of 59318 LinkedIn
Vakgebied:
Ruimte en milieu,
Financiën en economie
Opleiding:
universitair
Branche:
Overig
Provincie:
Zuid-Holland
Functie:
Projectleider/coördinator PMO Omgevingswet
Plaats:
Den Haag
Organisatie:
VNG Realisatie
Dienstverband:
Parttime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
466025

Projectleider/coördinator PMO Omgevingswet

Tijdelijke opdracht: Projectleider/coördinator PMO Omgevingswet
(opdrachtnummer:19.105) 


Aanvullende informatie Een onderdeel van de procedure is een formele inschrijving op het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) van VNG Realisatie door middel van het platform www.CTMsolution.nl.
Deze inschrijving is noodzakelijk in verband met Europese wet & regelgeving waar VNG Realisatie aan moet voldoen. Deze inschrijving is eenmalig.
Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie) voor een initiële periode van zes maanden met een mogelijke verlenging. De maximale duur van dit contract  op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is maximaal 28 uur per week, de beoogde startdatum is 1 juli 2019. 


Over de VNG De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn alle 355 gemeenten samen. De VNG behartigt de belangen van gemeenten, voert gemeenschappelijke diensten uit en biedt een platformfunctie. Het gemeentelijk veld is sterk in beweging. Maatschappelijke issues, de netwerksamenleving, de veranderde rol van de overheid en de positie van de lokale democratie zorgen voor complexe en omvangrijke vraagstukken bij gemeenten. De aanpak vraagt om praktische verbindingen tussen gemeenten, het Rijk en andere partijen.


Over de Omgevingswet Met de Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. Minder en overzichtelijkere regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen als uitgangspunt. Het doel van een concreet voorstel van burger of bedrijf (bijvoorbeeld voor nieuwbouw, een evenement of ideeën rondom duurzame energie) moet centraal staan in plaats van de vraag: ‘mag het wel?’. De verwachting is dat de Omgevingswet in 2021 in werking zal treden. De VNG ondersteunt gemeenten bij deze opgave via het programma Omgevingswet.


Over het programma Omgevingswet Het programma Omgevingswet is gericht op het maken van uitvoerbare wet- en regelgeving en ondersteunt, stimuleert en faciliteert gemeenten bij de invoering van de Omgevingswet. Door collectieve producten te ontwikkelen en te ontsluiten gericht op de veranderopgave: beleidscyclus, kerninstrumenten, content, digitalisering, processen, dienstverlening vanuit het perspectief van anders werken. VNG, VNG Realisatie en VNG Academie hebben de krachten gebundeld en werken samen vanuit een programma aan deze opgave.


Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

Het coördineren en coachen van het PMO. 
Het tactisch en operationeel ondersteunen van - en adviseren aan - het Programma Management Team Omgevingswet (PMT).
Het adviseren over de opzet, sturing en inrichting van het programma Omgevingswet.
Het opstellen van planningen en sturing op productie- en resourceplanning en optimaliseren van het planningsproces.
Het adviseren over en verder uitrollen van overige beheersmaatregelen van de programma-organisatie. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van sjablonen, dossierbeheersing, professionalisering van rapportages, adviseren over taken, adviseren over inkoop en besluitvorming, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
Het faciliteren van goede communicatie binnen het programma (in overleg met communicatie).
Samen met het implementatiemanagement schakelen over de resourceplanning en de verbinding tussen de implementatieplanning en het programmaportfolio. Kennis- en ervaringsvereisten

WO-werk- en denkniveau (op basis van opleiding en ervaring) 
Aantoonbare werkervaring als projectleider binnen een complexe programma-organisatie 
Minimaal 3 jaar in de afgelopen 10 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van PMO (als Programma Management Officer of programmasecretaris).
Aantoonbare werkervaring op het gebied van de Omgevingswet 
Ruime en recente werkervaring (tenminste 5 jaar in de afgelopen 10 jaar) in financiële (project)administratie;
Aantoonbare recente en ruime (tenminste vijf jaar in de afgelopen 10 jaar) werkervaring binnen programma’s en/of projecten met een grote verandercomponent;
Aantoonbare kennis van projectmethodieken (Prince2, projectmatig creëren, IPMA). 
Aantoonbare kennis- en werkervaring op het gebied van agile werken (bijvoorbeeld scrum).
Aantoonbare affiniteit met coaching.
Kennis van en werkervaring in gemeentelijke organisaties, bij voorkeur op het gebied van bedrijfsvoering. 
Doel van de opdracht
Je gaat aan de slag als projectleider/coördinator Programma Management Office (PMO) Omgevingswet. Het PMO biedt ondersteuning aan het Programma Management Team (PMT) op het gebied van besluitvorming, verantwoording, planningen en inkoop. Het PMO is samengesteld uit secretarissen, ondersteuners en het secretariaat. In de fase waarin het programma zich nu bevindt wordt de focus op de planning steeds crucialer. Dit is een groot onderdeel van je functie.  

Vergoeding en meer informatie
Het betreft een tijdelijke opdracht voor met een initiële periode tot van drie maanden  met een omvang van maximaal 28 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging, telkens voor maximaal drie maanden). De maximale vergoeding is 95 euro, exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten en dienstreizen. De standplaats voor deze opdracht is Den Haag. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.


Procedure U kunt via CTM uiterlijk reageren tot 19 juni 2019, 12.00 uur. 
De eerste gesprekken zijn op dinsdag 25 juni 2019, tussen 14:00 en 17:00 uur. 


Reageren? U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) waarvan VNG Realisatie gebruik maakt: http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie
Deze aanvraag staat in het vakgebied Project- en programmamanagement.
De stappen om te kunnen reageren op uitvragen zijn in grote lijnen als volgt:

Registreer op CTMsolution.nl
Selecteer een kwalificatie/vakgebied en klik op accepteer om toegang te krijgen tot de aanvraag
Rond de inschrijving af door de vragen te beantwoorden, het invullen van het verplichte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Daarna kunt u uw aanmelding in sturen door op verzenden te klikken.
Na beoordeling van uw verzoek tot kwalificatie (enkele dagen), wordt deze opdracht (en eventuele andere openstaande uitvragen) aan u toegezonden. U kunt hierop reageren en uw aanbieding, CV en motivatie insturen. Mocht u vragen hebben omtrent het inschrijven in CTM, kunt u mailen naar das@vng.nl .

Indien u binnen 7 werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen heeft voor een selectiegesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt. De uitnodiging voor de selectiegesprekken wordt via CTM verstuurd en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat ook op het genoemde tijdstip aanwezig is. Indien de kandidaat niet komt opdagen, kan dit leiden tot uitsluiting in de procedure.
Tijdelijke opdracht: Projectleider/coördinator PMO Omgevingswet
(opdrachtnummer:19.105)

Aanvullende informatie
Een onderdeel van de procedure is een formele inschrijving op het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) van VNG Realisatie door middel van het platform www.CTMsolution.nl.
Deze inschrijving is noodzakelijk in verband met Europese wet & regelgeving waar VNG Realisatie aan moet voldoen. Deze inschrijving is eenmalig.
Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie) voor een initiële periode van zes maanden met een mogelijke verlenging. De maximale duur van dit contract  op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is maximaal 28 uur per week, de beoogde startdatum is 1 juli 2019.

Over de VNG
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn alle 355 gemeenten samen. De VNG behartigt de belangen van gemeenten, voert gemeenschappelijke diensten uit en biedt een platformfunctie. Het gemeentelijk veld is sterk in beweging. Maatschappelijke issues, de netwerksamenleving, de veranderde rol van de overheid en de positie van de lokale democratie zorgen voor complexe en omvangrijke vraagstukken bij gemeenten. De aanpak vraagt om praktische verbindingen tussen gemeenten, het Rijk en andere partijen.

Over de Omgevingswet
Met de Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. Minder en overzichtelijkere regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen als uitgangspunt. Het doel van een concreet voorstel van burger of bedrijf (bijvoorbeeld voor nieuwbouw, een evenement of ideeën rondom duurzame energie) moet centraal staan in plaats van de vraag: ‘mag het wel?’. De verwachting is dat de Omgevingswet in 2021 in werking zal treden. De VNG ondersteunt gemeenten bij deze opgave via het programma Omgevingswet.

Over het programma Omgevingswet
Het programma Omgevingswet is gericht op het maken van uitvoerbare wet- en regelgeving en ondersteunt, stimuleert en faciliteert gemeenten bij de invoering van de Omgevingswet. Door collectieve producten te ontwikkelen en te ontsluiten gericht op de veranderopgave: beleidscyclus, kerninstrumenten, content, digitalisering, processen, dienstverlening vanuit het perspectief van anders werken. VNG, VNG Realisatie en VNG Academie hebben de krachten gebundeld en werken samen vanuit een programma aan deze opgave.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden
 • Het coördineren en coachen van het PMO.
 • Het tactisch en operationeel ondersteunen van - en adviseren aan - het Programma Management Team Omgevingswet (PMT).
 • Het adviseren over de opzet, sturing en inrichting van het programma Omgevingswet.
 • Het opstellen van planningen en sturing op productie- en resourceplanning en optimaliseren van het planningsproces.
 • Het adviseren over en verder uitrollen van overige beheersmaatregelen van de programma-organisatie. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van sjablonen, dossierbeheersing, professionalisering van rapportages, adviseren over taken, adviseren over inkoop en besluitvorming, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
 • Het faciliteren van goede communicatie binnen het programma (in overleg met communicatie).
 • Samen met het implementatiemanagement schakelen over de resourceplanning en de verbinding tussen de implementatieplanning en het programmaportfolio.
Kennis- en ervaringsvereisten
 • WO-werk- en denkniveau (op basis van opleiding en ervaring)
 • Aantoonbare werkervaring als projectleider binnen een complexe programma-organisatie
 • Minimaal 3 jaar in de afgelopen 10 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van PMO (als Programma Management Officer of programmasecretaris).
 • Aantoonbare werkervaring op het gebied van de Omgevingswet
 • Ruime en recente werkervaring (tenminste 5 jaar in de afgelopen 10 jaar) in financiële (project)administratie;
 • Aantoonbare recente en ruime (tenminste vijf jaar in de afgelopen 10 jaar) werkervaring binnen programma’s en/of projecten met een grote verandercomponent;
 • Aantoonbare kennis van projectmethodieken (Prince2, projectmatig creëren, IPMA).
 • Aantoonbare kennis- en werkervaring op het gebied van agile werken (bijvoorbeeld scrum).
 • Aantoonbare affiniteit met coaching.
 • Kennis van en werkervaring in gemeentelijke organisaties, bij voorkeur op het gebied van bedrijfsvoering.

Doel van de opdracht
Je gaat aan de slag als projectleider/coördinator Programma Management Office (PMO) Omgevingswet. Het PMO biedt ondersteuning aan het Programma Management Team (PMT) op het gebied van besluitvorming, verantwoording, planningen en inkoop. Het PMO is samengesteld uit secretarissen, ondersteuners en het secretariaat. In de fase waarin het programma zich nu bevindt wordt de focus op de planning steeds crucialer. Dit is een groot onderdeel van je functie. 

Vergoeding en meer informatie
Het betreft een tijdelijke opdracht voor met een initiële periode tot van drie maanden  met een omvang van maximaal 28 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging, telkens voor maximaal drie maanden). De maximale vergoeding is 95 euro, exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten en dienstreizen. De standplaats voor deze opdracht is Den Haag. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Procedure
U kunt via CTM uiterlijk reageren tot 19 juni 2019, 12.00 uur.
De eerste gesprekken zijn op dinsdag 25 juni 2019, tussen 14:00 en 17:00 uur.

Reageren?
U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) waarvan VNG Realisatie gebruik maakt: http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie
Deze aanvraag staat in het vakgebied Project- en programmamanagement.
De stappen om te kunnen reageren op uitvragen zijn in grote lijnen als volgt:
 • Registreer op CTMsolution.nl
 • Selecteer een kwalificatie/vakgebied en klik op accepteer om toegang te krijgen tot de aanvraag
 • Rond de inschrijving af door de vragen te beantwoorden, het invullen van het verplichte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Daarna kunt u uw aanmelding in sturen door op verzenden te klikken.
 • Na beoordeling van uw verzoek tot kwalificatie (enkele dagen), wordt deze opdracht (en eventuele andere openstaande uitvragen) aan u toegezonden. U kunt hierop reageren en uw aanbieding, CV en motivatie insturen.
Mocht u vragen hebben omtrent het inschrijven in CTM, kunt u mailen naar das@vng.nl.

Indien u binnen 7 werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen heeft voor een selectiegesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt. De uitnodiging voor de selectiegesprekken wordt via CTM verstuurd en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat ook op het genoemde tijdstip aanwezig is. Indien de kandidaat niet komt opdagen, kan dit leiden tot uitsluiting in de procedure.