of 59281 LinkedIn
Vakgebied:
ICT,
Bestuur en Management
Opleiding:
universitair
Branche:
Overig
Provincie:
Zuid-Holland
Functie:
Programmamanager
Plaats:
Den Haag
Organisatie:
VNG Realisatie
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
465842

Programmamanager

Vast dienstverband: Programma Manager
Vacaturenummer: 19069

Functie op basis van voltijd dienstverband (36 uur per week) met in eerste instantie een dienstverband van 12 maanden, met de intentie te komen tot een dienstverband voor onbepaalde tijd. 

Over VNG Realisatie

In de gemeentelijke dienstverlening is een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Denk aan het aanvragen van identiteitsbewijzen, de voorzieningen voor telecommunicatie en het vastleggen van raadsinformatie. Tegelijkertijd vragen de ontwikkelingen in de informatiesamenleving in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie, die moeilijk binnen één gemeente is te verzamelen.
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van deze kennis zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De nadruk van VNG Realisatie ligt nu nog met name in het informatiedomein, maar zal zich de komende tijd steeds meer richten op andere typen vraagstukken in de gemeentelijke uitvoering.
Programmatisch werken

VNG Realisatie voert in opdracht van VNG grote informatiekundige veranderingen door voor gemeenten. Voorbeelden daarvan zijn de invoering van de Omgevingswet, de Wet Open Overheid, Generieke Digitale Dienstverlening, informatiekundige vernieuwing van de informatievoorziening van gemeenten via de visie Common Ground, de toekomstige modernisering van de basisregistratie personen. In toenemende mate kiezen we daarbij voor een wendbare aanpak, permanent bèta en gericht snel zichtbaar resultaat.
Wij zoeken hiervoor allround, zeer ervaren Programma Managers om invulling te geven aan een van de hierboven genoemde programma’s binnen VNG Realisatie.  De programma manager legt verantwoording af aan een Teammanager binnen VNG Realisatie. 

Wat ga je doen?
VNG Realisatie is dus op zoek naar enthousiaste Programmamanagers. VNG Realisatie wil binnen bepaalde units programmatisch werken verder doorvoeren bij de realisatie van oplossingen voor de inwoners en ondernemers van onze gemeenten. Van de toekomstig Programma Managers wordt gevraagd deze wijze van werken verder te introduceren in het programma en te helpen de werkwijze succesvol te introduceren in de breedte van de VNG Realisatie organisatie. 


Functie
Als Programma Manager zorg je voor het voorbereiden en realiseren van meerdere (complexe) veranderingsprojecten in samenhang. Daarbij stuur je op het behalen van de programma doelstellingen en budget en borg je de dat de verwachte baten worden gerealiseerd. Het actief betrekken en informeren van alle belanghebbenden is hierbij essentieel. De nadruk ligt op het gelijktijdig aansturen van meerdere projecten over een langere periode.
Programma’s dragen bij aan de strategische doelstellingen van VNG Realisatie. Het is van belang dat je deze doelen continu meeneemt in je aansturing en het voorleggen van besluiten.Verantwoordelijkheden en resultaatgebiedenManagen van diverse projecten: creëren en behouden van overzicht over diverse projecten die in hun samenhang gemanaged moeten worden. 
Bevorderen en bewaken van de samenhang van de lopende trajecten, sturen op integraliteit, focus op regelmatig opleveren van resultaten
Coördineren met stakeholders, Product Owners en andere units/projectmanagers om te zorgen dat nieuwe initiatieven 
Bewaken van transparantie over de voortgang van projecten (benefits en budgetten) richting de verantwoordelijk unitmanager en MT VNG Realisatie
Financieel: managen dat het programma binnen het gesteld budget blijft en melden van over/onderbestedingen aan verantwoordelijk management.
Zorgdragen voor de ontwikkeling van projectplannen voor de diverse projecten onder haar/zijn verantwoordelijkheid; 
Bijdragen aan operationeel portfoliomanagement; 
Zorg dragen voor de inrichting van de betrokken projectteams en de uitvoerende relaties met in- en externe stakeholders; 
Plannen en bewaken van de uitvoering van de projecten (tijd, budget, kwaliteit); 
Zorgen voor het leveren van input voor rapportages over voortgang, uitputting van middelen en beslismomenten; 
Coördineren van het stakeholdermanagement en afstemmen met bij de projecten betrokken partijen op tactisch niveau; 
Zorg dragen zorg voor de toetsing en verantwoording van behaalde resultaten; 
Adviseren over toekomstige projecten/wijziging koers van projecten; 
Zorg dragen voor de organisatie van de diverse bijeenkomsten/afstemming binnen en tussen de projectteams en partners; 
Bijdragen aan de uitvoering en doorontwikkeling van de bijbehorende producten en diensten.
Zorgen voor de overdracht van informatie, kennis, kunde en projectresultaten aan de beheerorganisatie; 
Bijdragen aan de ontwikkeling binnen het programma, implementatie en evaluatie van project- en programmaresultaten en de ontwikkeling van instrumenten, methoden en technieken; 
Bijdrage aan de verdere professionalisering van de programmatische werkwijze en de adoptie van moderne wendbare verandermethoden;
Inbrengen van inhoudelijke - en technische expertise binnen het programma; 


Kennis- en ervaringsvereisten

Afgeronde HBO of Wetenschappelijke opleiding in relatie tot de opdracht, bij voorkeur informatiekunde, bestuurskunde;
Ruime ervaring in het als programmamanager aansturen van programma’s en/of grote projecten bij de overheid/semi-overheid;
Ruime ervaring (meer dan 5 jaar in de afgelopen 10 jaar) in het als programmamanager omzetten van complexe verandervraagstukken naar succesvolle organisatorische en informatiekundige oplossingen voor organisaties;
Specifieke kennis van en ervaring met de realisatie van voorzieningen in het kader van grote landelijke implementatietrajecten met een ICT-component; 
Uitstekende communicatieve vaardigheden en goed analytisch vermogen; 
In de afgelopen tien jaar meerjarige (2-3 jaar) ervaring met werken met of bij gemeenten of daaraan gelieerde organisaties;
Ruime ervaring met het houden van presentaties en begeleiden van groepsprocessen en het omgaan met verschillende belangen, doelgroepen en niveaus;
Kunnen omgaan met bestuurlijke complexe besluitvormingstrajecten;
Op strategisch niveau vertegenwoordigen en netwerken;
Ruime ervaring in business implementatie/verander projecten;
Aantoonbare ervaring op het gebied van risico-, contract- en informatiemanagement;
Je hebt coachende vaardigheden en je bent gewend om teams aan te sturen;
Je bent doortastend, flexibel en een communicatief sterke teamspeler die in staat is om in overleg met het team en de klant tot goede oplossingen te komen;
Ervaring met projectmethodieken als Scrum en IPMA of PRINCE, MSP is een pré;
Kennis van het AGILE/SCRUM gedachtegoed is een pré;
Kennis van SAFE (Scaled Agile Framework) is een Pré.


Houdingaspecten

Resultaatgericht 
Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden
Klantgericht
Kwaliteitsgericht
Samenwerkingsgericht
Analytisch
Anticiperend
Omgevingsbewust


Salarisniveau en secundaire arbeidsvoorwaarden

Het salaris voor deze functie kan, afhankelijk van opleiding en ervaring op basis van een 36-urige werkweek. Schaal 13 BBRA/14 BBRA, max. bruto € 6.684,00 per maand afhankelijk van (werk)ervaring. 
Bovenop het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering (8,3%). Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten en een vergoeding woon-werkverkeer (jaartrajectkaart openbaar vervoer).
Meer informatie

Neem voor meer informatie over deze functie contact op met Raymond Alexander en Dorien van den Berg (Teammanagers VNG Realisatie via 070-3738008). Meer algemene informatie over VNG Realisatie is te vinden op: www.vngrealisatie.nl .
Belangstelling kenbaar maken?

Wil je je belangstelling voor deze functie kenbaar maken? Stuur dan een e-mail met daarin je CV waarin duidelijk de bovengenoemde kennis- en ervaring tot uiting komt en motivatie en het vacaturenummer 19069 naar: peno.realisatie@vng.nl en vertel waarom jij voor VNG Realisatie zou willen werken. Je e-mail moet uiterlijk 1 juni voor 12:00  a.s. binnen zijn. Begin juni zullen de selectie-gesprekken plaatsvinden. 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Vast dienstverband: Programma Manager
Vacaturenummer: 19069

Functie op basis van voltijd dienstverband (36 uur per week) met in eerste instantie een dienstverband van 12 maanden, met de intentie te komen tot een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Over VNG Realisatie

In de gemeentelijke dienstverlening is een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Denk aan het aanvragen van identiteitsbewijzen, de voorzieningen voor telecommunicatie en het vastleggen van raadsinformatie. Tegelijkertijd vragen de ontwikkelingen in de informatiesamenleving in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie, die moeilijk binnen één gemeente is te verzamelen.
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van deze kennis zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De nadruk van VNG Realisatie ligt nu nog met name in het informatiedomein, maar zal zich de komende tijd steeds meer richten op andere typen vraagstukken in de gemeentelijke uitvoering.
Programmatisch werken

VNG Realisatie voert in opdracht van VNG grote informatiekundige veranderingen door voor gemeenten. Voorbeelden daarvan zijn de invoering van de Omgevingswet, de Wet Open Overheid, Generieke Digitale Dienstverlening, informatiekundige vernieuwing van de informatievoorziening van gemeenten via de visie Common Ground, de toekomstige modernisering van de basisregistratie personen. In toenemende mate kiezen we daarbij voor een wendbare aanpak, permanent bèta en gericht snel zichtbaar resultaat.
Wij zoeken hiervoor allround, zeer ervaren Programma Managers om invulling te geven aan een van de hierboven genoemde programma’s binnen VNG Realisatie.  De programma manager legt verantwoording af aan een Teammanager binnen VNG Realisatie.

Wat ga je doen?
VNG Realisatie is dus op zoek naar enthousiaste Programmamanagers. VNG Realisatie wil binnen bepaalde units programmatisch werken verder doorvoeren bij de realisatie van oplossingen voor de inwoners en ondernemers van onze gemeenten. Van de toekomstig Programma Managers wordt gevraagd deze wijze van werken verder te introduceren in het programma en te helpen de werkwijze succesvol te introduceren in de breedte van de VNG Realisatie organisatie.


Functie
Als Programma Manager zorg je voor het voorbereiden en realiseren van meerdere (complexe) veranderingsprojecten in samenhang. Daarbij stuur je op het behalen van de programma doelstellingen en budget en borg je de dat de verwachte baten worden gerealiseerd. Het actief betrekken en informeren van alle belanghebbenden is hierbij essentieel. De nadruk ligt op het gelijktijdig aansturen van meerdere projecten over een langere periode.
Programma’s dragen bij aan de strategische doelstellingen van VNG Realisatie. Het is van belang dat je deze doelen continu meeneemt in je aansturing en het voorleggen van besluiten.


Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 • Managen van diverse projecten: creëren en behouden van overzicht over diverse projecten die in hun samenhang gemanaged moeten worden.
 • Bevorderen en bewaken van de samenhang van de lopende trajecten, sturen op integraliteit, focus op regelmatig opleveren van resultaten
 • Coördineren met stakeholders, Product Owners en andere units/projectmanagers om te zorgen dat nieuwe initiatieven
 • Bewaken van transparantie over de voortgang van projecten (benefits en budgetten) richting de verantwoordelijk unitmanager en MT VNG Realisatie
 • Financieel: managen dat het programma binnen het gesteld budget blijft en melden van over/onderbestedingen aan verantwoordelijk management.
 • Zorgdragen voor de ontwikkeling van projectplannen voor de diverse projecten onder haar/zijn verantwoordelijkheid;
 • Bijdragen aan operationeel portfoliomanagement;
 • Zorg dragen voor de inrichting van de betrokken projectteams en de uitvoerende relaties met in- en externe stakeholders;
 • Plannen en bewaken van de uitvoering van de projecten (tijd, budget, kwaliteit);
 • Zorgen voor het leveren van input voor rapportages over voortgang, uitputting van middelen en beslismomenten;
 • Coördineren van het stakeholdermanagement en afstemmen met bij de projecten betrokken partijen op tactisch niveau;
 • Zorg dragen zorg voor de toetsing en verantwoording van behaalde resultaten;
 • Adviseren over toekomstige projecten/wijziging koers van projecten;
 • Zorg dragen voor de organisatie van de diverse bijeenkomsten/afstemming binnen en tussen de projectteams en partners;
 • Bijdragen aan de uitvoering en doorontwikkeling van de bijbehorende producten en diensten.
 • Zorgen voor de overdracht van informatie, kennis, kunde en projectresultaten aan de beheerorganisatie;
 • Bijdragen aan de ontwikkeling binnen het programma, implementatie en evaluatie van project- en programmaresultaten en de ontwikkeling van instrumenten, methoden en technieken;
 • Bijdrage aan de verdere professionalisering van de programmatische werkwijze en de adoptie van moderne wendbare verandermethoden;
 • Inbrengen van inhoudelijke - en technische expertise binnen het programma;


Kennis- en ervaringsvereisten
 • Afgeronde HBO of Wetenschappelijke opleiding in relatie tot de opdracht, bij voorkeur informatiekunde, bestuurskunde;
 • Ruime ervaring in het als programmamanager aansturen van programma’s en/of grote projecten bij de overheid/semi-overheid;
 • Ruime ervaring (meer dan 5 jaar in de afgelopen 10 jaar) in het als programmamanager omzetten van complexe verandervraagstukken naar succesvolle organisatorische en informatiekundige oplossingen voor organisaties;
 • Specifieke kennis van en ervaring met de realisatie van voorzieningen in het kader van grote landelijke implementatietrajecten met een ICT-component;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden en goed analytisch vermogen;
 • In de afgelopen tien jaar meerjarige (2-3 jaar) ervaring met werken met of bij gemeenten of daaraan gelieerde organisaties;
 • Ruime ervaring met het houden van presentaties en begeleiden van groepsprocessen en het omgaan met verschillende belangen, doelgroepen en niveaus;
 • Kunnen omgaan met bestuurlijke complexe besluitvormingstrajecten;
 • Op strategisch niveau vertegenwoordigen en netwerken;
 • Ruime ervaring in business implementatie/verander projecten;
 • Aantoonbare ervaring op het gebied van risico-, contract- en informatiemanagement;
 • Je hebt coachende vaardigheden en je bent gewend om teams aan te sturen;
 • Je bent doortastend, flexibel en een communicatief sterke teamspeler die in staat is om in overleg met het team en de klant tot goede oplossingen te komen;
 • Ervaring met projectmethodieken als Scrum en IPMA of PRINCE, MSP is een pré;
 • Kennis van het AGILE/SCRUM gedachtegoed is een pré;
 • Kennis van SAFE (Scaled Agile Framework) is een Pré.


Houdingaspecten
 • Resultaatgericht
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden
 • Klantgericht
 • Kwaliteitsgericht
 • Samenwerkingsgericht
 • Analytisch
 • Anticiperend
 • Omgevingsbewust


Salarisniveau en secundaire arbeidsvoorwaarden

Het salaris voor deze functie kan, afhankelijk van opleiding en ervaring op basis van een 36-urige werkweek. Schaal 13 BBRA/14 BBRA, max. bruto € 6.684,00 per maand afhankelijk van (werk)ervaring.
Bovenop het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering (8,3%). Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten en een vergoeding woon-werkverkeer (jaartrajectkaart openbaar vervoer).


Meer informatie

Neem voor meer informatie over deze functie contact op met Raymond Alexander en Dorien van den Berg (Teammanagers VNG Realisatie via 070-3738008). Meer algemene informatie over VNG Realisatie is te vinden op: www.vngrealisatie.nl.


Belangstelling kenbaar maken?

Wil je je belangstelling voor deze functie kenbaar maken? Stuur dan een e-mail met daarin je CV waarin duidelijk de bovengenoemde kennis- en ervaring tot uiting komt en motivatie en het vacaturenummer 19069 naar: peno.realisatie@vng.nl en vertel waarom jij voor VNG Realisatie zou willen werken. Je e-mail moet uiterlijk 1 juni voor 12:00  a.s. binnen zijn. Begin juni zullen de selectie-gesprekken plaatsvinden.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.