of 59179 LinkedIn
Vakgebied:
ICT
Opleiding:
universitair
Branche:
Overig
Provincie:
Zuid-Holland
Functie:
Senior Informatiearchitect Digitale Overheid
Plaats:
Den Haag
Organisatie:
VNG Realisatie
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
463546

Senior Informatiearchitect Digitale Overheid

 Tijdelijke opdracht: 

 Senior Informatiearchitect Digitale Overheid 
(opdrachtnummer:18.174) 
 
Aanvullende informatie 
 Een onderdeel van de procedure is een formele inschrijving op het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) van VNG Realisatie door middel van het platform www.CTMsolution.nl .
 Deze inschrijving is noodzakelijk in verband met Europese wet & regelgeving waar VNG Realisatie aan moet voldoen. Deze inschrijving is eenmalig.

 Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie) voor een initiële periode van twee maanden met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden. De maximale duur van dit contract  op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is maximaal 40 uur per week, de beoogde startdatum is/ ligt rond 1 februari 2019. 

 Over VNG Realisatie
 VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk.

 Over Architectuur en Standaarden
 De unit Architectuur en Standaarden helpt gemeenten grip te krijgen op hun informatievoorziening, zodat zij inwoners en ondernemers optimale dienstverlening kunnen bieden en hun beleid efficiënt kunnen uitvoeren. Uitgangspunt daarbij zijn de functionele behoeften van gemeenten en de beweging Samen Organiseren, die zich richt op het ontwikkelen van collectieve voorzieningen voor gemeenten. De unit werkt vanuit de overtuiging dat optimale dienstverlening gerealiseerd wordt door te werken onder architectuur. Hiervoor realiseert de unit concrete producten en diensten onder de noemer GEMMA  - Gemeentelijke Model Architectuur. 

 Doel van de opdracht
 Het uitwerken van diverse architectuurvragen betreffende de verdieping van het gegevenslandschap, inpassing van GDI-voorzieningen in de gemeentelijke architectuur en gegevensmanagement. Daarnaast het actief uitdragen van deze architecturen met het oog op het verzamelen van draagvlak bij gemeenten, leveranciers en andere stakeholders en het op één lijn krijgen van deze partijen. 
  
 Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 Versterken van het team bij de verdere uitwerking en verdieping van de GEMMA architectuur, specifiek op het thema gegevensmanagement en de relatie met het stelsel van overheidsgegevens; 
 Bijdragen aan de ontwikkeling en verdere verdieping van de architectuur Common Ground vanuit expertise op het gebied van toepassingen bij gemeenten;
 Leveren van een algemene bijdrage aan de architectuurvraagstukken bij gemeenten en samenwerkingsverbanden en diverse vragen rondom de ontwikkeling en toepassing van basisinfrastructuur (zoals eID) vanuit gemeentelijk perspectief; 
 Als senior informatiearchitect verantwoordelijk voor het, samen met gemeenten (o.a. in werkgroepen) en leveranciers, opstellen van architectuurontwerpen met als doel deze na realisatie duurzaam en toekomst vast te laten zijn; 
 Neemt zitting in diverse landelijke architectuurwerkgroepen om daar het belang van gemeenten te vertegenwoordigen.
 Kennis- en ervaringsvereisten

 WO werk- en denkniveau;
 Minimaal vijf jaar relevante werkervaring in het veld van gemeentelijke informatievoorziening;
 Uitgebreide kennis van en zeer ruime (meer dan 5 jaar) ervaring met het opstellen van referentie- en doelarchitecturen in een overheidscontext;
 Diepgaande kennis van gemeentelijke (applicatie-)architectuur, het gemeentelijke ICT-landschap en de specifieke vraagstukken die daarin spelen;
 Zeer ruime (tenminste 5 jaar opgedaan in de afgelopen 7 jaar, blijkend uit CV) ervaring met de ontwikkeling van gemeentelijke (applicatie-)architectuur en de ontwikkeling van het gemeentelijk ICT-landschap;
 Ruime kennis van GEMMA en NORA en kennis van andere referentiearchitecturen binnen de overheid;
 Uitgebreide en brede kennis (blijkend uit CV) van het gemeentelijkeapplicatielandschap, de opgaven voor gemeenten en het opstellen van een daaraan ondersteunende innovatieve architectuur;
 Diepgaande kennis (blijkend uit CV) op het gebied van gemeentelijk gegevensmanagement;
 Actuele (opgedaan en toegepast in het afgelopen jaar) kennis van het landelijke eID stelsel en de ontwikkelingen hierin;
 Diepgaande kennis van de ontwikkeling van standaarden op het gebied van de gegevensuitwisseling tussen gemeenten onderling en met hun ketenpartners;
 Kennis van het gebruik van persoonsgegevens binnen gemeenten en haar ketenpartners;
 Kennis van het uitwerken van vraagstukken rondom digitale identiteit;
 Beschikt over een visie op de ontwikkeling van de gemeentelijke Common Ground  en diepgaande kennis van de architectuurvisie op het gegevenslandschap; 
 Kennis van recente ontwikkelingen rondom de Enterprise architectuur Digitale Overheid (GO) en de ontwikkelingsrichting van GDI-bouwstenen;  
 Brede kennis van de overheidsvisie op gegevensknooppunten en het gegevenslandschap van de digitale overheid; 
 Diepgaande ervaring met het modelleren in ArchiMate (versie 3.x) en BPMN (versie 2.x)
 Ervaring met modelleren in Bizzdesign Enterprise Studio;
 Ervaring met de inzet van een Semantic MediaWiki. 
 Vergoeding en meer informatie
 Het betreft een tijdelijke opdracht voor met een initiële periode tot van drie maanden  met een omvang van maximaal 40 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging, telkens voor maximaal drie maanden). De maximale vergoeding is 115 euro per uur, exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten en dienstreizen. De standplaats voor deze opdracht is Den Haag. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

 Procedure
 U kunt via CTM uiterlijk reageren tot 16 januari 2019, 12.00 uur. De eerste gesprekken zijn op 22 januari tussen 14.00-17.00 uur. 

 Reageren?
 U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) waarvan VNG Realisatie gebruik maakt: http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie
 Deze aanvraag staat in het kwalificitatiegebied Informatiemanagment en Architectuur
 U kunt uw aanbieding versturen via CTM tot 16 januari 2019, 12.00 uur
 De stappen om te kunnen reageren op uitvragen zijn in grote lijnen als volgt:

 Registreer op CTMsolutions.nl
 Selecteer een kwalificatie/vakgebied en klik op accepteer om toegang te krijgen tot de aanvraag
 Rond de inschrijving af door de vragen te beantwoorden, het invullen van het verplichte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Daarna komt u uw aanmelding in sturen door op verzenden te klikken.
 Na kwalificatie is afgerond, wordt de opdracht aan u toegezonden. U kunt hierop reageren en uw aanbieding, CV en motivatie insturen.  
 Mocht u vragen hebben omtrent het inschrijven in CTM, kunt u mailen naar das@vng.nl .
 
 Indien u binnen 7 werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen heeft voor een selectiegesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt. De uitnodiging voor de selectiegesprekken wordt via CTM verstuurd en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat ook op het genoemde tijdstip aanwezig is. Indien de kandidaat niet komt opdagen, kan dit leiden tot uitsluiting in de procedure.
Tijdelijke opdracht:

Senior Informatiearchitect Digitale Overheid
(opdrachtnummer:18.174)

Aanvullende informatie

Een onderdeel van de procedure is een formele inschrijving op het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) van VNG Realisatie door middel van het platform www.CTMsolution.nl.
Deze inschrijving is noodzakelijk in verband met Europese wet & regelgeving waar VNG Realisatie aan moet voldoen. Deze inschrijving is eenmalig.

Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie) voor een initiële periode van twee maanden met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden. De maximale duur van dit contract  op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is maximaal 40 uur per week, de beoogde startdatum is/ ligt rond 1 februari 2019.

Over VNG Realisatie
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk.

Over Architectuur en Standaarden
De unit Architectuur en Standaarden helpt gemeenten grip te krijgen op hun informatievoorziening, zodat zij inwoners en ondernemers optimale dienstverlening kunnen bieden en hun beleid efficiënt kunnen uitvoeren. Uitgangspunt daarbij zijn de functionele behoeften van gemeenten en de beweging Samen Organiseren, die zich richt op het ontwikkelen van collectieve voorzieningen voor gemeenten. De unit werkt vanuit de overtuiging dat optimale dienstverlening gerealiseerd wordt door te werken onder architectuur. Hiervoor realiseert de unit concrete producten en diensten onder de noemer GEMMA  - Gemeentelijke Model Architectuur.

Doel van de opdracht
Het uitwerken van diverse architectuurvragen betreffende de verdieping van het gegevenslandschap, inpassing van GDI-voorzieningen in de gemeentelijke architectuur en gegevensmanagement. Daarnaast het actief uitdragen van deze architecturen met het oog op het verzamelen van draagvlak bij gemeenten, leveranciers en andere stakeholders en het op één lijn krijgen van deze partijen.
 
Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 • Versterken van het team bij de verdere uitwerking en verdieping van de GEMMA architectuur, specifiek op het thema gegevensmanagement en de relatie met het stelsel van overheidsgegevens;
 • Bijdragen aan de ontwikkeling en verdere verdieping van de architectuur Common Ground vanuit expertise op het gebied van toepassingen bij gemeenten;
 • Leveren van een algemene bijdrage aan de architectuurvraagstukken bij gemeenten en samenwerkingsverbanden en diverse vragen rondom de ontwikkeling en toepassing van basisinfrastructuur (zoals eID) vanuit gemeentelijk perspectief;
 • Als senior informatiearchitect verantwoordelijk voor het, samen met gemeenten (o.a. in werkgroepen) en leveranciers, opstellen van architectuurontwerpen met als doel deze na realisatie duurzaam en toekomst vast te laten zijn;
 • Neemt zitting in diverse landelijke architectuurwerkgroepen om daar het belang van gemeenten te vertegenwoordigen.

Kennis- en ervaringsvereisten
 • WO werk- en denkniveau;
 • Minimaal vijf jaar relevante werkervaring in het veld van gemeentelijke informatievoorziening;
 • Uitgebreide kennis van en zeer ruime (meer dan 5 jaar) ervaring met het opstellen van referentie- en doelarchitecturen in een overheidscontext;
 • Diepgaande kennis van gemeentelijke (applicatie-)architectuur, het gemeentelijke ICT-landschap en de specifieke vraagstukken die daarin spelen;
 • Zeer ruime (tenminste 5 jaar opgedaan in de afgelopen 7 jaar, blijkend uit CV) ervaring met de ontwikkeling van gemeentelijke (applicatie-)architectuur en de ontwikkeling van het gemeentelijk ICT-landschap;
 • Ruime kennis van GEMMA en NORA en kennis van andere referentiearchitecturen binnen de overheid;
 • Uitgebreide en brede kennis (blijkend uit CV) van het gemeentelijkeapplicatielandschap, de opgaven voor gemeenten en het opstellen van een daaraan ondersteunende innovatieve architectuur;
 • Diepgaande kennis (blijkend uit CV) op het gebied van gemeentelijk gegevensmanagement;
 • Actuele (opgedaan en toegepast in het afgelopen jaar) kennis van het landelijke eID stelsel en de ontwikkelingen hierin;
 • Diepgaande kennis van de ontwikkeling van standaarden op het gebied van de gegevensuitwisseling tussen gemeenten onderling en met hun ketenpartners;
 • Kennis van het gebruik van persoonsgegevens binnen gemeenten en haar ketenpartners;
 • Kennis van het uitwerken van vraagstukken rondom digitale identiteit;
 • Beschikt over een visie op de ontwikkeling van de gemeentelijke Common Ground  en diepgaande kennis van de architectuurvisie op het gegevenslandschap;
 • Kennis van recente ontwikkelingen rondom de Enterprise architectuur Digitale Overheid (GO) en de ontwikkelingsrichting van GDI-bouwstenen; 
 • Brede kennis van de overheidsvisie op gegevensknooppunten en het gegevenslandschap van de digitale overheid;
 • Diepgaande ervaring met het modelleren in ArchiMate (versie 3.x) en BPMN (versie 2.x)
 • Ervaring met modelleren in Bizzdesign Enterprise Studio;
 • Ervaring met de inzet van een Semantic MediaWiki.

Vergoeding en meer informatie
Het betreft een tijdelijke opdracht voor met een initiële periode tot van drie maanden  met een omvang van maximaal 40 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging, telkens voor maximaal drie maanden). De maximale vergoeding is 115 euro per uur, exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten en dienstreizen. De standplaats voor deze opdracht is Den Haag. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Procedure
U kunt via CTM uiterlijk reageren tot 16 januari 2019, 12.00 uur. De eerste gesprekken zijn op 22 januari tussen 14.00-17.00 uur.

Reageren?
U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) waarvan VNG Realisatie gebruik maakt: http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie
Deze aanvraag staat in het kwalificitatiegebied Informatiemanagment en Architectuur
U kunt uw aanbieding versturen via CTM tot 16 januari 2019, 12.00 uur
De stappen om te kunnen reageren op uitvragen zijn in grote lijnen als volgt:
 1. Registreer op CTMsolutions.nl
 2. Selecteer een kwalificatie/vakgebied en klik op accepteer om toegang te krijgen tot de aanvraag
 3. Rond de inschrijving af door de vragen te beantwoorden, het invullen van het verplichte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Daarna komt u uw aanmelding in sturen door op verzenden te klikken.
 4. Na kwalificatie is afgerond, wordt de opdracht aan u toegezonden. U kunt hierop reageren en uw aanbieding, CV en motivatie insturen.
 
Mocht u vragen hebben omtrent het inschrijven in CTM, kunt u mailen naar das@vng.nl.

Indien u binnen 7 werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen heeft voor een selectiegesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt. De uitnodiging voor de selectiegesprekken wordt via CTM verstuurd en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat ook op het genoemde tijdstip aanwezig is. Indien de kandidaat niet komt opdagen, kan dit leiden tot uitsluiting in de procedure.