of 59281 LinkedIn
Vakgebied:
Wonen en verkeer,
Veiligheid en openbare orde,
Sociale zaken en werkgelegenheid
Opleiding:
hbo,
universitair
Branche:
Gemeente
Provincie:
Noord-Brabant
Functie:
Programmaregisseur Sociaal Domein
Plaats:
Bernheze
Organisatie:
Gemeente Bernheze
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
465832

Programmaregisseur Sociaal Domein

De gemeente Bernheze is bij uitstek een woongemeente, met veel natuur en land-bouwgebied. De gemeente heeft ongeveer 30.000 inwoners en bestaat uit vijf dor-pen: Heesch, Nistelrode, Vorstenbosch, Heeswijk-Dinther en Loosbroek. Dat maakt Bernheze een eenheid in verscheidenheid, waarbij iedere kern zijn eigen identiteit heeft, z’n eigen kenmerken en z’n eigen historie.

Werken bij Bernheze is werken aan duidelijke doelen, ondernemend zijn, doen waar je goed in bent en jezelf continu verbeteren. 
Plezier in het werk staat voorop. Samen werken we in openheid, betrouwbaar en met respect aan een gemeente waar het goed wonen, leven en werken is. Werken bij Bernheze is kijken naar mogelijkheden. “Hoe kan het wel?”, is de vraag die je in Bernheze vaak hoort.
Onze werkplekken zijn open en de lijnen zijn kort. Je loopt zelf binnen bij de men-sen die je nodig hebt. Je werkt in een zelfsturend team aan je resultaten, op de plek en het moment waarop je die resultaten het best kunt behalen. We bieden ruimte om ondernemend te zijn; je bepaalt zelf wie of wat je voor jouw werk nodig hebt. Dat geldt ook voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Want de functie van ‘Pro-gramma regisseur sociaal domein’ hoeft wat ons betreft niet de laatste stap in jouw loopbaan te zijn.

Onze gemeentelijke organisatie bestaat uit drie domeinen, te weten Klantcontact-centrum, Leefomgeving en Interne Dienstverlening. Onder het domein Leefomge-ving vallen de teams Ontwikkelen Beleid, Uitvoeren Beleid, Handhaving en Beheer.

Domein Leefomgeving

Team Ontwikkelen Beleid

Programmaregisseur Sociaal Domein
32-36 uur per week 


Taken 
Coördinatie 

Je hebt een coördinerende rol in het werkveld van het Sociaal Domein, je helpt - binnen de context van zelfsturing - de inhoudelijke samenhang te be-waken en faciliteert dat de medewerkers die op dit terrein werkzaam zijn binnen de teams Ontwikkelen Beleid en Uitvoeren Beleid van het domein Leefomgeving op een goede manier het gesprek voeren over de prioriteiten en de gezamenlijke richting.
Je hebt een coördinerende rol richting het bestuur en (onder verantwoorde-lijkheid van) de domeinmanager en bewaakt de samenhang van overkoepe-lende documenten (visienota’s, P&C documenten, enzovoorts) en betrekt daar waar nodig ook de strategisch adviseur bij.
Je overlegt regelmatig en gestructureerd met de portefeuillehouder(s) en bent voor hem / haar een belangrijke adviseur in relatie tot de samenhang van beleid en uitvoering binnen het Sociaal Domein; je zorgt in die gesprek-ken voor balans tussen bestuurlijke wensen / eisen en de haalbaarheid daar-van in de (beleidsmatige) uitvoering.
Je werkt resultaatgericht en weet mensen te enthousiasmeren en - binnen het domein Leefomgeving - medewerkers met taakaccenten op het terrein van het Sociaal Domein functioneel aan te spreken indien nodig.
Je doet voorstellen voor (her)prioritering, in overleg met de teamleden.
Je levert een substantiële bijdrage aan het ontwikkelvermogen via het leer-traject (werken volgens de bedoeling: nieuwe verantwoordelijkheden, rollen en opgaven) binnen de vakgebieden van het Sociaal Domein van de teams Ontwikkelen Beleid en Uitvoeren Beleid (rekening houdend met de reeds aanwezige deskundigheid op de verschillende beleidsvelden).
Projectleiding

Je bent binnen Domein Leefomgeving trekker / projectleider van één van de prioritaire programmalijnen binnen de vakgebieden van het Sociaal Domein van de teams Ontwikkelen Beleid en Uitvoeren Beleid (integrale toegang, meedoen naar vermogen en aanpakken met impact).
Je neemt zelfstandig besluiten binnen de kaders van het project / program-ma, je bewaakt tijd, kwaliteit en budget en weet wanneer er geëscaleerd moet worden naar management of bestuur.
Je stelt projectplannen op en stuurt projectmedewerkers aan.
Je voert regelmatig overleg met externe partners, in de regionale samen-werkingsverbanden of lokaal (inwoners, maatschappelijk middenveld) en ver-tegenwoordigt daarbij de gemeente.
Je bent in staat om daarbij om te gaan met tegengestelde belangen, deze te overbruggen of tot een (finale) afweging te brengen, draagvlak te creëren en te onderhandelen. 
Beleid / strategie

Je volgt en analyseert ontwikkelingen die zich landelijk, provinciaal, regionaal en lokaal voordoen, vertaalt deze waar nodig in gemeentelijk beleid (in sa-menwerking met collega’s en betrekt daar waar nodig de strategisch adviseur bij).
Je schrijft adviesnota’s, notities ter informatie/ter opiniërende bespreking en raadsvoorstellen en brengt die in op de bestuurlijke agenda.
Je stelt scenario’s op, doet voorstellen voor aanpassing van beleid of werk-wijzen
Je toetst, analyseert, beoordeelt en controleert voorstellen en rapportages en adviseert daaromtrent.
Profiel

Je bezit een HBO+ / WO werk- en denkniveau; kennis van meerdere beleids-terreinen is een pré. 
Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring, o.a. in het aansturen van processen en projecten.
Je hebt de (netwerk)competentie om de verbindende rol te vervullen tussen (inter)gemeentelijk bestuur en ambtelijke organisatie.
Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk.
Je hebt een goed gevoel voor maatschappelijke, bestuurlijke en politieke ver-houdingen.
Je hebt ervaring met en kennis van de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein.
Je hebt aantoonbare leidinggevende en coachende ervaring (pré) of ervaring als programmaregisseur en weet mensen te enthousiasmeren en te stimule-ren.
Je hebt ervaring met bestuurlijk-organisatorische aspecten van (bo-ven)gemeentelijke samenwerking (binnen het sociaal domein). 
Je herkent je in onze kernwaarden: samen, plezier, open, ondernemend, respect en betrouwbaar.
Wij bieden
Een tijdelijk dienstverband van 32-26 voor één jaar. Bij goed functioneren is er de mogelijkheid van opnieuw een dienstverband voor één jaar. Op basis van de evalua-tie(s) van deze functie, wordt gekeken naar (de wijze van) positionering en (evt. definitieve) borging van deze taken in de toekomst. 

Het salaris is afhankelijk van de relevantie opleiding en ervaring en bedraagt mini-maal € 3.348,- en maximaal € 5.188,- bruto per maand (aanloopschaal 11/ functie-schaal 11a) op basis van een 36-urige werkweek. 

Informatie
Wil je meer informatie over deze functie, dan kun je contact opnemen met Machteld Koelewijn, kwartiermaker Sociaal Domein, telefoonnummer 14 0412.

Wil je meer informatie over de sollicitatieprocedure, dan kun je contact opnemen met Gerard de Jong, manager domein Leefomgeving, telefoonnummer 14 0412.

Sollicitatie 
Heb je belangstelling voor deze vacature solliciteer dan voor 3 juni 2019 rechtstreeks via de website www.werkeninnoordoostbrabant.nl . Wij ontvangen dan graag je motivatie-brief en CV.
De gemeente Bernheze is bij uitstek een woongemeente, met veel natuur en land-bouwgebied. De gemeente heeft ongeveer 30.000 inwoners en bestaat uit vijf dor-pen: Heesch, Nistelrode, Vorstenbosch, Heeswijk-Dinther en Loosbroek. Dat maakt Bernheze een eenheid in verscheidenheid, waarbij iedere kern zijn eigen identiteit heeft, z’n eigen kenmerken en z’n eigen historie.

Werken bij Bernheze is werken aan duidelijke doelen, ondernemend zijn, doen waar je goed in bent en jezelf continu verbeteren.
Plezier in het werk staat voorop. Samen werken we in openheid, betrouwbaar en met respect aan een gemeente waar het goed wonen, leven en werken is. Werken bij Bernheze is kijken naar mogelijkheden. “Hoe kan het wel?”, is de vraag die je in Bernheze vaak hoort.
Onze werkplekken zijn open en de lijnen zijn kort. Je loopt zelf binnen bij de men-sen die je nodig hebt. Je werkt in een zelfsturend team aan je resultaten, op de plek en het moment waarop je die resultaten het best kunt behalen. We bieden ruimte om ondernemend te zijn; je bepaalt zelf wie of wat je voor jouw werk nodig hebt. Dat geldt ook voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Want de functie van ‘Pro-gramma regisseur sociaal domein’ hoeft wat ons betreft niet de laatste stap in jouw loopbaan te zijn.

Onze gemeentelijke organisatie bestaat uit drie domeinen, te weten Klantcontact-centrum, Leefomgeving en Interne Dienstverlening. Onder het domein Leefomge-ving vallen de teams Ontwikkelen Beleid, Uitvoeren Beleid, Handhaving en Beheer.


Domein Leefomgeving

Team Ontwikkelen Beleid

Programmaregisseur Sociaal Domein
32-36 uur per week


Taken

Coördinatie
 • Je hebt een coördinerende rol in het werkveld van het Sociaal Domein, je helpt - binnen de context van zelfsturing - de inhoudelijke samenhang te be-waken en faciliteert dat de medewerkers die op dit terrein werkzaam zijn binnen de teams Ontwikkelen Beleid en Uitvoeren Beleid van het domein Leefomgeving op een goede manier het gesprek voeren over de prioriteiten en de gezamenlijke richting.
 • Je hebt een coördinerende rol richting het bestuur en (onder verantwoorde-lijkheid van) de domeinmanager en bewaakt de samenhang van overkoepe-lende documenten (visienota’s, P&C documenten, enzovoorts) en betrekt daar waar nodig ook de strategisch adviseur bij.
 • Je overlegt regelmatig en gestructureerd met de portefeuillehouder(s) en bent voor hem / haar een belangrijke adviseur in relatie tot de samenhang van beleid en uitvoering binnen het Sociaal Domein; je zorgt in die gesprek-ken voor balans tussen bestuurlijke wensen / eisen en de haalbaarheid daar-van in de (beleidsmatige) uitvoering.
 • Je werkt resultaatgericht en weet mensen te enthousiasmeren en - binnen het domein Leefomgeving - medewerkers met taakaccenten op het terrein van het Sociaal Domein functioneel aan te spreken indien nodig.
 • Je doet voorstellen voor (her)prioritering, in overleg met de teamleden.
 • Je levert een substantiële bijdrage aan het ontwikkelvermogen via het leer-traject (werken volgens de bedoeling: nieuwe verantwoordelijkheden, rollen en opgaven) binnen de vakgebieden van het Sociaal Domein van de teams Ontwikkelen Beleid en Uitvoeren Beleid (rekening houdend met de reeds aanwezige deskundigheid op de verschillende beleidsvelden).

Projectleiding
 • Je bent binnen Domein Leefomgeving trekker / projectleider van één van de prioritaire programmalijnen binnen de vakgebieden van het Sociaal Domein van de teams Ontwikkelen Beleid en Uitvoeren Beleid (integrale toegang, meedoen naar vermogen en aanpakken met impact).
 • Je neemt zelfstandig besluiten binnen de kaders van het project / program-ma, je bewaakt tijd, kwaliteit en budget en weet wanneer er geëscaleerd moet worden naar management of bestuur.
 • Je stelt projectplannen op en stuurt projectmedewerkers aan.
 • Je voert regelmatig overleg met externe partners, in de regionale samen-werkingsverbanden of lokaal (inwoners, maatschappelijk middenveld) en ver-tegenwoordigt daarbij de gemeente.
 • Je bent in staat om daarbij om te gaan met tegengestelde belangen, deze te overbruggen of tot een (finale) afweging te brengen, draagvlak te creëren en te onderhandelen.

Beleid / strategie
 • Je volgt en analyseert ontwikkelingen die zich landelijk, provinciaal, regionaal en lokaal voordoen, vertaalt deze waar nodig in gemeentelijk beleid (in sa-menwerking met collega’s en betrekt daar waar nodig de strategisch adviseur bij).
 • Je schrijft adviesnota’s, notities ter informatie/ter opiniërende bespreking en raadsvoorstellen en brengt die in op de bestuurlijke agenda.
 • Je stelt scenario’s op, doet voorstellen voor aanpassing van beleid of werk-wijzen
 • Je toetst, analyseert, beoordeelt en controleert voorstellen en rapportages en adviseert daaromtrent.

Profiel
 • Je bezit een HBO+ / WO werk- en denkniveau; kennis van meerdere beleids-terreinen is een pré.
 • Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring, o.a. in het aansturen van processen en projecten.
 • Je hebt de (netwerk)competentie om de verbindende rol te vervullen tussen (inter)gemeentelijk bestuur en ambtelijke organisatie.
 • Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt een goed gevoel voor maatschappelijke, bestuurlijke en politieke ver-houdingen.
 • Je hebt ervaring met en kennis van de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein.
 • Je hebt aantoonbare leidinggevende en coachende ervaring (pré) of ervaring als programmaregisseur en weet mensen te enthousiasmeren en te stimule-ren.
 • Je hebt ervaring met bestuurlijk-organisatorische aspecten van (bo-ven)gemeentelijke samenwerking (binnen het sociaal domein).
 • Je herkent je in onze kernwaarden: samen, plezier, open, ondernemend, respect en betrouwbaar.

Wij bieden
Een tijdelijk dienstverband van 32-26 voor één jaar. Bij goed functioneren is er de mogelijkheid van opnieuw een dienstverband voor één jaar. Op basis van de evalua-tie(s) van deze functie, wordt gekeken naar (de wijze van) positionering en (evt. definitieve) borging van deze taken in de toekomst.

Het salaris is afhankelijk van de relevantie opleiding en ervaring en bedraagt mini-maal € 3.348,- en maximaal € 5.188,- bruto per maand (aanloopschaal 11/ functie-schaal 11a) op basis van een 36-urige werkweek.

Informatie
Wil je meer informatie over deze functie, dan kun je contact opnemen met Machteld Koelewijn, kwartiermaker Sociaal Domein, telefoonnummer 14 0412.

Wil je meer informatie over de sollicitatieprocedure, dan kun je contact opnemen met Gerard de Jong, manager domein Leefomgeving, telefoonnummer 14 0412.

Sollicitatie
Heb je belangstelling voor deze vacature solliciteer dan voor 3 juni 2019 rechtstreeks via de website www.werkeninnoordoostbrabant.nl. Wij ontvangen dan graag je motivatie-brief en CV.