of 59244 LinkedIn
Vakgebied:
Juridisch,
Bestuur en Management
Opleiding:
universitair
Branche:
Overig
Provincie:
Zuid-Holland
Functie:
Senior beleidsadviseur op het snijvlak Omgevingswet, Fysieke Leefomgeving & Informatiesamenleving
Plaats:
Den Haag
Organisatie:
VNG Realisatie
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
465563

Senior beleidsadviseur op het snijvlak Omgevingswet, Fysieke Leefomgeving & Informatiesamenleving

Tijdelijke opdracht: 

Senior beleidsadviseur op het snijvlak Omgevingswet, Fysieke Leefomgeving & Informatiesamenleving 
(opdrachtnummer:19.076) 

Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie) voor een initiële periode van drie maanden met een mogelijke verlenging, afhankelijk van financiering. De maximale duur van dit contract op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is 36 uur per week, de beoogde startdatum is 1 mei 2019. 

Over de VNG  
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn alle 355 gemeenten samen. De VNG behartigt de belangen van gemeenten, voert gemeenschappelijke diensten uit en biedt een platformfunctie. Het gemeentelijk veld is sterk in beweging. Maatschappelijke issues, de netwerksamenleving, de veranderde rol van de overheid en de positie van de lokale democratie zorgen voor complexe en omvangrijke vraagstukken bij gemeenten. De aanpak vraagt om praktische verbindingen tussen gemeenten, het Rijk en andere partijen. 

Over de Omgevingswet 
Met de Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. Minder en overzichtelijkere regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen als uitgangspunt. Het doel van een concreet voorstel van burger of bedrijf (bijvoorbeeld voor nieuwbouw, een evenement of ideeën rondom duurzame energie) moet centraal staan in plaats van de vraag: ‘mag het wel?’. De verwachting is dat de Omgevingswet in 2021 in werking zal treden. De VNG ondersteunt gemeenten bij deze opgave via het programma Omgevingswet.  

Over het programma Omgevingswet 
Het programma Omgevingswet valt onder de verantwoordelijkheid van VNG Beleid. We zijn een programma, waarbij beleid en uitvoering nauw met elkaar verbonden en verweven zijn. Het team bestaat uit meer dan 60 betrokken medewerkers en bestaat uit mensen vanuit VNG Beleid en VNG Realisatie. 

Doel van de opdracht
Je maakt onderdeel uit van het programma Omgevingswet, maar opereert in en vanuit een netwerk. De Omgevingswet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Vanuit ons team ondersteunen we gemeenten bij de invoering van de wet. Jij gaat aan de slag op het snijvlak van Omgevingswet, Fysieke leefomgeving en Informatiesamenleving

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden
Je gaat aan de slag op het snijvlak van Omgevingswet, Fysieke leefomgeving en Informatiesamenleving.

Snijvlak 1: bij de Omgevingswet hoort een goede digitale ondersteuning. Dit is het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Momenteel wordt gewerkt aan de basisverzekering van landelijke voorzieningen. Jij legt de verbinding tussen de verbeterdoelen van de Omgevingswet, informatievoorziening en weet de beleidswensen en eisen te vertalen naar informatiebehoeften m.b.t. de doorontwikkeling DSO-LV, de uitbouw van DSO-LV en gewenste collectieve gemeentelijke informatieproducten. 
Snijvlak 2: Integraliteit is één van de uitgangspunten van de Omgevingswet. De sectorale thema’s klimaat, energie, water en bodem moeten landen in deze wet. Jij helpt je collega’s het gedachtegoed van de Omgevingswet toe te passen in hun werkzaamheden. Bovendien zorg je samen met collega’s voor een consistent en stevig gemeentelijk geluid in uitingen over de Omgevingswet (lobbybrieven, etc.). 
Snijvlak 3: je weet een verbinding te leggen tussen de fysieke leefomgeving en informatievoorziening, bijvoorbeeld register geluid, en medewerkers hiervoor in positie te brengen. Daarnaast onderneem je met collega’s activiteiten op het raakvlak tussen informatievoorziening (DSO) en inhoudelijke beleidsthema’s. 
Kennis- en ervaringsvereisten

Academisch werk- en denkniveau
Minimaal 5 jaar relevante werkervaring, gemeentelijke- of Rijkservaring is een pré; 
Aantoonbare kennis van en ervaring met de beleidsterreinen en kennisgebieden van de fysieke leefomgeving, Omgevingswet en informatievoorziening.
De vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van VNG-visies, - standpunten en –beleid of kennis en expertise; 
Je bent netwerkvaardig, sterk communicatief en representatief; 
Je hebt aantoonbare kennis van en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en sterke affiniteit met het gemeentelijk werkveld; 
Je beschikt over goede organisatorische en coördinerende vaardigheden.
Houdingsaspecten

Politiek- bestuurlijke sensitiviteit
Inhoudelijke deskundigheid
Omgevingsbewustzijn
Communicatieve vaardigheden
Proactief en initiatiefrijk
Visie
Vergoeding en meer informatie
Het betreft een tijdelijke opdracht voor een periode tot 1 augustus 2019, met een omvang van maximaal 36 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging, afhankelijk van financiering). De maximale duur van dit contract  op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De standplaats voor deze opdracht is Den Haag: De maximale vergoeding is 110 euro en opgenomen in de uitvraag, zie vraag F1 op CTM. Het daar genoemde bedrag is exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.
Neem voor meer informatie over deze functie contact op middels het tabblad ‘berichten’ in de uitvraag.

Procedure
Na sluiting van de reactietermijn wordt een selectie gemaakt. In beginsel worden maximaal drie kandidaten uitgenodigd voor een gesprek op donderdag 25 april (tussen 11.00 en 14.00 uur). Op basis van die gesprekken wordt een kandidaat geselecteerd voor een eventueel tweede gesprek op dinsdag 30 april (tussen 13.00 en 15.00 uur).

Reageren?
U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) waarvan VNG Realisatie en VNG gebruik maakt: http://www.ctmsolution.nl/project/vng-realisatie/ . 
Deze aanvraag staat in het kwalificatiegebied Implementatieondersteuning.

De deadline voor het stellen van vragen is 16 april 2019, 12.00 uur. 
U kunt uw aanbieding versturen via CTM tot 23 april 2019, 12.00 uur. 

Ons streven is om de gestelde vragen 2 dagen na deadline voor het stellen van vragen te beantwoorden.

Indien u binnen 7 werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen heeft voor een selectiegesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt. De uitnodiging voor de selectiegesprekken wordt via CTM verstuurd en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat ook op het genoemde tijdstip aanwezig is. Indien de kandidaat niet komt opdagen, kan dit leiden tot uitsluiting in de procedure. 

Reacties van externen die niet via dit DAS lopen, worden niet in behandeling genomen en daar wordt ook niet op gereageerd. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
Tijdelijke opdracht:

Senior beleidsadviseur op het snijvlak Omgevingswet, Fysieke Leefomgeving & Informatiesamenleving
(opdrachtnummer:19.076)


Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie) voor een initiële periode van drie maanden met een mogelijke verlenging, afhankelijk van financiering. De maximale duur van dit contract op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is 36 uur per week, de beoogde startdatum is 1 mei 2019.

Over de VNG 
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn alle 355 gemeenten samen. De VNG behartigt de belangen van gemeenten, voert gemeenschappelijke diensten uit en biedt een platformfunctie. Het gemeentelijk veld is sterk in beweging. Maatschappelijke issues, de netwerksamenleving, de veranderde rol van de overheid en de positie van de lokale democratie zorgen voor complexe en omvangrijke vraagstukken bij gemeenten. De aanpak vraagt om praktische verbindingen tussen gemeenten, het Rijk en andere partijen.

Over de Omgevingswet
Met de Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. Minder en overzichtelijkere regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen als uitgangspunt. Het doel van een concreet voorstel van burger of bedrijf (bijvoorbeeld voor nieuwbouw, een evenement of ideeën rondom duurzame energie) moet centraal staan in plaats van de vraag: ‘mag het wel?’. De verwachting is dat de Omgevingswet in 2021 in werking zal treden. De VNG ondersteunt gemeenten bij deze opgave via het programma Omgevingswet. 

Over het programma Omgevingswet
Het programma Omgevingswet valt onder de verantwoordelijkheid van VNG Beleid. We zijn een programma, waarbij beleid en uitvoering nauw met elkaar verbonden en verweven zijn. Het team bestaat uit meer dan 60 betrokken medewerkers en bestaat uit mensen vanuit VNG Beleid en VNG Realisatie.

Doel van de opdracht
Je maakt onderdeel uit van het programma Omgevingswet, maar opereert in en vanuit een netwerk. De Omgevingswet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Vanuit ons team ondersteunen we gemeenten bij de invoering van de wet. Jij gaat aan de slag op het snijvlak van Omgevingswet, Fysieke leefomgeving en Informatiesamenleving

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden
Je gaat aan de slag op het snijvlak van Omgevingswet, Fysieke leefomgeving en Informatiesamenleving.
 • Snijvlak 1: bij de Omgevingswet hoort een goede digitale ondersteuning. Dit is het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Momenteel wordt gewerkt aan de basisverzekering van landelijke voorzieningen. Jij legt de verbinding tussen de verbeterdoelen van de Omgevingswet, informatievoorziening en weet de beleidswensen en eisen te vertalen naar informatiebehoeften m.b.t. de doorontwikkeling DSO-LV, de uitbouw van DSO-LV en gewenste collectieve gemeentelijke informatieproducten.
 • Snijvlak 2: Integraliteit is één van de uitgangspunten van de Omgevingswet. De sectorale thema’s klimaat, energie, water en bodem moeten landen in deze wet. Jij helpt je collega’s het gedachtegoed van de Omgevingswet toe te passen in hun werkzaamheden. Bovendien zorg je samen met collega’s voor een consistent en stevig gemeentelijk geluid in uitingen over de Omgevingswet (lobbybrieven, etc.).
 • Snijvlak 3: je weet een verbinding te leggen tussen de fysieke leefomgeving en informatievoorziening, bijvoorbeeld register geluid, en medewerkers hiervoor in positie te brengen. Daarnaast onderneem je met collega’s activiteiten op het raakvlak tussen informatievoorziening (DSO) en inhoudelijke beleidsthema’s.

Kennis- en ervaringsvereisten
 • Academisch werk- en denkniveau
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring, gemeentelijke- of Rijkservaring is een pré;
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met de beleidsterreinen en kennisgebieden van de fysieke leefomgeving, Omgevingswet en informatievoorziening.
 • De vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van VNG-visies, - standpunten en –beleid of kennis en expertise;
 • Je bent netwerkvaardig, sterk communicatief en representatief;
 • Je hebt aantoonbare kennis van en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en sterke affiniteit met het gemeentelijk werkveld;
 • Je beschikt over goede organisatorische en coördinerende vaardigheden.

Houdingsaspecten
 • Politiek- bestuurlijke sensitiviteit
 • Inhoudelijke deskundigheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Communicatieve vaardigheden
 • Proactief en initiatiefrijk
 • Visie

Vergoeding en meer informatie
Het betreft een tijdelijke opdracht voor een periode tot 1 augustus 2019, met een omvang van maximaal 36 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging, afhankelijk van financiering). De maximale duur van dit contract  op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De standplaats voor deze opdracht is Den Haag: De maximale vergoeding is 110 euro en opgenomen in de uitvraag, zie vraag F1 op CTM. Het daar genoemde bedrag is exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.
Neem voor meer informatie over deze functie contact op middels het tabblad ‘berichten’ in de uitvraag.

Procedure
Na sluiting van de reactietermijn wordt een selectie gemaakt. In beginsel worden maximaal drie kandidaten uitgenodigd voor een gesprek op donderdag 25 april (tussen 11.00 en 14.00 uur). Op basis van die gesprekken wordt een kandidaat geselecteerd voor een eventueel tweede gesprek op dinsdag 30 april (tussen 13.00 en 15.00 uur).

Reageren?
U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) waarvan VNG Realisatie en VNG gebruik maakt: http://www.ctmsolution.nl/project/vng-realisatie/.
Deze aanvraag staat in het kwalificatiegebied Implementatieondersteuning.

De deadline voor het stellen van vragen is 16 april 2019, 12.00 uur.
U kunt uw aanbieding versturen via CTM tot 23 april 2019, 12.00 uur.

Ons streven is om de gestelde vragen 2 dagen na deadline voor het stellen van vragen te beantwoorden.

Indien u binnen 7 werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen heeft voor een selectiegesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt. De uitnodiging voor de selectiegesprekken wordt via CTM verstuurd en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat ook op het genoemde tijdstip aanwezig is. Indien de kandidaat niet komt opdagen, kan dit leiden tot uitsluiting in de procedure.

Reacties van externen die niet via dit DAS lopen, worden niet in behandeling genomen en daar wordt ook niet op gereageerd. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.