of 59244 LinkedIn
Vakgebied:
Voorlichting en communicatie,
Juridisch
Opleiding:
universitair
Branche:
Overig
Provincie:
Zuid-Holland
Functie:
Senior Communicatieadviseur- en coördinator Omgevingswet
Plaats:
Den Haag
Organisatie:
VNG Realisatie
Dienstverband:
Parttime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
465596

Senior Communicatieadviseur- en coördinator Omgevingswet

Tijdelijke opdracht: 

Senior Communicatieadviseur- en coördinator Omgevingswet
(opdrachtnummer:19.079) 

Aanvullende informatie 
Een onderdeel van de procedure is een formele inschrijving op het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) van VNG (Realisatie) door middel van het platform www.CTMsolution.nl .
Deze inschrijving is noodzakelijk in verband met Europese wet & regelgeving waar VNG aan moet voldoen. Deze inschrijving is eenmalig.

Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie) voor een initiële periode van zes maanden met een mogelijke verlenging, afhankelijk van financiering. De maximale duur van dit contract  op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is maximaal 32 uur per week, de beoogde startdatum is/ ligt rond 1 juni 2019. 

Over VNG
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is de vereniging van en voor alle gemeenten van Nederland. Samen met alle gemeenten stáát de VNG voor kracht en kwaliteit van het lokaal bestuur. De VNG zet de trend in binnenlandse bestuur en bereikt zichtbaar resultaat voor raad, college en ambtenaren. De VNG behartigt de belangen van de gemeenten en verleent diensten aan haar leden; zowel pro-actief als op verzoek. Zij is het platform voor opinievorming, kennisontwikkeling en innovatie. 

Over de Omgevingswet
Met de Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. Minder en overzichtelijkere regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen als uitgangspunt. Het doel van een concreet voorstel van burger of bedrijf (bijvoorbeeld voor nieuwbouw, een evenement of ideeën rondom duurzame energie) moet centraal staan in plaats van de vraag: ‘mag het wel?’. De verwachting is dat de Omgevingswet in 2021 in werking zal treden. De VNG ondersteunt gemeenten bij deze opgave via het programma Omgevingswet.

Over het programma Omgevingswet 
Het programma Omgevingswet is gericht op het maken van uitvoerbare wet- en regelgeving en ondersteunt, stimuleert en faciliteert gemeenten bij de invoering van de Omgevingswet. Door collectieve producten te ontwikkelen en te ontsluiten gericht op de veranderopgave: beleidscyclus, kerninstrumenten, content, digitalisering, processen, dienstverlening vanuit het perspectief van anders werken. VNG, VNG Realisatie en VNG Academie hebben de krachten gebundeld en werken samen vanuit een programma aan deze opgave.

Doel van de opdracht
Het verzorgen van de communicatie binnen het team Omgevingswet over alle onderdelen (wetgeving, kerninstrumenten, informatievoorziening en de veranderopgave). Daarnaast coördinatie over het team van communicatieprofessionals.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

Coördineert de communicatieactiviteiten binnen het programma, zorgt voor samenhang van de activiteiten binnen het team (4 personen) en stemt af met het programmamanagement.
Visie vormen op communicatie over alle onderdelen (wetgeving, kerninstrumenten, informatievoorziening en de veranderopgave) van de Omgevingswet, rekening houdend met diverse doelgroepen binnen de gemeentelijke organisatie.
Proactief verbinding leggen tussen de verschillende onderdelen binnen het programma Omgevingswet.
Proactief advies over communicatie en positionering van de Omgevingswet binnen gemeenten, in het bijzonder over de wetgeving, de kerninstructie en de veranderopgave.
Verantwoordelijk voor het relevant maken van kennis en informatie over de Omgevingswet voor diverse doelgroepen binnen de gemeentelijke organisatie.
Rapporteren over de voortgang en adviseren van het programmamanagement en inhoudelijke projectleiders.
Actueel houden van kennis en informatie over de Omgevingswet op alle communicatiekanalen van VNG. En waar het informatie betreft over taken en verantwoordelijkheden van gemeenten ook op kanalen van het Programma Aan de Slag.
Kennis- en ervaringsvereisten

WO werk- en denkniveau
Minimaal 10 jaar relevante ervaring als senior communicatieadviseur
Minimaal 5 jaar ervaring met de coördinatie van communicatieteams (in afgelopen 10 jaar)
Kennis en ervaring met governance van een vereniging of koepelorganisatie
Kennis van gemeentelijke processen binnen het fysiek domein.
Ervaring met het ontwikkelen van een eigen visie over welke communicatiemiddelen het beste passen bij complexe onderwerpen en vraagstukken en richting diverse doelgroepen daarover advies te geven.
Aantoonbare ervaring met het werken met de Omgevingswet en dan in het bijzonder met de wetgeving, de kerninstrumenten en de veranderopgave.
Aantoonbare ervaring met het opzetten, programmeren op inhoud en coördineren van bijeenkomsten voor juristen over de Omgevingswet.
Kennis van wet- en regelgeving binnen het nieuwe stelsel van het omgevingsrecht.
Kennis van kerninstrumenten die relevant zijn voor gemeenten. De beschikking over een netwerk van communicatieadviseurs binnen gemeenten en bij voorkeur ook bij andere overheden die zich bezig houden met de Omgevingswet

Houdingaspecten

Omgevingsbewust (intern en extern)
Resultaatgericht
Proactief
Doortastend
Analytisch sterk
Flexibel
Vergoeding en meer informatie
Het betreft een tijdelijke opdracht voor met een initiële periode tot van zes maanden  met een omvang van maximaal 32 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging). De maximale vergoeding is 100 euro, exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Procedure
U kunt via CTM uiterlijk reageren tot vrijdag 26 april, 12.00 uur. De eerste gesprekken zijn op donderdag 2 mei tussen 9.00 en 12.00 uur.

Reageren?
U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) waarvan VNG gebruik maakt: http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie
Deze aanvraag staat in het kwalificatiegebied Communicatie.

De stappen om te kunnen reageren op uitvragen zijn in grote lijnen als volgt:

Registreer op CTMsolution.nl
Selecteer een kwalificatie/vakgebied en klik op accepteer om toegang te krijgen tot de aanvraag
Rond de inschrijving af door de vragen te beantwoorden, het invullen van het verplichte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Daarna komt u uw aanmelding in sturen door op verzenden te klikken
Mocht u vragen hebben omtrent het inschrijven in CTM, kunt u mailen naar das@vng.nl .

Indien u binnen 7 werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen heeft voor een selectiegesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt. De uitnodiging voor de selectiegesprekken wordt via CTM verstuurd en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat ook op het genoemde tijdstip aanwezig is. Indien de kandidaat niet komt opdagen, kan dit leiden tot uitsluiting in de procedure.
Tijdelijke opdracht:

Senior Communicatieadviseur- en coördinator Omgevingswet
(opdrachtnummer:19.079)

Aanvullende informatie

Een onderdeel van de procedure is een formele inschrijving op het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) van VNG (Realisatie) door middel van het platform www.CTMsolution.nl.
Deze inschrijving is noodzakelijk in verband met Europese wet & regelgeving waar VNG aan moet voldoen. Deze inschrijving is eenmalig.

Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie) voor een initiële periode van zes maanden met een mogelijke verlenging, afhankelijk van financiering. De maximale duur van dit contract  op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is maximaal 32 uur per week, de beoogde startdatum is/ ligt rond 1 juni 2019.

Over VNG
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is de vereniging van en voor alle gemeenten van Nederland. Samen met alle gemeenten stáát de VNG voor kracht en kwaliteit van het lokaal bestuur. De VNG zet de trend in binnenlandse bestuur en bereikt zichtbaar resultaat voor raad, college en ambtenaren. De VNG behartigt de belangen van de gemeenten en verleent diensten aan haar leden; zowel pro-actief als op verzoek. Zij is het platform voor opinievorming, kennisontwikkeling en innovatie.

Over de Omgevingswet
Met de Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. Minder en overzichtelijkere regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen als uitgangspunt. Het doel van een concreet voorstel van burger of bedrijf (bijvoorbeeld voor nieuwbouw, een evenement of ideeën rondom duurzame energie) moet centraal staan in plaats van de vraag: ‘mag het wel?’. De verwachting is dat de Omgevingswet in 2021 in werking zal treden. De VNG ondersteunt gemeenten bij deze opgave via het programma Omgevingswet.

Over het programma Omgevingswet
Het programma Omgevingswet is gericht op het maken van uitvoerbare wet- en regelgeving en ondersteunt, stimuleert en faciliteert gemeenten bij de invoering van de Omgevingswet. Door collectieve producten te ontwikkelen en te ontsluiten gericht op de veranderopgave: beleidscyclus, kerninstrumenten, content, digitalisering, processen, dienstverlening vanuit het perspectief van anders werken. VNG, VNG Realisatie en VNG Academie hebben de krachten gebundeld en werken samen vanuit een programma aan deze opgave.

Doel van de opdracht
Het verzorgen van de communicatie binnen het team Omgevingswet over alle onderdelen (wetgeving, kerninstrumenten, informatievoorziening en de veranderopgave). Daarnaast coördinatie over het team van communicatieprofessionals.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden
 • Coördineert de communicatieactiviteiten binnen het programma, zorgt voor samenhang van de activiteiten binnen het team (4 personen) en stemt af met het programmamanagement.
 • Visie vormen op communicatie over alle onderdelen (wetgeving, kerninstrumenten, informatievoorziening en de veranderopgave) van de Omgevingswet, rekening houdend met diverse doelgroepen binnen de gemeentelijke organisatie.
 • Proactief verbinding leggen tussen de verschillende onderdelen binnen het programma Omgevingswet.
 • Proactief advies over communicatie en positionering van de Omgevingswet binnen gemeenten, in het bijzonder over de wetgeving, de kerninstructie en de veranderopgave.
 • Verantwoordelijk voor het relevant maken van kennis en informatie over de Omgevingswet voor diverse doelgroepen binnen de gemeentelijke organisatie.
 • Rapporteren over de voortgang en adviseren van het programmamanagement en inhoudelijke projectleiders.
 • Actueel houden van kennis en informatie over de Omgevingswet op alle communicatiekanalen van VNG. En waar het informatie betreft over taken en verantwoordelijkheden van gemeenten ook op kanalen van het Programma Aan de Slag.

Kennis- en ervaringsvereisten
 • WO werk- en denkniveau
 • Minimaal 10 jaar relevante ervaring als senior communicatieadviseur
 • Minimaal 5 jaar ervaring met de coördinatie van communicatieteams (in afgelopen 10 jaar)
 • Kennis en ervaring met governance van een vereniging of koepelorganisatie
 • Kennis van gemeentelijke processen binnen het fysiek domein.
 • Ervaring met het ontwikkelen van een eigen visie over welke communicatiemiddelen het beste passen bij complexe onderwerpen en vraagstukken en richting diverse doelgroepen daarover advies te geven.
 • Aantoonbare ervaring met het werken met de Omgevingswet en dan in het bijzonder met de wetgeving, de kerninstrumenten en de veranderopgave.
 • Aantoonbare ervaring met het opzetten, programmeren op inhoud en coördineren van bijeenkomsten voor juristen over de Omgevingswet.
 • Kennis van wet- en regelgeving binnen het nieuwe stelsel van het omgevingsrecht.
 • Kennis van kerninstrumenten die relevant zijn voor gemeenten.
De beschikking over een netwerk van communicatieadviseurs binnen gemeenten en bij voorkeur ook bij andere overheden die zich bezig houden met de Omgevingswet

Houdingaspecten
 • Omgevingsbewust (intern en extern)
 • Resultaatgericht
 • Proactief
 • Doortastend
 • Analytisch sterk
 • Flexibel

Vergoeding en meer informatie
Het betreft een tijdelijke opdracht voor met een initiële periode tot van zes maanden  met een omvang van maximaal 32 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging). De maximale vergoeding is 100 euro, exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Procedure
U kunt via CTM uiterlijk reageren tot vrijdag 26 april, 12.00 uur. De eerste gesprekken zijn op donderdag 2 mei tussen 9.00 en 12.00 uur.

Reageren?
U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) waarvan VNG gebruik maakt: http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie
Deze aanvraag staat in het kwalificatiegebied Communicatie.

De stappen om te kunnen reageren op uitvragen zijn in grote lijnen als volgt:
 1. Registreer op CTMsolution.nl
 2. Selecteer een kwalificatie/vakgebied en klik op accepteer om toegang te krijgen tot de aanvraag
 3. Rond de inschrijving af door de vragen te beantwoorden, het invullen van het verplichte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Daarna komt u uw aanmelding in sturen door op verzenden te klikken

Mocht u vragen hebben omtrent het inschrijven in CTM, kunt u mailen naar das@vng.nl.

Indien u binnen 7 werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen heeft voor een selectiegesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt. De uitnodiging voor de selectiegesprekken wordt via CTM verstuurd en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat ook op het genoemde tijdstip aanwezig is. Indien de kandidaat niet komt opdagen, kan dit leiden tot uitsluiting in de procedure.