of 59318 LinkedIn
Vakgebied:
Voorlichting en communicatie
Opleiding:
hbo,
universitair
Branche:
Gemeente
Provincie:
Zuid-Holland
Functie:
Senior Communicatieadviseur Implementatie PGB 2.0
Plaats:
Den Haag
Organisatie:
VNG Realisatie
Dienstverband:
Parttime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
466467

Senior Communicatieadviseur Implementatie PGB 2.0

Tijdelijke opdracht: 

Senior Communicatieadviseur Implementatie PGB 2.0
(opdrachtnummer:19.121) 

Aanvullende informatie 
Een onderdeel van de procedure is een formele inschrijving op het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) van VNG Realisatie door middel van het platform www.CTMsolution.nl .
Deze inschrijving is noodzakelijk in verband met Europese wet & regelgeving waar VNG Realisatie aan moet voldoen. Deze inschrijving is eenmalig.
Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie) voor een initiële periode van vier maanden met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden. De maximale duur van dit contract  op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is maximaal 32 uur per week, de beoogde startdatum is/ ligt rond 9 september 2019. 

Over VNG Realisatie
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen.

Basisteam Bedrijfsvoering (Communicatie)
Het team Communicatie adviseert en ondersteunt de units, programma’s en directie van VNG Realisatie op het gebied van communicatie, marketing, media en woordvoering en werkt hierbij nauw samen met de communicatieadviseurs van gemeenten. Het team is daarnaast verantwoordelijk voor de websites, bijeenkomsten en publicaties en beheert ook het relatiesysteem. 

Project PGB 2.0
Ee´n van de grotere projecten die in opdracht van gemeenten binnen VNG wordt uitgevoerd is de implementatie van PGB 2.0. Het PGB 2.0-systeem verzorgt de administratieve ondersteuning van budgethouders, hun zorgverleners, de verstrekkers, en de SVB bij het beheren en besteden van toegekende budgetten in het kader van het PGB.
Het nieuw te vormen team PGB 2.0 coördineert de landelijke invoering van PGB 2.0 bij gemeenten. Het helpt de gemeenten het systeem te implementeren en ondersteunt hen bij de communicatie hierover naar budgethouders. 

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

Visie vormen op communicatie over implementatie van PGB 2.0, rekening houdend met de diverse doelgroepen binnen de gemeentelijke organisatie en de diverse stakeholders;
Adviseren van projectteam, gevraagd en ongevraagd, en sparringpartner van het projectteam;
Verantwoordelijk voor de opzet en de uitvoering van de communicatiestrategie en bijsturen als project daar om vraagt;
Actief bijdragen aan kwaliteit en professionaliteit/ consistentie van de communicatie-uitingen van project PGB 2.0 en ervoor zorgen dat deze aansluiten bij enerzijds de gezamenlijke (communicatie)afspraken met ketenpartijen en ministerie van VWS en anderzijds ervoor zorgen dat deze passen binnen de bredere boodschap van VNG en VNG Realisatie en bij de beweging ‘samen organiseren’;
Afstemmen woordvoering met VNG Beleid;
Geven van workshops en presentaties in politiek krachtenveld; 
Ondersteunen implementatieadviseurs (bij veel gestelde vragen en bij regiobijeenkomsten).
Kennis- en ervaringsvereisten

Afgeronde HBO Communicatie - opleiding met daarbij door ervaring als senior WO-werk- en denkniveau; 
Minimaal 5 jaar ervaring  in een functie als senior communicatieadviseur, blijkend uit cv/opdrachten en motivatie;
Werkervaring (minimaal 5 jaar) opgedaan bij verschillende overheidsorganisaties, waarbij bij ook ervaring bij gemeenten blijkend uit cv;
Aantoonbaar ervaring met inhoudelijk complexe projecten bij de overheid in een continu veranderende omgeving (kent het politieke speelveld) blijkend uit cv;
Aantoonbaar ervaring in het ontwikkelen van communicatiestrategieën en  communicatieplannen bij de overheid of semioverheid blijkend uit gesprek; 
Minimaal 5 jaar ervaring met digitalisering en de informatiesamenleving;
Is in staat in zeer korte tijd complexe onderwerpen eigen te maken, blijkend gesprek; 
Ervaring met het geven van workshops en presentaties;
Kennis van PGB blijkend uit cv/motivatie.
Doel van de opdracht
Als senior communicatieadviseur ben je verantwoordelijk voor de communicatievisie, de communicatiestrategie, het bijbehorende communicatieplan en de uitvoering van de implementatie van PGB 2.0 bij gemeenten. De werkzaamheden vinden plaats op strategisch, tactisch en deels operationeel niveau. Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor samenhang met andere communicatieplannen/projecten binnen VNG en VNG Realisatie en stuurt waar nodig bij. Je werkt hierbij nauw samen met het projectteam PGB 2.0, de collega’s van het team communicatie van VNG Realisatie en VNG Beleid. Daarnaast heb je veel contact met communicatiecollega’s van ketenorganisaties en het ministerie van VWS. 
De senior communicatieadviseur maakt deel uit van het team communicatie van VNG Realisatie. Dit team bestaat uit communicatieadviseurs en experts zoals (web)redacteurs en vormgevers. Daarnaast is de adviseur onderdeel van het Projectteam PGB 2.0. 

Vergoeding en meer informatie
Het betreft een tijdelijke opdracht voor met een initiële periode tot van drie maanden  met een omvang van maximaal 32 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging, telkens voor maximaal drie maanden). De maximale vergoeding is 87 euro, exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten en dienstreizen. De standplaats voor deze opdracht is Den Haag. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Procedure
U kunt via CTM uiterlijk reageren tot 29 augustus 2019, 12.00 uur. 
De eerste gesprekken zijn op 4 september 2019, tussen 9:00 – 12:00 uur. 
Reageren?
U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) waarvan VNG Realisatie gebruik maakt: http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie
Deze aanvraag staat in het vakgebied Communicatie. 

De stappen om te kunnen reageren op uitvragen zijn in grote lijnen als volgt:

Registreer op CTMsolution.nl
Selecteer een kwalificatie/vakgebied en klik op accepteer om toegang te krijgen tot de aanvraag
Rond de inschrijving af door de vragen te beantwoorden, het invullen van het verplichte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Daarna kunt u uw aanmelding in sturen door op verzenden te klikken.
Na beoordeling van uw verzoek tot kwalificatie (enkele dagen), wordt deze opdracht (en eventuele andere openstaande uitvragen) aan u toegezonden. U kunt hierop reageren en uw aanbieding, CV en motivatie insturen.
Mocht u vragen hebben omtrent het inschrijven in CTM, kunt u mailen naar das@vng.nl .

Indien u binnen 7 werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen heeft voor een selectiegesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt. De uitnodiging voor de selectiegesprekken wordt via CTM verstuurd en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat ook op het genoemde tijdstip aanwezig is. Indien de kandidaat niet komt opdagen, kan dit leiden tot uitsluiting in de procedure
Tijdelijke opdracht:

Senior Communicatieadviseur Implementatie PGB 2.0
(opdrachtnummer:19.121)

Aanvullende informatie

Een onderdeel van de procedure is een formele inschrijving op het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) van VNG Realisatie door middel van het platform www.CTMsolution.nl.
Deze inschrijving is noodzakelijk in verband met Europese wet & regelgeving waar VNG Realisatie aan moet voldoen. Deze inschrijving is eenmalig.
Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie) voor een initiële periode van vier maanden met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden. De maximale duur van dit contract  op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is maximaal 32 uur per week, de beoogde startdatum is/ ligt rond 9 september 2019.

Over VNG Realisatie
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen.

Basisteam Bedrijfsvoering (Communicatie)
Het team Communicatie adviseert en ondersteunt de units, programma’s en directie van VNG Realisatie op het gebied van communicatie, marketing, media en woordvoering en werkt hierbij nauw samen met de communicatieadviseurs van gemeenten. Het team is daarnaast verantwoordelijk voor de websites, bijeenkomsten en publicaties en beheert ook het relatiesysteem.

Project PGB 2.0
Ee´n van de grotere projecten die in opdracht van gemeenten binnen VNG wordt uitgevoerd is de implementatie van PGB 2.0. Het PGB 2.0-systeem verzorgt de administratieve ondersteuning van budgethouders, hun zorgverleners, de verstrekkers, en de SVB bij het beheren en besteden van toegekende budgetten in het kader van het PGB.
Het nieuw te vormen team PGB 2.0 coördineert de landelijke invoering van PGB 2.0 bij gemeenten. Het helpt de gemeenten het systeem te implementeren en ondersteunt hen bij de communicatie hierover naar budgethouders.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden
 • Visie vormen op communicatie over implementatie van PGB 2.0, rekening houdend met de diverse doelgroepen binnen de gemeentelijke organisatie en de diverse stakeholders;
 • Adviseren van projectteam, gevraagd en ongevraagd, en sparringpartner van het projectteam;
 • Verantwoordelijk voor de opzet en de uitvoering van de communicatiestrategie en bijsturen als project daar om vraagt;
 • Actief bijdragen aan kwaliteit en professionaliteit/ consistentie van de communicatie-uitingen van project PGB 2.0 en ervoor zorgen dat deze aansluiten bij enerzijds de gezamenlijke (communicatie)afspraken met ketenpartijen en ministerie van VWS en anderzijds ervoor zorgen dat deze passen binnen de bredere boodschap van VNG en VNG Realisatie en bij de beweging ‘samen organiseren’;
 • Afstemmen woordvoering met VNG Beleid;
 • Geven van workshops en presentaties in politiek krachtenveld;
 • Ondersteunen implementatieadviseurs (bij veel gestelde vragen en bij regiobijeenkomsten).

Kennis- en ervaringsvereisten
 • Afgeronde HBO Communicatie - opleiding met daarbij door ervaring als senior WO-werk- en denkniveau;
 • Minimaal 5 jaar ervaring  in een functie als senior communicatieadviseur, blijkend uit cv/opdrachten en motivatie;
 • Werkervaring (minimaal 5 jaar) opgedaan bij verschillende overheidsorganisaties, waarbij bij ook ervaring bij gemeenten blijkend uit cv;
 • Aantoonbaar ervaring met inhoudelijk complexe projecten bij de overheid in een continu veranderende omgeving (kent het politieke speelveld) blijkend uit cv;
 • Aantoonbaar ervaring in het ontwikkelen van communicatiestrategieën en  communicatieplannen bij de overheid of semioverheid blijkend uit gesprek;
 • Minimaal 5 jaar ervaring met digitalisering en de informatiesamenleving;
 • Is in staat in zeer korte tijd complexe onderwerpen eigen te maken, blijkend gesprek;
 • Ervaring met het geven van workshops en presentaties;
 • Kennis van PGB blijkend uit cv/motivatie.

Doel van de opdracht
Als senior communicatieadviseur ben je verantwoordelijk voor de communicatievisie, de communicatiestrategie, het bijbehorende communicatieplan en de uitvoering van de implementatie van PGB 2.0 bij gemeenten. De werkzaamheden vinden plaats op strategisch, tactisch en deels operationeel niveau. Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor samenhang met andere communicatieplannen/projecten binnen VNG en VNG Realisatie en stuurt waar nodig bij. Je werkt hierbij nauw samen met het projectteam PGB 2.0, de collega’s van het team communicatie van VNG Realisatie en VNG Beleid. Daarnaast heb je veel contact met communicatiecollega’s van ketenorganisaties en het ministerie van VWS.
De senior communicatieadviseur maakt deel uit van het team communicatie van VNG Realisatie. Dit team bestaat uit communicatieadviseurs en experts zoals (web)redacteurs en vormgevers. Daarnaast is de adviseur onderdeel van het Projectteam PGB 2.0.

Vergoeding en meer informatie
Het betreft een tijdelijke opdracht voor met een initiële periode tot van drie maanden  met een omvang van maximaal 32 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging, telkens voor maximaal drie maanden). De maximale vergoeding is 87 euro, exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten en dienstreizen. De standplaats voor deze opdracht is Den Haag. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Procedure
U kunt via CTM uiterlijk reageren tot 29 augustus 2019, 12.00 uur.
De eerste gesprekken zijn op 4 september 2019, tussen 9:00 – 12:00 uur.
Reageren?
U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) waarvan VNG Realisatie gebruik maakt: http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie
Deze aanvraag staat in het vakgebied Communicatie.

De stappen om te kunnen reageren op uitvragen zijn in grote lijnen als volgt:
 1. Registreer op CTMsolution.nl
 2. Selecteer een kwalificatie/vakgebied en klik op accepteer om toegang te krijgen tot de aanvraag
 3. Rond de inschrijving af door de vragen te beantwoorden, het invullen van het verplichte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Daarna kunt u uw aanmelding in sturen door op verzenden te klikken.
 4. Na beoordeling van uw verzoek tot kwalificatie (enkele dagen), wordt deze opdracht (en eventuele andere openstaande uitvragen) aan u toegezonden. U kunt hierop reageren en uw aanbieding, CV en motivatie insturen.

Mocht u vragen hebben omtrent het inschrijven in CTM, kunt u mailen naar das@vng.nl.

Indien u binnen 7 werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen heeft voor een selectiegesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt. De uitnodiging voor de selectiegesprekken wordt via CTM verstuurd en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat ook op het genoemde tijdstip aanwezig is. Indien de kandidaat niet komt opdagen, kan dit leiden tot uitsluiting in de procedure