Concern Controller

Opleidingsniveau WO
Contract Parttime
Niveau Ervaren
Branche Overig
Functiecategorieën Sociaal
Organisatie Reclassering Nederland

Reclassering Nederland is op zoek naar een

Concern Controller

32 tot 36 uur per week, vaste aanstelling

Reclassering Nederland is een grote stichting die in opdracht van het Ministerie van Justitie herhaling van crimineel gedrag probeert te voorkomen. Dat doen we onder andere met producten als advies, toezicht, werkstraf en gedragsinterventies. Wij zijn daartoe in vijf regio’s georganiseerd, ondersteund en aangestuurd door het landelijk kantoor in Utrecht.

Wij zoeken een ervaren concern controller die de directie en het management ondersteunt met de begrotings- en verantwoordingscyclus; en helpt de financiële producten die daarbij horen, zoals de jaarrekening, begroting en management informatie door te ontwikkelen. Wij zoeken een controller die financiën en inhoud met elkaar verbindt en in staat is doelmatigheidsafwegingen expliciet te maken.

Dat is een uitdagende functie. De begroting is gebaseerd op opdrachten en kaders die wij krijgen van onze belangrijkste opdrachtgever, het ministerie van Justitie en Veiligheid, en de begroting vertaalt deze financieel. Tegelijkertijd is de begroting ook de manier om inhoudelijke ontwikkelingen een plek te geven, en de financiële en productiekaders over de regio’s te verdelen. Daar zijn nog stappen in te zetten. De verantwoordingscyclus is gebaseerd op interne en externe productie-KPI’s en vanzelfsprekend de financiële en formatieve kaders. De uitdaging is om feitelijke constateringen te vertalen in te nemen besluiten.

We verwachten dat je de wereld achter de cijfers doorgrondt en vertaalt in bruikbare producten en adviezen. Dat vereist conceptueel kunnen denken.

Naast de rol van concern controller ben je ook verantwoordelijk voor de business control van een of meer landelijke stafafdelingen. In die rol ondersteun je een afdelingshoofd van bijvoorbeeld Beleid, P&O of Huisvesting & Inkoop.

Het team

Het team concern control bestaat uit op dit moment uit twee ervaren concern controllers die Reclassering goed kennen. Daarnaast zijn er vijf regio controllers die de regio’s en de portefeuilles (advies, toezicht, werkstraf e.d.) ondersteunen. Met hen werk je ook nauw samen. Dat geldt ook voor de collega’s van de financiële administratie, AO&IC, en die van de afdelingen Beleid en P&O.

Het is onze ambitie om de begrotings- en verantwoordingsproducten en de P&C-ondersteuning van de regio’s en portefeuilles verder te uniformeren en professionaliseren. Wij verwachten dat jij daar een bijdrage aan levert – gebaseerd op jouw ervaring en frisse blik.

De afdeling Control & Auditing

De afdeling C&A geeft namens de directie kaders aan de organisatie en adviseert alle afdelingen en regio’s op het gebied van financiën, sturing, kwaliteit, rechtmatigheid en doelmatigheid. De afdeling bestaat uit de volgende teams/clusters:

  • Control
  • Kwaliteit en Auditing
  • Administratieve Organisatie en Interne Controle
  • Financiële Administratie
  • Inkoop

De afdeling kent naast veel oudgedienden steeds meer nieuwe medewerkers en is volop in ontwikkeling. Het hoofd C&A is jouw direct leidinggevende.

Dit is Reclassering Nederland

Reclassering Nederland is een onafhankelijke organisatie die werkt aan een veiliger samenleving. Samen met onder meer justitie, politie, gemeenten en het gevangeniswezen zetten we alles op alles om te voorkomen dat mensen opnieuw de fout in gaan. Dat doen we door aan de slag te gaan met verdachten en veroordeelden en hen aan te sporen hun gedrag te veranderen. Dat gebeurt vanaf hun arrestatie en vaak tot en met de periode dat zij weer op vrije voeten zijn. Medewerkers van Reclassering Nederland werken volgens uitgekiende methodes en op basis van wetenschappelijke ontwikkelingen. Het reclasseringswerk is het middelpunt van onze taak: bijdragen aan veiliger samenleving.

Meer informatie, zoals ons jaarverslag en persoonlijke verhalen over werken bij Reclassering Nederland lees je op onze website. Of volg ons op LinkedIn, Instagram en Twitter.

Werk maken van het verschil

Reclassering Nederland vindt het belangrijk dat al haar medewerkers samen een afspiegeling vormen van de veelzijdige Nederlandse samenleving. Gevarieerd samengestelde teams waarin iedereen er toe doet, zijn sterker. Wij hebben in alle teams mensen nodig die anders naar hetzelfde kijken vanuit een verschillende achtergrond. Denk aan culturele herkomst, leeftijd, geslacht, ervaring en competenties. Onze doelgroep is immers ook divers. Daarom werken we actief aan de thema's inclusiviteit en diversiteit.

Wat heb je in je mars

Van een concern controller verwachten wij een goed analytisch vermogen, uitstekend cijfermatig inzicht, een proactieve basishouding, adviesvaardigheden en stevigheid. Je laat je niet zomaar van je stuk brengen en staat voor je doelen en argumenten. Samenwerking gaat je goed af. Bovenal ben je een self-starter: je wacht niet af, je stelt je eigen prioriteiten, stemt deze af en gaat tot actie over.

Wij zoeken een collega die ruime ervaring heeft als business of concern controller met een WO-werk- en denkniveau en zijn of haar weg weet te vinden in de wereld van begrotings-en verantwoordingsproducten; en daar een eigen visie op heeft.

Wat je kunt verwachten

Reclassering Nederland hecht veel waarde aan samenwerking en professionele ontwikkeling. We bieden een open en flexibele werkomgeving waarin je jouw talenten kunt ontwikkelen en je werk kunt organiseren.

We bieden een arbeidsovereenkomst van 32 tot 36 uur per week. Het bruto maandsalaris is minimaal € 5.485,-- en maximaal € 6.515,-- o.b.v. een 36-urige werkweek (13 CAO Reclassering, afhankelijk van de ervaring). Je ontvangt daarnaast vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,33%. Op dit moment lopen onze CAO-onderhandelingen en de verwachting is dat bovenstaande salarisbedragen geïndexeerd worden.

Informatie en solliciteren

Voor meer inhoudelijke informatie kan contact worden gezocht met Erik van Esterik op 06-83945163. Om direct te solliciteren klik je op 'solliciteren' en vul je het sollicitatieformulier in waarbij je je motivatiebrief en cv toevoegt. Een E-assessment en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) maken onderdeel uit van de selectieprocedure. Voor deze vacature werven wij gelijktijdig intern en extern, waarbij interne kandidaten bij gelijke geschiktheid voorrang krijgen.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.