of 59281 LinkedIn
Vakgebied:
Juridisch
Opleiding:
universitair
Branche:
Gemeente
Provincie:
Noord-Holland
Functie:
Raadsgriffier
Plaats:
Zuid-Scharwoude
Organisatie:
Gemeente Langedijk
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
465803

Raadsgriffier

Functieomschrijving
De gemeente Langedijk is op zoek naar een
Raadsgriffier
De griffie
De griffie bestaat uit een klein team en valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeenteraad. De werkgeverscommissie is het eerste aanspreekpunt voor de griffie. Naast de griffier (1,0 fte) bestaat de griffie uit een parttime raadsadviseur/plv. griffier (0,5 fte) en een parttime griffiemedewerker (0,8 fte). 

De functie
De griffier is de eerste adviseur en ondersteuner van de gemeenteraad en vervult een centrale rol in de driehoek waar de bestuurlijke afstemming plaatsvindt tussen de raad, het college en de ambtelijke organisatie. De griffier adviseert de gemeenteraad en individuele (burger)raadsleden over hun werkwijze, draagt zorg voor een optimale inrichting en uitvoering van procedures, en treedt op als vertegenwoordiger namens de gemeenteraad. De griffier geeft leiding aan een klein team dat zich voorbereidt op de bestuurlijke toekomst van Langedijk. 

Functie-inhoud
De inhoud van de functie onderscheidt zich in een zestal hoofdtaken: 
1. Procesmanagement

Stuurt, beheerst en participeert veelal ongestructureerde en complexe processen om problemen en vraagstukken op te lossen met een politieke dynamiek, waarin sprake is van tegengestelde belangen.  
Levert een actieve deelname aan de driehoek (burgemeester, gemeentesecretaris en griffier) ter bevordering van een optimale bestuurlijke afstemming tussen raad, college en ambtelijke organisatie.  
Levert een bijdrage aan het profileren van de raad zodanig dat het imago van de raad wordt versterkt. 2. Advies en bijstand

Adviseert de gemeenteraad bij strategische positionering, organisatie en werkwijze, en de consequenties van kaderstellende en toetsende taken voor positionering van de gemeenteraad (w.o. strategische termijn kalender, rol in beleid- en beheercyclus en invoering nieuwe en aangepaste werkprocessen).  
Adviseert de gemeenteraad en individuele (burger)raadsleden over het gebruik van raadsinstrumenten.  
Ondersteunt en adviseert de voorzitter van de raad en voorzitters van de diverse commissies voor, tijdens en na de vergaderingen. 3. Werkwijze en procedures

Draagt zorg voor een optimale inrichting en uitvoering van procedures rond politiek-bestuurlijke besluitvorming. 4. Ondersteuning van raad, fora en commissies

Draagt zorg voor de voorbereiding, ondersteuning en afhandeling van vergaderingen van de door de gemeenteraad ingestelde platforms. 5. Leidinggeven

Treedt op als hoofd van de griffie.  
Geeft functioneel leiding aan de medewerkers die in opdracht van de gemeenteraad werkzaamheden verrichten. 6. Omgeving en representatie

Onderhoudt contacten met de media, inwoners en belangenorganisaties en andere - voor zijn/haar functioneren - in de gemeente relevante contacten.  
Treedt op als vertegenwoordiger van de gemeenteraad en draagt zorg voor een actieve betrokkenheid in diverse regionale netwerken.  
Staat open voor ontwikkelingen in de politiek-bestuurlijke, ambtelijke en maatschappelijke omgeving en stemt het eigen handelen hierop af.
Kernopdracht

Het begeleiden en krachtig positioneren van de gemeenteraad in het bestuurlijke fusie-proces.  
Bijdragen aan een politiek klimaat waarin besluitvorming plaatsvindt op inhoud.  
Stimuleren van initiatieven op het gebied van burgerparticipatie, bestuurlijke vernieuwing en de veranderende rol van raadsleden.  
Voortzetten van de professionalisering van de interne werkprocessen van de griffie.  
Ondersteunen van de auditcommissie bij de procesmatige voorbereiding voor een beter leesbare 

Bedrijfsomschrijving
Langedijk is een verstedelijkte plattelandsgemeente met ruim 28.000 inwoners. Zij is eigenlijk ‘een lange dijk’ en bestaat uit zes dorpen met elk hun eigen karakter: Oudkarspel, Noord-Scharwoude, Zuid-Scharwoude, Broek op Langedijk, Sint Pancras en een deel van Koedijk. De dorpen kennen van oudsher een rijk verenigingsleven. Veel Langedijkers zijn lid van een vereniging en vervullen hierin een actieve rol. Dit is een belangrijk onderdeel van de dorpscultuur, het versterkt de betrokkenheid en onderlinge verbondenheid. 

Langedijk bereidt momenteel een ambtelijke fusie met de gemeente Heerhugowaard voor. Vanaf 1 januari 2020 zal deze werkorganisatie Heerhugowaard-Langedijk de colleges en gemeenteraden van beide gemeenten gaan bedienen. Tegelijkertijd zijn beide gemeenten dit jaar een Ahri-procedure gestart om per 1 januari 2022 ook bestuurlijk te fuseren. Langedijk zoekt een stevige en ervaren griffier die de gemeenteraad door de dynamiek van deze politiek-bestuurlijke context heen loodst. 

Functie-eisen

Academisch werk- en denkniveau.  
Ruime ervaring met strategische advisering en procesmanagement in een complex politiek-bestuurlijke omgeving.  
Brede en actuele kennis van Staatsrecht, Gemeentewet en (juridische) procedures.  
Een geruim aantal jaren relevante en bewezen ervaring in een soortgelijke functie op een griffie van een gemeente of een provincie.
Persoonsprofiel
U bent een stevige persoonlijkheid met natuurlijk gezag, onafhankelijk en integer. U bent innovatief en proactief. U heeft oog voor de dynamiek die eigen is aan ‘politiek/bestuur/organisatie’ en kan hier goed in schakelen met respect voor rollen, taken, en verantwoordelijkheden. U heeft een verbindend vermogen en bent gericht op samenwerken en het samenbrengen van mensen en belangen. U bent toegankelijk, oprecht betrokken en geïnteresseerd. U stuurt vanuit een duidelijke visie en hebt een coachende en inspirerende stijl van leidinggeven waaruit vertrouwen spreekt. 

Competentieprofiel

Verbindend, transparant en gericht op samenwerking;  
Besluitvaardig en daadkracht;  
Overtuigingskracht, zelfbewust en reflectief;  
Procesgericht met oog voor maatschappelijke ontwikkelingen;  
Innoverend, creatief en inspirerend;  
Politiek-bestuurlijke sensitiviteit;  
Conceptueel denkend/organiserend vermogen;  
Sterk ontwikkelde sociale, communicatieve en coachende vaardigheden;  
Stressbestendig;  
Onafhankelijk;  
Gezonde dosis humor.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een fulltime functie van 36 uur, 32 uur is bespreekbaar.  
Afhankelijk van opleiding en ervaring een salaris van maximaal € 5.984-- bruto per maand bij een volledige werkweek (functieschaal 13).  
Een eigentijds pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder betaald ouderschapsverlof, flexibele werktijden, kopen/verkopen verlofuren, tegemoetkoming in reiskosten woon-werkverkeer, prima studiefaciliteiten en een individueel keuzebudget (17,05% van het jaarsalaris).  
Langedijk maakt gebruik van het werkplekconcept Bring Your Own Device. Dit betekent dat een vergoeding wordt gegeven voor de aanschaf van een eigen laptop en mobiele telefoon. De simkaart wordt door de gemeente verstrekt.

Sollicitatieprocedure
Voor inhoudelijke vragen over de vacature kunt u contact opnemen met de heer Hans de Graaf, voorzitter van de werkgeverscommissie, via telefoonnummer 06 - 42657846. 
Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij de heer Dirk Lemmen, P&O-adviseur, bereikbaar via telefoonnummer 0226 - 334473. 

Mocht u na het lezen van dit uitgebreide functieprofiel zelf geen interesse hebben in deze functie maar wel iemand uit uw netwerk kennen die wellicht belangstelling heeft, dan bent u uiteraard vrij om dit profiel aan hem/haar ter beschikking te stellen. 

Solliciteren  
Uw sollicitatie kunt u indienen via onze  sollicitatiepagina ,  door te klikken op de solliciteerbutton.

De vacature is gelijktijdig intern en extern opengesteld op 9 mei 2019. U kunt reageren tot 27 mei 2019, na deze datum wordt uw sollicitatie in reserve genomen. De selectieprocedure bestaat uit een eerste en tweede ronde. 

Een assessment en het inwinnen van referenties kan deel uitmaken van de procedure. 

U wordt door ons geïnformeerd over het verloop van uw sollicitatie. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!

Trefwoorden: Bestuurlijk, Gemeenteraad, Griffie, Juridisch, Staatsrecht, Gemeentewet, Politiek, Procesmanagement, Academisch, Overheid, Provincie, Gemeente, Bestuur

Bezoek https voor meer informatie over de vacature Raadsgriffier of solliciteer online op de vacature Raadsgriffier .
Functieomschrijving

De gemeente Langedijk is op zoek naar een


Raadsgriffier


De griffie
De griffie bestaat uit een klein team en valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeenteraad. De werkgeverscommissie is het eerste aanspreekpunt voor de griffie. Naast de griffier (1,0 fte) bestaat de griffie uit een parttime raadsadviseur/plv. griffier (0,5 fte) en een parttime griffiemedewerker (0,8 fte). 

De functie
De griffier is de eerste adviseur en ondersteuner van de gemeenteraad en vervult een centrale rol in de driehoek waar de bestuurlijke afstemming plaatsvindt tussen de raad, het college en de ambtelijke organisatie. De griffier adviseert de gemeenteraad en individuele (burger)raadsleden over hun werkwijze, draagt zorg voor een optimale inrichting en uitvoering van procedures, en treedt op als vertegenwoordiger namens de gemeenteraad. De griffier geeft leiding aan een klein team dat zich voorbereidt op de bestuurlijke toekomst van Langedijk. 

Functie-inhoud
De inhoud van de functie onderscheidt zich in een zestal hoofdtaken: 
1. Procesmanagement
 • Stuurt, beheerst en participeert veelal ongestructureerde en complexe processen om problemen en vraagstukken op te lossen met een politieke dynamiek, waarin sprake is van tegengestelde belangen.
 • Levert een actieve deelname aan de driehoek (burgemeester, gemeentesecretaris en griffier) ter bevordering van een optimale bestuurlijke afstemming tussen raad, college en ambtelijke organisatie.
 • Levert een bijdrage aan het profileren van de raad zodanig dat het imago van de raad wordt versterkt.
2. Advies en bijstand
 • Adviseert de gemeenteraad bij strategische positionering, organisatie en werkwijze, en de consequenties van kaderstellende en toetsende taken voor positionering van de gemeenteraad (w.o. strategische termijn kalender, rol in beleid- en beheercyclus en invoering nieuwe en aangepaste werkprocessen).
 • Adviseert de gemeenteraad en individuele (burger)raadsleden over het gebruik van raadsinstrumenten.
 • Ondersteunt en adviseert de voorzitter van de raad en voorzitters van de diverse commissies voor, tijdens en na de vergaderingen.
3. Werkwijze en procedures
 • Draagt zorg voor een optimale inrichting en uitvoering van procedures rond politiek-bestuurlijke besluitvorming.
4. Ondersteuning van raad, fora en commissies
 • Draagt zorg voor de voorbereiding, ondersteuning en afhandeling van vergaderingen van de door de gemeenteraad ingestelde platforms.
5. Leidinggeven
 • Treedt op als hoofd van de griffie.
 • Geeft functioneel leiding aan de medewerkers die in opdracht van de gemeenteraad werkzaamheden verrichten.
6. Omgeving en representatie
 • Onderhoudt contacten met de media, inwoners en belangenorganisaties en andere - voor zijn/haar functioneren - in de gemeente relevante contacten.
 • Treedt op als vertegenwoordiger van de gemeenteraad en draagt zorg voor een actieve betrokkenheid in diverse regionale netwerken.
 • Staat open voor ontwikkelingen in de politiek-bestuurlijke, ambtelijke en maatschappelijke omgeving en stemt het eigen handelen hierop af.

Kernopdracht
 • Het begeleiden en krachtig positioneren van de gemeenteraad in het bestuurlijke fusie-proces.
 • Bijdragen aan een politiek klimaat waarin besluitvorming plaatsvindt op inhoud.
 • Stimuleren van initiatieven op het gebied van burgerparticipatie, bestuurlijke vernieuwing en de veranderende rol van raadsleden.
 • Voortzetten van de professionalisering van de interne werkprocessen van de griffie.
 • Ondersteunen van de auditcommissie bij de procesmatige voorbereiding voor een beter leesbare 


Bedrijfsomschrijving
Langedijk is een verstedelijkte plattelandsgemeente met ruim 28.000 inwoners. Zij is eigenlijk ‘een lange dijk’ en bestaat uit zes dorpen met elk hun eigen karakter: Oudkarspel, Noord-Scharwoude, Zuid-Scharwoude, Broek op Langedijk, Sint Pancras en een deel van Koedijk. De dorpen kennen van oudsher een rijk verenigingsleven. Veel Langedijkers zijn lid van een vereniging en vervullen hierin een actieve rol. Dit is een belangrijk onderdeel van de dorpscultuur, het versterkt de betrokkenheid en onderlinge verbondenheid. 

Langedijk bereidt momenteel een ambtelijke fusie met de gemeente Heerhugowaard voor. Vanaf 1 januari 2020 zal deze werkorganisatie Heerhugowaard-Langedijk de colleges en gemeenteraden van beide gemeenten gaan bedienen. Tegelijkertijd zijn beide gemeenten dit jaar een Ahri-procedure gestart om per 1 januari 2022 ook bestuurlijk te fuseren. Langedijk zoekt een stevige en ervaren griffier die de gemeenteraad door de dynamiek van deze politiek-bestuurlijke context heen loodst. 

Functie-eisen
 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Ruime ervaring met strategische advisering en procesmanagement in een complex politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Brede en actuele kennis van Staatsrecht, Gemeentewet en (juridische) procedures.
 • Een geruim aantal jaren relevante en bewezen ervaring in een soortgelijke functie op een griffie van een gemeente of een provincie.

Persoonsprofiel
U bent een stevige persoonlijkheid met natuurlijk gezag, onafhankelijk en integer. U bent innovatief en proactief. U heeft oog voor de dynamiek die eigen is aan ‘politiek/bestuur/organisatie’ en kan hier goed in schakelen met respect voor rollen, taken, en verantwoordelijkheden. U heeft een verbindend vermogen en bent gericht op samenwerken en het samenbrengen van mensen en belangen. U bent toegankelijk, oprecht betrokken en geïnteresseerd. U stuurt vanuit een duidelijke visie en hebt een coachende en inspirerende stijl van leidinggeven waaruit vertrouwen spreekt. 

Competentieprofiel
 • Verbindend, transparant en gericht op samenwerking;
 • Besluitvaardig en daadkracht;
 • Overtuigingskracht, zelfbewust en reflectief;
 • Procesgericht met oog voor maatschappelijke ontwikkelingen;
 • Innoverend, creatief en inspirerend;
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
 • Conceptueel denkend/organiserend vermogen;
 • Sterk ontwikkelde sociale, communicatieve en coachende vaardigheden;
 • Stressbestendig;
 • Onafhankelijk;
 • Gezonde dosis humor.


Arbeidsvoorwaarden
 • Het betreft een fulltime functie van 36 uur, 32 uur is bespreekbaar.
 • Afhankelijk van opleiding en ervaring een salaris van maximaal € 5.984-- bruto per maand bij een volledige werkweek (functieschaal 13).
 • Een eigentijds pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder betaald ouderschapsverlof, flexibele werktijden, kopen/verkopen verlofuren, tegemoetkoming in reiskosten woon-werkverkeer, prima studiefaciliteiten en een individueel keuzebudget (17,05% van het jaarsalaris).
 • Langedijk maakt gebruik van het werkplekconcept Bring Your Own Device. Dit betekent dat een vergoeding wordt gegeven voor de aanschaf van een eigen laptop en mobiele telefoon. De simkaart wordt door de gemeente verstrekt.


Sollicitatieprocedure
Voor inhoudelijke vragen over de vacature kunt u contact opnemen met de heer Hans de Graaf, voorzitter van de werkgeverscommissie, via telefoonnummer 06 - 42657846. 
Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij de heer Dirk Lemmen, P&O-adviseur, bereikbaar via telefoonnummer 0226 - 334473. 

Mocht u na het lezen van dit uitgebreide functieprofiel zelf geen interesse hebben in deze functie maar wel iemand uit uw netwerk kennen die wellicht belangstelling heeft, dan bent u uiteraard vrij om dit profiel aan hem/haar ter beschikking te stellen. 

Solliciteren 
Uw sollicitatie kunt u indienen via onze sollicitatiepaginadoor te klikken op de solliciteerbutton.

De vacature is gelijktijdig intern en extern opengesteld op 9 mei 2019. U kunt reageren tot 27 mei 2019, na deze datum wordt uw sollicitatie in reserve genomen. De selectieprocedure bestaat uit een eerste en tweede ronde. 

Een assessment en het inwinnen van referenties kan deel uitmaken van de procedure. 

U wordt door ons geïnformeerd over het verloop van uw sollicitatie. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!Trefwoorden: Bestuurlijk, Gemeenteraad, Griffie, Juridisch, Staatsrecht, Gemeentewet, Politiek, Procesmanagement, Academisch, Overheid, Provincie, Gemeente, Bestuur

Bezoek https voor meer informatie over de vacature Raadsgriffier of solliciteer online op de vacature Raadsgriffier.