Senior beleidsmedewerker warmtevoorziening

Opleidingsniveau WO
Contract Fulltime
Niveau Ervaren
Branche Rijksoverheid
Functiecategorieën Bestuur en Management, Burger- en Publiekszaken
Organisatie Rijksoverheid

Senior beleidsmedewerker warmtevoorziening

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)

Functieomschrijving

Altijd al willen werken aan een dossier dat heel Nederland in zijn greep houdt? Voel je er wat voor om in een hecht team samen te werken aan het realiseren van de ambitie voor CO2-reductie uit het Coalitieakkoord? Waarbij nadrukkelijk aandacht is voor de verduurzaming van onze warmtevoorziening? Als beleidsmedewerker warmtevoorziening bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Den Haag krijg je de unieke kans om mee te werken aan een van de grootste maatschappelijke uitdagingen.

De juiste uitwerking van de Wet collectieve warmtevoorziening; daarop richt jij je. In deze nieuwe wet staan vier punten centraal. Ten eerste transparante, op kosten gebaseerde warmtetarieven die zijn losgekoppeld van de gasprijs. Ten tweede verstevigen van de regierol van gemeenten. Ten derde strenge regulering om de publieke belangen te borgen. En ten vierde het verduurzamen van warmtebronnen. Jij speelt een belangrijke rol binnen de voorbereiding van de politieke besluitvorming. En je zorgt voor de uitwerking van deze onderwerpen in lagere regelgeving. Hierbij stel je jezelf steeds de vraag: wat is het beleidsmatige doel van deze wet en wat is nodig om dit doel te bereiken?

We zoeken twee nieuwe collega’s. In de ene rol richt je je op de marktordeningsvraagstukken. Hoe kunnen we alle partijen inzetten om de gewenste groei van collectieve duurzame warmtesystemen te bereiken? In de andere rol houd je je meer bezig met de bedrijfseconomische kant van de energietransitie. Hoe geven we deze transitie kosteneffectief vorm en welke tariefregulering is passend? Welke rol jij pakt, bepalen we in overleg. Uiteraard houden we daarbij rekening met jouw achtergrond en persoonlijke ontwikkelwensen.

De rode draad in beide rollen? Je bent een kennisbron binnen je aandachtsgebied. Jij bepaalt – uiteraard in onderlinge afstemming - het doel, de producten en de aanpak. Vervolgens geef je inhoudelijk sturing aan en/of werk je in compacte teams om die producten tot stand te brengen. Hierbij haak je de juiste andere partijen aan, zoals het ministerie van Financiën of BZK en de toezichthouder ACM. Wekelijks pols je bij de wetgevingsjurist of de uitwerking klopt. En je checkt of stakeholders als gemeenten, bedrijven , energiecoöperaties en consumentenorganisaties ermee uit de voeten kunnen. Zo kom je tot de optimale, tijdige uitwerking van de Wet collectieve warmtevoorziening en breng je ons land een stap dichter bij het einddoel: een volledig klimaatneutrale energievoorziening.

Functie-eisen

Met een helder doel voor ogen de juiste stappen bepalen en dit pad consequent volgen; dat is wat jij graag en goed doet. Net als heldere planningen maken, de juiste prioriteiten stellen en creatieve oplossingen bedenken. Dankzij je analytisch denkvermogen breng je vraagstukken terug naar de kern, om vervolgens ‘denken’ om te zetten in ‘doen’. Je verwoordt zaken bondig en concreet, zowel schriftelijk als mondeling. Steeds voel je goed de uiteenlopende belangen aan en houd je het hoofd koel in je complexe politiek-bestuurlijke omgeving.

Competenties:

  • Een wo-diploma.
  • Ongeveer vijf jaar relevante werkervaring.
  • Affiniteit met technische en juridische vraagstukken.
  • Een goed gevoel voor de rolverdeling en spelregels in een markt en/of een financieel-economische achtergrond met kennis van verdienmodellen en financieringsvraagstukken.

Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau: schaal 12
Maandsalaris: Min €3.919 – Max. €5.825 (bruto)
Dienstverband: Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Minimaal aantal uren per week: 36
Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijke aanstelling met uitzicht op vast.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.