of 59318 LinkedIn
Vakgebied:
ICT,
Bestuur en Management
Opleiding:
universitair
Branche:
Overig
Provincie:
Zuid-Holland
Functie:
Procesdeskundige planvorming Omgevingswet (Programma Invoering Omgevingswet)
Plaats:
Den Haag
Organisatie:
VNG Realisatie
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
466309

Procesdeskundige planvorming Omgevingswet (Programma Invoering Omgevingswet)

Tijdelijke opdracht: 

Procesdeskundige planvorming Omgevingswet (Programma Invoering Omgevingswet)
(opdrachtnummer:19.116) 

Aanvullende informatie 
Een onderdeel van de procedure is een formele inschrijving op het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) van VNG Realisatie door middel van het platform www.CTMsolution.nl .
Deze inschrijving is noodzakelijk in verband met Europese wet & regelgeving waar VNG Realisatie aan moet voldoen. Deze inschrijving is eenmalig.

Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie) voor een initiële periode van drie maanden met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden. De maximale duur van dit contract  op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is maximaal 32 uur per week, de beoogde startdatum is/ ligt rond 1 augustus 2019. 

Over VNG Realisatie
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen.

Over de Omgevingswet 
Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Dit heeft grote impact op hoe gemeenten hun processen rondom o.a. ruimtelijke ordening, vergunningverlening en toezicht en handhaving inrichten. De gemeenten, provincies en waterschappen werken samen met het Rijk aan de invoering van de Omgevingswet. Om de invoering van de Omgevingswet voor te bereiden en te ondersteunen, is het programma Aan de slag met de Omgevingswet gestart. Dit programma omvat de deelprogramma’s Invoering en Digitalisering (aansluiting op het Digitale Stelsel Omgevingswet, DSO). 

Ook binnen de VNG is men al geruime tijd bezig met de (voorbereiding op de) invoering, via het Programma Invoering Omgevingswet. In dit VNG-programma is Informatievoorziening e´e´n van de aspectgebieden die worden ondersteund. Omgevingswet en DSO zullen grote impact hebben op de gemeentelijke informatiehuishouding en architectuur. Er is een programma met de collectieve gemeentelijke projecten - onder aansturing van de programmamanager van het VNG- programma Invoering Omgevingswet. In het programma worden de gevolgen voor onder meer de gemeentelijke bedrijfsprocessen en informatievoorziening nader onderzocht en uitgewerkt; de resultaten worden uitgewerkt naar ondersteuningsproducten voor gemeenten bij de invoering van de Omgevingswet, naar de gemeentelijke architectuur, en naar producten ter ondersteuning van de realisatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. 

Procesdeskundige planvorming Omgevingswet 
Als procesdeskundige planvorming ben je als inhoudsdeskundige betrokken bij de uitwerking van de processen en werkwijzen voor planvorming onder de Omgevingswet en ondersteun je de implementatie hiervan in het gemeentelijk veld. Je treedt hierbij op in het krachtenveld van/tussen markt, gemeenten en belangverenigingen.
Om deze rol te kunnen vervullen ben je goed op de hoogte van de laatste stand van zaken en ontwikkelingen vanuit de Omgevingswet en de informatievoorziening van de (gemeentelijke) overheid. Je hebt een breed netwerk binnen het gemeentelijke veld en bent uitstekend in staat om zelfstandig te werken in diverse projecten en in overlegorganen. De procesdeskundige maakt onderdeel uit van het team DSO-CG (Digitaal Stelsel Omgevingswet Collectief Gemeenten). 

Doel van de opdracht
Je bent nauw betrokken bij de (door)ontwikkeling van producten die strategisch- dan wel tactisch van aard zijn. De procesdeskundige planvorming vertaalt daarbij wensen en eisen van diverse procesdeskundigen naar producten die bruikbaar zijn in het gemeentelijk veld. 
De procesdeskundige vertegenwoordigt de gemeentelijke belangen in diverse overleggen en projecten. Je analyseert en onderzoekt hierbij complexe multidisciplinaire vraagstukken aangaande de Omgevingswet.
Daarnaast zorgt de procesdeskundige voor draagvlak en voor versterking van de gemeentelijke inbreng in het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV). 

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

(Door)ontwikkelen van instrumenten die gemeenten in staat stellen hun eigen invoeringstraject digitalisering Omgevingswet uit te voeren;
Adviseren over strategisch/tactische vraagstukken m.b.t. DSO, Omgevingswet;
Coördinatie van gemeentelijke en interbestuurlijke praktijkproeven en implementatieproeven;
Inhoudelijk verantwoordelijk voor de communicatie over (aspecten van) de invoering van de omgevingswet (schriftelijk, presentaties);
Uitwerken van de processen Omgevingswet in nauwe samenwerking met het gemeentelijk veld;
Uitwerken van de benodigde en gewenste informatievoorziening, functionaliteiten en gegevens, en de koppeling met DSO en informatieproducten bij deze processen;
Vormgeven van gemeentelijke inbreng bij de realisatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.
Kennis- en ervaringsvereisten

Afgeronde WO-Opleiding met het daarbij behorende WO werk- en denkniveau, bij voorkeur in de richting van informatica, bedrijfskunde of bestuurskunde; 
Minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van planvorming en regelgeving in het domein van de fysieke leefomgeving (structuurvisies, bestemmingsplannen en verordeningen); 
Aantoonbare kennis (5 jaar) van de Omgevingswet en de keten waarbinnen deze processen worden uitgevoerd;
Aantoonbare kennis (5 jaar) van de huidige informatievoorziening en bijbehorende standaarden voor planvorming; 
Aantoonbare kennis en ervaring (5 jaar) in het expliciteren en behartigen van de belangen van het gemeentelijke veld.
Vergoeding en meer informatie
Het betreft een tijdelijke opdracht voor met een initiële periode tot van drie maanden  met een omvang van maximaal 32 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging, telkens voor maximaal drie maanden). De maximale vergoeding is 105 euro, exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten en dienstreizen. De standplaats voor deze opdracht is Den Haag. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Procedure
U kunt via CTM uiterlijk reageren tot 29 juli 2019, 12.00 uur. 
De eerste gesprekken zijn op 31 juli tussen 9.00-12.00 uur. 

Reageren?
U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) waarvan VNG Realisatie gebruik maakt: http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie
Deze aanvraag staat in het kwalificatiegebied Beleidsontwikkeling en Advies

De stappen om te kunnen reageren op uitvragen zijn in grote lijnen als volgt:

Registreer op CTMsolution.nl
Selecteer een kwalificatie/vakgebied en klik op accepteer om toegang te krijgen tot de aanvraag
Rond de inschrijving af door de vragen te beantwoorden, het invullen van het verplichte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Daarna kunt u uw aanmelding in sturen door op verzenden te klikken.
Na beoordeling van uw verzoek tot kwalificatie (enkele dagen), wordt deze opdracht (en eventuele andere openstaande uitvragen) aan u toegezonden. U kunt hierop reageren en uw aanbieding, CV en motivatie insturen.
Mocht u vragen hebben omtrent het inschrijven in CTM, kunt u mailen naar das@vng.nl .

Indien u binnen 7 werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen heeft voor een selectiegesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt. De uitnodiging voor de selectiegesprekken wordt via CTM verstuurd en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat ook op het genoemde tijdstip aanwezig is. Indien de kandidaat niet komt opdagen, kan dit leiden tot uitsluiting in de procedure.
Tijdelijke opdracht:

Procesdeskundige planvorming Omgevingswet (Programma Invoering Omgevingswet)
(opdrachtnummer:19.116)

Aanvullende informatie

Een onderdeel van de procedure is een formele inschrijving op het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) van VNG Realisatie door middel van het platform www.CTMsolution.nl.
Deze inschrijving is noodzakelijk in verband met Europese wet & regelgeving waar VNG Realisatie aan moet voldoen. Deze inschrijving is eenmalig.

Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie) voor een initiële periode van drie maanden met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden. De maximale duur van dit contract  op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is maximaal 32 uur per week, de beoogde startdatum is/ ligt rond 1 augustus 2019.

Over VNG Realisatie
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen.

Over de Omgevingswet
Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Dit heeft grote impact op hoe gemeenten hun processen rondom o.a. ruimtelijke ordening, vergunningverlening en toezicht en handhaving inrichten. De gemeenten, provincies en waterschappen werken samen met het Rijk aan de invoering van de Omgevingswet. Om de invoering van de Omgevingswet voor te bereiden en te ondersteunen, is het programma Aan de slag met de Omgevingswet gestart. Dit programma omvat de deelprogramma’s Invoering en Digitalisering (aansluiting op het Digitale Stelsel Omgevingswet, DSO).

Ook binnen de VNG is men al geruime tijd bezig met de (voorbereiding op de) invoering, via het Programma Invoering Omgevingswet. In dit VNG-programma is Informatievoorziening e´e´n van de aspectgebieden die worden ondersteund. Omgevingswet en DSO zullen grote impact hebben op de gemeentelijke informatiehuishouding en architectuur. Er is een programma met de collectieve gemeentelijke projecten - onder aansturing van de programmamanager van het VNG- programma Invoering Omgevingswet. In het programma worden de gevolgen voor onder meer de gemeentelijke bedrijfsprocessen en informatievoorziening nader onderzocht en uitgewerkt; de resultaten worden uitgewerkt naar ondersteuningsproducten voor gemeenten bij de invoering van de Omgevingswet, naar de gemeentelijke architectuur, en naar producten ter ondersteuning van de realisatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Procesdeskundige planvorming Omgevingswet
Als procesdeskundige planvorming ben je als inhoudsdeskundige betrokken bij de uitwerking van de processen en werkwijzen voor planvorming onder de Omgevingswet en ondersteun je de implementatie hiervan in het gemeentelijk veld. Je treedt hierbij op in het krachtenveld van/tussen markt, gemeenten en belangverenigingen.
Om deze rol te kunnen vervullen ben je goed op de hoogte van de laatste stand van zaken en ontwikkelingen vanuit de Omgevingswet en de informatievoorziening van de (gemeentelijke) overheid. Je hebt een breed netwerk binnen het gemeentelijke veld en bent uitstekend in staat om zelfstandig te werken in diverse projecten en in overlegorganen. De procesdeskundige maakt onderdeel uit van het team DSO-CG (Digitaal Stelsel Omgevingswet Collectief Gemeenten).

Doel van de opdracht
Je bent nauw betrokken bij de (door)ontwikkeling van producten die strategisch- dan wel tactisch van aard zijn. De procesdeskundige planvorming vertaalt daarbij wensen en eisen van diverse procesdeskundigen naar producten die bruikbaar zijn in het gemeentelijk veld.
De procesdeskundige vertegenwoordigt de gemeentelijke belangen in diverse overleggen en projecten. Je analyseert en onderzoekt hierbij complexe multidisciplinaire vraagstukken aangaande de Omgevingswet.
Daarnaast zorgt de procesdeskundige voor draagvlak en voor versterking van de gemeentelijke inbreng in het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV).

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden
 • (Door)ontwikkelen van instrumenten die gemeenten in staat stellen hun eigen invoeringstraject digitalisering Omgevingswet uit te voeren;
 • Adviseren over strategisch/tactische vraagstukken m.b.t. DSO, Omgevingswet;
 • Coördinatie van gemeentelijke en interbestuurlijke praktijkproeven en implementatieproeven;
 • Inhoudelijk verantwoordelijk voor de communicatie over (aspecten van) de invoering van de omgevingswet (schriftelijk, presentaties);
 • Uitwerken van de processen Omgevingswet in nauwe samenwerking met het gemeentelijk veld;
 • Uitwerken van de benodigde en gewenste informatievoorziening, functionaliteiten en gegevens, en de koppeling met DSO en informatieproducten bij deze processen;
 • Vormgeven van gemeentelijke inbreng bij de realisatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Kennis- en ervaringsvereisten

 • Afgeronde WO-Opleiding met het daarbij behorende WO werk- en denkniveau, bij voorkeur in de richting van informatica, bedrijfskunde of bestuurskunde;
 • Minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van planvorming en regelgeving in het domein van de fysieke leefomgeving (structuurvisies, bestemmingsplannen en verordeningen);
 • Aantoonbare kennis (5 jaar) van de Omgevingswet en de keten waarbinnen deze processen worden uitgevoerd;
 • Aantoonbare kennis (5 jaar) van de huidige informatievoorziening en bijbehorende standaarden voor planvorming;
 • Aantoonbare kennis en ervaring (5 jaar) in het expliciteren en behartigen van de belangen van het gemeentelijke veld.

Vergoeding en meer informatie
Het betreft een tijdelijke opdracht voor met een initiële periode tot van drie maanden  met een omvang van maximaal 32 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging, telkens voor maximaal drie maanden). De maximale vergoeding is 105 euro, exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten en dienstreizen. De standplaats voor deze opdracht is Den Haag. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Procedure
U kunt via CTM uiterlijk reageren tot 29 juli 2019, 12.00 uur.
De eerste gesprekken zijn op 31 juli tussen 9.00-12.00 uur.

Reageren?
U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) waarvan VNG Realisatie gebruik maakt: http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie
Deze aanvraag staat in het kwalificatiegebied Beleidsontwikkeling en Advies

De stappen om te kunnen reageren op uitvragen zijn in grote lijnen als volgt:
 1. Registreer op CTMsolution.nl
 2. Selecteer een kwalificatie/vakgebied en klik op accepteer om toegang te krijgen tot de aanvraag
 3. Rond de inschrijving af door de vragen te beantwoorden, het invullen van het verplichte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Daarna kunt u uw aanmelding in sturen door op verzenden te klikken.
 4. Na beoordeling van uw verzoek tot kwalificatie (enkele dagen), wordt deze opdracht (en eventuele andere openstaande uitvragen) aan u toegezonden. U kunt hierop reageren en uw aanbieding, CV en motivatie insturen.

Mocht u vragen hebben omtrent het inschrijven in CTM, kunt u mailen naar das@vng.nl.

Indien u binnen 7 werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen heeft voor een selectiegesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt. De uitnodiging voor de selectiegesprekken wordt via CTM verstuurd en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat ook op het genoemde tijdstip aanwezig is. Indien de kandidaat niet komt opdagen, kan dit leiden tot uitsluiting in de procedure.