of 59318 LinkedIn
Vakgebied:
Sociale zaken en werkgelegenheid,
Zorg, welzijn en onderwijs
Opleiding:
universitair
Branche:
Gemeente
Provincie:
Zuid-Holland
Functie:
Senior Implementatieadviseurs PGB2.0
Plaats:
Den Haag
Organisatie:
VNG Realisatie
Dienstverband:
Parttime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
466468

Senior Implementatieadviseurs PGB2.0

Tijdelijke opdracht: 

Senior Implementatieadviseurs PGB2.0 
(tijdelijke opdrachtnummer 19.123)

Aanvullende informatie 
Een onderdeel van de procedure is een formele inschrijving op het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) van VNG Realisatie door middel van het platform www.CTMsolution.nl.
Deze inschrijving is noodzakelijk in verband met Europese wet & regelgeving waar VNG Realisatie aan moet voldoen. Deze inschrijving is eenmalig.
Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie) voor een initiële periode van drie maanden met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden. De maximale duur van dit contract  op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is maximaal 32 uur per week, de beoogde startdatum is/ ligt rond 9 september 2019. 

Over VNG Realisatie
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. 

Het Basisteam Samen Organiseren
De samenleving verwacht eenvoudigere, snellere en betere dienstverlening van de overheid. Het gezamenlijke antwoord van de Nederlandse gemeenten hierop is de beweging Samen Organiseren en de bestuurlijke agenda Gezamenlijke gemeentelijke uitvoering; ‘samen werken aan één krachtige lokale overheid’. In de aansturing van de investeringen, ontwikkelingen en uitvoering van Samen Organiseren is een Taskforce en een College van Dienstverleningszaken ingesteld. Kennis delen, inspireren, co-creëren en realiseren als 1 krachtige lokale overheid geeft veel positieve energie en reuring. Het gebeurt alleen niet helemaal vanzelf, VNG Realisatie helpt gemeenten hier daarom bij.
VNG Realisatie ondersteunt, faciliteert en begeleidt de collega’s bij gemeenten. Het basisteam Samen Organiseren monitort en helpt de betrokkenen om stappen te zetten in hun traject om nieuwe initiatieven gezamenlijk op te starten, en om praktisch toepasbare standaarden uit te werken die passen bij 355 gemeenten. Zij houden het overzicht en reiken relevante en beproefde methodieken aan voor gezamenlijke realisatie van het resultaat. Het eigenaarschap van de gemeenten staat hierbij voorop. 

Project PGB2.0 (Persoonsgebonden Budget)
Eén van de grotere projecten die in opdracht van gemeenten binnen VNG wordt uitgevoerd is de implementatie van PGB2.0. Het PGB2.0-systeem verzorgt de administratieve ondersteuning van budgethouders, hun zorgverleners, de verstrekkers, en de SVB bij het beheren en besteden van toegekende budgetten in het kader van het PGB.

De doelstelling van het programma PGB2.0 is:

Het verbeteren van de ondersteuning van de budgethouders en het vergroten van de rechtmatigheid van de uitvoering van het PGB-trekkingsrecht;
Het verder ontwikkelen van het zorg- en financiële domein (het PGB2.0-systeem), inclusief de berichtenuitwisseling tussen deze twee domeinen;
Ontwerpen, inrichten en aansturen van de Tijdelijke Beheer- en Ontwikkelorganisatie (TBO);
In samenspraak met de keten het definiëren en vormgeven van werkprocessen;
Regie voeren op een landelijke verantwoorde, gecontroleerde en succesvolle implementatie van het PGB2.0 systeem.
Doel van de opdracht
Als senior implementatieadviseur is het jouw taak om gemeenten te ondersteunen in de implementatie van PGB2.0. Je bent het aanspreekpunt voor alle aan PGB2.0 gerelateerde zaken vanuit gemeenten. Je faciliteert gemeenten in het scherp krijgen van hun implementatievragen op het gebied van PGB2.0. Verder ben je in staat deze vragen te beantwoorden en hiermee gemeenten op weg te helpen in de implementatie. 

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

Faciliteren van +/- 100 gemeenten in jouw regio in de implementatie van PGB2.0;
Belemmeringen t.a.v. PGB2.0 bij gemeenten wegnemen, zodat gemeenten in staat zijn de implementatie vorm te geven, zonder het werk van de gemeente over te nemen;
Heeft ervaring in een adviserende rol binnen de overheid, bij voorkeur gemeenten; 
Vanuit VNG Realisatie operationeel aanspreekpunt voor de technisch inhoudelijke vragen (en in staat 80% van de vragen over PGB2.0 zelf te beantwoorden);
Informatie over PGB 2.0 op een voor elke gemeente uit de regio meest passende manier uitleggen en overdragen; 
Voorstellen doen (proactief) voor verandering en/of verbetering van de verstrekte informatie, zowel inhoudelijk als procesmatig met betrekking tot PGB2.0;
Bewaken van de voortgang van gemaakte afspraken en zorgen voor adequate opvolging, zowel faciliterend als, waar nodig, sturend; 
Rapporteren over de voortgang van de implementatie bij gemeenten van PGB2.0 binnen de projectenstructuur van PGB2.0 aan de programmamanger; 
Op basis van monitoring en voortgangsbewaking enthousiasmeren van de regio om samen voortgang in de implementatie te behalen;
Actief samenwerken met de account managers PGB2.0 van VNG Realisatie;
Waar nodig deelnemen aan projectoverleggen.
Kennis- en ervaringsvereisten

Afgeronde WO opleiding in de richting van bedrijfskunde, bestuurskunde of informatiemanagement met bijbehorend WO werk- en denkniveau;
Technische kennis, opgedaan in de afgelopen 7 jaar, van gemeentelijke infrastructuren en van business IT alignment, blijkend uit cv;
Beschikt over uitgebreide inzicht, toepassings- en productkennis van PGB’s, opgedaan in de afgelopen 5 jaar; 
Ervaring (tenminste 2 jaar opgedaan in de laatste 5 jaar) in de rol van coördinator of expert in projecten die decentraal bij meerdere gemeenten tegelijkertijd geïmplementeerd zijn;
Ervaring met projecten waarbij de complexiteit en impact van lokale beleid versus implementatie is voorgevallen, blijkend uit cv of opdrachten;
Ervaring (opgedaan in de afgelopen vijf jaar), in de rol van adviseur of consultant, in het schakelen tussen de werelden van bestuurders, lokale politiek, bedrijfsvoering, inkoop, informatie- en ICT-management en informatiebeveiliging, en onderling verbinden van deze werelden;
Is inhoudelijk op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rond PGB qua stand van zaken en (on)mogelijkheden, blijkend uit motivatie. 
Vergoeding en meer informatie
Het betreft een tijdelijke opdracht voor met een initiële periode tot van drie maanden  met een omvang van maximaal 32 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging, telkens voor maximaal drie maanden). De maximale vergoeding is 100 euro, exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten en dienstreizen. De standplaats voor deze opdracht is Den Haag. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Procedure
U kunt via CTM uiterlijk reageren tot 29 augustus 2019, 12:00 uur.
De eerste gesprekken zijn op 4 september 2019 tussen 13.00-16.00 uur.

Reageren?
U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) waarvan VNG Realisatie gebruik maakt: http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie
Deze aanvraag staat in het vakgebied Implementatie ondersteuning.

De stappen om te kunnen reageren op uitvragen zijn in grote lijnen als volgt:

Registreer op CTMsolution.nl
Selecteer een kwalificatie/vakgebied en klik op accepteer om toegang te krijgen tot de aanvraag
Rond de inschrijving af door de vragen te beantwoorden, het invullen van het verplichte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Daarna kunt u uw aanmelding in sturen door op verzenden te klikken.
Na beoordeling van uw verzoek tot kwalificatie (enkele dagen), wordt deze opdracht (en eventuele andere openstaande uitvragen) aan u toegezonden. U kunt hierop reageren en uw aanbieding, CV en motivatie insturen.
Mocht u vragen hebben omtrent het inschrijven in CTM, kunt u mailen naar das@vng.nl .

Indien u binnen 7 werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen heeft voor een selectiegesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt. De uitnodiging voor de selectiegesprekken wordt via CTM verstuurd en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat ook op het genoemde tijdstip aanwezig is. Indien de kandidaat niet komt opdagen, kan dit leiden tot uitsluiting in de procedure.
Tijdelijke opdracht:

Senior Implementatieadviseurs PGB2.0
(tijdelijke opdrachtnummer 19.123)

Aanvullende informatie

Een onderdeel van de procedure is een formele inschrijving op het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) van VNG Realisatie door middel van het platform www.CTMsolution.nl.
Deze inschrijving is noodzakelijk in verband met Europese wet & regelgeving waar VNG Realisatie aan moet voldoen. Deze inschrijving is eenmalig.
Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie) voor een initiële periode van drie maanden met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden. De maximale duur van dit contract  op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is maximaal 32 uur per week, de beoogde startdatum is/ ligt rond 9 september 2019.

Over VNG Realisatie
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen.

Het Basisteam Samen Organiseren
De samenleving verwacht eenvoudigere, snellere en betere dienstverlening van de overheid. Het gezamenlijke antwoord van de Nederlandse gemeenten hierop is de beweging Samen Organiseren en de bestuurlijke agenda Gezamenlijke gemeentelijke uitvoering; ‘samen werken aan één krachtige lokale overheid’. In de aansturing van de investeringen, ontwikkelingen en uitvoering van Samen Organiseren is een Taskforce en een College van Dienstverleningszaken ingesteld. Kennis delen, inspireren, co-creëren en realiseren als 1 krachtige lokale overheid geeft veel positieve energie en reuring. Het gebeurt alleen niet helemaal vanzelf, VNG Realisatie helpt gemeenten hier daarom bij.
VNG Realisatie ondersteunt, faciliteert en begeleidt de collega’s bij gemeenten. Het basisteam Samen Organiseren monitort en helpt de betrokkenen om stappen te zetten in hun traject om nieuwe initiatieven gezamenlijk op te starten, en om praktisch toepasbare standaarden uit te werken die passen bij 355 gemeenten. Zij houden het overzicht en reiken relevante en beproefde methodieken aan voor gezamenlijke realisatie van het resultaat. Het eigenaarschap van de gemeenten staat hierbij voorop.

Project PGB2.0 (Persoonsgebonden Budget)
Eén van de grotere projecten die in opdracht van gemeenten binnen VNG wordt uitgevoerd is de implementatie van PGB2.0. Het PGB2.0-systeem verzorgt de administratieve ondersteuning van budgethouders, hun zorgverleners, de verstrekkers, en de SVB bij het beheren en besteden van toegekende budgetten in het kader van het PGB.

De doelstelling van het programma PGB2.0 is:
 1. Het verbeteren van de ondersteuning van de budgethouders en het vergroten van de rechtmatigheid van de uitvoering van het PGB-trekkingsrecht;
 2. Het verder ontwikkelen van het zorg- en financiële domein (het PGB2.0-systeem), inclusief de berichtenuitwisseling tussen deze twee domeinen;
 3. Ontwerpen, inrichten en aansturen van de Tijdelijke Beheer- en Ontwikkelorganisatie (TBO);
 4. In samenspraak met de keten het definiëren en vormgeven van werkprocessen;
 5. Regie voeren op een landelijke verantwoorde, gecontroleerde en succesvolle implementatie van het PGB2.0 systeem.

Doel van de opdracht
Als senior implementatieadviseur is het jouw taak om gemeenten te ondersteunen in de implementatie van PGB2.0. Je bent het aanspreekpunt voor alle aan PGB2.0 gerelateerde zaken vanuit gemeenten. Je faciliteert gemeenten in het scherp krijgen van hun implementatievragen op het gebied van PGB2.0. Verder ben je in staat deze vragen te beantwoorden en hiermee gemeenten op weg te helpen in de implementatie.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden
 • Faciliteren van +/- 100 gemeenten in jouw regio in de implementatie van PGB2.0;
 • Belemmeringen t.a.v. PGB2.0 bij gemeenten wegnemen, zodat gemeenten in staat zijn de implementatie vorm te geven, zonder het werk van de gemeente over te nemen;
 • Heeft ervaring in een adviserende rol binnen de overheid, bij voorkeur gemeenten;
 • Vanuit VNG Realisatie operationeel aanspreekpunt voor de technisch inhoudelijke vragen (en in staat 80% van de vragen over PGB2.0 zelf te beantwoorden);
 • Informatie over PGB 2.0 op een voor elke gemeente uit de regio meest passende manier uitleggen en overdragen;
 • Voorstellen doen (proactief) voor verandering en/of verbetering van de verstrekte informatie, zowel inhoudelijk als procesmatig met betrekking tot PGB2.0;
 • Bewaken van de voortgang van gemaakte afspraken en zorgen voor adequate opvolging, zowel faciliterend als, waar nodig, sturend;
 • Rapporteren over de voortgang van de implementatie bij gemeenten van PGB2.0 binnen de projectenstructuur van PGB2.0 aan de programmamanger;
 • Op basis van monitoring en voortgangsbewaking enthousiasmeren van de regio om samen voortgang in de implementatie te behalen;
 • Actief samenwerken met de account managers PGB2.0 van VNG Realisatie;
 • Waar nodig deelnemen aan projectoverleggen.

Kennis- en ervaringsvereisten
 • Afgeronde WO opleiding in de richting van bedrijfskunde, bestuurskunde of informatiemanagement met bijbehorend WO werk- en denkniveau;
 • Technische kennis, opgedaan in de afgelopen 7 jaar, van gemeentelijke infrastructuren en van business IT alignment, blijkend uit cv;
 • Beschikt over uitgebreide inzicht, toepassings- en productkennis van PGB’s, opgedaan in de afgelopen 5 jaar;
 • Ervaring (tenminste 2 jaar opgedaan in de laatste 5 jaar) in de rol van coördinator of expert in projecten die decentraal bij meerdere gemeenten tegelijkertijd geïmplementeerd zijn;
 • Ervaring met projecten waarbij de complexiteit en impact van lokale beleid versus implementatie is voorgevallen, blijkend uit cv of opdrachten;
 • Ervaring (opgedaan in de afgelopen vijf jaar), in de rol van adviseur of consultant, in het schakelen tussen de werelden van bestuurders, lokale politiek, bedrijfsvoering, inkoop, informatie- en ICT-management en informatiebeveiliging, en onderling verbinden van deze werelden;
 • Is inhoudelijk op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rond PGB qua stand van zaken en (on)mogelijkheden, blijkend uit motivatie.

Vergoeding en meer informatie
Het betreft een tijdelijke opdracht voor met een initiële periode tot van drie maanden  met een omvang van maximaal 32 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging, telkens voor maximaal drie maanden). De maximale vergoeding is 100 euro, exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten en dienstreizen. De standplaats voor deze opdracht is Den Haag. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Procedure
U kunt via CTM uiterlijk reageren tot 29 augustus 2019, 12:00 uur.
De eerste gesprekken zijn op 4 september 2019 tussen 13.00-16.00 uur.

Reageren?
U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) waarvan VNG Realisatie gebruik maakt: http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie
Deze aanvraag staat in het vakgebied Implementatie ondersteuning.

De stappen om te kunnen reageren op uitvragen zijn in grote lijnen als volgt:
 1. Registreer op CTMsolution.nl
 2. Selecteer een kwalificatie/vakgebied en klik op accepteer om toegang te krijgen tot de aanvraag
 3. Rond de inschrijving af door de vragen te beantwoorden, het invullen van het verplichte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Daarna kunt u uw aanmelding in sturen door op verzenden te klikken.
 4. Na beoordeling van uw verzoek tot kwalificatie (enkele dagen), wordt deze opdracht (en eventuele andere openstaande uitvragen) aan u toegezonden. U kunt hierop reageren en uw aanbieding, CV en motivatie insturen.

Mocht u vragen hebben omtrent het inschrijven in CTM, kunt u mailen naar das@vng.nl.

Indien u binnen 7 werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen heeft voor een selectiegesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt. De uitnodiging voor de selectiegesprekken wordt via CTM verstuurd en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat ook op het genoemde tijdstip aanwezig is. Indien de kandidaat niet komt opdagen, kan dit leiden tot uitsluiting in de procedure.