Vakgebied:
Digitaal
Opleiding:
WO
Branche:
Overig
Functie:
ICT en Automatisering
Plaats:
Den Haag
Organisatie:
VNG Realisatie
Dienstverband:
Parttime

Projectleider Implementatieadvies

Tijdelijke opdracht:

inhuur “Projectleider Implementatieadvies”

(opdrachtnummer:19.138)

Een onderdeel van de procedure is een formele inschrijving op het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) van VNG Realisatie door middel van het platform www.CTMsolution.nl.

Deze inschrijving is noodzakelijk in verband met Europese wet & regelgeving waar VNG Realisatie aan moet voldoen. Deze inschrijving is eenmalig

De gepubliceerde offerteaanvraag op CTM Solution met aanbestedingsnummer 219733  is leidend boven elders gepubliceerde documenten. De eisen en wensen zijn bij eventuele discrepanties leidend boven het gestelde in de profieltekst.

De offerteaanvraag staat in het vakgebied Project en Programmamanagement http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie

Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie). De maximale duur van dit contract  op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is maximaal 32 uur per week, de beoogde startdatum is 16 september 2019.

Specificatie

1.1 Over VNG Realisatie

VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een efficiëntere inzet van middelen.

1.2 Over het basisteam Samen Organiseren

De samenleving verwacht eenvoudigere, snellere en betere dienstverlening van de overheid. Het gezamenlijke antwoord van de Nederlandse gemeenten hierop is de beweging Samen Organiseren en de bestuurlijke agenda Gezamenlijke gemeentelijke uitvoering; ‘samen werken aan één krachtige lokale overheid’. In de aansturing van de investeringen, ontwikkelingen en uitvoering van Samen Organiseren is een Taskforce en een College van Dienstverleningszaken ingesteld. Kennis delen, inspireren, co-creëren en realiseren als 1 krachtige lokale overheid geeft veel positieve energie en reuring. Het gebeurt alleen niet helemaal vanzelf, VNG Realisatie helpt gemeenten hier daarom bij. VNG Realisatie ondersteunt, faciliteert en begeleidt de collega’s bij gemeenten. Het basisteam Samen Organiseren monitort en helpt de betrokkenen om stappen te zetten in hun traject om nieuwe initiatieven gezamenlijk op te starten, en om praktisch toepasbare standaarden uit te werken die passen bij 355 gemeenten. Zij houden het overzicht en reiken relevante en beproefde methodieken aan voor gezamenlijke realisatie van het resultaat. Het eigenaarschap van de gemeenten staat hierbij voorop.

1.3 Omschrijving van de opdracht

Als projectleider ben je verantwoordelijk voor de diverse implementatieondersteuningstrajecten van VNG Realisatie, afgestemd op de behoeften van gemeenten. Je geeft in dat kader leiding aan het team implementatieadvies dat in lijn met de implementatiemethodiek van VNG Realisatie ondersteuningsplannen ontwikkelt en draagt bij aan de doorontwikkeling van de implementatiemethodiek.

Het team implementatieadvies richt zich op advisering en begeleiding van collega's binnen VNG Realisatie en gemeenten bij kennisdeling en toepassing van ontwikkelde producten en diensten in het kader van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering. De implementatie kan betrekking hebben op techniek en processen in diverse gemeentelijke beleids- en uitvoeringsdomeinen. Als projectleider geef je uitvoering aan de werkverdeling van het team, zorg je voor afstemming met projectleiders en rapporteer je aan de unitmanager. Je bent de linking pin tussen partijen om kennis uit te wisselen en afspraken te maken over samenwerken. Je zorgt met het team voor de uitvoering van de afgesproken plannen en je bewaakt het proces, de voortgang en financiën van het team.   

1.4 Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

 • Draagt zorg voor de inrichting en aansturing van het projectteam;
 • Plant en bewaakt de uitvoering van de werkzaamheden door het projectteam (tijd, budget, kwaliteit) en pleegt waar nodig interventies;
 • Levert rapportages over voortgang, financiën en beslismomenten;
 • Stemt af met bij het project betrokken partijen zowel binnen VNG Realisatie als buiten op tactisch / operationeel niveau;
 • Draagt zorg voor de toetsing en verantwoording van behaalde resultaten;
 • Adviseert over toekomstige (deel)projecten, houdt overzicht over en geeft inzicht in de samenhang van de projectactiviteiten;
 • Initieert en bevordert samenwerking met stakeholders;
 • Zorgt voor verbinding met doelen van andere projecten/programma’s binnen VNG-Realisatie en de VNG.

Eisen

De inschrijving moet volledig voldoen aan de eisen die vermeld zijn in deze paragraaf.

Kennis en expertise

Uit het cv en/of de aangeleverde motivatiebrief blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (door opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten et cetera.) beschikt over:

 • Afgeronde WO-opleiding met bijbehorend WO-werk en denkniveau;
 • Minimaal 3 jaar werkervaring (opgedaan in de afgelopen 5 jaar) als adviseur of projectleider in landelijke projecten gericht op de ondersteuning van meerdere gemeenten tegelijk door het ontwikkelen, opschalen en implementeren van dienstverlenings- of informatiekundige initiatieven;
 • Minimaal 3 jaar projectmanagementervaring (opgedaan in de afgelopen 5 jaar) met het maken van projectplannen, het inrichten en aansturen van projectteams met ervaren professionals;

 

Wensen

Nadat de inschrijvingen zijn gecontroleerd op de eisen, worden de wensen beoordeeld.

 1. Werkervaring op het gebied van realisatie van oplossingen met betrekking tot complexe veranderingen gericht op informatievoorziening binnen de overheid. Geef minimaal 1 voorbeeld in de motivatiebrief.
 2. Werkervaring (in projecten) in het aansturen van professionals voor het bereiken van concrete resultaten.
 3. Werkervaring met moderne vormen van implementatieondersteuning (blended learning, e-learning, vlogs, etc). Geef minimaal 2 voorbeelden in de motivatiebrief.
 4. Werkervaring in projecten bij gemeenten in de rol van Adviseur of Projectleider. Aantoonbaar in cv.
 5. 5.    Kennis van de actuele stand van zaken in gemeenten op het gebied van Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Geef minimaal 2 voorbeelden in de motivatiebrief die laten zien dat de kandidaat weet wat er speelt bij gemeenten op dit gebied.

           

Informatie

Het betreft een tijdelijke opdracht met een initiële periode met een omgang van maximaal 32 uur per week. De maximale vergoeding is 100 euro, exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten en dienstreizen. De standplaats voor deze opdracht is Den Haag. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Voorgenomen planning

Verzending offerteaanvraag: 22 augustus 2019
Uiterste datum stellen vragen: 29 augustus 2019, 12:00 uur
Uiterste datum indienen offertes: 5 september 2019, 12:00 uur
Geplande datum eerste gesprek: 10 september 2019, tussen 14.00 uur en 17.00 uur
Eventueel tweede gesprek: 11 september 2019, tussen 11.00 uur en 13.30 uur

Gesprek

Na evaluatie (eisen/wensen/prijs) worden aan de hand van de ranking in CTM één of meerdere (in de regel drie) kandidaten uitgenodigd voor het gesprek. Deze ranking wordt niet meegenomen in de beoordeling van het gesprek: het gesprek is uiteindelijk doorslaggevend.

In dit gesprek wordt de kandidaat beoordeeld op werk- en opdrachtinhoudelijke aspecten, de match met de organisatie en de benodigde competenties. Op basis van de uitkomst van deze gesprekken vindt gunning van de opdracht plaats en/of wordt een kandidaat geselecteerd voor een eventueel tweede gesprek.

Het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat op het afgesproken tijdstip aanwezig is. Als de kandidaat, zonder voorafgaande afmelding, op de door ons gecommuniceerde datum en tijdstip afwezig is, kan dit leiden tot uitsluiting van de procedure.

Als u binnen zeven werkdagen na de sluitingstermijn geen uitnodiging heeft ontvangen voor een gesprek (via CTM Solution), kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt.

Reageren?

U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) waarvan VNG Realisatie gebruik maakt: http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie

De stappen om te kunnen reageren op uitvragen zijn in grote lijnen als volgt:

 1. Registreer op CTMsolution.nl
 2. Selecteer een kwalificatie/vakgebied en klik op accepteer om toegang te krijgen tot de aanvraag
 3. Rond de inschrijving af door de vragen te beantwoorden, het invullen van het verplichte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Daarna kunt u uw aanmelding in sturen door op verzenden te klikken.
 4. Na beoordeling van uw verzoek tot kwalificatie (enkele dagen), wordt deze opdracht (en eventuele andere openstaande uitvragen) aan u toegezonden. U kunt hierop reageren en uw aanbieding, CV en motivatie insturen.

Mocht u vragen hebben omtrent het inschrijven in CTM, kunt u mailen naar das@vng.nl.

Indien u binnen 7 werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen heeft voor een selectiegesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt. De uitnodiging voor de selectiegesprekken wordt via CTM verstuurd en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat ook op het genoemde tijdstip aanwezig is.

Solliciteren op deze functie


Solliciteren
Loading...