of 59250 LinkedIn
Vakgebied:
Overig overheid
Opleiding:
hbo
Branche:
Gemeente
Provincie:
Gelderland
Functie:
Projectmanager Woonwagenlocaties
Plaats:
Omgeving Nijmegen
Organisatie:
JS Consultancy
Dienstverband:
Parttime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
459699

Projectmanager Woonwagenlocaties

Inleiding
Voor een gemeente in de omgeving Nijmegen zijn wij op zoek naar een projectleider woonwagenlocaties

Functieomschrijving
In de gemeentelijke woonprincipes is het wonen naar eigen wens en alternatieve woonvormen genoemd om die als gemeente te faciliteren. Daartoe horen ook woonwagens. Er zijn 15 locaties in de gemeente, waarvan 14 eigendom van de woningcorporaties Portaal, Vivare en Volkshuisvesting. Op deze locaties staan 128 standplaatsen, waarvan 4 particulier eigendom. 
1 locatie (omvang niet bekend) bestaat uitsluitend uit particuliere standplaatsen. In het Volkshuisvestelijk kader 2016-2018 is het wonen in een woonwagen als onderwerp opgenomen om nader te onderzoeken wat de behoefte is en zo nodig uitbreiding mogelijk te maken. Daartoe is met de corporaties in de prestatieafspraken afgesproken om een onderzoek te houden en op basis daarvan in gesprek te gaan met de woonwagenbewoners over uitbreiding. 
Op 9 maart is de woonwensenpeiling onder woonwagenbewoners in de gemeente gepresenteerd. Daaruit blijken de behoeften van de woonwagenbewoners. Uitbreiding is wenselijk. Ook is er een aanbevelingsrapport van de Nationale Ombudsman, waarbij het wonen in een woonwagen wordt erkend als een cultuur en overheden dit moeten mogelijk maken. Indien er behoefte is aan extra woonwagenstandplaatsen dan moet de overheid dit in principe faciliteren. Kortheidshalve wordt naar beide rapporten verwezen. Het rijk werkt aan een handreiking voor gemeenten over het wonen in woonwagens en hoe daarmee om te gaan. Die wordt medio dit jaar verwacht. Bij de aanbieding van het rapport heeft de gemeente toegezegd nader te onderzoeken op welke bestaande locaties uitbreiding kan plaatsvinden. 
De corporaties hebben toegezegd het onderhoud aan te pakken en als uitbreiding van locatie mogelijk is aan verruiming van standplaatsen en/of uitbreiding met standplaatsen mee te willen werken. De vervolgstappen en nadere afspraken met de corporaties hierover worden nader uitgewerkt in het kader van dit project. Dit gebeurt dus door de aan te trekken projectleider. Deze stappen zullen in goed overleg met de woonwagenbewoners en omwonenden worden uitgevoerd. Het uitbreiden per locatie kan t.b.v. vergroten/aanpassen huidige standplaatsen dan wel nieuwe standplaatsen. Daarnaast is het wenselijk om de behoefte meer objectief in beeld te hebben. Tot de opdracht behoren dan ook de volgende aandachtspunten om nader uit te zoeken c.q. te beantwoorden.

1.De vraag is in hoeverre we tegemoet kunnen komen aan de uitbreidingsbehoefte. Daarbij speelt wij nu al niet alle vraag van andere woningzoekenden kunnen bedienen. Het dilemma is dat er op de woningmarkt een druk en wachttijd is voor mensen. De aandacht en investering moet worden verdeeld. In hoeverre is ook een zekere wachttijd voor woonwagenbewoners redelijk?
2.De vraag is wie tot de doelgroep behoort. Dat vraagt om nadere invulling. We hebben begrepen dat het Rijk deze vraag bij het College van de Rechten van de Mens heeft neergelegd. Inmiddels heeft het College geantwoord en werkt het rijk aan een nadere handrreiking. Aandachtspunt o.a.: er zijn ex woonwagenbewoners die in een woning wonen en weer terug willen naar een standplaats. (Inwonende) kinderen van huidige bewoners, mensen van buiten de gemeente (in een woning wonen of een standplaats). Voor wie ga je uitbreiden? Er zijn mensen ingeschreven bij Entree. Er is een lijst met belangstellenden (waaraan geen rechten kunnen worden ontleend, maar waarop mensen staan die kenbaar hebben gemaakt geïnteresseerd te zijn en op de hoogte willen worden gehouden). De vraag is ook in hoeverre regio gemeenten hierin een oplossing kunnen bieden.
3.De regels van passend toewijzen, waarbij wordt gelet op de hoogte van het inkomen en de gezins- of persoonlijke situatie, kunnen mogelijk knellend zijn bij deze doelgroep. 
4.Voor uitbreiding van bestaande locaties of het toevoegen van nieuwe is goede communicatie met en draagvlak van zowel de woonwagenbewoners als de wijkbewoners essentieel om voor een goede inpassing te zorgen. Daar kunnen tegenstrijdige belangen zijn en die bepalen mede de haalbaarheid.
5.Hoe is de onderhoudstoestand van de openbare ruimte en wegen op de locaties? Kan die op korte termijn worden verbeterd?
6.Er wordt geklaagd over brandgevaarlijke situaties doordat woonwagens te dicht op elkaar staan. Wat kan daaraan worden gedaan? Wat hebben bewoners zelf gedaan waardoor dit ontstaan is (bijv. illegaal (bij)bouwen)?. Samen met woningcorporaties bekijken wat hieraan gedaan zou moeten worden.
7.Hoe gaan we om met de wens tot aankoop standplaatsen door woonwagenbewoners?
8.Hoe gaan corporaties om met huurwoonwagens?


Functie-eisen
Jij beschikt over:
Een afgeronde HBO/WO opleiding
Gemeentelijke ervaring
Kennis op het gebied van woonwagenlocaties is een pré

Arbeidsvoorwaarden
Het gaat om een functie voor ongeveer 20 uur per week voor de duur van 2 maanden.

Sollicitatieprocedure
Ben jij op kort termijn beschikbaar? Solliciteer dan snel via onderstaande button of neem contact op met recruiter Niels Polak via 06-20530715 of nielspolak@jsconsultancy.nl . Daarnaast is adviseur Carola de Croon te bereiken op 06-15860399 of caroladecroon@jsconsultancy.nl

Bezoek www.jsconsultancy.nl voor meer informatie over de vacature Projectmanager Woonwagenlocaties of solliciteer online op de vacature Projectmanager Woonwagenlocaties .

Solliciteer
Inleiding
Voor een gemeente in de omgeving Nijmegen zijn wij op zoek naar een projectleider woonwagenlocaties

Functieomschrijving
In de gemeentelijke woonprincipes is het wonen naar eigen wens en alternatieve woonvormen genoemd om die als gemeente te faciliteren. Daartoe horen ook woonwagens. Er zijn 15 locaties in de gemeente, waarvan 14 eigendom van de woningcorporaties Portaal, Vivare en Volkshuisvesting. Op deze locaties staan 128 standplaatsen, waarvan 4 particulier eigendom.
1 locatie (omvang niet bekend) bestaat uitsluitend uit particuliere standplaatsen. In het Volkshuisvestelijk kader 2016-2018 is het wonen in een woonwagen als onderwerp opgenomen om nader te onderzoeken wat de behoefte is en zo nodig uitbreiding mogelijk te maken. Daartoe is met de corporaties in de prestatieafspraken afgesproken om een onderzoek te houden en op basis daarvan in gesprek te gaan met de woonwagenbewoners over uitbreiding.
Op 9 maart is de woonwensenpeiling onder woonwagenbewoners in de gemeente gepresenteerd. Daaruit blijken de behoeften van de woonwagenbewoners. Uitbreiding is wenselijk. Ook is er een aanbevelingsrapport van de Nationale Ombudsman, waarbij het wonen in een woonwagen wordt erkend als een cultuur en overheden dit moeten mogelijk maken. Indien er behoefte is aan extra woonwagenstandplaatsen dan moet de overheid dit in principe faciliteren. Kortheidshalve wordt naar beide rapporten verwezen. Het rijk werkt aan een handreiking voor gemeenten over het wonen in woonwagens en hoe daarmee om te gaan. Die wordt medio dit jaar verwacht. Bij de aanbieding van het rapport heeft de gemeente toegezegd nader te onderzoeken op welke bestaande locaties uitbreiding kan plaatsvinden.
De corporaties hebben toegezegd het onderhoud aan te pakken en als uitbreiding van locatie mogelijk is aan verruiming van standplaatsen en/of uitbreiding met standplaatsen mee te willen werken. De vervolgstappen en nadere afspraken met de corporaties hierover worden nader uitgewerkt in het kader van dit project. Dit gebeurt dus door de aan te trekken projectleider. Deze stappen zullen in goed overleg met de woonwagenbewoners en omwonenden worden uitgevoerd. Het uitbreiden per locatie kan t.b.v. vergroten/aanpassen huidige standplaatsen dan wel nieuwe standplaatsen. Daarnaast is het wenselijk om de behoefte meer objectief in beeld te hebben. Tot de opdracht behoren dan ook de volgende aandachtspunten om nader uit te zoeken c.q. te beantwoorden.

1.De vraag is in hoeverre we tegemoet kunnen komen aan de uitbreidingsbehoefte. Daarbij speelt wij nu al niet alle vraag van andere woningzoekenden kunnen bedienen. Het dilemma is dat er op de woningmarkt een druk en wachttijd is voor mensen. De aandacht en investering moet worden verdeeld. In hoeverre is ook een zekere wachttijd voor woonwagenbewoners redelijk?
2.De vraag is wie tot de doelgroep behoort. Dat vraagt om nadere invulling. We hebben begrepen dat het Rijk deze vraag bij het College van de Rechten van de Mens heeft neergelegd. Inmiddels heeft het College geantwoord en werkt het rijk aan een nadere handrreiking. Aandachtspunt o.a.: er zijn ex woonwagenbewoners die in een woning wonen en weer terug willen naar een standplaats. (Inwonende) kinderen van huidige bewoners, mensen van buiten de gemeente (in een woning wonen of een standplaats). Voor wie ga je uitbreiden? Er zijn mensen ingeschreven bij Entree. Er is een lijst met belangstellenden (waaraan geen rechten kunnen worden ontleend, maar waarop mensen staan die kenbaar hebben gemaakt geïnteresseerd te zijn en op de hoogte willen worden gehouden). De vraag is ook in hoeverre regio gemeenten hierin een oplossing kunnen bieden.
3.De regels van passend toewijzen, waarbij wordt gelet op de hoogte van het inkomen en de gezins- of persoonlijke situatie, kunnen mogelijk knellend zijn bij deze doelgroep.
4.Voor uitbreiding van bestaande locaties of het toevoegen van nieuwe is goede communicatie met en draagvlak van zowel de woonwagenbewoners als de wijkbewoners essentieel om voor een goede inpassing te zorgen. Daar kunnen tegenstrijdige belangen zijn en die bepalen mede de haalbaarheid.
5.Hoe is de onderhoudstoestand van de openbare ruimte en wegen op de locaties? Kan die op korte termijn worden verbeterd?
6.Er wordt geklaagd over brandgevaarlijke situaties doordat woonwagens te dicht op elkaar staan. Wat kan daaraan worden gedaan? Wat hebben bewoners zelf gedaan waardoor dit ontstaan is (bijv. illegaal (bij)bouwen)?. Samen met woningcorporaties bekijken wat hieraan gedaan zou moeten worden.
7.Hoe gaan we om met de wens tot aankoop standplaatsen door woonwagenbewoners?
8.Hoe gaan corporaties om met huurwoonwagens?


Functie-eisen
Jij beschikt over:
Een afgeronde HBO/WO opleiding
Gemeentelijke ervaring
Kennis op het gebied van woonwagenlocaties is een pré

Arbeidsvoorwaarden
Het gaat om een functie voor ongeveer 20 uur per week voor de duur van 2 maanden.

Sollicitatieprocedure
Ben jij op kort termijn beschikbaar? Solliciteer dan snel via onderstaande button of neem contact op met recruiter Niels Polak via 06-20530715 of nielspolak@jsconsultancy.nl. Daarnaast is adviseur Carola de Croon te bereiken op 06-15860399 of caroladecroon@jsconsultancy.nl

Bezoek www.jsconsultancy.nl voor meer informatie over de vacature Projectmanager Woonwagenlocaties of solliciteer online op de vacature Projectmanager Woonwagenlocaties.


Solliciteer

Overige vacatures