Vakgebied:
Ruimte en Milieu
Opleiding:
WO
Branche:
Rijksoverheid
Functie:
Overige
Plaats:
NL
Organisatie:
JS Consultancy
Dienstverband:
Parttime

Programmamanager Start Uitvoering Woondeals

Functieomschrijving


Opdrachtomschrijving:

Een tijdelijke project- / programmamanager is nodig om de strategie voor de aansturing en uitvoering van de woondeals neer te zetten. Een snelle en voortvarende start van de uitvoering is noodzakelijk, omdat de regio’s een proactieve samenwerking met BZK aan de uitvoering van de woondeals verwachten. De opdracht is erop gericht om de uitvoering voor de medewerkers en het bestuur (DG’s/directeur) efficiënt in te richten.

 • De woondeals bevatten afspraken die vergelijkbaar of zelfs gelijk aan elkaar zijn. Voor de versnelling van bouwlocaties kunnen de teams en regio’s onderling van elkaar leren. De uitvoering van thematische afspraken die regionaal vergelijkbaar zijn kan aan elkaar gekoppeld worden. Afwijkingen in de uitvoering van afspraken tussen regio’s onderling kan bestuurlijk zeer gevoelig liggen, maar tegelijkertijd verschillende regio’s in hun wensen en belangen. De strategische inrichting van de uitvoering van de afspraken vraagt dus intern om een heldere structurering, maar ook om inzicht en sensitiviteit voor bestuurlijke verhoudingen.
 • De afspraken die in de woondeals zijn gemaakt hebben eveneens een sterke link met andere trajecten, zowel binnen BZK als interdepartementaal. Zo zijn afspraken rondom woningbouw vaak verbonden aan benodigde investeringen in bereikbaarheid, waarover afspraken worden gemaakt in de regionale BO’s MIRT. Keuzes ten aanzien van toekomstige locaties voor woningbouw zijn gerelateerd aan bredere verstedelijkingsvisies en toekomstige Omgevingsagenda’s binnen de regio’s. Over belangrijke thema’s rondom wonen in algemene zin zijn eveneens landelijk afspraken gemaakt in de Nationale Woonagenda, en ook thematisch in actieplannen rondom studenten en wonen/zorg. Onderdeel van het project is om de koppeling tussen de woondeals aan andere trajecten strategisch in te richten, zodat besluitvorming in andere trajecten aansluit bij wat nodig is in de woondeals, in constructieve samenwerking met verantwoordelijken voor andere trajecten. Dat vraagt om kennis van de ambtelijke organisatie en inzicht in interne en bestuurlijke processen, vooral waar het de ruimtelijke ordening betreft.
 • Specifiek relevant zijn diverse trajecten rondom de bekostiging van gebiedsontwikkeling. Binnen de woondeals zal de aandacht in de eerste fase primair uitgaan naar het uitwerken van enkele prioritaire gebiedsontwikkelingen, aan de hand van businesscases en MKBA’s. Enige kennis van business cases en/of MKBA’s is dus een pré.
 • Op dit moment is er nog geen structuur voor de bestuurlijke contacten bij de uitvoering van de woondeals. Gedacht kan worden aan een afzonderlijk regulier (halfjaarlijks) bestuurlijk overleg per regio, maar daarbij is de aansluiting bij andere relevante (bestuurlijke) overleggen zoals het BO MIRT van belang. Onderdeel van het project om ook de bestuurlijke lijnen strategisch zodanig in te richten dat zij aansluiten bij bestaande structuren, in overleg en samenwerking met andere verantwoordelijke managers.
 • Tenslotte heeft de directeur Woningmarkt behoefte aan een centraal aanspreekpunt voor de uitvoering van de woondeals, die het overzicht heeft over alle deals en reguliere contacten onderhoudt met de trekkers en teams, maar ook met het management van andere betrokken BZK-onderdelen, en waar nodig ook met partners in de regio’s (gemeenten/provincies). In de toekomst zal deze rol worden ingevuld door een nieuw te werven afdelingshoofd, maar deze zal naar verwachting pas in november of december bij de directie van start gaan. In de tussentijd is er behoefte aan iemand die deze rol tijdelijk kan invullen.

Na afloop van deze opdracht zal het management voor de verdere uitvoering van de woondeals worden belegd bij een nieuw aan te nemen afdelingshoofd, dat o.a. verantwoordelijk zal worden voor het cluster woningaanbod.

De werkzaamheden van de project- / programmamanager bestaan grofweg uit de volgende activiteiten:

 • Met trekkers de werkvormen strategisch inrichten voor de uitvoering van de woondeals (bijv. werkgroepen, tafels, etc.). Afhankelijk van het werkniveau van de betrokken medewerkers kan actieve aansturing nodig zijn.
 • Faciliteren van contact en kennisdeling tussen trekkers en teamleden
 • Borging van de strategische koppeling op thematisch niveau; sommige afspraken in verschillende woondeals zijn vergelijkbaar en kunnen beter thematisch opgepakt worden, waar nodig hierop aansturen.
 • Ondersteunen bij de inhoudelijke koppeling van afspraken aan de juiste medewerkers
 • Strategische koppeling van de woondeals en andere relevante trajecten borgen, daarvoor het benodigde netwerk binnen de organisatie onderhouden.
 • Inrichten en ondersteunen van woondeal-overleggen op bestuurlijk niveau, zoveel mogelijk gelijkvormig voor alle woondeals en aansluitend bij bestaande structuren.
 • Algemeen aanspreekpunt voor de woondeals; leveren van input voor communicatie, politieke zaken en interne notities, voeren van overleggen.
 • Waar nodig contacten onderhouden met regionale partners, als ondersteuning en/of escalatieniveau voor de trekkers.

Bedrijfsomschrijving

Voor het directoraat-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen onderdeel van het Ministerie van BZK is JS Consultancy op zoek naar een Programmamanager Start Uitvoering Woondeals te Den Haag (24 uur, 4 maanden, per z.s.m.).

Functie-eisen

 • Je beschikt over een diploma op WO-niveau.
 • Je beschikt over kennis van een relevant beleidsterrein (wonen en/of ruimtelijke ordening).
 • Je hebt werkervaring op het gebied van project-/programmamanagement in de ambtelijke organisatie.
 • Je hebt ervaring met projectmatig werken
 • Je hebt kennis van (bekostiging van) gebiedsontwikkelingen.
 • Je hebt ervaring met vergelijkbare projecten/programma’s binnen de Rijksoverheid.
 • Je beschikt over omgevingsbewustzijn.
 • Ervaring en/of affiniteit met de organisatie van de opdrachtgever.

Dit betreft een tijdelijke functie/opdracht. Het is belangrijk dat je op korte termijn beschikbaar bent voor de gevraagde uren (een opzegtermijn van een maand is helaas niet haalbaar).

Arbeidsvoorwaarden

Dit betreft een opdracht voor ongeveer 24 uur per week tot het einde van het jaar, met optie op verlenging. De standplaats van deze opdracht is gelegen in Den Haag.Deze opdracht is in te vullen op basis van detachering (in loondienst bij JS Consultancy), of op basis van een ZZP-overeenkomst.JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals en managers voor de publieke zaak. Bij ons werk je aan jezelf én aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. Maatschappelijk resultaat. Samen met jou maken we het waar.

Sollicitatieprocedure

Ben jij dé kandidaat voor deze uitdaging? Dan ontvangen we graag uiterlijk donderdag 29 augustus je reactie! LET OP: zodra we voldoende passende kandidaten in beeld hebben, wordt deze vacature van de website verwijderd. Dus heb je interesse, reageer direct!

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Monique de Lepper (Recruiter) via MoniquedeLepper@jsconsultancy.nl.

Bezoek www.jsconsultancy.nl voor meer informatie over de vacature Programmamanager Start Uitvoering Woondeals of solliciteer online op de vacature Programmamanager Start Uitvoering Woondeals.

Solliciteren op deze functie


Solliciteren
Loading...