of 59281 LinkedIn
Vakgebied:
Bestuur en Management
Opleiding:
hbo
Branche:
Rijksoverheid
Provincie:
Zuid-Holland
Functie:
Projectleider Acceptatie
Plaats:
'S-GRAVENHAGE
Organisatie:
JS Consultancy
Dienstverband:
Parttime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
465724

Projectleider Acceptatie

Functieomschrijving
Opdrachtgever
Gemeenten, provincies, waterschappen en Rijksoverheid ontwikkelen gezamenlijk de landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV) ter ondersteuning aan de stelselherziening Omgevingsrecht. Het afgelopen jaar is gewerkt aan de voorbereiding van de inrichting van beheer van het DSO-LV en Informatiepunt. Daarvoor is interbestuurlijk een beheerovereenkomst opgesteld, die in december is getekend. Binnen de kaders van die overeenkomst wordt het beheer uitgewerkt parallel aan de verdere ontwikkeling van het basisniveau van DSO-LV. Eind 2019 moet dat basisniveau gereed zijn en dient er ten behoeve van de overgang naar de beheerfase en verdere doorontwikkeling en uitbouw een bestuurlijke acceptatie plaats te vinden naast de acceptatie die door de tactische beheerorganisatie zal worden uitgevoerd.

Opdrachtomschrijving
De projectleider coördineert en draagt bij aan de uitvoering van het bestuurlijke acceptatie proces voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet – Landelijke Voorziening (DSO-LV). Je stelt het projectteam samen, plant de werkzaamheden en rapporteert aan de stuurgroep. De stuurgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers namens de bevoegd gezagen die het DSO-LV straks gaan financieren en gebruiken, het programma DSO en de strategische en tactisch beheer organisatie (SBO en TBO). En wordt voorgezeten door de directeur Informatiesamenleving van de VNG. Vanuit de stuurgroep draag je zorg voor de rapportages naar de Programmaraad en het Opdrachtgevend Beraad.

De activiteiten die door het project moeten worden uitgevoerd zijn op hoofdlijnen:

Uitvoering marginale toetsing.Bij de realisatie van DSO-LV wordt gebruik gemaakt van een Agile voortbrenging. Veel van de acceptatie activiteiten zijn daarom al onderdeel van de voortbrenging. De gevraagde toetsing behelst dat wordt nagegaan of de besluiten en de te zetten stappen van GPvE via DOD tot Backlog in redelijkheid genomen en uitgevoerd zijn. Hierbij wordt niet naar de inhoud van besluiten en de stappen gekeken, maar alleen of ze op de juiste wijze binnen het proces zijn genomen en/of gezet. Uitvoering middels document review aangevuld met enkele interviews. Speciale aandacht wordt gevraagd voor de Digitale Overheid Standaarden.De werkwijze zal eerst worden beproefd op twee voorzieningen van het DSO en kan aan de hand van opgedane ervaringen worden aangepast.
Uitvoering ketentest.Doel is om de end-to-end keten te testen op de samenwerking tussen de diverse modules en oplossingen vanuit leveranciers. Hierbij is naast de technische werking van de keten belangrijk om vast te stellen of de keten de gebruikers in staat stelt om hun werk efficiënt en effectief uit te voeren.
In beheername door Kadaster Hier wordt in lijn met de marginale toetsing op het acceptatieproces een oordeel gevormd over het proces van in beheername door het Kadaster (de Tactisch Beheer Organisatie). Het gaat hierbij om de vaststelling of de stappen en besluiten zijn genomen conform het redelijkerwijs te verwachten proces. Te denken valt aan de inrichting van beheer en de wijze waarop SNO’s zijn afgesloten. Uitvoering middels document review aangevuld metenkele interviews.
Opstarten van communicatie activiteiten Communicatie opstarten in zijn algemeenheid, maar meer specifiek rondom het acceptatietraject. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de invoeringsondersteuning van het invoeringsprogramma Omgevingswet.
Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

Om deze activiteiten vorm te geven en de resultaten te realiseren zal een project ingericht worden. De projectmanager treedt op als verantwoordelijke voor de aansturing en uitvoering van de activiteiten zoals genoemd en zorgt dat de bevindingen uit deze activiteiten vertaald worden naar notities voor de diverse bestuurlijke lagen.
De capaciteit voor de uitvoering van de (test-) activiteiten zal vanuit de organisaties die gebruik gaan maken van DSO-LV zelf moeten komen. 
De projectmanager valt onder de directe verantwoordelijkheid van de voorzitter van het interbestuurlijk acceptatieteam. Het acceptatieteam zal functioneren als een stuurgroep voor het project.
De projectmanager is in staat om de voortgang te bewaken en waar nodig signalen af te geven aan de projectmanager.
Bedrijfsomschrijving
Voor het Kerndepartement van Binnenlandse Zaken onderdeel van de Rijksoverheid is JS Consultancy op zoek naar een Projectleider Acceptatie te Den Haag (24 uur, 12 mnd, per z.s.m.).

Functie-eisen
Om dit project te leiden is een project manager nodig op senior niveau met ervaring in het leiden van bestuurlijk gevoelige projecten, maar ook affiniteit heeft met acceptatie activiteiten en hier uitvoering aan weet te geven.

HBO-WO werk- en denkniveau
5-10 jaar werkervaring waarvan >5 jaar op het gebied van informatievoorziening en advisering bij de overheid.
Ervaring met projecten in een complexe interbestuurlijke setting is een vereiste
Ervaring met test en acceptatie werkzaamheden voor complexe systemen met vele, verschillende gebruikers die volgens een agile aanpak worden ontwikkeld is een vereiste
Ervaring met TMAP-Next is een pré
Kennis van de ontwikkeling van het DSO, zowel de landelijke voorziening als het gehele stelsel is een pré
Aantoonbare werkervaring in en gevoel voor de politiek-bestuurlijke context van de Omgevingswet als adviseur, projectleider of manager.
Vermogen om verbinding te organiseren op strategisch, tactisch en operationeel niveau.
Aantoonbare kennis en ervaring met projectmatig werken.Dit betreft een tijdelijke functie/opdracht. Het is belangrijk dat je op korte termijn beschikbaar bent voor de gevraagde uren (een opzegtermijn van een maand is helaas niet haalbaar).
Arbeidsvoorwaarden
Dit betreft een opdracht voor 32 uur per week, voor de duur van 12 maanden, met optie op verlenging. De standplaats van deze opdracht is gelegen in Den Haag. Deze opdracht is in te vullen op basis van detachering (in loondienst bij JS Consultancy), of op basis van een ZZP-overeenkomst.JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals en managers voor de publieke zaak. Bij ons werk je aan jezelf én aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. Maatschappelijk resultaat. Samen met jou maken we het waar.

Sollicitatieprocedure
Enthousiast geworden? Deze procedure heeft een korte looptijd, daarom ontvangen we graag z.s.m. je reactie! Een CV en korte motivatie volstaat.Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met onze recruiter Monique de Lepper via 06-82211137. Sollicitaties graag versturen via onderstaande button.

Bezoek www.jsconsultancy.nl voor meer informatie over de vacature Projectleider Acceptatie of solliciteer online op de vacature Projectleider Acceptatie .

Solliciteer
Functieomschrijving
Opdrachtgever
Gemeenten, provincies, waterschappen en Rijksoverheid ontwikkelen gezamenlijk de landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV) ter ondersteuning aan de stelselherziening Omgevingsrecht. Het afgelopen jaar is gewerkt aan de voorbereiding van de inrichting van beheer van het DSO-LV en Informatiepunt. Daarvoor is interbestuurlijk een beheerovereenkomst opgesteld, die in december is getekend. Binnen de kaders van die overeenkomst wordt het beheer uitgewerkt parallel aan de verdere ontwikkeling van het basisniveau van DSO-LV. Eind 2019 moet dat basisniveau gereed zijn en dient er ten behoeve van de overgang naar de beheerfase en verdere doorontwikkeling en uitbouw een bestuurlijke acceptatie plaats te vinden naast de acceptatie die door de tactische beheerorganisatie zal worden uitgevoerd.

Opdrachtomschrijving
De projectleider coördineert en draagt bij aan de uitvoering van het bestuurlijke acceptatie proces voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet – Landelijke Voorziening (DSO-LV). Je stelt het projectteam samen, plant de werkzaamheden en rapporteert aan de stuurgroep. De stuurgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers namens de bevoegd gezagen die het DSO-LV straks gaan financieren en gebruiken, het programma DSO en de strategische en tactisch beheer organisatie (SBO en TBO). En wordt voorgezeten door de directeur Informatiesamenleving van de VNG. Vanuit de stuurgroep draag je zorg voor de rapportages naar de Programmaraad en het Opdrachtgevend Beraad.

De activiteiten die door het project moeten worden uitgevoerd zijn op hoofdlijnen:
 • Uitvoering marginale toetsing.Bij de realisatie van DSO-LV wordt gebruik gemaakt van een Agile voortbrenging. Veel van de acceptatie activiteiten zijn daarom al onderdeel van de voortbrenging. De gevraagde toetsing behelst dat wordt nagegaan of de besluiten en de te zetten stappen van GPvE via DOD tot Backlog in redelijkheid genomen en uitgevoerd zijn. Hierbij wordt niet naar de inhoud van besluiten en de stappen gekeken, maar alleen of ze op de juiste wijze binnen het proces zijn genomen en/of gezet. Uitvoering middels document review aangevuld met enkele interviews. Speciale aandacht wordt gevraagd voor de Digitale Overheid Standaarden.De werkwijze zal eerst worden beproefd op twee voorzieningen van het DSO en kan aan de hand van opgedane ervaringen worden aangepast.
 • Uitvoering ketentest.Doel is om de end-to-end keten te testen op de samenwerking tussen de diverse modules en oplossingen vanuit leveranciers. Hierbij is naast de technische werking van de keten belangrijk om vast te stellen of de keten de gebruikers in staat stelt om hun werk efficiënt en effectief uit te voeren.
 • In beheername door Kadaster Hier wordt in lijn met de marginale toetsing op het acceptatieproces een oordeel gevormd over het proces van in beheername door het Kadaster (de Tactisch Beheer Organisatie). Het gaat hierbij om de vaststelling of de stappen en besluiten zijn genomen conform het redelijkerwijs te verwachten proces. Te denken valt aan de inrichting van beheer en de wijze waarop SNO’s zijn afgesloten. Uitvoering middels document review aangevuld metenkele interviews.
 • Opstarten van communicatie activiteiten Communicatie opstarten in zijn algemeenheid, maar meer specifiek rondom het acceptatietraject. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de invoeringsondersteuning van het invoeringsprogramma Omgevingswet.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden
 • Om deze activiteiten vorm te geven en de resultaten te realiseren zal een project ingericht worden. De projectmanager treedt op als verantwoordelijke voor de aansturing en uitvoering van de activiteiten zoals genoemd en zorgt dat de bevindingen uit deze activiteiten vertaald worden naar notities voor de diverse bestuurlijke lagen.
 • De capaciteit voor de uitvoering van de (test-) activiteiten zal vanuit de organisaties die gebruik gaan maken van DSO-LV zelf moeten komen.
 • De projectmanager valt onder de directe verantwoordelijkheid van de voorzitter van het interbestuurlijk acceptatieteam. Het acceptatieteam zal functioneren als een stuurgroep voor het project.
 • De projectmanager is in staat om de voortgang te bewaken en waar nodig signalen af te geven aan de projectmanager.

Bedrijfsomschrijving
Voor het Kerndepartement van Binnenlandse Zaken onderdeel van de Rijksoverheid is JS Consultancy op zoek naar een Projectleider Acceptatie te Den Haag (24 uur, 12 mnd, per z.s.m.).

Functie-eisen
Om dit project te leiden is een project manager nodig op senior niveau met ervaring in het leiden van bestuurlijk gevoelige projecten, maar ook affiniteit heeft met acceptatie activiteiten en hier uitvoering aan weet te geven.
 • HBO-WO werk- en denkniveau
 • 5-10 jaar werkervaring waarvan >5 jaar op het gebied van informatievoorziening en advisering bij de overheid.
 • Ervaring met projecten in een complexe interbestuurlijke setting is een vereiste
 • Ervaring met test en acceptatie werkzaamheden voor complexe systemen met vele, verschillende gebruikers die volgens een agile aanpak worden ontwikkeld is een vereiste
 • Ervaring met TMAP-Next is een pré
 • Kennis van de ontwikkeling van het DSO, zowel de landelijke voorziening als het gehele stelsel is een pré
 • Aantoonbare werkervaring in en gevoel voor de politiek-bestuurlijke context van de Omgevingswet als adviseur, projectleider of manager.
 • Vermogen om verbinding te organiseren op strategisch, tactisch en operationeel niveau.
 • Aantoonbare kennis en ervaring met projectmatig werken.Dit betreft een tijdelijke functie/opdracht. Het is belangrijk dat je op korte termijn beschikbaar bent voor de gevraagde uren (een opzegtermijn van een maand is helaas niet haalbaar).

Arbeidsvoorwaarden
Dit betreft een opdracht voor 32 uur per week, voor de duur van 12 maanden, met optie op verlenging. De standplaats van deze opdracht is gelegen in Den Haag. Deze opdracht is in te vullen op basis van detachering (in loondienst bij JS Consultancy), of op basis van een ZZP-overeenkomst.JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals en managers voor de publieke zaak. Bij ons werk je aan jezelf én aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. Maatschappelijk resultaat. Samen met jou maken we het waar.

Sollicitatieprocedure
Enthousiast geworden? Deze procedure heeft een korte looptijd, daarom ontvangen we graag z.s.m. je reactie! Een CV en korte motivatie volstaat.Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met onze recruiter Monique de Lepper via 06-82211137. Sollicitaties graag versturen via onderstaande button.

Bezoek www.jsconsultancy.nl voor meer informatie over de vacature Projectleider Acceptatie of solliciteer online op de vacature Projectleider Acceptatie.


Solliciteer

Overige vacatures