Directeur Publieke Gezondheid

Opleidingsniveau WO
Contract Fulltime
Niveau Ervaren
Branche Overig
Functiecategorieën Bestuur en Management, Sociaal
Organisatie Publiek Netwerk in opdracht van GGD Flevoland

Ben jij een verbindend en gezaghebbend directeur die in een meerledig krachtenveld stevig regie voert? En ben je intrinsiek gedreven om te staan voor de verbetering van de publieke gezondheid?

Directeur Publieke Gezondheid
voor 36 uur per week

GGD Flevoland speelt een centrale rol in de publieke gezondheid van de Provincie Flevoland en de ruim 440.000 inwoners van de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde. Onze kerntaak is de gezondheid en veiligheid van burgers te bewaken, te beschermen en te bevorderen. Het gaat over taken die de inwoners beschermen tegen gezondheidsbedreigende factoren (zoals infectieziekten), die de gezondheid van de inwoners monitort en die gezond gedrag en een gezonde leefomgeving stimuleren (zoals leefstijl).Voor veel van de activiteiten ligt de focus op preventie en positieve lange termijn effecten. Daarnaast voert de GGD Flevoland op verzoek van de gemeenten op contractbasis ook andere taken uit onder andere binnen het sociaal domein.
De GGD wordt bestuurd en grotendeels gefinancierd door de zes Flevolandse gemeenten. GGD Flevoland werkt voor en met de zes Flevolandse gemeenten en vele samenwerkingspartners aan de publieke gezondheid in Flevoland. Daarnaast is de GGD een operationele dienst van en voor gemeenten tijdens rampen en crisissituaties (GHOR).
GGD Flevoland werkt op een aantal processen nauw samen met de Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek.
Bij GGD Flevoland werken vanuit alle zes gemeenten ca. 550 zeer betrokken medewerkers met een omzet van ruim €60 miljoen.

GGD Flevoland is een organisatie die in talrijke netwerken opereert. Ook intern bestaat de GGD uit verschillende samenwerkingsverbanden. Zo heeft zij heeft op het gebied van de Jeugdgezondheidszorg in Almere een samenwerkingsverband (in de vorm van een coöperatie) met Zorggroep Almere. Verder werkt het organisatieonderdeel Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Flevoland samen met de Regionale Ambulance Voorziening Gooi & Vechtstreek. Tot slot vormt de GHOR in Flevoland samen met de GHOR van de GGD Gooi & Vechtstreek een samengestelde afdeling.

Binnen het organisatieonderdeel GGD onderscheiden we de volgende afdelingen: Toezicht (kinderopvang en WMO), Maatschappelijke Zorg (o.a. vangnet en advies, oGGZ), Algemene Gezondheidszorg (waaronder infectieziekten, centrum seksueel geweld, reizigersadvisering, medische milieukunde en TBC), Jeugdgezondheidszorg en Gezondheidsbevordering & Onderzoek.
Binnen het organisatieonderdeel Financiën & Bedrijfsvoering zijn de afdelingen Financiën, Facilitaire Zaken, Personeel & Organisatie en ICT & DIV gepositioneerd.
Het directieteam bestaat naast de DPG uit de adjunct-directeur GGD GHOR, de directeur Financiën en Bedrijfsvoering, de directeur RAV Flevoland en Gooi & Vechtstreek en de directeur JGZ Almere.

Wat ga je doen
Als directeur Publieke Gezondheid van de GGD Flevoland geef je leiding aan de GGD met de belangrijke maatschappelijke opgave om met elkaar te investeren in publieke gezondheid.
Je geeft leiding aan de ontwikkeling naar een eigentijdse netwerkorganisatie in opdracht van de gemeenten met de regionale visie op gezondheid als leidraad. Je zorgt hierbij vanzelfsprekend voor de verbinding tussen onze gemeenten en ketenpartners, o.a. in het sociaal domein.

Je bent als directeur Publieke Gezondheid tevens algemeen directeur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD Flevoland en je geeft leiding aan het directieteam van GGD Flevoland.

Je bent verantwoordelijk voor de GHOR. De uitvoering van de GHOR-taken is belegd bij de GGD. De GHOR maakt onderdeel uit van de samenwerking tussen de Veiligheidsregio’s en de GGD-en Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Het is jouw taak om coördinerend en adviserend op te treden op het terrein van acute en publieke gezondheid, evenals leidinggeven aan de geneeskundige hulpverlening ten tijde van crisis.
Je opereert daarmee in twee bestuurlijke constellaties. Je bent secretaris van het bestuur van GGD Flevoland. Daarnaast ben je onderdeel van de gezamenlijke veiligheidsdirectie van de Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Je acteert hier als teamspeler samen met je collega directieleden.

Je draait ook mee in de DPG-piketdiensten, in verschillende oefensituaties en binnen het kader van de beschikbaarheidsdiensten in crisissituaties in Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht (bovenregionale samenwerking).

Als directeur werk je op en vanuit meerdere locaties en ben je in de hele regio Flevoland zichtbaar en aanspreekbaar.

De opgaven
Jouw opgave als directeur Publieke Gezondheid is drieledig:

 1. Inhoudelijk: Met de komst van het landelijke IZA (Integraal Zorgakkoord) en GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord), de toenemende druk op de zorg en de dubbele vergrijzing in Flevoland is er veel te doen om de gezondheid van inwoners te bevorderen, bewaken en beschermen. De werelden van het medisch en sociaal domein te verbinden is hierbij van groot belang, ook om de toekomstige problematiek binnen de publieke gezondheid te signaleren en adresseren. Jij bent als directeur Publieke Gezondheid inhoudelijk boegbeeld en draagt daarmee de toegevoegde waarde van de publieke gezondheid uit naar andere organisaties en de inwoners van Flevoland.
 2. Bestuurlijk: De provincie Flevoland heeft zes gemeenten die elk op hun eigen manier vormgeven aan gezondheidsbeleid. Regionale samenwerking heeft een meerwaarde ten opzichte van de lokale inzet. Ook de landelijke overheid is een belangrijke speler als het gaat om het beleid en de investeringen op gezondheid. Jij hebt in dit krachtenveld zowel een verbindende als toonaangevende rol.
 3. Organisatorisch: De Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD Flevoland is opgebouwd uit drie verschillende organisatieonderdelen (GGD, RAV en JGZ Almere) en werkt vanuit de GHOR samen met de Veiligheidsregio Flevoland / Gooi & Vechtstreek. Op de drie organisatieonderdelen spelen de komende jaren grote organisatie- en sturingsvraagstukken. Als algemeen directeur van de GR zorg je dat deze in goede banen geleid worden, zonder daarbij de eigenheid van de afzonderlijke onderdelen uit het oog te verliezen.


Wie zoeken we

 • Je bent een ervaren bestuurder, je kunt tussen verschillende belangen laveren, neemt overtuigend deel aan zowel gemeentelijke, regionale en landelijke overlegtafels en hebt gevoel bij de politieke dynamiek.
 • Je bent een vaardige adviseur en sparringpartner voor het bestuur van de GGD Flevoland.
 • Je bent betrouwbaar, besluitvaardig en stressbestendig ook ten tijde van crises.
 • Je bent een verbinder en netwerker, je begrijpt dat samenwerking essentieel is om tot oplossingen te komen.
 • Je hebt een oprechte belangstelling voor de medewerkers en de taken die de GGD uitvoert.
 • Je bent benaderbaar en waarderend, straalt vertrouwen uit en bent een boegbeeld van de organisatie.
 • Je hebt een intrinsiek sterke affiniteit met (publieke) gezondheidszorg en hebt de ambitie je daarin als autoriteit te ontwikkelen.
 • Je hebt affiniteit met de verbindingen tussen verschillende domeinen, zoals gezondheid, fysiek domein, veiligheid en welzijn, om zo een integrale aanpak te bevorderen.
 • Naast oog voor externe prestaties heb je oog voor de interne organisatie en heb je visie om deze door te ontwikkelen.
 • Je bent enthousiast, energiek en je wilt samen met anderen het verschil maken.


Wat bieden we
Een bruto maandsalaris van maximaal € 10.053,- (schaal 17) op basis van een 36-urige werkweek. Het exacte salaris wordt afgestemd op de opleiding, kennis en ervaring die je meebrengt.
Een individueel keuzebudget van 17,05% bovenop jouw salaris.
De GGD Flevoland volgt de cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties.
Een pensioenregeling bij het ABP.

Informatie en procedure
De werving en voorselectie van deze procedure is uitbesteed aan Publiek Netwerk. Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, zien wij graag zo spoedig mogelijk tegemoet en uiterlijk 11 december 2023. Deze mag gericht worden aan marjandewit@publieknetwerk.nl Wil je eerst meer informatie, neem dan contact op met Marjan de Wit via marjandewit@publieknetwerk.nl of 06-47695907.