Vakgebied:
Carrière
Opleiding:
HBO
Branche:
Overig
Functie:
Voorlichting en Communicatie
Plaats:
Den Haag
Organisatie:
VNG Realisatie
Dienstverband:
Fulltime

Senior communicatieadviseur informatievoorziening

Tijdelijke opdracht: 

Senior communicatieadviseur informatievoorziening

(opdrachtnummer:19.134)

Een onderdeel van de procedure is een formele inschrijving op het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) van VNG Realisatie door middel van het platform www.CTMsolution.nl.

Deze inschrijving is noodzakelijk in verband met Europese wet & regelgeving waar VNG Realisatie aan moet voldoen. Deze inschrijving is eenmalig.

De gepubliceerde offerteaanvraag op CTM Solution met aanbestedingsnummer 219448 is leidend boven elders gepubliceerde documenten. De eisen en wensen zijn bij eventuele discrepanties leidend boven het gestelde in de profieltekst.

De offerteaanvraag staat in het vakgebied Communicatie http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie

Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie). De maximale duur van dit contract  op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is maximaal 32 uur per week, de beoogde startdatum is 1 oktober 2019.

Specificatie Over VNG

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn alle 355 gemeenten samen. De VNG behartigt de belangen van gemeenten, voert gemeenschappelijke diensten uit en biedt een platformfunctie. Het gemeentelijk veld is sterk in beweging. Maatschappelijke issues, de netwerksamenleving, de veranderde rol van de overheid en de positie van de lokale democratie zorgen voor complexe en omvangrijke vraagstukken bij gemeenten. De aanpak vraagt om praktische verbindingen tussen gemeenten, het Rijk en andere partijen.

Over de Omgevingswet

Met de Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. Minder en overzichtelijkere regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen als uitgangspunt. Het doel van een concreet voorstel van burger of bedrijf (bijvoorbeeld voor nieuwbouw, een evenement of ideeën rondom duurzame energie) moet centraal staan in plaats van de vraag: ‘mag het wel?’. De Omgevingswet zal in 2021 in werking treden. De VNG ondersteunt gemeenten bij deze opgave via het programma Omgevingswet. 

Over het programma Omgevingswet Het programma Omgevingswet valt onder de verantwoordelijkheid van VNG Beleid. We zijn een programma, waarbij beleid en uitvoering nauw met elkaar verbonden en verweven zijn. Het team bestaat uit meer dan 60 betrokken medewerkers en bestaat uit mensen vanuit VNG Beleid en VNG Realisatie.

Doel van de opdracht

Het verzorgen van de communicatie binnen het team Omgevingswet, met name op het gebied van de informatievoorziening.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

 • Visie vormen op en proactief adviseren over communicatie op het onderdeel informatievoorziening en positionering van de Omgevingswet binnen gemeenten voor diverse doelgroepen;
 • Proactief verbinding leggen tussen de verschillende onderdelen binnen het programma Omgevingswet (wetgeving, kerninstrumenten en de veranderopgave) en de landelijke voorziening Omgevingswet;
 • Verantwoordelijk voor het relevant maken van kennis en informatie over informatievoorziening Omgevingswet voor diverse doelgroepen binnen de gemeentelijke organisatie;
 • Uitvoering geven aan het produceren van communicatiemiddelen en activiteiten;
 • Rapporteren over de voortgang en adviseren van het programmamanagement en inhoudelijke projectleiders;
 • Actueel houden van kennis en informatie over de informatievoorziening op alle communicatiekanalen van VNG. En waar het informatie betreft over taken en verantwoordelijkheden van gemeenten ook op kanalen van het Programma Aan de Slag.

Eisen

De inschrijving moet volledig voldoen aan de eisen die vermeld zijn in deze paragraaf.

Kennis en expertise

Uit het cv en/of de aangeleverde motivatiebrief blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (door opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten et cetera.) beschikt over:

 • De voorgestelde kandidaat heeft minimaal HBO- werk en denkniveau (met een relevante vooropleiding, bijvoorbeeld communicatie).
 • De voorgestelde kandidaat heeft meer dan 8 jaar relevante werkervaring als Senior communicatieadviseur.
 • De voorgestelde kandidaat heeft minimaal 5 jaar gewerkt als Communicatieadviseur binnen de (semi-)overheid.
 • De voorgestelde kandidaat heeft kennis van gemeentelijke processen binnen het fysiek domein.
 • De voorgestelde kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het werken met de Omgevingswet.
 • De voorgestelde kandidaat heeft vanuit communicatierol ervaring met de inrichting van digitalisering en dienstverlening bij de overheid en met de ontwikkelingen in de informatiesamenleving.
 • De voorgestelde kandidaat beschikt over een netwerk van Communicatieadviseurs binnen gemeenten en bij voorkeur ook bij andere overheden die zich bezig houden met de Omgevingswet.
 • De voorgestelde kandidaat heeft kennis van architectuur en kan dit vertalen naar een heldere communicatieaanpak.
 • De voorgestelde kandidaat heeft kennis van leveranciersmanagement en kan dit vertalen naar een heldere communicatieaanpak.

We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Wensen

Nadat de inschrijvingen zijn gecontroleerd op de eisen, worden de wensen beoordeeld.

1.    De voorgestelde kandidaat heeft gewerkt en/of is bekend met de governance van een vereniging of koepelorganisatie?

2.    De voorgestelde kandidaat is in staat een eigen visie te ontwikkelen over welke communicatiemiddelen het beste passen bij complexe onderwerpen en vraagstukken en richting diverse doelgroepen daarover advies te geven?

3.    De voorgestelde kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het opzetten, programmeren op inhoud en coördineren van bijeenkomsten?

               

Informatie

Het betreft een tijdelijke opdracht met een initiële periode met een omgang van maximaal 32 uur per week. De maximale vergoeding is 100 euro, exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten en dienstreizen. De standplaats voor deze opdracht is Den Haag. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

U kunt via CTM uiterlijk reageren tot 2 september 2019, 12.00 uur.

De eerste gesprekken zijn op 5 september 2019, van 13:00 – 16:00 uur.

Gesprek

Na evaluatie (eisen/wensen/prijs) worden aan de hand van de ranking in CTM één of meerdere (in de regel drie) kandidaten uitgenodigd voor het gesprek. Deze ranking wordt niet meegenomen in de beoordeling van het gesprek: het gesprek is uiteindelijk doorslaggevend.

In dit gesprek wordt de kandidaat beoordeeld op werk- en opdrachtinhoudelijke aspecten, de match met de organisatie en de benodigde competenties. Op basis van de uitkomst van deze gesprekken vindt gunning van de opdracht plaats en/of wordt een kandidaat geselecteerd voor een eventueel tweede gesprek.

Het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat op het afgesproken tijdstip aanwezig is. Als de kandidaat, zonder voorafgaande afmelding, op de door ons gecommuniceerde datum en tijdstip afwezig is, kan dit leiden tot uitsluiting van de procedure.

Als u binnen zeven werkdagen na de sluitingstermijn geen uitnodiging heeft ontvangen voor een gesprek (via CTM Solution), kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt.

Reageren?

U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) waarvan VNG Realisatie gebruik maakt: http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie

De stappen om te kunnen reageren op uitvragen zijn in grote lijnen als volgt:

1)    Registreer op CTMsolution.nl

2)    Selecteer een kwalificatie/vakgebied en klik op accepteer om toegang te krijgen tot de aanvraag

3)    Rond de inschrijving af door de vragen te beantwoorden, het invullen van het verplichte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Daarna kunt u uw aanmelding in sturen door op verzenden te klikken.

4)    Na beoordeling van uw verzoek tot kwalificatie (enkele dagen), wordt deze opdracht (en eventuele andere openstaande uitvragen) aan u toegezonden. U kunt hierop reageren en uw aanbieding, CV en motivatie insturen.

Mocht u vragen hebben omtrent het inschrijven in CTM, kunt u mailen naar das@vng.nl.

Indien u binnen 7 werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen heeft voor een selectiegesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt. De uitnodiging voor de selectiegesprekken wordt via CTM verstuurd en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat ook op het genoemde tijdstip aanwezig is.

Solliciteren op deze functie


Solliciteren
Loading...