Vakgebied:
Bestuur en Organisatie
Opleiding:
WO
Plaats:
Den Haag
Organisatie:
JS Consultancy
Dienstverband:
Tijdelijk / projectbasis

Programmamanager Strategisch Huisvestingsplan (IND)


Bedrijfsomschrijving
Voor de Immigratie- en Naturalisatidienst in Den Haag is JS Consultancy op zoek naar een Programmamanager Strategisch Huisvestingsplan. Dit betreft een functie voor 36 uur per week, start zsm tot juni 2021.

Functieomschrijving
Bedrijfsvoering vormt het fundament van de organisatie. De directie Bedrijfsvoering zorgt ervoor dat de IND als concern en de (kleine) keten als geheel hun taken zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. De directie wil haar klanten (alle IND-collega’s en vele ketenpartner-collega’s) bedienen: snel, vakkundig en met een brede blik op het gebied van HR, informatievoorziening (ICT), financiën, control en facilitaire voorzieningen. Dat betekent dat wij weten wat onze klanten nu maar ook in de toekomst nodig hebben, zodat we duurzame en toekomstbestendige (integrale) adviezen en diensten leveren.
De directie Bedrijfsvoering is opgebouwd uit een afdeling Human Resource, een afdeling Facilitair, Huisvesting en Veiligheid, een afdeling Financiën en Business Informatie, een afdeling Informatievoorziening Ontwikkeling en een afdeling Informatievoorziening Beheer.
De IND bevindt zich in een dynamische omgeving, waarin de nadruk ligt op kwaliteit, flexibiliteit en efficiency, Tijd-, Plaats- en Apparaatsonafhankelijk Werken (TPAW) en ketensamenwerking. Verdere digitalisering van de werkprocessen en datagestuurd werken van de IND spelen naar de toekomst toe een grote rol, alsmede het steeds meer internationaal opereren van de IND op migratiegebied.
In 2018 is het Programma Strategisch Huisvestingsplan (SHP) gestart om grip te krijgen op de huisvestingsvraagstukken waar de IND voor staat. Met de aanblijvende fluctuatie in de vreemdelingeninstroom en de daarmee bijbehorende schommelingen in de IND formatie, een financieel kader waarbinnen de IND moet opereren, alsmede de recente ontwikkelingen op het gebied van huisvesting blijft het hebben van een huisvestingsprogramma van essentieel belang.
Het strategisch huisvestingsplan van de IND heeft als doel om de toekomstige IND-ontwikkelingen te ondersteunen, op basis van de organisatievisie, een visie op dienstverlening en een huisvestingsstrategie. Het strategisch huisvestingsplan heeft een looptijd van 2018-2022 en krijgt jaarlijks een plan voor de acties in elk volgend jaar (jaarplan). Voor 2020 is er een jaarplan beschikbaar en geeft goed inzicht in de onderwerpen die spelen. Dit naast recente, nieuwe huisvestingsvraagstukken waar de IND mee te maken heeft, zoals de verkenning naar nieuwe huisvesting voor het hoofdkantoor van de IND in Den Haag. Onder de verantwoordelijkheid van de Directeur Bedrijfsvoering wordt een programmamanager schaal 14 gezocht die, samen met het bestaande team, verder uitvoering geeft aan het Programma Strategisch Huisvestingsplan (SHP) van de IND en aan de slag gaat met (recente en nieuwe) huisvestingsvragen.

Taken
* Je draagt zorg voor het uitvoeren van het (programma)plan;
* leiding geven aan het programmateam (nu: 5 personen, mogelijke groei, niet hiërarchisch, netwerkorganisatie);
* Jaarplannen maken in afstemming met de primair proces directies;
* Businesscases maken/financiën van het huisvestingsprogramma en de financiële gevolgen van het huisvestingsplan;* HR kanten van het huisvestingsprogramma coördineren, gevolgen voor medewerkers in kaart brengen en voorzien van planvorming en een proces;
* Rapporteren over de voortgang;* Je werkt nauw samen met de tactisch manager Facilitair, Huisvesting en Veiligheid en de andere managers van Bedrijfsvoering. Je sluit zo nodig aan bij het Managementteam van de directie Bedrijfsvoering (MT BV);* Je onderhoudt nauwe contacten met de directeuren en tactisch managers van de andere directies over wijzigingen in hun huisvestingsbehoefte in relatie tot het Strategisch huisvestingsplan;* Draagt in een politiek bestuurlijke context zorg voor het behalen van de resultaten, dus zorgt voor afstemming met programma Flex, aansluiten, vorming Gemeenschappelijke Vreemdelingen Locatie (GVL vorming), afstemming in de keten (MT Kleine Keten, Topberaad, V-staf);* Je draagt zorg voor de besluitvorming richting MT IND en sluit periodiek aan om de voortgang te bespreken. Medezeggenschap betrekken bij ontwikkelingen en zorgdragen voor de advies- en instemmingsaanvragen indien noodzakelijk;
* Je legt rechtstreeks verantwoording af aan de directeur Bedrijfsvoering.

Functie-eisen
Je hebt een WO werk- en denkniveau. Je bent in staat om te opereren in een politiek-bestuurlijke omgeving; je hebt ervaring met het leidinggeven aan een project/programmateam; je hebt bij voorkeur ervaring met huisvestingsvraagstukken en het rijks huisvestingsstelsel en financieel projectmanagement.

De programmanager voor het Strategisch Huisvestingsplan heeft het volgende profiel:* Je bent een stevige persoonlijkheid die effectief weet te schakelen tussen rollen (leider, manager, adviseur, visionair) als dat voor het programmeren en besturen van de strategische doelen noodzakelijk is;* Je onderkent voor het programma relevante ontwikkelingen binnen politiek, openbaar bestuur en maatschappij, en vertaalt deze zo nodig naar voor het programma relevante interventies;
* Je bent een betrouwbare (gespreks)partner voor bestuurders binnen de IND en het departement;* Je geeft ruimte voor uitvoering van (deel)projecten door professionals binnen de diverse organisaties en overeengekomen kaders, en behoudt het overzicht over (deel)projecten die voor het programma van belang zijn;* Je kunt effectief schakelen tussen verschillende niveaus, dit vertalen naar adviezen/behoeftestellingen en je weet constructief om te gaan met diverse en tegengestelde belangen.

Voor de functie van Programmamanager gelden de volgende competenties:Bestuurssensitiviteit, aansturen organisatie, anticiperen, omgevingsbewustzijn, netwerken, creativiteit. Daarnaast vinden we resultaatgerichtheid heel belangrijk.

Arbeidsvoorwaarden
Dit betreft een tijdelijke functie, start zsm, tot juni 2021. De gewenste inzet is 36 uur per week. Wij kunnen je inzetten op basis van een ZZP-constructie (uurtarief in overleg), of op basis van detachering (in loondienst bij JS Consultancy, inschaling conform CAO opdrachtgever).
JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals en managers voor de publieke zaak. Bij ons werk je aan jezelf én aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. Maatschappelijk resultaat. Samen met jou maken we het waar.

Sollicitatieprocedure
Enthousiast geworden? Deze procedure heeft een korte looptijd, dus stuur zo snel mogelijk je cv op! Een korte en bondige motivatie volstaat.
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met onze recruiter Dominique Kaffa via dominiquekaffa@jsconsultancy.nl. Sollicitaties graag in Word-formaat versturen via onderstaande button.

Solliciteren op deze functie