Strategisch en veranderkundig adviseur

Opleidingsniveau WO
Contract Fulltime
Niveau Ervaren
Branche Rijksoverheid
Functiecategorieën ICT en Automatisering
Organisatie Rijksoverheid

Strategisch en veranderkundig adviseur

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

Functieomschrijving

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vernieuwt haar toezichtsmethoden, en stemt deze af op de ontwikkeling van maatschappelijke risico’s voor mens, dier en natuur. De organisatie van het werk wordt daartoe versterkt, stap voor stap en structureel. Wij hebben gekozen voor een transitie gericht op inhoud en organisatie, waarbij geleerd wordt van het verleden. We hebben een transitieagenda die bestaat uit beheersbare stappen en niet uit een veelomvattend groot plan. Een agenda die de fundamentele problematiek aanpakt en de NVWA toekomstbestendig maakt. Waarbij we met elkaar leren en ontwikkelen en realisatie voor en door medewerkers een leidend principe is. De interactie en samenwerking met het bedrijfsleven, NGO's en de samenleving maakt onderdeel uit van onze Visie op ons toezicht. Om zodoende concreet maatschappelijk resultaat te bereiken. Daarbij gaat het niet alleen om naleving en handhaving, maar vooral ook om het realiseren van achterliggende maatschappelijke doelen. Zoals veilig voedsel, veilige producten, een zorgvuldige omgang met dieren en de bescherming van de natuur. Dat verlangt van ons een externe blik, intensief stakeholdermanagement, samenwerking, innovatie om hedendaagse vraagstukken op te lossen, bestuurlijke ruimte en waar nodig lef. Publiek ondernemerschap noemen we dat bij de NVWA.

Beschrijving van de rollen

Het directieteam van de NVWA is daarom op zoek naar een inspirerende Strategisch en veranderkundig adviseur die het directieteam en de groepsraad (waarin naast het directieteam, de divisie- en enkele afdelingshoofden participeren) ondersteunt bij het realiseren van de organisatietransitie en de strategische verbeterambities van de NVWA. We zoeken een bedrijfskundig en strategisch professional, een hands-on en resultaatgerichte initiator die de handen uit de mouwen steekt en de collega's uit de diverse onderdelen helpt de NVWA-ambities te realiseren.

De opdracht van deze adviseur omvat de volgende drie rollen:

Strategisch en veranderkundig adviseur:

Je primaire rol is die van strategisch en veranderkundig adviseur. Je hebt verstand van de dynamiek van overheidsvernieuwing en een eigen inbreng daarop. Je hebt een scherp oog voor kansen en risico's en bent in staat 'achter de horizon' te kijken en te anticiperen op de volgende veranderfase. Je doorgrondt de werking van de organisatie en de organisatiecultuur. Op basis van die kennis en ervaring adviseer je het management van de NVWA gevraagd en ongevraagd rondom strategische en veranderkundige thema's.

Je bent je bewust van bestuurlijke verhoudingen en hebt veel ervaring met organisaties waar meerdere kernprocessen samenkomen. Je advisering aan het directieteam en groepsraad is gericht op het realiseren van de strategische ambities van de NVWA en het ondersteunen van dit management om die doelen te behalen. Je hebt overzicht over de diverse programma's, projecten en initiatieven en je ondersteunt het management bij het bewaken dat hun scope bijdraagt aan de ambities. In je rol van adviseur overzie je de harde en zachte aspecten van de transitie en informeer je de directie en management hierover. Zodat de directie en management ondersteund worden om de verandering te sturen en bij te sturen. Je doet vanuit je veranderkundige kennis en ervaring aanbevelingen voor bijsturing, randvoorwaarden, samenhang, planning, scoping en capaciteit. Je draagt vanuit je rol bij aan de bestuurlijke verantwoording, aan specifieke samenwerkingsinitiatieven tussen directies en divisies, zoals de publiek belang-tafels, management conferenties, grootschalige events en andere interventies.

Veranderarchitect:

De NVWA hanteert een ontwikkelaanpak voor de verbetering en vernieuwing van de organisatie, geen ontwerpaanpak (blauwdruk). Dat neemt niet weg dat het belangrijk is dat het geheel aan ontwikkelprocessen onder een overkoepelende ambitie en aanpak geregisseerd wordt. Het lijnmanagement van de NVWA gaat hierin zelf voorop. Dus: hoe gaan we als organisatie verbeteren en vernieuwen? Die ambitie en aanpak komen samen in de transitieagenda en omvat tevens de ontwikkelprincipes en werkwijzen waarlangs die ambities gerealiseerd gaan worden.

In de rol van veranderarchitect maak je – onder regie van het directieteam - de vertaalslag vanuit de transitieagenda , en help je het management de overkoepelende ambitie en aanpak te ontwikkelen en te bewaken. Je werkt concern-breed en waar nodig op specifieke samenwerkingsinitiatieven. Je ondersteunt het management bij het borgen van een herkenbare en werkende veranderaanpak.

In deze rol ondersteun je het directieteam, in samenwerking met het hoofd Communicatie, bij het borgen van het centrale veranderverhaal. Vanuit deze rol ondersteun je het management als inspirator en vervul je een rol als regisseur van managementconferenties, webinars, podcasts, inspiratiesessies, etc. Je ondersteunt hen bij de communicatie naar de organisatie en helpt bij de externe omgeving vorm voor wat betreft de organisatietransitie. Je ontwikkelt 'gereedschap' dat het management hierbij ondersteunt. Je ondersteunt het management bij het bewaken van de wijze waarop het veranderverhaal tot uiting komt in de onboarding en opleiding van nieuwe collega's.

Je stimuleert de continue ontwikkeling van de transitie agenda en daarmee de samenhang in de uitwerking van de Visie op toezicht in plannen en communicatie. Je organiseert jaarlijks een proces waarlangs de transitie agenda wordt geëvalueerd en waarlangs de transitieagenda voor het volgend jaar gestalte krijgt.

Initiator en verbinder van concrete verbetering en vernieuwing:

Het lijnmanagement van de NVWA staat gezamenlijk aan de lat om samen met de medewerkers de verbeteringen en vernieuwing te realiseren. Je neemt die verantwoordelijkheid niet van de lijn over. Wel gaat er een stimulerende en op resultaat gerichte overtuiging en inspiratie van je uit. Op die manier inspireer je anderen in hun rol, ondersteun je hen en houd je hen scherp.

Je stimuleert concrete verbeterinitiatieven en kan daartoe soms tijdelijk zelf het initiatief nemen. Bijvoorbeeld door kansrijke ideeën die op verschillende plekken ontstaan aan elkaar te verbinden en er inspiratie en energie aan te wijden. Je kunt zaken aan het rollen te brengen en anderen positief uitdagen mee te doen. Steeds in verbinding met het lijnmanagement. Omdat je inspirerend en creatief bent en beschikt over natuurlijk leiderschap en organiserend vermogen weet je mensen te verbinden aan initiatieven. Je wekt zodoende energie bij collega's op en organiseert urgentie, ontwikkelcapaciteit en randvoorwaarden zodat initiatieven in de lijn een duurzame opvolging krijgen.

Functie-eisen

Je hebt een bedrijfskundige, veranderkundige of bestuurskundige achtergrond en hebt ruime ervaring met grootschalige verandertrajecten bij voorkeur binnen de (Rijks-)overheid. Met name met betrekking tot 'zachte' organisatieaspecten zoals cultuur, leiderschap en creativiteit en ervaring met de effecten van de meer harde aspecten als structuur, inrichting, ICT, processen en governance.

Je hebt de sociale vaardigheid om mensen te binden en inspireren. Doordat je een verhalenverteller bent, creatief en humorvol. Maar vooral omdat je oprecht geïnteresseerd bent in anderen en ruimte biedt voor hun verhaal.

Je geeft formeel geen leiding maar hebt een natuurlijk leiderschap waarmee je mensen inspireert, motiveert en processen op inhoud richting helpt geven. En je kunt goed luisteren en bent adaptief en hebt coachingsvaardigheden.

Je morele kompas is gekalibreerd op de samenleving en de maatschappelijk resultaten die de NVWA wil bereiken. Je overziet de patronen waarlangs de rijksoverheid zich ontwikkelt en hebt daar een visie op.

Competenties

 • Bestuur sensitiviteit
 • Onafhankelijkheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Netwerken
 • Creativiteit

Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau: schaal 15
Maandsalaris: Min €5.810 – Max. €8.163 (bruto)
Dienstverband: Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Minimaal aantal uren per week: 32
Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeidsvoorwaarden

Waar kom je te werken?

De NVWA is een betrokken, sociale werkgever die actief is in een groot en maatschappelijk speelveld. Ons werk als toezichthouder staat in het centrum van de belangstelling. Media, politiek, bedrijfsleven en de Nederlandse burgers volgen ons werk kritisch. Bij de NVWA doe je werk met maatschappelijk belang, jouw werk heeft impact op de veiligheid van voedsel, producten, de gezondheid van planten en dieren en het dierenwelzijn in Nederland.

Wat bieden wij jou?

 • Een inwerkprogramma dat past bij jouw functie met begeleiding van ervaren collega’s.
 • Ruime opleidings- en/of coaching mogelijkheden voor jouw verdere professionele ontwikkeling.
 • Waar de functie het toelaat bieden we jou de ruimte om tijd- en plaats onafhankelijk te werken.
 • Er heerst een prettige werksfeer binnen de verschillende locaties en het hoofdkantoor is gevestigd op loopafstand van het Centraal Station in Utrecht.
 • Regelmatig leuke activiteiten met je collega’s, zoals de (inmiddels legendarische) pub-quiz!
 • Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • De sollicitaties worden volgens geldende afspraken in beschouwing genomen, waaronder de CAO Rijk- en NVP-sollicitatiecode.
 • Voor werken bij de NVWA is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.
 • Betreft het een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je (in beginsel), ter beoordeling van je geschiktheid, met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd.
 • Geef duidelijk in je curriculum vitae aan dat je aan de gevraagde opleidingseisen voldoet.
 • De selectiecommissie kan referenties inwinnen, maar zal dit altijd vooraf met jou afstemmen.
 • Een online screening via bijvoorbeeld zoekmachines of sociale media, kan onderdeel zijn van het selectieproces.
 • Een competentietest en/of een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Een uitgebreide screening A of B door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), kan een vereiste zijn voor een aantal functies bij de NVWA (o.a. bij de IOD).

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren?

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.