en ervaringsvereisten

Afgeronde WO of HBO- opleiding;
WO werk- en denkniveau;
Zeer ruime (meer dan 5 jaar) ervaring, blijkend uit CV, met het zelfstandig opstellen van informatiearchitecturen, bij voorkeur in een overheidscontext;
Ruime kennis van gemeentelijke (applicatie-)architectuur en de specifieke vraagstukken die daarin spelen;
Ruime ervaring met specifieke vraagstukken binnen de gemeentelijke applicatiearchitectuur;
Ruime kennis van GEMMA en NORA en kennis van andere referentiearchitecturen binnen de overheid;
Diepgaande kennis van de concepten en technieken achter een Gegevenslandschap-architectuur (microservices, Restful API’s);
Ervaring met (minstens 2 jaar, blijkend uit CV) het opstellen en realiseren van een Gegevenslandschap-architectuur (microservices, Restful API’s);
Actuele kennis van moderne software ontwikkelmethoden en technieken;
Ervaring met het opstellen van software-architecturen;
Diepgaande kennis van de ontwikkeling van standaarden op het gebied van de gegevensuitwisseling tussen gemeenten onderling en met hun ketenpartners;
Beschikt over een visie op de ontwikkeling van de architectuur van het gegevenslandschap (blijkend uit motivatiebrief en toetsbaar in gesprek); 
Kennis van recente ontwikkelingen rondom de Digitale Overheid en de ontwikkelingsrichting van GDI-bouwstenen;      
Diepgaande ervaring met modelleren in Bizzdesign Enterprise Studio;
Vergoeding en meer informatie
Het betreft een tijdelijke opdracht voor met een initiële periode tot van drie maanden  met een omvang van maximaal 32 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging, telkens voor maximaal drie maanden). De maximale vergoeding is 115 euro, exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten en dienstreizen. De standplaats voor deze opdracht is Den Haag. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Procedure
U kunt via CTM uiterlijk reageren tot 23 augustus 2019, 12.00 uur. 
De eerste gesprekken zijn op vrijdag 30 augustus 2019, 10.00-13.00 uur. 
Reageren?
U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) waarvan VNG Realisatie gebruik maakt: http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie
Deze aanvraag staat in het vakgebied Informatiemanagement en Architectuur.

De stappen om te kunnen reageren op uitvragen zijn in grote lijnen als volgt:
1)    Registreer op CTMsolution.nl
2)    Selecteer een kwalificatie/vakgebied en klik op accepteer om toegang te krijgen tot de aanvraag
3)    Rond de inschrijving af door de vragen te beantwoorden, het invullen van het verplichte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Daarna kunt u uw aanmelding in sturen door op verzenden te klikken.
4)    Na beoordeling van uw verzoek tot kwalificatie (enkele dagen), wordt deze opdracht (en eventuele andere openstaande uitvragen) aan u toegezonden. U kunt hierop reageren en uw aanbieding, CV en motivatie insturen.

Mocht u vragen hebben omtrent het inschrijven in CTM, kunt u mailen naar das@vng.nl .

Indien u binnen 7 werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen heeft voor een selectiegesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt. De uitnodiging voor de selectiegesprekken wordt via CTM verstuurd en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat ook op het genoemde tijdstip aanwezig is. Indien de kandidaat niet komt opdagen, kan dit leiden tot uitsluiting in de procedure.
Tijdelijke opdracht:

Senior Informatiearchitect Gemeentelijk Gegevenslandschap
(opdrachtnummer:19.126)

Aanvullende informatie

Een onderdeel van de procedure is een formele inschrijving op het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) van VNG Realisatie door middel van het platform www.CTMsolution.nl.
Deze inschrijving is noodzakelijk in verband met Europese wet & regelgeving waar VNG Realisatie aan moet voldoen. Deze inschrijving is eenmalig.
Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie) voor een initiële periode van drie maanden met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden. De maximale duur van dit contract  op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is maximaal 32 uur per week, de beoogde startdatum is/ ligt rond 1 september 2019.

Over VNG Realisatie
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk.
Over Basisteam Veiligheid, Architectuur en Standaarden

De basisteam Veiligheid, Architectuur en Standaarden helpt gemeenten grip te krijgen op hun informatievoorziening, zodat zij inwoners en ondernemers optimale dienstverlening kunnen bieden en hun beleid efficiënt kunnen uitvoeren. Uitgangspunt daarbij zijn de functionele behoeften van gemeenten en de beweging Samen Organiseren, die zich richt op het ontwikkelen van collectieve voorzieningen voor gemeenten. De unit werkt vanuit de overtuiging dat optimale dienstverlening gerealiseerd wordt door te werken onder architectuur. Hiervoor realiseert de unit concrete producten en diensten onder de noemer GEMMA - Gemeentelijke Model Architectuur en meer recent de architectuuruitwerking van het Gemeentelijk Gegevenslandschap (https://www.gemmaonline.nl/index.php/Gegevenslandschap) wat een architectuuruitwerking is van de informatiekundige visie Common Ground.

Doel van de opdracht
Het uitwerken van diverse architectuurvragen betreffende de verdieping van het Gemeentelijk Gegevenslandschap. Dit is op hoofdlijnen beschreven op: https://www.gemmaonline.nl/index.php/Gegevenslandschap. Hierop loopt momenteel een consultatie om de feedback van gemeenten en leveranciers te verzamelen. De komende maanden willen we deze feedback verwerken en verder verdiepen op de verschillende onderdelen. Dit willen we vraaggericht aanpakken; inspelend op vragen van ontwikkelteams die delen van het Gegevenslandschap realiseren en gemeenten die staan voor een transitieopgave van het huidige landschap naar een gegevenslandschap.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden
 • Versterkt het Expertisecentrum Architectuur bij de verdere uitwerking en verdieping van het Gemeentelijk Gegevenslandschap;
 • werkt zelfstandig één of meerdere architectuurvragen onder het Gemeentelijk Gegevenslandschap uit, op een agile wijze;
 • draagt deze architecturen actief uit met het oog op het verzamelen van draagvlak bij gemeenten, leveranciers en andere stakeholders en het op één lijn krijgen van deze partijen.
 • stemt af met ontwikkelteams en leveranciers over actuele architectuurvragen bij het realiseren van het gegevenslandschap (API’s) en/of toepassingen volgens common ground en het afstemmen van de architectuuruitwerking en oplossing;
 • levert een bijdrage aan vraagstukken rondom transitie van huidige gemeentelijke architectuur naar het gemeentelijk gegevenslandschap;
 • beantwoordt en bespreekt  opmerkingen en suggesties van gemeenten en leveranciers en het eventuele verwerken hiervan in nieuwe versies van de architectuur;
 • participeert waar nodig in diverse (landelijke) architectuurwerkgroepen om daar het belang van gemeenten te vertegenwoordigen of namens gemeenten bij te dragen aan het uitwerken van een onderwerp;
 • wordt indien gewenst vanuit het expertisecentrum architectuur ingezet op kleine aanpalende architectuurvragen uit andere projecten.

Kennis- en ervaringsvereisten
 • Afgeronde WO of HBO- opleiding;
 • WO werk- en denkniveau;
 • Zeer ruime (meer dan 5 jaar) ervaring, blijkend uit CV, met het zelfstandig opstellen van informatiearchitecturen, bij voorkeur in een overheidscontext;
 • Ruime kennis van gemeentelijke (applicatie-)architectuur en de specifieke vraagstukken die daarin spelen;
 • Ruime ervaring met specifieke vraagstukken binnen de gemeentelijke applicatiearchitectuur;
 • Ruime kennis van GEMMA en NORA en kennis van andere referentiearchitecturen binnen de overheid;
 • Diepgaande kennis van de concepten en technieken achter een Gegevenslandschap-architectuur (microservices, Restful API’s);
 • Ervaring met (minstens 2 jaar, blijkend uit CV) het opstellen en realiseren van een Gegevenslandschap-architectuur (microservices, Restful API’s);
 • Actuele kennis van moderne software ontwikkelmethoden en technieken;
 • Ervaring met het opstellen van software-architecturen;
 • Diepgaande kennis van de ontwikkeling van standaarden op het gebied van de gegevensuitwisseling tussen gemeenten onderling en met hun ketenpartners;
 • Beschikt over een visie op de ontwikkeling van de architectuur van het gegevenslandschap (blijkend uit motivatiebrief en toetsbaar in gesprek);
 • Kennis van recente ontwikkelingen rondom de Digitale Overheid en de ontwikkelingsrichting van GDI-bouwstenen;     
 • Diepgaande ervaring met modelleren in Bizzdesign Enterprise Studio;

Vergoeding en meer informatie
Het betreft een tijdelijke opdracht voor met een initiële periode tot van drie maanden  met een omvang van maximaal 32 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging, telkens voor maximaal drie maanden). De maximale vergoeding is 115 euro, exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten en dienstreizen. De standplaats voor deze opdracht is Den Haag. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Procedure
U kunt via CTM uiterlijk reageren tot 23 augustus 2019, 12.00 uur.
De eerste gesprekken zijn op vrijdag 30 augustus 2019, 10.00-13.00 uur.
Reageren?
U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) waarvan VNG Realisatie gebruik maakt: http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie
Deze aanvraag staat in het vakgebied Informatiemanagement en Architectuur.

De stappen om te kunnen reageren op uitvragen zijn in grote lijnen als volgt:
1)    Registreer op CTMsolution.nl
2)    Selecteer een kwalificatie/vakgebied en klik op accepteer om toegang te krijgen tot de aanvraag
3)    Rond de inschrijving af door de vragen te beantwoorden, het invullen van het verplichte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Daarna kunt u uw aanmelding in sturen door op verzenden te klikken.
4)    Na beoordeling van uw verzoek tot kwalificatie (enkele dagen), wordt deze opdracht (en eventuele andere openstaande uitvragen) aan u toegezonden. U kunt hierop reageren en uw aanbieding, CV en motivatie insturen.

Mocht u vragen hebben omtrent het inschrijven in CTM, kunt u mailen naar das@vng.nl.

Indien u binnen 7 werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen heeft voor een selectiegesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt. De uitnodiging voor de selectiegesprekken wordt via CTM verstuurd en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat ook op het genoemde tijdstip aanwezig is. Indien de kandidaat niet komt opdagen, kan dit leiden tot uitsluiting in de procedure.