Afdelingsmanager HRM

Opleidingsniveau WO
Contract Fulltime
Niveau Ervaren
Branche Gemeente
Functiecategorieën Personeel en Organisatie
Organisatie Publiek Netwerk namens de Gemeente Haarlem

Lokatie: Haarlem

Vacature status: Open

Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast

Uren per week: 36

Vertaal jij de strategische koers van Gemeente Haarlem effectief door in de doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie? Ben jij veranderkundig sterk en goed in het bedrijfskundig en strategisch versterken van een afdeling HRM?

Publiek Netwerk zoekt een zakelijk en bedrijfskundig sterke afdelingsmanager HRM voor gemeenten Haarlem en Zandvoort, een organisatie van ruim 1.500 medewerkers. Een stevige partner en adviseur van de directie, wethouder en management, en een inspirerende en verbindende leidinggevende voor de afdeling HRM. Om wendbaar in te kunnen spelen op maatschappelijke opgaven van vandaag en morgen is de organisatie in ontwikkeling. Om leiding te kunnen geven aan deze ontwikkeling, wordt geïnvesteerd in de afdeling HRM. Wij zoeken daarom een afdelingsmanager die met visie, inhoudelijke bevlogenheid, lef en een naar buiten gerichte blik sturing geeft aan zowel de concernbrede organisatieontwikkeling, als het versterken van de afdeling op strategisch en bedrijfskundig vlak.

Ambities en opgaven Haarlem en Zandvoort
Haarlem en Zandvoort: twee gemeenten met een eigen karakter. Een historische centrumstad en een bruisende badplaats in de Metropoolregio Amsterdam. Haarlem viert in 2020 haar 775-jarig bestaan én werkt aan een duurzame toekomst. De hoofdstad van de provincie telt nu ruim 160.000 inwoners en groeit komende jaren flink door. De ambitie is om de aantrekkelijkheid, leefbaarheid en energie van de historische stad te behouden. We zetten vaart achter de ontwikkelingen om de stad toekomstbestendig te maken, op het gebied van duurzaamheid, energie, mobiliteit, de woningmarkt, werkgelegenheid en het voorzieningenniveau. Dit doet de gemeente in samenwerking met partners en belanghebbenden, zoals ontwikkelaars, corporaties, bewoners en ondernemers. Zandvoort is een dorp met een hechte gemeenschap van 17.000 inwoners; kleinschalig en persoonlijk. Tegelijkertijd heeft de badplaats (inter)nationaal bereik: jaarlijks vijf miljoen bezoekers, één miljoen overnachtingen en gastheer van de Formule 1. Beide gemeenten werken nauw samen in regionaal verband, in Zuid-Kennemerland en de grotere Metropoolregio Amsterdam.

Organisatie en afdeling HRM
Sinds 1 januari 2018 werkt één enthousiaste ambtelijke organisatie van circa 1.500 werknemers voor Haarlem en Zandvoort. De organisatie werkt in formele zin onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van het college van Haarlem; ambtenaren zijn in dienst van de gemeente Haarlem. De organisatie voert volgens de gemeenschappelijke regeling Ambtelijke samenwerking Zandvoort-Haarlem taken uit binnen door de gemeente Zandvoort vastgelegde beleidskaders.

De organisatie bestaat uit een lijnorganisatie van vierentwintig afdelingen en een directie van drie directeuren, de concerncontroller en de gemeentesecretaris/algemeen directeur. De afdelingsmanager HRM is een belangrijke adviseur van de directie en in het bijzonder de algemeen directeur en Haarlems portefeuillehouder bedrijfsvoering. Opgavegericht samenwerken, integrale advisering aan twee besturen, diversiteit en inclusie zijn organisatiethema’s waar continu aan gewerkt wordt.

De organisatieontwikkeling tussen 2016-2020 is in 2021 geëvalueerd. Om de wendbaarheid en slagkracht van de organisatie te vergroten, is het programma organisatieontwikkeling gestart. Dit programma wordt vanuit HRM getrokken. Om deze leidende rol binnen het concern te kunnen spelen, moet de afdeling versterkt worden. Het gaat hierbij zowel om de strategische advisering op concernniveau, als het stroomlijnen en digitaliseren van een aantal HR-bedrijfsvoerings- en verantwoordingsprocessen (het in-, door- en uitstroomprcoes, personeels- en salarisadministratie, opleidingen werving en selectie). Van de afdeling HRM worden met cijfers onderbouwde analyses, adviezen en verantwoording verwacht om de directie in staat te stellen richting te bepalen.

Wat is de opgave?
In de ontwikkeling van de afdeling zijn al stappen gezet. Van de afdelingsmanager HRM wordt verwacht de ingezette beweging voort te zetten en leiding te geven aan de veranderopgave. Als afdelingsmanager vorm je de schakel tussen de directie, collega-managers en de afdeling HRM, die uit circa 40 FTE bestaat. Je bepaalt samen met de directie en portefeuillehouder bedrijfsvoering de strategische koers van de organisatie op gebied van organisatieontwikkeling en werkgeverschap. Binnen het netwerkteam Bedrijfsvoering draag je met mede-afdelingsmanagers en de CIO-directeur bedrijfsvoering bij aan excellente interne dienstverlening. Zo stel je leidinggevenden en medewerkers in staat maatschappelijke doelen voor Haarlem en Zandvoort te realiseren.

Je geeft ambtelijk opdracht aan de versterking van HR-bedrijfsvoeringsprocessen, -rapportages en -adviezen. Je stuurt op een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en aanwending van middelen binnen wettelijke en door beide besturen gestelde randvoorwaarden.

Je geeft direct leiding aan drie teammanagers van de teams Mens en Werk, Organisatieontwikkeling en Beleid en HR Services. Met hen creëer je een plezierig, productief en inclusief werkklimaat en bouw je aan een afdeling die alle facetten van modern, divers en inclusief werkgeverschap beheerst. Je ondersteunt de algemeen directeur en bestuurder in gesprek met de ondernemingsraad en het lokaal overleg met de vakbonden.

Wie ben jij?
Je beschikt over leiderschap, visie op verandering, integrale adviesvaardigheden en ondernemerschap. Je brengt humor, relativeringsvermogen en energie.

Leiderschap: je bent een toegankelijk, zichtbaar en verbindend leider met gezag. Je hebt oog voor medewerkers en bent goed in staat verbindingen te leggen en samenwerking te bevorderen. Je coacht en stimuleert; je beschikt over een ruim repertoire aan leiderschapsstijlen en coachingsvaardigheden. Je bent analytisch sterk en behoudt overzicht over relevante strategische vraagstukken. Je stelt duidelijke doelen en geeft prioriteiten aan in het werk. Je schakelt gemakkelijk tussen operationeel, tactisch en strategisch niveau. Je bent een teamspeler die goed werkt onder druk. Je kent jezelf en kan goed reflecteren op je handelen.

Visie op verandering: je hebt een inhoudelijke visie op de veranderende rollen van de gemeenten Haarlem en Zandvoort. Je weet maatschappelijke opgaven te vertalen naar de interne doorontwikkeling van de organisatie en de afdeling. Je hebt aantoonbare ervaring in organisatieontwikkeling en transities. Je herkent, benoemt en stuurt proactief op cultuur- en gedragspatronen. Je biedt ruimte, verwacht van medewerkers eigen verantwoordelijkheid en een open blik naar buiten. Je weet wat medewerkers nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen en begeleidt hun groei. Je zorgt voor de juiste vrouw of man op de juiste plaats.

Integraal adviseur: je beschikt over de sensitiviteit en adviesvaardigheden om te werken in een krachtenveld waarin een diversiteit van belangen en perspectieven bij elkaar komt. Je kunt goed omgaan met de spanningen en risico’s die daarbij komen kijken. Je bewaakt en stuurt op integrale advisering aan de directie en college. Je bent een bruggenbouwer en organiseert communicatie en overleg. Je hebt oog voor de verwachtingen van individuele portefeuillehouders en voor het functioneren van het collectief. Je bent waar nodig inhoudelijk betrokken en legt dilemma’s met oplossingsrichtingen op tafel.

Ondernemerschap: je ziet kansen en handelt daarnaar vanuit het belang van Haarlem en Zandvoort. Je bent scherp, zakelijk en resultaatgericht. Je ontwikkelt en onderhoudt een relevant netwerk. Je benadert situaties vanuit een win-win-perspectief. Je hebt oog voor rollen, posities en verantwoordelijkheden en stuurt op rolvastheid en heldere kaderstelling.

Wat verwachten wij?

  • Een relevante afgeronde opleiding op WO-niveau.
  • HR-managementervaring in een politiek-bestuurlijke en complexe omgeving.
  • Aantoonbare kennis van en meerjarige ervaring met het leiden van organisatieontwikkelingen en transformaties in een meervoudig complexe, politiek-bestuurlijke organisatie. Je hebt een duidelijke visie op organisatieontwikkeling en strategische HR-onderwerpen.
  • Ervaring met effectief sturen op bedrijfsvoering en verantwoording.

Wat bieden wij?

  • Een voltijd arbeidsovereenkomst van 36 uur voor de duur van een jaar. Bij goed functioneren wordt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangeboden. Je komt in dienst bij de gemeente Haarlem.
  • Het salaris is afhankelijk van ervaring en bedraagt maximaal € 6.994, – bruto per maand (schaal 14) bij een fulltime aanstelling in een 36-urige werkweek (exclusief 17,05% Individueel Keuze Budget).

De gemeenten Haarlem en Zandvoort vinden het belangrijk om te werken met een grote diversiteit aan mensen. Divers in onder andere cultuur, leeftijd, geaardheid, geslacht, mentale en fysieke gesteldheid en geloof. Op die manier willen beide gemeenten de kracht van diversiteit en talenten van medewerkers benutten om goede resultaten te behalen voor de inwoners van Haarlem en Zandvoort, en een plek creëren waar iedereen zich thuis voelt.

De procedure
Publiek Netwerk begeleidt deze werving en voorselectie voor de gemeente Haarlem. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Solliciteren
Bij interesse vragen wij je op korte termijn je CV en motivatie in te sturen via onderstaande sollicitatiebutton.

Meer informatie
Wil je eerst meer informatie? Dan kun je contact opnemen met Karin Noordermeer van Publiek Netwerk, telefoon 06 12928782 of per e-mail: karinnoordermeer@publieknetwerk.nl