Vakgebied:
Bestuur en Organisatie
Opleiding:
HBO
Branche:
Gemeente
Functie:
Voorlichting en Communicatie
Plaats:
Nieuwegein, Nederland
Organisatie:
Gemeente Nieuwegein
Dienstverband:
Parttime

Raadscommunicatieadviseur


Vaste formatie, schaal 10, minimaal 24 uur

Dit is je functie

Als raadscommunicatieadviseur zet je je in voor communicatie en voorlichting over het werk van de raad. Deze functie is binnen de griffie relatief nieuw. Het belangrijkste doel de komende jaren is het vergroten van de zichtbaarheid van de raad en het raadswerk. Het wordt jouw uitdaging dat de inwoners de raad steeds beter weten te vinden en je zorgt ervoor dat raadsleden op een gemakkelijke en eigentijdse manier in contact komen en blijven met inwoners en organisaties in Nieuwegein. Je krijgt veel ruimte om initiatieven te nemen en deze uit te voeren.

Concreet houdt dit in dat jij:

 • Communicatie verzorgt over het werk van de raad naar de stad en zijn inwoners en naar de ambtelijke organisatie;
 • Bijdraagt aan goede communicatie en informatie binnen de raad, o.a. door het verzorgen van het wekelijkse raadsnieuws;
 • De pers te woord staat over alle vragen rondom de raad en relaties onderhoud met de persvertegenwoordigers;
 • Raadsleden en raadsfracties adviseert en ondersteunt bij het vormgeven van hun eigen communicatie;
 • Binnen de griffie oog houdt voor de communicatie, je zorgt voor een voortdurende doorontwikkeling van onze communicatie door feedback te geven aan collega’s en initiatieven te nemen om communicatie te verbeteren.
 • Een actieve rol pakt bij het organiseren van de onderdelen van de Avond van de Raad die zich richten op informatie uitwisselen tussen de raad en de stad enerzijds en de ambtelijke organisatie en de raad anderzijds, zoals de inspraakronde, bijeenkomsten met veel meesprekers en het intermezzo.
 • Samen met de griffier of één van de commissiegriffiers aan projecten en bijeenkomsten werkt die bijdragen aan meer zichtbaarheid van het werk van de raad. Je bent hierin niet alleen ondersteunend maar ook initiërend.
 • Warme contacten onderhoudt met het team communicatie in de ambtelijke organisatie en een goed netwerk opbouwt en onderhoud met raadscommunciatieadviseurs bij andere gemeenten.

Dit is jouw werkplek

De gemeenteraad beschikt over een eigen griffie die bestaat uit 5 medewerkers onder leiding van de griffier. Het griffieteam regelt achter de schermen alles wat de raad nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen. We werken als team in een hectische en dynamische omgeving waar geen dag hetzelfde is en onze rollen in ontwikkeling zijn. Als griffie willen we klantgericht zijn naar de raadsleden en de raadsfracties. Onze dienstverlenende houding is er ook voor inwoners en organisaties uit de stad en de ambtelijke organisatie.

Onze diensten zijn onder te verdelen in drie takken:

 • Advisering en ondersteuning: adviseren van de raad binnen zijn drie rollen en het geven van informatie over nieuwe ontwikkelingen en wetgeving.
 • Procesmanagement: het goed laten verlopen van processen en besluitvorming en het doen van voorstellen voor verbetering van de effectiviteit en de efficiëntie van de werkzaamheden binnen de griffie en t.b.v. de raad en de commissies en het uitwerken en trekken van deze projecten.
 • Netwerken: investeren in een samenwerking tussen de griffie, de ambtelijke organisatie, de stad en de regio waarbij de insteek is elkaar te versterken.

Dit is wat we van je vragen

 • Opleiding minimaal op hbo-niveau, bij voorkeur afstudeerrichting Communicatie/Marketing;
 • Zeer goed op de hoogte van multi mediale communicatiemiddelen en –mogelijkheden, met nadruk op digitale middelen;
 • Ruime kennis en ervaring in het plannen en uitvoeren van communicatietrajecten en het ontwikkelen van (digitale) communicatiemiddelen;
 • Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden;
 • Op de hoogte van de actuele en online ontwikkelingen in het werkveld;
 • Je kunt goed plannen en organiseren;
 • Flexibiliteit en de bereidheid om ook buiten kantoortijden te werken;
 • Verantwoordelijkheidsgevoel;
 • Affiniteit met politiek en politici.

Jij onderscheidt je door:

 • creativiteit: je komt met originele oplossingen en nieuwe werkwijzen die verband houden met je functie.
 • alertheid: je signaleert kansen en mogelijkheden, zowel intern als extern. Ernaar handelen en daarbij (in overleg) risico’s durven nemen.
 • verbindend vermogen en openheid; je maakt contact, geeft feedback en staat open om feedback te ontvangen.
 • klant- en kwaliteitsgerichtheid: je bent proactief en stelt hoge eisen aan de kwaliteit van je werk.
 • politieke sensitiviteit: je kunt je verplaatsen in de positie van raadsleden en hebt gevoel voor jouw eigen onafhankelijke en neutrale rol daarin.
 • klantgerichtheid: je onderzoekt de wensen en behoeften van de klant (met name de raadsleden) en laat zien vanuit dat perspectief te denken en handelen.
 • je bijdrage aan het gezamenlijk resultaat van de griffie.

Wat krijg je van ons?

Je gaat werken voor een veelzijdige stad. We zijn trots op onze historie, terwijl we de blik stevig op de toekomst richten. We staan open voor jouw ideeën en de lijnen zijn kort, richting raad, het college van B&W en de ambtelijke organisatie. Dat zie je terug in ons moderne, open Stadshuis. Daar maken we graag een plek voor jou. Verder hebben we voor je;

 • een salaris van maximaal € 4.494,- bruto (schaal 10);
 • na één jaar, en bij goed functioneren, een vast contract;
 • een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% van je brutosalaris dat je vrij kunt besteden aan de beschikbare doelen, passend bij jouw persoonlijke wensen;
 • een professionele werkomgeving waar we aandacht hebben voor jouw persoonlijke ontwikkeling;
 • prima secundaire arbeidsvoorwaarden.

Meer weten en/of solliciteren?
Wil je meer weten over deze functie en hoe het werken is bij de gemeente Nieuwegein? Neem dan contact op met Jan Karens, Griffier, via telefoon 06-14308854.

Je kunt tot donderdag 30 september 2021 reageren op deze vacature.

Deze vacature is intern en extern tegelijkertijd opengesteld. Interne kandidaten hebben voorrang in onze procedure. We nodigen ook externe kandidaten van harte uit om te solliciteren.

Maatregelen coronavirus

De gemeente Nieuwegein volgt de richtlijnen van het Rijk en het RIVM om verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan. Binnen deze kaders maken we afspraken over de sollicitatieprocedure waar we ons allemaal goed bij voelen. Dit kan betekenen dat het sollicitatiegesprek online wordt gevoerd of in een grotere ruimte in het Stadshuis. Solliciteer vooral op deze vacature. We verwelkomen je graag als nieuwe collega!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren op deze functie