Vakgebied:
Digitaal
Opleiding:
HBO
Branche:
Overig
Functie:
ICT en Automatisering
Plaats:
Den Haag
Organisatie:
VNG Realisatie
Dienstverband:
Parttime

Senior Adviseur End User Devices

Tijdelijke opdracht: Senior Adviseur End User Devices

(opdrachtnummer:19.135)

Een onderdeel van de procedure is een formele inschrijving op het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) van VNG Realisatie door middel van het platform www.CTMsolution.nl.

Deze inschrijving is noodzakelijk in verband met Europese wet & regelgeving waar VNG Realisatie aan moet voldoen. Deze inschrijving is eenmalig.

De gepubliceerde offerteaanvraag op CTM Solution met aanbestedingsnummer 219498 is leidend boven elders gepubliceerde documenten. De eisen en wensen zijn bij eventuele discrepanties leidend boven het gestelde in de profieltekst.

De offerteaanvraag staat in het vakgebied Project en Programmamanagement. http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie

Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie). De maximale duur van dit contract  op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is maximaal 20 uur per week, de beoogde startdatum is 1 oktober 2019.

1.    Specificatie 1.1 Over VNG Realisatie

VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een efficiëntere inzet van middelen.

a.    Over Gemeentelijke Telecommunicatie

GT richt zich op de gezamenlijke inkoop van producten en diensten via een aanbesteding. Gemeentelijke Telecommunicatie (GT) is geïnitieerd door de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Rotterdam, bestuursdienst Ommen-Hardenberg, VNG en VNG Realisatie. Het past in het streven van VNG om door gezamenlijk optreden gemeenten te faciliteren bij (beleids-)processen en het past bij de beweging van de VNG om meer collectieve voorzieningen te organiseren, zoals beschreven in ‘Gemeenten op weg naar 2020’.

Vanuit de aanbestedingen voorziet Gemeentelijke Telecommunicatie op dit moment in het contractmanagement en contractbeheer van de contracten mobiele telefonie, vaste data verbindingen en bedrijfstelefonie. Deze activiteiten vallen binnen het Servicecentrum Gemeenten.


Het project GT End User Devices

VNG Realisatie start een project ten behoeve van het aanbesteden van eindgebruikers apparatuur. Middels deze Europese aanbesteding willen we de leden van de VNG in staat stellen collectief ICT eindgebruikers apparatuur (hardware) in te kopen tegen een zo  gunstig mogelijk tarief en een zo goed mogelijke dienstverlening.


1.3 Omschrijving van de opdracht

Deze functie wordt uitgevoerd in de aanbesteding GT End User Devices (GT EUD), maar is niet beperkt tot alleen deze aanbesteding. Binnen deze functie breng je gedegen en gefundeerde kennis in op het gebied van End User Devices. Je draagt bij aan het team door input te leveren en vragen te kunnen beantwoorden van leveranciers en deelnemers. Het doel van de functie is het zelfstandig en in overleg met (potentiële) deelnemers en (potentiële) aanbieders realiseren van (delen van) de marktstrategie, (delen van) de algemeen functionele beschrijvingen en het (delen van) het bestek.

1.4 Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

 • Zelfstandig opstellen van (delen van) de markt- en aanbestedingsstrategie in overleg met (potentiële) deelnemers en (potentiële) aanbieders voor GT EUD.
 • Zelfstandig opstellen van (delen van) de Algemeen Functionele Beschrijvingen in overleg met (potentiele) deelnemers en (potentiële) aanbieders voor GT EUD.
 • Zelfstandig opstellen van (delen van) het bestek voor GT EUD.

Eisen

De inschrijving moet volledig voldoen aan de eisen die vermeld zijn in deze paragraaf.

Kennis en expertiseUit het cv en/of de aangeleverde motivatiebrief blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (door opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten et cetera.) beschikt over:

 • De kandidaat beschikt over een afgeronde HBO opleiding met een door ervaring verkregen WO werk- en denkniveau.
 • De kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie als Adviseur.


Wensen

Nadat de inschrijvingen zijn gecontroleerd op de eisen, worden de wensen beoordeeld.

 1. Diepgaande kennis van ICT gerelateerde hardware oplossingen op het gebied van End User Devices, binnen gemeenten.
 2. Aantoonbare werkervaring met implementaties van EUD oplossingen.
 3. De kandidaat ruime kennis van het ICT-beleid van gemeenten rondom de inzet van hardware.
 4. De kandidaat beschikt over een bewezen trackrecord met het uitvoeren van een Europese aanbesteding op het gebied van ICT-hardware voor een gemeente.
 5. De kandidaat heeft kennis van End User Devices zoals deze in de markt geleverd worden.
 6. De kandidaat heeft hands-on ervaring met End User Devices zoals die in de markt geleverd wordt.
 7. De kandidaat heeft ruime ervaring met het toepassen en implementeren van EUD-diensten in netwerkinfrastructuren bij overheidsorganisaties.
 8. De kandidaat heeft ervaring bij een organisatie die voor een collectief van gemeenten werkt (belangenvereniging, inkoopcombinatie, shared service center, etc).
 9. De kandidaat heeft diepgaande kennis van de ontwikkelingen op hardware gebied. Dit blijkt, naast de eigen ingevulde score, uit de bijgevoegde motivatie.
 10. De kandidaat heeft actuele kennis van de markt en de spelers die zich in deze markt bevinden. Dit blijkt, naast de eigen ingevulde score, uit de bijgevoegde motivatie.
 11. De kandidaat heeft kennis van trends en ontwikkelingen binnen EUD en tussen gemeentelijke organisaties. Dit blijkt, naast de eigen ingevulde score, uit de bijgevoegde motivatie.

                   

Informatie

Het betreft een tijdelijke opdracht met een initiële periode met een omgang van maximaal 20 uur per week. De maximale vergoeding is 100 euro, exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten en dienstreizen. De standplaats voor deze opdracht is Den Haag. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

U kunt via CTM uiterlijk reageren tot 4 september 2019, 12.00 uur.

De eerste gesprekken zijn op 11 september 2019, tussen 13:00 – 16:00 uur.

Gesprek

Na evaluatie (eisen/wensen/prijs) worden aan de hand van de ranking in CTM één of meerdere (in de regel drie) kandidaten uitgenodigd voor het gesprek. Deze ranking wordt niet meegenomen in de beoordeling van het gesprek: het gesprek is uiteindelijk doorslaggevend.

In dit gesprek wordt de kandidaat beoordeeld op werk- en opdrachtinhoudelijke aspecten, de match met de organisatie en de benodigde competenties. Op basis van de uitkomst van deze gesprekken vindt gunning van de opdracht plaats en/of wordt een kandidaat geselecteerd voor een eventueel tweede gesprek.

Het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat op het afgesproken tijdstip aanwezig is. Als de kandidaat, zonder voorafgaande afmelding, op de door ons gecommuniceerde datum en tijdstip afwezig is, kan dit leiden tot uitsluiting van de procedure.

Als u binnen zeven werkdagen na de sluitingstermijn geen uitnodiging heeft ontvangen voor een gesprek (via CTM Solution), kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt.

Reageren?

U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) waarvan VNG Realisatie gebruik maakt: http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie

De stappen om te kunnen reageren op uitvragen zijn in grote lijnen als volgt:

 1. Registreer op CTMsolution.nl
 2. Selecteer een kwalificatie/vakgebied en klik op accepteer om toegang te krijgen tot de aanvraag
 3. Rond de inschrijving af door de vragen te beantwoorden, het invullen van het verplichte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Daarna kunt u uw aanmelding in sturen door op verzenden te klikken.
 4. Na beoordeling van uw verzoek tot kwalificatie (enkele dagen), wordt deze opdracht (en eventuele andere openstaande uitvragen) aan u toegezonden. U kunt hierop reageren en uw aanbieding, CV en motivatie insturen.

Mocht u vragen hebben omtrent het inschrijven in CTM, kunt u mailen naar das@vng.nl.

Indien u binnen 7 werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen heeft voor een selectiegesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt. De uitnodiging voor de selectiegesprekken wordt via CTM verstuurd en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat ook op het genoemde tijdstip aanwezig is.

Solliciteren op deze functie


Solliciteren
Loading...